Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KIERZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Feliks Antoni Erbrich (1874-1938) - współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego.
Tytuł angielski: Feliks Antoni Erbrich (1874-1938) - a cofounder of Polish Otorhinolaryngological Society.
Autorzy: Kierzek Andrzej
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.263-267, il., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Erbrich
 • Feliks Antoni 1874-1938

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologiczne

  Streszczenie polskie: Przedstawiono drogę życiową i naukową Feliksa Antoniego Erbricha (1874-1938), znanego warszawskiego otolarungologa, współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Otorinolaryngologicznego, ucznia Alfreda Marcina Sokołowskiego i Gustava Killiana. Szczegółnie zajomwał się patologią migdałków oraz bronchoskopią i ezofagoskopią, był autorem licznych prac i książek o tematyce otorynologicznej. Piastował funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Otorinolaryngologicznego, był pierwszym kierownikiem Kliniki Otolaryngologii w Warszawie.

  Streszczenie angielskie: The lived and works are presented of Feliks A. Erbrich (1874-1936), the well-know Warsaw otolaryngologist, a cofounder of Polish Otorhinolaryngological Society. He was a pupil of Alfred M. Sokołowski and Gustwa Killian. Dr Erbrich's achievements in the popularization of knowledge about pathology of tonsills and about broncho- and oesophagoscopy were strongly pointed aut. The review of his scientifique publications, practice and publishing activity were also described. Erbrich was chairman of Polish Otorhinolaryngological Society and first chief of Clinic of Otolaryngology in Warsaw.


  2/17

  Tytuł oryginału: Otolaryngolodzy warszawscy w "Kronikach" Bolesława Prusa.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.66-77
  Sygnatura GBL: 305,373

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Benni Karol 1843-1916DobrskiKonrad1849-1915FritscheGustaw1838-1891HeryngTeodor1847-1925SokołowskiAlfred1849-1924SzmurłoJan1867-1952Szumlański
 • Witold1860-1937


  3/17

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy diagnostyki zapalenia wyrostka sutkowatego w XIX-wiecznym piśmiennictwie lekarskim.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.78-82
  Sygnatura GBL: 305,373

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  4/17

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i leczenie złośliwego zapalenia ucha zewnętrznego w XIX stuleciu.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.83-87
  Sygnatura GBL: 305,373

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  5/17

  Tytuł oryginału: Wady rozwojowe uszu w publikacjach lekarzy warszawskich XIX stulecia.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.88-91
  Sygnatura GBL: 305,373

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku


  6/17

  Tytuł oryginału: Rozwój warszawskiej myśli otolarynoglogicznej w XIX stuleciu.
  Tytuł angielski: The development of varsovian otolaryngological view in XIX century.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.551-552, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Streszczenie polskie: Na wstępie autor uwypuklił rolę nauki polskiej w czasie zaborów. W Warszawie, znajdującej się pod zaborem rosyjskim, nauka, a w niej także i medycyna, nie miały warunków prawidłowego rozwoju. Początków otolaryngologii w Warszawie poszukiwać trzeba w pierwszych latach XIX wieku. Uwypuklono szczególną rolę przede wszystkim chirurgów warszawskich, a także internistów, którzy zaczęli zajmować się chorobami wchodzącymi w zakres otolaryngologii. W połowie XIX stulecia następował rozwój specjalizacji medycznych. Autor w skrócie przedstawił sytuację w otolaryngologii w trzech zaborach. Decydującym momentem dla rozwoju otolaryngologii było tworzenie się specjalistycznych oddziałów otiatrycznych, laryngologicznych i otolaryngologicznych. W Warszawie pierwsze oddziały: laryngologiczny i otiatryczny, powstały w 1881 r. Na ziemiach poskich pierwszą katedrę rynologii i laryngologii utworzono w 1879 r. w Krakowie; objął ją Przemysław Pieniążek.

  Streszczenie angielskie: An important role of science in partitioned Poland in the beginning of the nineteenth century is described. At that time Warsaw was under Russian annexation. The development of science and medicine was very difficult. Some aspects of the beginning of the otolaryngology in Warsaw are described. A significant role of Varsovian surgeons and internists in the development of otolaryngology is strongly pointed out. The development of medical specializations about half-century is outlined. The position of otolaryngology in Poland under annexation at that time is described. The formation of specialistic otological and laryngological wards was a decisive factor for the development of otolaryngology. The first laryngological and otological wards in Warsaw were instituted in 1881 by Teodor Heryng (1847-1925) and Teodor Heiman (1848-1917).


  7/17

  Tytuł oryginału: Zasługi wybitnych lekarzy warszawskich zajmujących się otolaryngolgią na przełomie XIX i XX wieku.
  Tytuł angielski: The achievements of eminent Warsaw physicians in otolaryngology on the turn of the XIX century.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.745-748, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W ostatnich dekadach XIX stulecia i pierwszych dekadach XX stulecia głośno było o warszawskich otolaryngologach. Znany był Karol Benni (1843-1916), otiatra i społecznik. Teodor Heryng (1847-1925) ogłosił w 1886 r. oryginalną metodę leczenia gruźlicy krtani łyżeczkowaniem, która odbiła się szerokim echem w całym laryngologicznym świecie. W 1887 r. Ludwik Guranowski (1853-1926) przeszczepił błonę z jaja kurzego na przedziurawioną błonę bębenkową, a w rok później stwierdził, że rozlane zapalenie ucha zewnętrznego sposwodowane bywa przez pałęczkę ropy błękitnej. Pod koniec lat 80 Heryng rozpropagował diafanoskopię zatok szczękowych. W 1893 r. Jan Sędziak (1861-1932) na międzynarodowym zjeździe w Tuluzie został nagrodzony za pracę o nowotworach złośliwych krtani. Zdzisław Dmochowski (1986-1924) zajmował się wnikliwie anatomią patologiczną zatok szczękowych. Alfred Sokołowski (1849-1924) i Benni w początkach XX wieku pisali rozdziały w zagranicznych podręcznikach medycznych. Heryng przedstwaił w Paryżu swoje aparaty inhalacyjne. Sędziak, Teodor Heiman (1848-1917) i Przemysław Pieniążek (1850-1916) pisali artykuły w czasopismach medycznych zagranicznych z okazji jubileuszu Leopolda von Schroettera, Bernhardta Fraenkela i Hermanna Schwartzego. W 1913 r. Feliks Erbrich (1874-1938) wprowadził pojęcie zakażenia ogniskowego w otolaryngologii.


  8/17

  Tytuł oryginału: Zaranie warszawskiej otolaryngologii.
  Tytuł angielski: The dawn of the Varsovian otolaryngology.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.89-91, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Fijałkowski Ignacy 1783-1855WolffAugust Ferdynand1768-1846CzekierskiJózef1777-1827DybekKsawery1783-1826TomorowiczJan-1831Roliński
 • Marcin1776-1838

  Streszczenie polskie: Na wstępie autor wspomina o jednym z pierwszych polskich artykułów z rynologii Leopolda Lafontaine. Wspomniał także o pierwszym foniatrze Janie Siestrzyńskim (1788-1824). Decydujący wpływ na rozwój otolaryngologii w Warszawie w pierwszych trzech dekadach XIX wieku mieli warszawscy chirurdzy. Uzyskano znaczącą rolę otwartej w 1818 r. kliniki chirurgicznej Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego w leczeniu chorób wchodzących w zakresie otolaryngologii. Przedstawiono w skrócie znaczenie pierwszych podręczników chirurgii: Ignacego Fijałkowskiego (1783-1855), Jana Tomorowicza (?-1831), Józefa Czekierskiego (1777-1827) oraz podręcznika chorób wewnętrznych Augusta F. Wolffa (1768-1846), w których zawarte były pewne aspekty otolaryngologii. Na koniec wspomiano o nieudanej próbie wyodrębnienia otolaryngologii w 1825 r. w Królewskim Uniwersytecie Warszawskim przez Marcina Rolińskiego (1776-1839).

  Streszczenie angielskie: The first Polish rhinological article by Leopold Lafontaine is presented in brief. The achievements of Jan Siestrzyński in phoniatry are mentioned. An important and decisive role of Varsiovian surgeons in the development of otolaryngology in Warsaw in the first decades of the nineteenth century is described in detail. An important role of the surgical clinics of Warsaw Royal University (established in 1818) in the development of otolaryngology is also presented. The importance of medical books by Ignacy Fijałkowski, Jan Tomorowicz, Józef Czerski and August F. Wolff is described in brief. The ineffective attempt of the separation of otolaryngology at Warsaw Royal University in 1825 by Marcin Roliński is mentined in brief.


  9/17

  Tytuł oryginału: Warszawska otolaryngologia po powstaniu listopadowym.
  Tytuł angielski: The Warsaw otolaryngology after the November Insurrection.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.354-355, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Streszczenie polskie: Po stłumieniu powstania listopadowego zamknięto Królewski Uniwersytet Warszawski. Funkcję usługową w leczeniu chorych przejęły warszawskie szpitale. Największą rolę w rozwoju otolaryngologii w Warszawie w czwartej i następnych dekadach XIX stulecia odegrał oddział chirurgiczny w szpitalu Dzieciątka Jezus, którego ordynatorem był Aleksander Antoni Le Brun (1803-1868). Wykonywał on wiele operacji wchodzących w zakres obowiązków otolaryngologii. Oddziały chirurgiczne, wykonujące operacje i zabiegi z otolareyngologii, znajdowały się także w Szpitalu Starozakonnych i Szpitalu Ewangelickim; ważne były otolaryngologiczne dokonania takich chirurgów, jak: Franciszek Groer (1807-1876), Ludwik Chwat (1831-1914) i Konstanty Miller (1823-1890). Autor wspomniał o operacjach z zakresu otolaryngologii, wykonywanych w Warszawie przez Bernhardta R. Langenbecka, kierownika katedry chirurgii w Berlinie. Na oddziałach internistycznych w Warszawie leczono mniej chorych z zakresu otolaryngologii.


  10/17

  Tytuł oryginału: Tworzyli polską laryngologię. Teodor Heryng (1847-1925).
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Mag. Otorynolaryngol. 2002: 1 (2) s.24, il., bibliogr. [4] poz.
  Sygnatura GBL: 313,661

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Heryng
 • Teodor 1847-1925

  Streszczenie polskie: Teodor Heryng jeden z pionierów polskiej laryngologii, szkolił się m.in. u Leopolda von Schoettera, Karla Stoerecka, Johanna Schnitzlera, Josepha Grubera, Adama Politzera, Charlesa Fauvela i innych; anatomię patologiczną zgłęboał m.in. u Rudolpha Virchowa. Zakaźny charakter gruźlicy odkrył na 10 lat przed Robertem Kochem. W latach 1881-1897 był ordynatorem pierwszego w Warszawie oddziału laryngologicznego w szpitalu św. Rocha, prowadził własne lecznice laryngologiczne, a w okresach zimowych praktykował w słynnych uzdrowiskach, m.in. w San Remo.


  11/17

  Tytuł oryginału: Tworzyli polską laryngologię. Jan Miodoński (1902-1963).
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Mag. Otorynolaryngol. 2002: 1 (3) s.48-49, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,661

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Miodoński
 • Jan 1902-1963

  Streszczenie polskie: Szóstego marca minęła setna rocznica urodzin prof. Jana Miodońskiego, który przyszedł na świat w 1902 roku w Tarnobrzegu, jako syn sędziego. Po ukończeniu gimnazjum klsycznego w Wadowicach studiował na Wydziale Lekarskim i równocześnie na Wydziale Filozoficznym Uniwestytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora wszechnauk lekarskich otrzymał w 1926 roku po czym rozpoczął pracę w Klinice Otolaryngologicznej UJ. Pod koniec lat 20. kilka miesięcy spędził w wiedeńskich ośrodkach Markusa Hajeka, Gustava Aleksandra i Heinricha Neumanna. Umiejętności chirurgiczne doskonalił w Krakowskiej Wszechnicy u Maksymiliana Rutkowskiego.


  12/17

  Tytuł oryginału: Tworzyli polską laryngologię. Jan Sędziak (1861-1932).
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Mag. Otorynolaryngol. 2002: 1 (4) s.84-85, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,661

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Sędziak
 • Jan 1861-1932


  13/17

  Tytuł oryginału: Wkład warszawskich lekarzy do rozwoju otolaryngologii w okresie przed założeniem pierwszych specjalistycznych oddziałów szpitalnych.
  Tytuł angielski: The contribution of Warsaw physicians to the development of oto - rhino - laryngology before the grounding of first specialistic hospital wards.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (3/4) s.106-109, il.
  Sygnatura GBL: 305,373

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  14/17

  Tytuł oryginału: Zapalenie uszu w ostrych chorobach zakaźnych w XIX i w początkach XX stulecia. Ich diagnostyka i terapia.
  Tytuł angielski: Otitis as a complication of acute infectious diseases in the 19th and early 20 th centuries. Diagnostics and therapy.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (3/4) s.110-118
  Sygnatura GBL: 305,373

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/17

  Tytuł oryginału: Wyrośla kostne przewodów słuchowych zewnętrznych. Próby ich leczenia w XIX stuleciu.
  Tytuł angielski: Osteoexostoses of external auditory ducts. Attempts of their management in 19th century.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (3/4) s.119-121
  Sygnatura GBL: 305,373

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  16/17

  Tytuł oryginału: Lekarze "szkoły laryngologicznej" Alfreda M. Sokołowskiego.
  Autorzy: Kierzek Andrzej
  Źródło: Pamięt. Tow. Lek. Warsz. 2002: 138 (6) s.125-145, il.
  Sygnatura GBL: 301,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Sokołowski
 • Alfred 1849-1924


  17/17

  Tytuł oryginału: Rozwój lecznictwa szpitalnego w Ostrowie Wielkopolskim w drugiej połowie XX wieku : praca doktorska
  Autorzy: Sukiennicki Antoni, Kierzek Andrzej (promot.).; [Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, 466 k. : il., bibliogr. k. 288-299, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20567

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  stosując format: