Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KIERZKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wskazania praktyczne w zakresie wdrażania programu zapewnienia jakości w radioterapii - procedury w zakresie ochrony radiologicznej.
Tytuł angielski: The practical indications for implementation of quality assurance program in radiotherapy - procedures of radiation protection.
Autorzy: Bogusz-Osawa Marta, Kierzkowski Jerzy, Kubicka Maria
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.506, 508, 510-514, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • organizacja ochrony zdrowia
  • radiologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Zapewnienie jakości w opiece zdrowotnej stało się w ostatnich latach zagadnieniem wzbudzającym coraz więcej zaintersowania wśród przedstawicieli agend rządowych, jak i menedżerów zakładów opieki zdrowotnej. Wysoką jakość usługi medycznej można jednakże osiągnąć jedynie poprzez wysoce zracjonalizowaną, zintegrowaną i dobrze zorganizowaną działalność, budowaną na fundamentach "logicznego myślenia". Prowadzi to bowiem do osiągnięcia wysokiego stopnia jednorodności i niezawodności i tym samym redukuje możliwości wystąpienia niezgodności, dzięki czemu podnosi się prawdopodobieństwo uzyskania pożądanej usługi, która dostarczona jest pacjentowi zgodnie z wcześniej ustalonymi wymogami, standardami i zaleceniami. Albowiem tylko sprawnie i logicznie zarządzana placówka słżby zdrowia, skoncentrowana na pacjencie i jego bieżących oraz przyszłych, jeszcze nie wyartykułowanych potrzebach, jest w stanie dostarczyć usługę zaspokajającą jego życzenia i wymagania. Podstawowym naszym założeniem jest zatem skoncentrowanie się na strukturze organizacyjnej i organizacji pracy w obrębie komórek biorących udział w radioterapii, jak również na efektywnym wyszkoleniu personelu. Głównym celem pracy jest udzielenie kilku wskazówek praktycznych w zakresie stworzenia wszechstronnego i kompleksowego programu zapewnienia jakości, który obejmowałby wszystkie aspekty działania w zakresie radioterapii megawoltowej. W artykule przedstawione są główne przesłanki uzasadniające podjęcie działań w kierunku wdrożenia programu zapewnienia jakości w placówkach radioterapeutycznych oraz etapy projektowania takiego programu z uwzględnieniem aspektów dotąd pomijanych, jak polityka organizacji, warunki lokalowo-bytowe, infrastruktura zakładu i organizacji pracy,...

    stosując format: