Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KHONICHEVA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: The influence of diazepam on the behaviour of rabbits in spontaneous conditions.
Tytuł polski: Wpływ diazepamu na zachowanie królików w warunkach spontanicznych.
Autorzy: Czabak-Garbacz Roża, Cygan Beata, Chomicki Mariusz, Khonicheva Natalia M.
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.264-270, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Praca dotyczyła popularnie używanego leku - diazepamu, znanego także pod nazwą handlową Relanium. Testowano dwie dawki leku: 0.2 mg/kg oraz 1 mg/kg przez okres dwóch godzin na grupach królikoów liczących po dziesięć zwierząt. Obserwacja prowadzona była w spokojnym środowisku laboratorium po uprzednim jednogodzinnym okresie adaptacji. W strukturze zachowania wyróżniono szereg faz: obserwację czynną, obserwację bierną, komfort, naprężenie, gruming, jedzenie i picie. Obie dawki diazepamu wyeliminowały całkowicie fazę naprężenia oraz wywołały podobne zmiany w innych fazach zachowania, jednak ich czas i siła działania były różne. Dawka mniejsza w pierwszej godzinie w statystycznie istotny sposób wydłużyła fazę komfortu kosztem skrócenia czasu obserwacji czynnej i biernej. W drugiej godzinie zachowała te same tendencje, chociaż bez statystycznej istotności. Dawka większa spowodowała podobne zmiany zachowania, istotne statystycznie zarówno w pierwszej, jak i drugiej godzinie, ale ich natężenie było silniejsze niż po mniejszej dawce. Zaobserwowane zmiany zachowania królików w warunkach spontanicznych potwierdzają przeciwlękowe, uspokajające oraz zwiotczające właściwości diazepamu.

  Streszczenie angielskie: The study dealed with a popular drug diazepam also known as Relanium. Two doses of the substance were tested: 0.2 mg/kg and 1 mg/kg. The experiment was carried out on 10-rabbit groups for two hours. The animals were observed in peaceful environment of the laboratory after one hour of adaptation. There were distinguished a few phases of behaviour: active and passive observation, comfort, tension, grooming, food and water intake. Both doses eliminated completely the tension phase. Changes in other phases were similar to each other but depending on the dose there were differences in strength and duration. The smaller dose caused significant prolongation of the comfort phase at the expense of active and passive observation time decrease during the first hour of observation. The second hour trends were not changed but lost their statistical relevance. The changes caused by the bigger dose were almost identical and they were statistically significant during both hours of the experiment, but their amplitude was stronger than that caused by the lower dose. The outcome of the experiment confirms anxiolytic, sedative and miorelaxant properties of diazepam.

  stosując format: