Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAWIŃSKA-KILIAŃCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie wzroku w Zespole Patau - opis przypadku.
Tytuł angielski: Eye malformations in Patau Syndrome - case report.
Autorzy: Kawińska-Kiliańczyk Anna, Wojculewicz Jerzy, Jańczewska Iwona, Stodolska-Koberda Urszula, Czajkowska-Łaniecka Tamara, Szczapa Jerzy
Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.78-80, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek noworodka z Zespołem Patau, u którego stwierdzono charakterystyczne zmiany w narządzie wzroku: małoocze, szczelinę tęczówki, niedorozwój nerwu wzrokowego, zaćmę.

  Streszczenie angielskie: We report on a case of Patau Syndrome, in which we observed characteristic abnormalities in ocular system. The eye malformations included: microphtalmia, iris coloboma, undeveloped optic nerves, cataract.


  2/2

  Tytuł oryginału: Częstość występowania wad wrodzonych narządu wzroku u dzieci urdzonych w latach 1993-2002 w Klinice Neonatologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Frequency of ocular congenital anomalies in children born in 1993-2002 in Neonatal Clinic of Gynecology and Obstetrics Institute of Medical Academy of Gdańsk.
  Autorzy: Jańczewska Iwona, Kortecka Małgorzata, Wojculewicz Jerzy, Czajkowska-Łaniecka Tamara, Kawińska-Kiliańczyk Anna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.23-26, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem naszej pracy było przedstawinie rodzaju wad wrodzonych narządu wzroku u noworodków, częstości ich występownaia, współistneinia z wadami innych narządów i układów. Wykazaliśmy najczęstsze (60 proc.) występowanie wad oczu łącznie z wadami, często letalnymi, ośrodkowego układu nerwowego oraz współistnienie ich (w 20 proc.) z zespołami genetycznie uwarunkowanymi.

  Streszczenie angielskie: The aim of our examination was to show the types of ocular congenital anomalies, that were found among newborn born in 1993-2002. We estimated frequency of ocular anomalies and coincidence with defects of other organs or systems. We showed, the most frequently (60 p.c.) the ocular anomalies were accompanied by central nervous system defects (mostly letal) and quite often (20 p.c.) these anomalies coexist with genetic syndrome.

  stosując format: