Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KIERYŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Standardy muzykoterapii aktywnej w szpitalu pediatrycznym.
Tytuł angielski: Standards of active music therapy in a paediatric hospital.
Autorzy: Kierył Maciej
Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.662-667, bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,619

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Muzykoterapia stanowi szczegóną formę psychoterapii. Autor opisuje tecnikę profilaktyki i terapii muzycznej - Mobilną Rekreację Muzyczną (MRM). Jest to uporządkowany układ ćwiczeń oddechowych, ruchowych, wyobraźni i relakscyjnych stymulowanych różnorodną muzyką. MRM składa zię z VIII etapów: 0 - INFORMACJA o pacjencie I - URUCHOMIENIE II - ZRYTMIZOWANIE - skoordynowany ruch marszowy III - ODREAGOWANIE IV - UWRAŻLIWIENIE - muzykowanie perkusyjne, poznawanie dźwięków i muzyki, edukacja, zabawa V - RELAKS - nauka różnych form odpoczynku VI - AKTYWIZACJA ŁAGODNA - stopniowe uruchomienie psychofizyczne VII - AKTYWIZACJA DYNAMICZNA - ujawnianie zdolności twórczych VIII - ROZMOWA Efekty MRM: 1. Poprawa psychofizycznego samopoczucia i funkcjonowania 2. Korekta nieprawidłowych zachowań językowych, społecznych i postawy ciała 3. Wzrost samooceny i aktywności życiowej 4. Uwrażliwienie kulturowe.

  Streszczenie angielskie: Music therapy is a special kind of psychotherapy. The author presents one simple technique of prophylaxis and musica therapy - Mobile Musical Recreation (MMR). The technique can be defined as a system of breathing, motor percussive, imaginational, and relaxative exercises stimulated by various types of music. MMR is composed of eight main stages: o - INFORMATION about a patient I - GRADUAL psychophysical activization II - INTEGRATION by coordinated marching movements III - ABREACTION IV - SESIBILIZATION - Percussive musical acyivaties cognition of sound and music. Educational entertainment V - RELAXATION - Various forms of effective rest. VI - ACTIVIZATION - Gradual stimulation. VII - ACTIVIZATION DYNAMIC - Reveal of creative skills. VIII - CONVERSATION Effects of MMR: 1. Improvement of psychophisical comfort and function 2. Correction of misbehaviour - linguistic, social and postural behaviour 3. Increase of vital energy and improved self-estimation 4. Improving cultural sensitivity.

  stosując format: