Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAWWA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zmienność rytmu zatokowego serca u pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego - wczesne i późne wyniki rehabilitacji kardiologicznej.
Tytuł angielski: Heart rate variability in patients after coronary artery bypass grafting - early and long term effects of cardiac rehabilitation.
Autorzy: Bryniarski Leszek, Kawwa Jadwiga, Rajzer Marek, Stolarz Katarzyna, Kawecka-Jaszcz Kalina
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.699-702, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Znaczenie kliniczne obniżenia HRV u pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) nie jest określone, a wpływ wczesnej rehabilitacji kardiologicznej na zachowanie zmienności rytmu serca w tej grupie chorych nie jest zbadany. Analizą objęto 103 chorych w wieku 52,2 ń 7,8 lat, po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego. Chorych podzielono na dwie grupy: grupę A (72 chorych) poddanych rehabilitacji kardiologicznej (rozpoczynanej 15 dni po CABG), oraz grupę B (31 chorych) bez rehabilitacji (z powodu nie zagojonych ran pooperacyjnych). Przed rozpoczęciem rehabilitacji, po zakończeniu trwającej 21 dni rehabilitacji oraz po 6 miesiacach od zabiegu wykonano 24 godzinne monitorowanej EKG metodą Holtera z oceną wskaźników analizy czasowej i częstotliwościowej HRV. Wyjściowo grupy nie różniły się wartościami parametrów analizy czasowej zmienności rytmu serca, natomiast wartości parametrów analizy częstotliwościowej HRV były istotnie wyższe w grupie A. Po 21 dniach rehabilitacji w grupie A istotnie poprawiły się parametry analizy czasowej, podczas gdy parametry analizy częstotliwościowej pozostały niezmienione. Po 6 miesiącach zanotowano istotny wzrost wartości parametrów analizy czasowej i częstotliwościowej HRV w obu grupach, przy czym w grupie poddanej rehabilitacji był on istotnie wyższy. U pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego poddanych rehabilitacji kardiologicznej dochodzi do poprawy wartości parametrów analizy czasowej zmienności ...

  Streszczenie angielskie: Patients after coronary artery bypass grafting (CABG) have impaired heart rate variability (HRV) parameters. The clinical significance of impaired HRV and the influence of the cardiac rehabilitation on the HRV in this grop of patients is not clear. We studied 103 patients (average age 52.2 ń 7.8) after CABG, divided into group A (72 patietns) who underwent cardiac rehabilitation (starting 15 days after the CABG) and group B (31 patients) who did not have rehabilitation. In all patients, a 24 hr ECG (including time and frequency domain HRV) was obtained beofre the onset of rehabiltiation, after completion of the rehabilitation and after 6 months. Before the rehabilitation there were no differences in time-domain HRV between the gorups, however frequency-domain HRV values were significantly higher in group A. In greoup A, the time-domain HRV parameters improved after 21 days of rehabilitation, whereas the frequency domain parameter components remained unchanges. At 6 months, improvment in time and frequency domain HRV parameters was noted, but eh parameters were significantly higher in group A. In patients that udnrewnet coronary artery bypass grafting, the cardiac rehabitlitation time domain HRV showed improvement in both the short term (21 days) and long run (6 months). However, the frequency domain parameter was only increased over the long run. Cardiac rehabilitation speeds up the improvemnet of the time domain HRV and frequency domain parameters over long term ...

  stosując format: