Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KEMP
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Przydatność szyn z tworzyw termoplastycznych w leczeniu chorób przyzębia.
Tytuł angielski: The usefulness of thermoplastic splints in treatment of periodontal diseases.
Autorzy: Sadlak-Nowicka Jadwiga, Kempa Halina, Tyrzyk Sebastian, Czubak Konrad
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.216-221, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zdobycie własnych doświadczeń dotyczących przydatności szyn z tworzyw termoplastycznych w toku leczenia periodontologicznego. Badaniem objęto 35 pacjentów w wieku od 22 do 56 lat, w tym 29 kobiet i 6 mężczyzn, u których rozpoznano: AP (19), RPP (1 osoba), gingivitis catarrhalis chronica - chronica exacerbata (10 osób), gingivitis hyperplastica postmedicamentos (4 osoby) oraz gingivitis hyperplastica postmedicamentosa et periodontitis (1 osoba). Wszystkich pacjentów poddano rutynowej terapii, uzupełniając ją o zastosowanie szyn z tworzyw termoplastycznych (Ercolen i Ercodur) w poszczególnych fazach leczenia periodontologicznego. Szyny przygotowywano na modelach techniką formowania wgłębnego za pomocą urządzanie Ercoform RVE. Służyły one do aplikacji leków w fazie podstawowej i stabilizującej lub w celu ochrony tkanek po zabiegach chirurgicznych. Wstępne obserwacje wskazują, iż szyny z tworzyw termoplastycznych stanowić mogą cenne uzupełnienie leczenia periodontologicznego poprzez: skuteczniejszą aplikację leków, ochronę pozabiegową tkanek i korzystne warunki gojenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to gain our own experience concerning the usefulness of thermoplastic splints in the course of periodontal treatment. The study covered 35 patients aged 22-56, including 29 women and 6 men. Their diagnoses were as follows: AP (19 persons). RPP (1), chronic gingivitis (10), medication-induced gingival overgrowth (4) and medicatio-induced gingival overgrowth with periodontitis (1). All the patients underwent routine therapy supplemented by the use thermoplastic splints (Ercolen and Ercodur) at specific phases of periodontal treatment. The splints were prepared on models sing a deep-seated forming technique with an Ercoform RVE apparatus. The splints were used to administer medicatios at the basic and stabilizing treatment stages or to protect the tissues following surgical procedures. Preliminary observations indicate that thermoplastic splints can be a valuable supplement to periodontal treatment due to better administration of medication, post-surgical protection and favourable conditions for healing.


  2/13

  Tytuł oryginału: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. T. 2. Z. 4
  Autorzy: Bardzik Kazimierz, Bojczuk Hanna, Brożek Krzysztof, Gliński Jan B., Janczewski Grzegorz, Jaroszewska Teresa, Jeske Wojciech, Kempa Maria E., Kolka Wojciech P., Koźmińska-Kubarska Anna, Kulesza Sebastian, Kulik Halina, Marcinkowski Tadeusz, Michalska Magdalena, Schmidt-Pospuła Maria D., Zabłocki Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Urbanek Bożena (red. i oprac.).; Polska Akademia Nauk Instutut Historii Nauki, Zakład Historii Nauk Medycznych
  Źródło: - Warszawa, IHN PAN 2002, 137 s. : il., bibliogr. [przy biogramach], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 720,262

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna


  3/13

  Tytuł oryginału: Sulfamide antifolates inhibiting thymidylate synthase: synthesis, enzyme inhibition and cytotoxicity.
  Autorzy: Pawełczak Krzysztof, Makowski Maciej, Kempny Michał, Dzik Jolanta M., Gołos Barbara, Rode Wojciech, Rzeszotarska Barbara
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.407-420, il., tab., bibliogr. s. 418-420 - 1046 Międzynarodowe Sympozjum nt. biologii i chemii pochodnych pterydyny i folionówMiędzynarodowe Sympozjum nt. molekularnych aspektów chemioterapiiMiędzynarodowy Kongres nt. leczenia przeciwnowotworowego Orange BeachGdańskParyż 199319931996
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Synthesis and biological evaluation are described of seven new analogues (309) of two potent thymidylate synthase inhibitors, 10-propargyl-5,8-dideazafolate (1) and its 2-methyll-2-deamino congener ICI 198583 (2). While the new compounds 3 and 4 were analogues of 1 and 2, respectively, containing a p-aminobenzenesulfonyl residue in place of the p-aminobenzoic acid residue, the remaining 5 new compounds were analogues of 4 with the L-glutamic acid residue replaced by glycine (5), L-valine (6), L-alanine (7), L-phenylglycine (8) or L-norvaline (9). The new analogues were tested as inhibitors of thymidylate synthases isolated from tumour (Ehrilich carcinoma), parasite (Hymenolepis diminuta) and normal tissue (regenerating ratliver) and found to ve weaker inhibitors than the parent 10-propargyl-5,8-dideazafolic acid. Selected new analogues, tested as inihbitors of growth of mouse leukemia L 5178Y cells, were less potent than the parent 10-propargyl-5,8-dideazafolic acid. Substitution of the glutamyl residue in compound 4 with L-norvaline (9) resulted in only a 5-fold stronger thymidylate synthase inhibitor, but a 40-fold weaker cell growth inhibitor.


  4/13

  Tytuł oryginału: Alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na astmę. Raport ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma). Raport przygotowany we współpracxy ze Światową Organizacją Zdrowia.
  Autorzy: Bousquet Jean, Cauwenberge Paul B. van, Khaltaev Nikolai, Ait-Khaled Nadia, Annesi-Maesano Isabella, Bachert Claus, Baena-Cagnani Carlos, Bateman Eric, Bonini Sergio, Canonica Giorgio Walter, Carlsen Kai-Hakon, Demoly Pascal, Durham Stephen R., Enarson Donald, Fokkens Wytske J., Wijk Roy Gerth van, Horwarth Peter, Ivanova Nathalia A., Kemp James P., Klossek Jean-Michel, Lockey Richard F., Lund Valerie, Mackay Ian S., Malling Hans-J”rgen, Meltzer Eli O., Mygind Niels, Okuda Minoru, Pawankar Ruby, Price David, Scadding Glenis K., Simons F. Estelle R., Szczeklik Andrzej, Valovirta Erkka, Vignola Antonio M., Wang De-Yun, Warner John O., Weiss Kevin B.
  Opracowanie edytorskie: Gawlewicz-Mroczka Agnieszka (Tł.), Mejza Filip (tł.), Świerczyńska Monika (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7) wyd. spec. s.1-263, il., tab., bibliogr. 2776 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/13

  Tytuł oryginału: " Etyka czci dla życia" Alberta Schweitzera - lekarza i filozofa oraz jej praktyczny wymiar w XXI wieku.
  Tytuł angielski: "The ethics of reverence for life" by Albert Schweitzer, a physician and philosopher, and its practical dimension in the twenty-first century.
  Autorzy: Kempa Maria E.
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.133-136, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Schweitzer
 • Albert 1875-1965


  6/13

  Tytuł oryginału: Nowy hormon przewodu pokarmowego - ghrelina i jego potencjalne zastosowanie w klinice.
  Tytuł angielski: New gastroenteric hormone - ghrelin and its potential clinical use.
  Autorzy: Kempa Anna, Krzyżanowska-Świniarska Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1233-1238, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury


  7/13

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  8/13

  Tytuł oryginału: Zasługi prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Paliwody (1922-1981) dla kardiochirurgii śląskiej i polskiej
  Autorzy: Kempa Maria E.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.39-41, il., bibliogr. 7 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat osobowy:
 • Paliwoda
 • Tadeusz 1922-1981


  9/13

  Tytuł oryginału: Mechanizmy wyzwalające groźne arytmie komorowe - analiza elektrogramów rejestrowanych w pamięci holterowskiej implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów serca.
  Tytuł angielski: Mechanisms inducing malignant ventricular arrhythmias - analysis of the electrograms stored in Holter memory of implantable cardioverter-defibrillators.
  Autorzy: Kempa Maciej, Lubiński Andrzej, Zienciuk Agnieszka, Zagożdżon Paweł, Królak Tomasz, Lewicka-Nowak Ewa, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.349-359, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Współczesne kardiowertery-defibyrlatory (ICD) są wyposażone w funkcję holterowską pozwalającą na rejestrację elektrogramów wewnątrzsercowych z okresów arytmii. Celem pracy była ocena mechanizmów inicjujących tachyarytmie komorowe na podstawie analizy takich zapisów. Materiał i metody: Przeanalizowano zawartość pamięci holterowskiej ICD u 135 chorych. W czasie obserwacji trwającej ś ednio 24 miesiące arytmie komorowe (468 epizodów: monomorficzny częstoskurcz komorowy - 335, polimorficzny częstoskurcz komorowy - 53, migotanie komór - 80) rejestrowano u 60 osób (40 mężczyzn, 20 kobiet, wiek śrdnio 56 lat). Podłoże arytmii stanowiły: choroba niedorkwienna serca - 45 chorych, kardiomiopatia rozstrzeniowa - 5, zespółwydłużonego QT - 4, kardiomiopatia przerostowa - 1, arytmogenna dysplazja prawej komory - 1, dławica Prinzmetala - 1. U 3 chorych nie stwierdzon organicznej choroby serca. Wyniki: Wykazano dodatnią korelację częstości rytmu podstawowego z częstością arytmii. Stwierdzono następujące mechanizmy wywołujące arytmię: pojedyncze pobudzenie przedwczesne - 62,4 proc., liczne pobudzenia przedwczesne - 16 proc., sekwencja "krótki-długi-krótki" - 14,5 proc. i napadowe migotanie przedsionków - 7,1 proc. Wykazano, że arytmie indukowane pobudzeniem o krótszym czasie sprzężenia charakteryzują się krótszym cyklem. Określony mechanizm wyzwalający wiązał się z konkretnym rodzajem arytmii. Wnioski: Najczęściej obserwowaną arytmią u chorych z ICD jest monomorficzny częstoskurcz komorowy zainicjownay przez pojedyncze przedwczesne o długim czasie sprzężenia...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to analyse stored intracardiac electrograms to examine the mechanisms initiating ventriculra arrhythmias. Material and methods: We studied data from 135 consecutive patients with implanted ICD (Phylax- Biotronik). During mean follow-up of 24 months 468 episodes of ventricular arrhythmias were stored in ICD of 60 patients (40 M; 20 W; mean age of 56 years, CAD - 45, DCM - 5, LQTS - 4, VA - 1, HCM - 1, ARVD - 1, idiopathic VT/VF - 3). 335 episodes (71,6 p.c.) were defined as monomorphic ventricular tachycardia, 53 (11.3 p.c.) as polymorphic ventricular tachycarida and 80 (17.1 p.c.) as vantricular fibrillation. Results: The "short-long-short" initiating sequence was noted in 14.5 p.c. of episodes, single premature contraction (PC) in 62.4 p.c., multiple PCs in 16 p.c. and atrial fibrillation in 7.1 p.c. Shorter cycle length of the baseline rhythm and shorter coupling interval of the premature beat were correlated with the shorter cycle length of the arrhythmia. Conclusions: The most common arrhythmia in ICD patients is ventricular tachycardia usually preceded by single, late-coupled premature depolarisation occurred during normocardia. Atrial fibrillation is an important trigger mechanism of spontaneous ventricular arrhythmias. The cycle length of the baseline rhythm and the coupling interval of the premature beat determine the arrhythmia cycle length.


  10/13

  Tytuł oryginału: Newborn screening for cystic fibrosis.
  Tytuł polski: Badania przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy.
  Autorzy: Skarzyński A., Kempa M., Kulczycki L. L.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (3) s.191-193, bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza we wczesnym dzieciństwie stwarza problemy diagnostyczne. Z tego powodu nastąpił znaczny postęp w badaniach klinicznych nad tą chorobą, mający na celu opracowanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Tylko 60 proc. chorych ma postawione rozpoznanie mukowiscydozy w pierwszym roku życia, a 80 proc. w ciągu pierwszych 3 lat życia. Wielu chorych pozostaje bez rozpoznania choroby przez kilka, a nawet kilkanaście lat. Było to powodem opracowania programu badań przesiewowych noworodków, które rozpoczęły się we wczesnych latach 60. i są stale udoskonalane. Umożliwiają wczesne wykrywanie osób podejrzanych i potwierdzanie rozpoznania za pomocą badania potu, wczesne włączanie leczenia, edukację rodziców i rodziny co do postępowania z chorym dzieckiem i uczulenie ich na wukrywanie ewentualnych powikłań mukowiscydozy. W pracy podkreślono znaczenie prenatalnych badań genetycznych i poradnictwa genetycznego dla rodzin chorych na mukowiscydozę.

  Streszczenie angielskie: Cystic fibrosis (CF) is a diagnostic problem in early childhood. Therefore, a significant progress has been observed in clinical studies on this disease in order to develop new diagnostic and therapeutic methods. Only 60 p.c. of patients with CF are diagnosed in the first year of life, and 80 p.c. in the first three years. Many patients renain undiagnosed for several or even over ten years. Therefore, screning programmes have been developed which started in early 1960s and have been constantly improved since then. They enable detection of suspected persons and confirmation of the diagnosis with sweat test, early introduction of treatment, education of parents and family members as to management of the sick child and making them vigilant with respect to detection of possible CF complications. In the paper importance is also stressed of prenatal genetic tests and genetic counselling for families of CF patients.


  11/13

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  12/13

  Tytuł oryginału: Krótkoczasowa rejestracja czynności autonomicznego układu nerwowego w przewidywaniu nawrotu złośliwej arytmii komorowej.
  Tytuł angielski: Short-term assessment of autonomic nervous system function in prediction of malignant ventricular arrhythmia recurrence.
  Autorzy: Raczak Grzegorz, Daniłowicz Ludmiła, Szwoch Małgorzata, Lubiński Andrzej, Kubica Jacek, Kempa Maciej, Zienciuk Agnieszka, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.545-551, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem niniejszej pracy było zbadanie wartości prognostycznej prostych, nieinwazyjnych parametrów zmienności rytmu serca (HRV) i wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS) u chorych z udokumentowanym częstoskurczem komorowym (VT) lub migotaniem komór (VF) w wywiadzie. Materiał i metody: U 95 chorych po zawale serca (MI) oraz przebytym epizodzie VT lub VF, zakwalifikowanych do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora, oceniono parametry HRV i BRS, a następnie poddano ich obserwacji uwzględniającej wystąpienie nawrotu złośliwej arytmii. Wyniki: Podczas 449 ń 353 dni obserwacji incydent złośliwej arytmii komorowej wystąpił u 48 chorych - grupa EVENT(+), u 47 osób nie stwierdzono VT ani VF - grupa EVENT(-). Zaobserwowano, że wiek pacjentów, lokalizacja zawału serca, przyjmowane leki antyarytmiczne nie różnicują obydwu grup w sposób istotny. Jedynym wyjątkiem była frakcja wyrzutowa lewej komory serca (LVEF), która okazała się istotnie niższa w grupie EVENT(+) niż w grupie EVENT(-), (p 0,05). Porównując wielkości średnie wyników poszczególnych testów HRV i BRS, uzyskanych w grupach EVENT(-) i EVENT(+), stwierdzono, że wartości ŕ-LF-BRS są istotnie niższe w drugiej z badanych grup (p 0,001), natomiast pozostałe wskaźniki nie różnicują grup w sposób istotny. Po kategoryzacji wyników testu ŕ-LF-BRS względem mediany równej 4,6 ms/mm Hg, uzyskano czułość, swoistość, wartość prognostyczną wyniku dodatniego i ujemnego wynoszące odpowiednio 80 proc., 81 proc., 88 proc., ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of this study was to assess the prognostic value of simple non-invasive parameters of heart rate variability (HRV) and baroreflex sensitivity (BRS) in 95 patients with documented history of ventricular tachycardia (VT) and ventricular fibrillation (VF). Material and methods: Several parameters of HRV and BRS were evaluated in 95 after myocardial infarction with documented VT or VF, qualified for ICD implantation. These parameters were then evaluated for occurrence of the malignant ventricular arrhythmia event. Resutls: During the follow-up period (449 ń 353 days), malignant ventricular arrhythmia event occurred in 48 patients - EVENT(+) group. No VT nor VF was recorded in the remaining 47 patients - EVENT(-) group. We observed that the age, MI localization and antiarrhythmic drugs did not differentiate signifciantly both groups. The only exception was left ventricualr ejection fraction (LVEF), which was significantly lower in teh EVENT(+) group as compared with the EVENT(-) group, p 0.05. Comparative analysis of mean values of HRV and BRS tests in EVENT(+) and EVENT(-) groups showed that ŕ-LF_BRS was significantly lwoer in the EVENT(+) group, while the remaining indices did not differentiate both groups significantly. After categorizaiton of ŕ-LF-BRS values around the medain value of 4.6 ms/mm Hg, the sensitivity, specificity and prognostic value of positive and negative result were 80 p.c., 81 p.c., 88 p.c. and 76 p.c., respectively (p ...


  13/13

  Tytuł oryginału: Białka matrycy szkliwa w leczeniu śródkostnych ubytków przyzębia - ocena kliniczna i radiologiczna po upływie 6, 12 i 24 miesięcy.
  Tytuł angielski: Enamel matrix proteins in the treatment of periodontal intrabony defects - clinical and radiological assessment after 6, 12 and 24 months.
  Autorzy: Kempa Halina, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Jurczyński Witold, Czubak Konrad
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.95-101, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ceelm pracy była kliniczna i radiologiczna ocena leczenia chirurgicznego ubytków kostnych z zastsowaniem białek matrycy szkliwa (Emdogain**R) po upływie 6, 12 i 24 miesięcy. Materiał i metody. Badaniami objęto 16 pacjentów w wieku 26-61 lat, u których stwierdzono uogólnione agresywne zapalenie przyzębia (GAP) - 3 osoby i przewlekłe zapalenie przyzębia (CP) - 13 osób. Do zabiegu wszczepienia preparatu Emdogain zakwalifikowano 40 kieszonek kostnych; w 36 przypadkach były to ubytki kostne 2 - ścienne, w 4 przypadkach 3-ścienne. Przed zabiegiem u wszystkich pacjentów przeprowadzono podstawowe leczenie periodontologiczne. Oceniano głębokość kieszonek dziąsłowych, poziom przyczepu łącznotkankowego, recesje dziąsła oraz przeprowadzano pomiary ubytków kostnych w obrazie RTG. Zabiegi wykonywano zmodyfikowaną metodą płatową Widmana. Nie stosowano osłony antybiotykowej. Kliniczne badania kontrolne przeprowadzono po 6, 12 i 24 m-cach, a radiologiczne po 12 i 24 m-cach. Wyniki. Przebieg leczenia był prawidłowy. Uzyskano zmniejszenie ruchomości zębów, spłycenie głębokości kieszonek patologicznych, przerost przyczepu łącznotkankowego oraz budowę kości. Mniej korzystny był pozabiegowy wzrost średniego wymiaru recesji dziąseł. Wnioski. Po leczeniu ubytków kostnych z zastosowaniem preparatu Emdogain, uzyskano dobre wyniki leczenia. Były zbliżone do przedstawianych przez innych autorów. Wydaje się, że u pacjentów ogólnie zdrowych nie jest konieczne rutynowe stosowanie osłony ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the paper was to preasent some clinical and radiological assessment of surgical treatment of intrabony defects using enamel matrix proteins (Emdogain**R)in the postoperative period at 6th, 12th, and 24 month. Material and methods. The study embraced 16 patients aged 26-61 years and diansoed as geenralized aggressive periodontitis (GAP) - three subjects, and with chronic periodontitis (CP) - 13 subjects. 40 cases of intrabony defects that included 36 cases of two-wall defects and 4 cases of three-wall defects were selected to flap procedure with the Emdogain (EMD). Prior to the procedure, all the patients received initial phase of periodontium treatment. Clinical assessment before surgical treatment was based on the measurements of periodontal pockets depth, attachment level, recession depth, and the measurements of intrabony defect on X-ray. Surgical treatment based on modified flap by Widman. Antibiotic protection was not applied. Follow-up clinical examinations were done after 6, 12, 24 months and radiological examinations after 12, 24 month. Results. The healing process was normal and uneventful. Results dexreased tooth mobility, reduced pockets depth, improved connective tissue attachment and alveolar bone level achieved. Less favourable postoperative effect was sloght gingival recession. Conclusions. Treatment of intrabony defects with the enamel matrix proteins yielded positive therapeutic results. The results obtained were similar to teh ...

  stosując format: