Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KIDAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Nieinwazyjna ocena funkcji śródbłonka - zastosowanie i metodyka.
Tytuł angielski: Non-invasive assessment of endothelial function - implementation and methodology.
Autorzy: Kidawa Michał, Rynkowska-Kidawa Monika, Jeżewski Tomasz, Krzemińska-Pakuła Maria
Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (2) s.99-103, il., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,471

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wczesne stadia miaźdźycy przejawiają się upośledzeniem funkcji śródbłonka. zaburzenia te obserwuje się nie tylko w naczyniach wiencowych, ale także w obwodowych naczyniach tętniczych. Celem opracowania było przybliżenie przydatności i metodyki nieinwazyjnych pomiarów funkcji śródbłonka. Nieinwazyjna metoda oceny funkcji śródbłonka naczyń obwodowych - pomiar rozszerzalności zależnej od śródbłonka tętnicy ramiennej po wywolanym przekrwieniu reaktywnym - wykazuje istotną korelację z inwazyjnymi metodami oceny funkcji śródbłonka naczyń wieńcowych. Powtarzalność metody, istotna korelacja z obecnością czynników ryzyka rozwoju miażdżycy, a także przydatność w monitorowaniu dynamiki rozwoju procesu miażdżycowego wskazuje na dużą przydatność tej metody w ocenie wczesnych postaci miażdżycy jeszcze niewidocznej podczas koronarografii.

  Streszczenie angielskie: Early stages of atherosclerosis cause endothelium dysfunction even in absence of visible atherosclerotic changes in coronaroangiopraphy. Early atherosclerotic process involves endothelium in not only coronary bat also in peripheral arteries. The aim of this was to describe usefulness and methodology of noninvasive test of vascular function in detecting of early stages of atherosclerosis. The prevention and early treatment of atherosclerosis is gaining more attention, and these tests might be used as indications or perhaps guides to the effectiveness of therapy.


  2/2

  Tytuł oryginału: Dysfunkcja naczyń tętniczych u młodych pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy.
  Tytuł angielski: Vascular dysfunction in young patients with impaired glucose tolerance; insights from pulse wave velocity and endothelial function measurements.
  Autorzy: Kidawa Michał, Rynkowska-Kidawa Monika, Kasprzak Jarosław D., Kurpesa Małgorzat, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.765-769, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego jest uznawana za wczesny sygnał świadczący o rozwoju miażdżycy. Celem pracy była ocena funkcji śródbłonka naczyniowego i podatności naczyń tętniczych u pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy. Metodyka: badana grupa składała się z osób bez czynników ryzyka rozwoju miażdżycy, bez rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca, z prawidłowym spoczynkowym zapisem EKG, ujemną EKG próbą wysiłkową, prawidłowym obrazem i funkcją serca w badaniu echokardiograficznym, u których po wykonanym teście doustengo obciążenia glukozą rozpoznano upośledzoną tolerancję glukozy - grupa 1 (IGT) 48 pacjentów (poziom glukozy na czczo 5,7 ń 0,2 mmol/l, po 2 godzinach od podania 75g glukozy 9,2 ń 0,6 mmol/l). Grupę 2 staowiły 43 osoby spełniające powyższe kryteria z prawidłowym wynikiem testu obciążenia glukozą dobranych pod względem płci i wieku w stosunku do grupy 1 (glukoza na czczo 4,9 ń 0,5 mmol/l). Oceny rozszerzalności zależnej od funkcji śródbłonka (RŚZ) dokonywano na tętnicy ramiennej po wywołanym przekrwieniu reaktywnym, aparatem Acuson Sequoia głowicą liniowa 8 MHz zgodnie z metodyką opisaną przez Celermeja i wsp. Prędkość rozchodzenia fali tętna (PWV) - wykąłdnik podatności naczyń oceniano aparatem Complior Colson z punktami pomiaru nad tętnicami szyjną wspólną i udową. Wyniki: Po wywołanym przekrwieniu reaktywnym przyrost średnicy tetnicy ramiennej u pacjentó z IGT wynosił 6,1 ń 3,1 proc. w poró naniu do 13,4 ń 3,9 proc. Prędkość rozchodzenia fali ...

  Streszczenie angielskie: Endothelial dysfunction is regarded as an early marker of atherosclerosis and decreased arterial disstensibility has similar significance. The aim of this study was to evaluate endothelial function and arterial distensibility in patients with impaired glucose tolerance which may constitue markers of atherosclerosis. Methods: Study group consisted of patients without chest pain, ischemic ECG changes, arterial hypertension or any risk factors for IHD, who were divided into two grops: Impaired glucose tolerance group (ITG) - 48 patients with fasting glucose levels of 5.7 ń 0.2 mmol/l and glucose levels of 9.2 ń 0.6 mmol/l 2 hours after starting a 75 g oral glucose load and group 2 - 43 healthy age and sex matched controls with fasting glucose levels of 4.9 ń 0.5 mmol/l and normal glucose tolerance. Endothelium dependant (EDV) and independent vasodilatation (EIV) was assessed with 8MHz high resolution ultrasound (Acuson Sequoia) according to Celermajer's method. PWV was measured with COmplior Colson automatic device with measurement points above femoral and carotid artery. Results: Flow associated with vasodialatation was significantly impaired in ITG group (6.1 ń 3.1 p.c. vs 13.4 ń 3.9 p.c. - controls, p 0.001). EIV was not significantly different between both groups. PWV was significantly higher in patients with impaired glucose tolerance than in controls (9.9 ń 0.5 m/s ws 7.8 ń 0.9 m/s) p 0.001. COnclusions: Increased values of PWV indicate and increased arterial ...

  stosując format: