Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAZIBUDZKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Pęknięcie tętniaka aorty brzusznej do żyły głównej dolnej imitujące ostrą niewydolność nerek.
Tytuł angielski: Aorto-caval fistula as a result of abdominal aortic aneurysm rupture imitating acute renal insufficiency.
Autorzy: Zaniewski Maciej, Ludyga Tomasz, Kazibudzki Marek, Kowalewska-Twardela Teresa
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.785-788, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przetoka aortalno-kawalna jest rzadkim powikłaniem tętniaka aorty brzusznej, zdarzającym się w 1-6 proc. przypadków. Klasyczne objawy przetoki aortalno-kawalnej, jak tętniący opór w jamie brzusznej, szmer oraz niewydolność prawokomorowa serca występują zaledwie w połowie przypadków. Diagnostyka obrazowa, oparta głównie na najszerzej dostępnych badaniach ultrasonograficznych i tomograficznych, jest często zawodna. Opóźnia to rozpoznanie i wpływa w znamienny sposób na wyniki leczenia operacyjnego. Prezentujemy przypadek chorego, który przed przyjęciem do Kliniki był diagnozowany i leczony z powodu narastającej hiperazotemii i oligurii, wskazujących na niewydolność nerek.

  Streszczenie angielskie: Aorto-caval fistula (ACF) is a rare complication of abdominal aortic aneurysm. It occurs in 1-6 p.c. of case. The classic diagnostic signs of an ACF (pulsate abdominal mass with bruit and right ventricular failure) are present only in a half of the patients. The most common diagnostic imaging procedures like ultrasound and computed tompography often are not sufficient enough. This leads to the delay in diagnosis, which has a great impact on the results of operation. We report a case of a patient, who was treated before admission to the Clinic because of azotemia and oliguria suggesting renal failure.


  2/2

  Tytuł oryginału: Rodzinny naczyniak limfatyczny - rzadka postać torbieli śledziony.
  Tytuł angielski: Familiar lymphangioma - a rare form of splenic cyst.
  Autorzy: Orawczyk Tomasz, Ćwik Paweł, Ziaja Damian, Kazibudzki Marek
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.187-191, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Torbiel śledziony jest schorzeniem rzadkim, rozpoznawanym przypadkowo w trakcie badań obrazowych. Ze względu na etiologię torbieli, dzieli się je na pasożytnicze i niepasożytnicze, a te ostatnie - na torbiele prawdziwe i rzekome. W przypadkach torbieli prawdziwych możliwe jest ich rodzinne występowanie. Ze względu na możliwość występowania powikłań torbiele zazwyczaj leczy się operacyjnie, dążąc do zachowania miąższu śledziony. Poniżej przedstawiono przypadek 19-letniego mężczyzny z olbrzymim naczyniakiem chłonnym śledziony. Siostrę chorego operowano kilka lat wcześniej (splenektomia) z powodu identycznej jednostki chorobowej.

  Streszczenie angielskie: Splenic cyst is a rare illness of the spleen, accidently diagnosed via imaging examinations. We divided the cysts into parasitic and non-parasitic (tru and false). The tru splenic cyst may be herditary. Cysts usually required surgical treatment due to the possibility of complications developing - minimal invasive techniques are preferred to preserve the spleen. We present a patient with heredity, familiar lymphangioma, which was diagnosed on the basis of pathological evaluation.

  stosując format: