Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAZIMIERSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Niedokrwistość w niedoczynności tarczycy.
Tytuł angielski: Anaemia in hypothyroidism.
Autorzy: Kazimierska Ewa, Podlaska Magdalena
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.575-579, tab., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ wczesnej rehabilitacji kardiologicznej na osiągane wielkości parametrów oddechowych u chorych po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych.
  Autorzy: Kazimierska Barbara, Smolis-Bąk Edyta, Kowalik Ilona, Dąbrowski Rafał, Rudnicki Stanisław, Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.39-45, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena możliwości przywrócenia choremu po CABG prawidłowej wydolności oddechowej przy systematyczne stosowanie ćwiczeń oddechowych i wczesnego uruchamiania. Badaniami objęto 70 mężczyzn w wieku od 35 do 70 lat, którzy przeszli planową operację wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG). Przed zabiegiem przygotowano ich oddechowo. Po spełnieniu odpowiednich kryteriów i niepowiklanym przebiegu operacji chorych poddano 7-dniowej rehabilitacji szpitalnej, zawierającej rozłożone w czasie ćwiczenia: oddechowe, czynne stawów kończyn górnych i dolnych, ogólnousprawniające, izometryczne, spacery i chodzenie po schodach. Przed wyjściem chorym wręczono zestaw ćwiczeń, które powinny wykonywać przez 3 miesiące w domu. Spirometrem PNEUMO RS 2000 oceniono wielkość parametrów oddechowych przed zabiegiem, w 7 dobie i 3 miesiącach po CABG. Wczesna rehabilitacja po operacji serca poprawia wielkość parametrów oddechowych dopiero po 3 miesiącach po CABG. Wskazana jest kontynuacja ćwiczeń oddechowych nawet do 6 miesięcy.


  3/3

  Tytuł oryginału: Niedobór witaminy B12 u kobiet w okresie rozrodczym.
  Autorzy: Kazimierska Ewa, Weyer-Hepka Jolanta
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (12) s.150-153, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  stosując format: