Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KEITH
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Triplet pregnancies in women over 40 years of age : a thesis for the degree of doctor of philosophy : doctor thesis
Autorzy: Keith Louis
Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz (supervis.).; Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań
Źródło: 2002, [1], 128 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20340

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu metylacji DNA w tkankach złośliwych nowotworów nienabłonkowych trzonu macicy.
  Tytuł angielski: Estimation of DNA methylation level in nonendometrial malignancies of an uterus.
  Autorzy: Popiela Andrzej, Gabryś Marian Stanisław, Rabczyński Jerzy, Pańszczyk Marcin, Keith Gerard, Baranowski Włodzimierz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.962-965, bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia struktury genomu, prowadzące do powstania wielu schorzeń w tym także nowotworów złośliwych mogą powstać na skutek zakłócenia procesów inaktywacji genów. Jednym z najważniejszych mechanizmów determinujacych stopień inaktywacji genów jest metylacja cytozyny w nici DNA. Autorzy porównali poziom metylacji DNA w komórkach nowotworów nienabłonkowych trzonu macicy i porównali jej wartości z endometrium prawidłowym. Wykazano wyraźnie wyższy poziom metylacji genomowego DNA w komórkach nowtworów nienabłonkowych trzonu macicy w porównaniu z komórkami prawidłowego endometrium. Nie wykazano korelacji miedzy poziomem metylacji DNA, a stopniem klinicznego zaawansowania nowotworu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Rebuilding of gneome structure leads to many patholgoical states including neoplastic malignanices. Rebuilding often occurs as a process caused by disturbances in gene silencing mechanism. DNA methylation pattern is one of the most important mechanisms connected to gene's silencing. Estimation of DNA methylation level in nonendometrial uterine neoplastic tissues compared to normal endometrial samples was the aim of this study. Design: It was to be shown, that changes in methylation rate in promotory regions could lead to carcinogenesis in particular cell. Authors describe an analysis of DNA methylation level in nonendometrial neoplastic uterine tissues compared to DNA methylation level in normal endometrium. Materials and methods: Tissue samples from 9 women with tumor mixtus mesodermalis were collected. 12 samples were normal endometrium - control group. DNA was isolated from tissues and than we performed an estimation of DNA methylation levels. Than we performed a statistical analyseis of results. Results: The median DNA methylation level was signifciantly higher in neoplastic tissues than in normal endometrium. Conclusions: Authors conclude, that DNA methylation level is higher in neoplastic tissues, but does not correlate with clinical stage of the disease.


  3/6

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu metylacji DNA w tkankach nowotworów złośliwych trzonu macicy.
  Tytuł angielski: Estimation of DNA methylation level in endometrial cancer tissues.
  Autorzy: Popiela Andrzej, Gabryś Marian Stanisław, Rabczyński Jerzy, Pańszczyk Marcin, Keith Gerard, Baranowski Włodzimierz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.967-969, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metylacja genów odgrywa ważną rolę w kontroli procesów regulujących ekspresje genów komórki. Wykazano, iż zmiany poziomów metylacji w regionie promotora genu mogą prowadzić do inicjacji procesów karcynogenezy. Autorzy przedstawiają analizę poziomu metylacji genomowego DNA w tkankach raków błony śluzowej macicy w porównaniu do prawidowego endometrium i tkanek ulegających proceseom rozrostu. Wnioski z obserwacji wykazują znaczny wzrost poziomu metylacji genomowego DNA w tkankach nowotworowo zmienionych w porównaniu do tkanek prawidłowego i przerostowego endometrium.

  Streszczenie angielskie: Objectives: A level of DNA methylation plays an important role in regulation of cellular gene's expression. Estimation of DNA methylation level in endometrial neoplastic tissues compared to normal endometrial samples was the aim of this study. Design: It was to be shown, that changes in methylation rate in promotory regions could lead to carcinogenesis in particular cell. Authors describe an anlysis of DNA methylation level in endometrial cancer tissues compared to DNA methylation level in normal or hyperplastic endometrium. Material and methods: Endometrial samples from 88 women were collected. 56 of them were classified as adenocarcinoma, 20 as hyperplastic changes, 12 as normal endometrium - control group. DNA was isoltaed from tissues and than prepared to pm5dC and pdC. Than we performed a statistical analysis of results. Resutls: The median DNA methylation level was significantly higher in neoplastic tissues than in normal endometrium. There was no difference between DNA methylation level betweeen normal endometrum and hyperplastic changes. Conclusions: Authors conclude that neoplastic endometrial tissues show high DNA methylation rate compared to normal or hyperplastic endometrium.


  4/6

  Tytuł oryginału: Genomowa hipometylacja u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową.
  Tytuł angielski: Genomic hypomethylation in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.
  Autorzy: Kowal Małgorzata, Roliński Jacek, Dmoszyńska Anna, Borzęcki Andrzej, Borzęcka Halina, Keith Gerard
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.323-330, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się relacjom zachodzącym pomiędzy metylacją DNA, a nowotworami. Hipo- lub hipermetylacja DNA może zmieniać ekspresję genów biorących udział w patogenezie białaczek. Celem pracy była analiza globalnej metylacji DNA limfocytów B CD19+ i limfocytów T CD3+ krwi obwodowej i szpiku u chorych z nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową.

  Streszczenie angielskie: During the last few years, increasing attention has been paid to the relationship between DNA methylation and cancer. Hypo- or hypermethylation of DNA may result in up or down regulation of genes involved in the pathogenesis of leukemias. In this study we have analyzed DNA methylation in peripheral blood and bone marrow B (CD19+) and T (CD3+) lymphocytes from untreated patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia.


  5/6

  Tytuł oryginału: Triplet pregnancies and their aftermaths. [P.] 1: Basic considerations.
  Autorzy: Keith Louis, Bręborowicz Grzegorz H.
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.7-13, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The medical community presently faces the "epidemic" of multiple pregnancies, the majority of which are not the result of spontaneous conceptions. "Iatrogenic" multiple pregnancies are at high risk for infants and mothers and place considerable burden on the healthcare system.


  6/6

  Tytuł oryginału: Triplet pregnancies and their aftermaths. [P.] 2: Risks of older mothers and plurality.
  Autorzy: Keith Louis, Bręborowicz Grzegorz H.
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.14-18, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: There is no literature that accurately reports the risks inherent to the woman over age 40 who carries a triplet pregnancy. Extrapolating the singleton literature does not provide solid evidence, as risks are described variously by different authors and may relate to maternal age or parity as independent factors, which affect both maternal and fetal outcome data. On the other hand, recent population-based surveys strongly suggest that plurality is a more important risk factor than maternal age, as it affects both maternal and fetal outcomes.

  stosując format: