Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KERCZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Poradnik dentonauty
Autorzy: Cherczyński Tomasz, Kercz Tomasz Maria
Źródło: - Łódź, Wydaw. Bestom-Dentonet.pl 2002, 256 s. : il., 23 cm.
Sygnatura GBL: 741,635

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia


  2/3

  Tytuł oryginału: Znaczenie RTG pantomograficznego w wykrywaniu bezobjawowych stanów patologicznych.
  Autorzy: Bogusławska Katarzyna, Brodecka Anna, Kercz Tomasz Maria, Pietrasiak Izabela, Pietrzycka Krystyna
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.27-30, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie radiologiczne jest podstawowym badaniem dodatkowym w stomatologii umożliwiającym postawienie prawidłowego rozpoznania i właściwego zaplanowania leczenia. Ze względu na uciążliwość wykonywania poszczególnych zdjęć zębowych i konieczność ograniczania dawki promieniowania korzystniejsze jest wykonanie jednego uniwersalnego zdjęcia pantomograficznego. Wykonanie zdjęcia pantomograficznego jest dla pacjenta nieuciążliwym, bezbolesnym i bezpiecznym daniem.

  Streszczenie angielskie: X-ray examination is a basic additional examination in dentistry and it enables adequate diagnosis along with careful planning of treatment. Since it is burdensome to make particular intraoral radiograms and it is always necessary to limit radiation dose, it is definitely more beneficial to male one universal panoramic imaging which is not only uninconveniencing, but painless and safe for a patient as well.


  3/3

  Tytuł oryginału: Przydatność kinematycznego łuku twarzowego systemu Gerbera w diagnostyce dysfunkcji narządu żucia.
  Tytuł angielski: The usefulness of the Gerber kinematic face-bow in diagnosing oromandibular dysfunction.
  Autorzy: Kercz Tomasz M., Dubojska Anna M., Split Wojciech
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.43-46, tab., bibliogr. [18] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano przydatność kineamtycznego łuku twarzopwego systemu Gerbera w diagnostyce dysfunkcji narządu żucia (dnż). Metodykę oparto na badaniu klinicznym oraz diagnostyce instrumentalnej przy użyciu wspomnianego łuku. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, stosując test Chi-kwadrat, test wariancji F-Fishera oraz korelację Spearmana. Badaniom poddano 100 osób z dnż w wieku 16-29 lat (M=21,9). Jakościowa analiza wykresu łuku gotyckiego u wszystkich badanych ujawniła nieprawidłowości, w tym u 86 upośledzenie ruchu wysuwania i cofania żuchwy, u 93 osób nieprawidłowości w rysunku wierzchołka łuku gotyckiego, a u 49 osób ograniczenie ruchów bocznych. Analiza wykresów ruchów wysuwania i cofania żuchwy w płaszczyźnie strzałkowej wykazała asymetrię miedzy kątami nachylenia obu głów żuchwy. Średnie wartości różnic między kątami nachylenia głów żuchwy korelowały z objawami dnż i patologicznym wykresem łuku gotyckiego. Analiza jakościowa wykresu wykazała zmiany u 33 osób. Wniosek: Badanie instrumentalne za pomocą kinematycznego łuku twarzowego systemu Gerbera pozwala na obiektywne ustalenie zmian czynnościowych w przebiegu dnż.

  stosując format: