Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAWALEC
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Refundacja kosztów leczenia - praktyczne zastosowanie analiz Oceny Technologii Medycznych (HTA).
Autorzy: Kawalec Paweł
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.17-18, 20, 22, 24, bibliogr. 2 poz.
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  2/16

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/16

  Tytuł oryginału: Medyczne bazy danych.
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (5) s.107-112
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  4/16

  Tytuł oryginału: Analizy farmakoekonomiczne a finansowanie świadczeń zdrowotnych.
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (9) s.106-112, tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Zadaniem analizy HTA (Ocena Technologii Medycznych, HTA) jest porównanie wszelkich sposobów postępowania z pacjentami (technologie medyczne: profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne) pod kątem kosztów i efektywnosci klinicznej. Analiza farmakoekonomiczna zajmuje się oceną opłacalności tylko jednego rodzaju technologii-leków; jest więc pojęciem węższym, niejako częścią HTA. Analizy Oceny Technologii Medycznych przeprowadza się najczęściej w przypadku technologii drogich lub powszechnie stosowanych, czyli takich, z którymi wiążą się największe wydatki. Obecnie najczęściej przeprowadza sie analizy efektywności kosztowej (opłacalności; cost-effectiveness analysis, CEA), które pozwalają na porównanie procedur medycznych przynoszacych efekty w postaci zmiany tego samego punktu końcowego (na przykład obniżenie śmiertelnosci w udarze, ilości nawrotów przepuklin). CEA przeprowadza sie wtedy, gdy nowa procedura jest bardziej skuteczna i bardziej kosztowna lub mniej skuteczna i znacznie tańsza niż dotychczas stosowane. Składa się ona z trzech części: oceny efektywności klinicznej, oceny kosztów oraz opłacalności (efektywności kosztowej). Celem tej analizy jest wybranie postępowania charaktezyzujacego się najlepszym wskaźnikiem efektywności kosztowej. Inaczej mówiąc, wynik wskazuje na procedurę medyczną, przy zastosowaniu której uzyskanie jednostki efektu klinicznego będzie najtańsze. Inne znacznie rzadziej stosowane typy analiz to: analiza wydajności kosztów (CBA), użyteczności kosztów (CUA), minimalizacji kosztów (CMA). HTA to narzędzie umożliwiające wybór najbardziej ...


  5/16

  Tytuł oryginału: Rola HTA (Oceny Technologii Medycznych) w optymalizacji wydatków na opiekę zdrowotną.
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.53-59, sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Analiza HTA ma charakter porównawczy; ocenia technologie medyczne (profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne) pod kątem kosztów i efektywności klinicznej. Analiza farmakoekonomiczna zajmuje się oceną opłacalności tylko jednego rodzaju technologii - leków; jest więc pojęciem węższym, niejako częścią HTA. Analizy oceny technologii medycznych przeprowadza się najczęściej w przypadku technologii drogich lub powszechnie stosowanych, czyli takich, z którymi wiążą się największe wydatki. Obecnie najczęściej przeprowadza się analizy efektywności kosztowej (opłacalności; cost-effectiveness analysis, CEA), która pozwala na porównanie procedur medycznych przynoszących efekty w postaci zmiany tego samego punktu końcowego (na przykład obniżenie śmiertelności w udarze, liczby nawrotów przepuklin). CEA przeprowadza się wtedy, gdy nowa procedura jest bardziej skuteczna i bardziej kosztowna lub mniej skuteczna i znacznie tańsza, niż dotychczas stosowana. Analiza składa się z trzech części: oceny efektywności klinicznej, oceny kosztów oraz opłacalności (efektywności kosztowej). Celem tej analizy jest wybranie postępowania charakteryzującego się najlepszym wskaźnikiem efektywności kosztowej. Inaczej mówiąc, wynik wskazuje na procedurę medyczną, przy zastosowaniu której uzyskanie jednostki efektu klinicznego będzie najtańsze. Inne znacznie rzadziej stosowane typy analiz to: analiza wydajności kosztów (CBA), użyteczności kosztów (CUA), minimalizacji kosztów (CMA). HTA to narzędzie umożliwiające wybór najbardziej opłacalnej technologii medycznej z całej gamy możliwości służących leczeniu określonego schorzenia...


  6/16

  Tytuł oryginału: Podstawy medycyny opartej na dowodach (EBM).
  Autorzy: Kawalec Paweł, Pilc Andrzej, Czupryna Antoni
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.19-25, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/16

  Tytuł oryginału: Podstawy medycyny opartej na dowodach (EBM).
  Autorzy: Kawalec Paweł, Pilc Andrzej, Czupryna Antoni
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.26-30, il., tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  8/16

  Tytuł oryginału: Analizy farmakoekonomiczne.
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.3-9, bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja


  9/16

  Tytuł oryginału: Analiza użyteczności kosztów.
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.10-16
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  10/16

  Tytuł oryginału: Good Clinical Practice - zasady dobrej praktyki badań klinicznych leków.
  Autorzy: Kawalec Paweł, Pilc Andrzej
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.107-110, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie angielskie: The article presents basic information on Good Clinical Practice as essential tool to provide good-quality reliable pharmacological data on elaborated drugs. The relevant information on clinical effectiveness is essential for conducting pharmacoeconomic evaluations to estimate profitobility of further investigations on the drug. Authors are going to familiarize theirs readers with relevant issues referring Good Clinical Practice and proof that pharmacoeconomics should accompany drugs even at very stages of investigation.


  11/16

  Tytuł oryginału: Analiza wydajności kosztów (koszt-korzyść).
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (6) s.18-23, tab., bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja


  12/16

  Tytuł oryginału: Benchmarking a rynek usług medycznych.
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.60-62
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/16

  Tytuł oryginału: EBM a ocena efektywności klinicznej technologii medycznych.
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (12) s.104-106, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel: Wyjaśnienie podstawowych pojęć, które obowiązują w metodologii EBM, aby umożliwić czytelnikom samodzielną ocenę wiarygodności badań oraz interpretację wyników klinicznych. Metoda: Wykład wprowadzający wraz z obrazowymi przykładami. Omówienie: Medycyna oparta na potwierdzonych danych (evidence-based medicine, EBM), staje się podstawą opieki zapewnianej przez lekarza rodzinnego. Nowoczesny medyk, który chce jak najlepiej leczyć swoich pacjentów nie może zresztą jej odrzucić. Duża liczba ukazujących się doniesień medycznych sprawia, że trudno jest odszukać tylko wartościowe i wiarygodne informacje. Coraz ważniejszą rolę odgrywa znajomość czynników wpływających na ocenę wiarygodności doświadczenia klinicznego, a więć: doboru losowego, maskowania czy właściwego wyboru klinicznych punktów końcowych, wykorzystanych w analizowanych badaniach medycznych.


  14/16

  Tytuł oryginału: Kardiologia dziecięca.
  Autorzy: Kawalec Wanda, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.65-67, 89, bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/16

  Tytuł oryginału: Blaski i cienie echokardiografii pediatrycznej.
  Tytuł angielski: Advantages and disadvantages of paediatric echocardiography.
  Autorzy: Kawalec Wanda
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.31-34, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia jest rutynową metodą diangostyczną stosowaną w kardiologii dziecięcej. W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące wskazań do badania echokardiograficznego oraz kolejne etapy badania. Omówiono również wieloośrodkowe badania kardiologiczne dotyczące wad wrodzonych serca przeprowadzane w Polsce i zasygnalizowano problemy dotyczące diagnsotyki echokardiograficznej dzieci.

  Streszczenie angielskie: Echocardiography is a routine diagnostic method applied in paediatric cardiology. In this paper indications for echocardiography and consecutive stages of this examination are presented. Multi-center cardiologic studies concerning congenital heart diseases in children performed in Poland are also discussed. Problems connected with echocardiographic diagnstics in Poland are outlined as well.


  16/16

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomika.
  Autorzy: Kawalec Paweł
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (2) s.41-43, il. - Konferencja pt. Bezpieczny szpital Poznań 21-22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: