Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KASRADZE
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Pierwszy napad w czasie ciąży: prawdopodobny objaw zaburzeń rozrodczo-wewnątrzwydzielniczych u kobiet z padaczką.
Tytuł angielski: First seizure in pregnancy: a probable sign of reproductive-endocrine disorder in epileptic women.
Autorzy: Kasradze Sofia, Sturua Lea, Toidze Otar
Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.51-63, tab., bibliogr. s. 59-61, sum.
Sygnatura GBL: 306,380

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Według danych z piśmiennictwa u 1 proc. kobiet występuje napad w czasie ciąży, a u 13 proc. z nich rozwija się padaczka. Występowanie padaczki w czasie ciąży często daje podstawy, aby podejrzewać katamenialny charakter napadów (Schmidt, 1982). U 60,2 proc. pacjentek z padaczką katamenialną występuje któryś z rodzajów zaburzeń rozrodczo-wewnątrzwydzielniczych (RED) (Kasradze i wsp., 1998), jednak dotychczas nie badano rozkładu RED wśród kobiet, u których pierwszy napad wystąpił w ciąży. Celem badania była ocena rozkładu RED u kobiet z padaczką z napadami w ciąży. Materiał i metoda. Spośród 278 kobiet z padaczką w wieku od 18 do 45 rż., u 31 (11,2 proc.) pierwszy w życiu napad padaczkowy wystąpił w ciąży. U wszystkich tych pacjentek przeprowadzono badanie ultrasonograficzne miednicy małej oraz określono stężenie gonadotropiny, hormonów płciowych i tyreotropiny w surowicy. Trzydzieści kobiet miało padaczkę częściową, jedna - uogólnioną. Czternaście pacjentek przyjnowało leki przeciwpadaczkowe, a 17 nie przyjmowało ich. Po 3 latach od pierwszego badania wszystkie pacjentki były ponownie w pełni przebadane przez ginekologa endokrynologa. Wyniki. Pierwszy napad w czasie pierwszej ciąży wystąpił u 17 kobiet (54,8 proc.), w czasie drugiej ciąży u 5 (16,1 proc.), w ciągu następnych ciąż u 9 kobiet (29,1 proc.) W 24 przypadkach napady wystąpiły przed 21. tygodniem ciąży (77,4 proc.), w dwóch przypadkach po 21. tygodniu ciąży (6,5 proc.) oraz w 5 przypadkach w ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. According to the literature, 1 p.c. of women have a seizure during pregnancy and 13 p.c. of them develop epilepsy. Epilepsy in pregnancy often suggests the catamenial nature of the attacks (Schmidt, 1982). As many as 60.2 p.c. of patients with catamenial epilepsy have some form of reproductive-endocrine disorder (RED) (Kasradze et al., 1998) but so far RED distribution has not been studied in women in whom the first seizure took place during pregnancy. The purpose of this study was to estimate the distribution of RED in epileptic women with seizures during pregnancy. Material and method. Among 278 epileptic women aged 18 - 45, 31 (11.2 p.c.) had their first epileptic seizure when pregnant. All these patients underwent an USG examination of the pelvis minor and the serum levels of gonadotropin, the sex hormones and thyrotropin were determined. Thirty of the women had partial epilepsy and one had generalised epilepsy. Fourteen patients were being treated with antiepileptic drugs whereas 17 were not being treated. All the women were fully examined once again by ginaecologist-endocrinologist within there years of the first examination. Results. The first seizure took place during the first pregnancy in 17 women (54.8 p.c.),during the second pregnancy in 5 women (16.1 p.c.) and during later pregnancies in 9 women (29.1 p.c.). In 24 cases (77.4 p.c.) the attacks took place before the twenty-first week of pregnancy, in 2 cases (6.5 p.c.) they took place after ...

  stosując format: