Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KIEĆ-ŚWIERCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Alergia kontaktowa.
Tytuł angielski: Contact allergy.
Autorzy: Kieć-Świerczyńska Marta
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.108-110, bibliogr. 6 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • medycyna pracy
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Rola Helicobacter pylori w powstawaniu chorób skóry.
  Tytuł angielski: The role of Helicobacter pylori in the development of skin diseases.
  Autorzy: Deroń Elżbieta, Kieć-Świerczyńska Marta
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.333-337, bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstwiono współczesny stan wiedzy na temat wpływu zakażenia Helicobacter pyroli na przebieg niektórych chorób skóry (choroba Raynauda, plamice hiperegiczne, trądzik różowaty, świerzbiączka guzkowa, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka przewlekła). Zwrócono uwagę na brak jednomyślności autorów co do wpływu Helicobacter pylori na przebieg niektórych z nich, zwłaszcza chorób o etiologii alergicznej. Omówiono zasady identyfikacji bakterii (testy inwazyjne, wymagające wykonania endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego - test ureazowy, badanie histologiczne i hodowlą bakteryjna oraz testy nieinwazyjne - test oddechowy, testy serologiczne wykrywające odpowiedź humoralną na zakażenie lub badanie materiału genetycznego bakterii metodą PCR). Przedstawiono zasady postępowania terapeutycznego zakażenia Helicobacter pylori, zapewniające zadowalającą skuteczność eradykacji, zalecane przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (7-dniowa kuracja trójskładnikowa - lekiem zmniejszającym wydzielanie żołądkowe oraz dwoma antybitykami).

  Streszczenie angielskie: The paper presetns the current state-of-the-art concerning the effect of Helicobacter pyroli infection on the progress of some skin diseases (Raynaud's disease, purpura hyperergica, rosacea, prurigo nodularis, atopic dermatitis, chronic urticaria). The attention was turned to the lack of unanimity among authors respective to the effect of Helicobacter pylori on the progress of some skin diseases, especially those of allergic etiology. The methods of bacteria identification were discussed. The methods are as follows: invasive tests involving endoscopy of the upper segment of the alimentary tract - a traumatic test, histologic examination and bacteria culture as well as noninvasive tests involving endoscopy of the upper segment of the alimentary tract - a traumatic test, histologic examination and bacteria culture as well as noninvasive tests: respiratory test and serological tests able to detect the humoral response to infection or examination of the bacteria genetic material by means of PCR. The therapeutic methods used to eradicate effectively the infeciton, recommended by the Working Group of the Polish Association of Gastroenterology (a three-componenet treatment for seven days - a drug able to diminish gastric secretion and two antibiotics) are also discussed.


  3/3

  Tytuł oryginału: Alergia zawodowa u pracowników służby zdrowia
  Autorzy: Dudek Wojciech, Hanke Wojciech, Kieć-Świerczyńska Marta, Krakowiak Anna, Pałczyński Cezary, Walusiak Jolanta, Wągrowska-Koski Ewa, Wittczak Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Pałczyński Cezary (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr. i uzup
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera 2002, 213, [2] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Kliniczna Medycyna Pracy
  Sygnatura GBL: 736,082

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia

  stosując format: