Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KASZUBA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Konsensus dotyczący leczenia powierzchownych zakażeń grzybiczych.
Tytuł angielski: Consensus of care for superficial mycotic infections.
Autorzy: Gliński Wiesław, Baran Eugeniusz, Nowicki Roman, Maleszka Romuald, Adamski Zygmunt, Kaszuba Andrzej
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.85-92, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis. P. 2: Effect on patients' quality of life.
  Autorzy: Vincent Carmen Stefania, Seneczko Franciszek, Sielska Halina, Kaszuba Katarzyna, Kijowski Robert, Bartkowiak Rafał
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.68-73, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa aspektów psychologicznych atopowego zapalenia skóry. Omówiono podstawowe dane z dziedziny psychodermatologii, psychologiczną charakterystykę chorych i psychospołeczne uwarunkowania choroby oraz wpływ tych czynników na jakość życia osób z atopowym zapaleniem skóry.

  Streszczenie angielskie: A review of current literature concerning psychological aspects of atopic dermatitis has been done. Basic data on psychodermatology, psychological characteristics of the patients, psycho-social conditionings of the disease and the effect of these factors on the quality of life of subjects with atopic dermatitis have been presented.


  3/5

  Tytuł oryginału: Łysienie androgenowe - etiopatogeneza, obraz kliniczny oraz wybrane metody leczenia.
  Autorzy: Kaszuba Andrzej, Sulik Mariusz, Halbina Adam
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (9) s.33-34, 36-37, bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Łysienie androgenowe jest procesem uwarunkowanym genetycznie. Jego istotą jest miniaturyzacja mieszków włosowych skóry owłosionej głowy w wyniku działania męskich hormonów płciowych. W pracy omówiono etiopatogenezę, objawy kliniczne i leczenie łysienia androgenowego: farmakologiczne miejscowe (także uzupełniające) i ogólne (u kobiet i mężczyzn) oraz chirurgiczne.


  4/5

  Tytuł oryginału: Leczenie łuszczycy metodami skojarzonymi.
  Autorzy: Kaszuba Andrzej, Gernand Alicja, Kijowski Robert
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (8) s.23-24, 26, 29-30, 32, 34-35, tab., bibliogr. 64 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Głównym celem leczenia łuszczycy jest uzyskanie remisji choroby. Wymaga to indywidualnego traktowania każdego pacjenta w zależności od postaci klinicznej i przebiegu choroby. Wiąże się to niejednokrotnie z koniecznością kojarzenia różnych metod leczenia, uwzględniających zarówno leki do stosowania miejscowego (cignolinę, dziegcie, kortykosterydy, retinoidy, pochodne witaminy D3, preparaty mocznika i kwasu salicylowegi), jak ogólnego (metotreksat, hydroksymocznik, cyklosporynę A, retinoidy, estry kwasu fumarowego) oraz stosowanie fototerapii (UVB, UVA, PUVA). Leczenie łuszczycy metodami skojarzonymi prowadzi się w celu ograniczenia objawów niepożądanych i skrócenia terapii.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ischemia-reperfusion of the liver impairs the inducibility of microsomal cytochrome P450 system by phenobarbital in rats.
  Tytuł polski: Niedokrwienie i reperfuzja wątroby szczurów zaburza indukcję mikrosomalnego systemu cytochromu P450 przez fenobarbital.
  Autorzy: Wiaderkiewicz Ryszard, Wiaderkiewicz Anna, Czekaj Piotr, Lebda-Wyborny Tomasz, Kaszuba Michał
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.111-122, il., tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Stosując zwierzęcy model ciepłego niedokrwienia i reperfuzji wątroby (szczury szczepu Spraque-Dowley) wykazaliśmy, że w wyniku niedokrwienia/reperfuzji zaburzone zostają podstawowe procesy metaboliczne przebiegające w hepatocytach, w tym również ich potencjał biotransformacyjno/detoksacyjny zależny od aktywności cytochromu P450. 24-godzinna reperfuzja skutkowała znacznym spadkiem całkowitej zawartości cytochromu P450, cytochromu b5 jak również obniżeniem aktywności współpracujących z nimi oksydoreduktaz NADPH i NADH. Ekspresja białka izoform CYP1A1, CYP2B1/B2 i CYP2E1 ulegała po reperfuzji obniżeniu o 30 proc. zaś odpowiadające im aktywności enzymatyczne (EROD, PROD, MROD) o 50-70 proc. Reperfuzja w znacznym stopniu zmniejszała również podatność cytochromu P450 na indukcję przez fenobarbital. W wyniku stymulacji fenobarbitalem w trakcie reperfuzji ekspresja białka izoformy CYP2B1/B2 była 3-krotnie niższa, zaś odpowiadająca jej aktywność PROD nawet 8-krotnie niższa niż w odpowiedniej grupie, która nie była poddana zabiegowi niedokrwienia/reperfuzji. Chociaż mechanizmy prowadzące do obserwowanego ograniczenia aktywności i indukcyjności poszczególnych izoform cytochromu P450 nie są ostatecznie poznane należy się liczyć z faktem, że w wyniku niedokrwienia i reperfuzji wątroby procesy biotransformacji/detoksykacji ksenobiotyków metabolizowanych z udziałem cytochromu P450 mogą być istotnie ograniczone.

  Streszczenie angielskie: Using the animal model of warm ischemia and reperfusion of the liver (male Spraque-Dawley rats) we have shown that during reperfusion the cytochrome P450 system in the rat liver is seriously impaired. Protein expression of CYP1A1, CYP2B1/B2 and CYP2E1 after 24 h of reperfusion was reduced by 30 p.c. and their corresponding enzymatic activities (EROD, PROD, MROD) dropped by 50-70 p.c. After simulation with phenobarbital during reperfusion the expression of CYP2B1/B2 protein was 3 times lower, and their enzymatic PROD activity even 8 times lower, than in the corresponding group not subjected to ischemia/reperfusion. The results indicate that during ischemia and reperfusion detoxification of many xenobiotics that depend on the cytochrome P450 metabolism may be affected.

  stosując format: