Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KASPRZYCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Expression of FasL gene in T cells of renal allograft recipients.
Autorzy: Kasprzycka Monika, Kłodos Konrad, Nowaczyk Maria, Wyzgał Janusz, Podobińska Iwona, Durlik Magdalena, Górski Andrzej
Źródło: Immunol. Lett. 2002: 80 (1) s.9-13, il., tab., bibliogr. 17 poz.
Sygnatura GBL: 312,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: FasL molecule expressed on activated T cells induces apoptosis in Fas-expressing cells. It is possible that apoptosis induced by FasL is involved in the process of allograft destruction brought about by infiltrating T cells. The aim of our study was to evaluate expression of FasL gene in peripheral blood T cells of renal allograft recipients (RAR). We have studied 25 patients: 16 with uneventful stable course (RAR-S) and nine during biopsy proven chronic rejection (RAR-CH). The relative expression of FasL mRNA compared with that of á-actin was established by semi-quantitive RT-PCR. We have found that FasL gene expression was significantly increased in T cells of RAR-CH compared to RAR-S (P 0.01). Our results suggest that T cells expression of FasL gene is increased during chronic rejection. Therefore, this phenomenon may pay a role in allograft injury associated with that process. Further studies are needed to unravel possible clinical consequences of observed differences in T cell expression of FasL.


  2/10

  Tytuł oryginału: Interakcje limfocytów T z elastyną i ich znaczenie w immunopatologii.
  Tytuł angielski: The interactions of T lymphocytes with elastin and their significance in immunopathology.
  Autorzy: Targońska Magdalena, Górski Andrzej, Kasprzycka Monika, Nowaczyk Maria
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.3-10, bibliogr. s. 9-10, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Recent data indicate that human T lymphocytes can adhere to elastin and respond to co-stimulatory signals of that protein. This reactivity is mediated by non-integrin receptor, elastin binding protein. In addition, another receptor belonging to integrin family may be also involved. T cell interactions with elastin (but not other extracellular matrix proteins) appear to be upregulated in healthy males and at least some patients with vasculitis. Interestingly, statins in pharmacological concentrations strongly and selectively block those interactions. Our data point to the potential role of T cell interactions with elastin in immunopathology of vasculitis and atherosclerosis.


  3/10

  Tytuł oryginału: Aktywacja limfocytów T i monocytów w przebiegu infekcji u dzieci z chorobą nowotworową.
  Tytuł angielski: Lymphocytes T and monocytes activation in the course of infection in children with neoplastic disease.
  Autorzy: Łuczyński Włodzimierz, Stasiak-Barmuta Anna, Muszyńska-Rosłan Katarzyna, Krawczuk-Rybak Maryna, Kasprzycka Edwina
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.31-41, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z działań ubocznych leczenia przeciwnowotworowego jest upośledzenie funkcji układu immunol. Konsekwencją tego są częste infekcje, nierzadko o ciężkim przebiegu. Układ immunol. "odpowiada" na infekcje zmianami ilościowymi i jakościowymi komórek uczestniczących w reakcji zapalnej. Celem pracy była ocena subpopulacji komórek jednojądrzastych krwi obwodowej u pacejntów z chorobą nowotworową w przebiegu infekcji. Grupę badaną stanowiło 16 dzieci z chorobą nowotworową (z ostrą białaczką, limfoblastyczną, chłoniakiem nieziarniczym i ziarnicą złośliwą). Wśród badanych pacjentów w czasie rocznej obserwacji zanotowano 25 epizodów infekcji wymagających hospitalizacji. Oceny wartości odsetkowych limfocytów krwi obwodowej dokonano w oparciu o metodę znakowania przeciwciałami monoklonalnymi w odczycie cytometrii przepływowej użyto następujących przeciwciał: CD14-PE/CD45-FITC, CD3-FITC/CD19-PE, CD4-FITC/CD8-PE, CD3-FITC/CD16+CD56-PE, CD14-PerCP/CD54-PE, CD3-PerCP/CD45RA-FITC/CD45RO-PE, CD3-PerCP/HLA-DR, CD14-PerCP/HLA-DR). W badaniu wykonywanym w ostrym okresie infekcji, stwierdzono znamiennie wyższą średnią wartość odsetka komórek: CD3 HLADR, CD14 CD54 oraz CD3 CD45RO w odniesieniu do analogicznych wartości ocenianych w badaniach pozostałych. W badaniu wykonanym w okresie remisji, po okresie ostrej infekcji, stwierdzono znamiennie wyższą wartość średnią proporcji CD3 CD45RA / CD3 CD45RO. U pacjenta z cytomegalowirusowym zapaleniem płuc obserwowano znamienne zmniejszenie ...

  Streszczenie angielskie: One of the side effects of antineoplastic treatment is immunosupression. A cons-equence of this are frequent infections, sometimes with fatal outcome. The immunological system "answers" to infection with changes in number and quality of cells participating in the inflammatory preocess. The aim of the study was to investigate the subpopulations of mononuclear cells in patients with neoplastic (haematologic) diseases during infection. We studied 16 children with acute lymphoblastic leukaemia and with lymphomas (Hodgkin and non-Hodgkin. Among our patients we noted 25 episodes of infection requiring hospitalisation. Mean percent values of mononuclear cells in peripheral blood was assessed by flow cytometery using monoclonal antibodies. CD14-PE/CD45-FITC, CD3-FITC/CD19-PE, CD4-FITC/CD8-PE, CD3-FITC/CD16+CD56-PE, CD14-PerCP/CD54-PE, CD3-PerCP/CD45RA-FITC/CD45RO-PE, CD3-PerCP/HLA-DR, CD14-PerCP/HLA-DR). In the examination carried out during acute infection, we found higer mean percent values of CD3 HLADR, CD14 CD54 oraz CD3 CD45RO cells than in analogous values in the remaining examinations. After the infection we found higer percent of CD3 CD45RA/CD CD45RO cells. In patient with cytomegalovirus pneumonitis our examination showed a depression of HLA-DR antigens on monocytes during acute infection (10th day treatment) and return to normal valuesafter 20 days of treatment. Conclusions: (1) the most sensitive expression of infection in children with neoplastic disease was the ...


  4/10

  Tytuł oryginału: Flora bakteryjna przerosłych migdałków gardłowych u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha.
  Tytuł angielski: Bacterial flora of hypertrophied tonsilis in children with secretoria otitis media.
  Autorzy: Wysocka Jolanta, Kasprzycka Edwina, Hassmann-Poznańska Elżbieta, Musiatowicz Marcin, Olszańska Dorota
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.486-488, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: We florze bakteryjnej przerosłych migdałków gardłowych przeważają bakterie potencjalnie patogenne: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae. Niekorzystnym zjawiskiem jest rzadsze występowanie flory fizjologicznej Streptococcus viridans i Neisseria sp. u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha.

  Streszczenie angielskie: The potentially pathogenic bacteria: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhialis, Streptococcus pneumoniae are the major bacterial flora of hypertrophied tonsilis. In children suffering from otitis media with inflammatory effusion an unfortune decreased physiological flora of Streptococcus viridans and Neisseria is observed.


  5/10

  Tytuł oryginału: Immunomodulacyjne działanie statyn : praca doktorska
  Autorzy: Kasprzycka Monika, Nowaczyk Maria (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Transplantologii, Zakład Immunologii Klinicznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 86 k. : il., tab., bibliogr. 128 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19940

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  6/10

  Tytuł oryginału: Some biochemical properties and drug susceptibility of Staphylococcus aureus strains isolated from mucous membranes of the upper respiratory tract of healthy young children and elderly people.
  Tytuł polski: Niektóre właściwości biochemiczne oraz lekowrażliwość szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z błon śluzowych górnych dróg oddechowych u zdrowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz osób starszych.
  Autorzy: Malm Anna, Kasprzycka Anna, Tynecka Zofia
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.121-129, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/10

  Tytuł oryginału: Subpopulacje limfocytów w przerosłych migdałkach gardłowych u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha : praca doktorska
  Autorzy: Kasprzycka Edwina, Wysocka Jolanta (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej w Białymstoku
  Źródło: 2002, [4], 92 k. : il., tab., bibliogr. 217 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/10

  Tytuł oryginału: Glikozylacja z zastosowaniem pochodnych 1-tiocukrów jako substratów.
  Tytuł angielski: Derivatives of 1-thiosugars as substrates in glycosylation reactions.
  Autorzy: Szeja Wiesław, Bugla Joanna, Niemiec Aleksandra, Pastuch Gabriela, Kasprzycka Anna, Ślusarczyk Anna, Wandzik Ilona, Bieg Tadeusz, Przybysz Bogdan, Bogusiak Jadwiga
  Źródło: Wiad. Chem. 2002: 56 (7/8) s.605-625, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,575

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: It was found that carbohydrate parts of complex glycosides may act as antigens or receptors for proteins, and these findings led to the discovery of the important role of carbohydrates in cell-cell recognition phenomena and cell differentiation. At the same time the methods of glycosylation rapid development. The present paper gives an overview of development of 1-thiosugar derivatives in oligosaccharide syntesis. In the first part of this review, recent results of the use of thioglycosides, dithocarbonates, dithiocarbamates and thiophosphatase as glycosyl donors and acceptors are presented. A survey of important methods for the synthesis of thiosugars is presented, followed by discussion of methods converting anomeric substituent into a good leaving group (activation) in nucleophilic substitution reaction. The mechanism and procedures, which provide stereoselective formation of 1,2-cis and 1,2-trans glycoside bond, are discussed. The versatility of 1-thiosugar derivatives in synthetic carbohydrate chemistry is illustrated by selective activation strategies. The most important synthetic methodologies of the synthesis of oligosaccharides like linear glycosylation strategy in step-by-step and multistep 'one-pot' sequence, 'armed-disarmed' glycosal donor, 'latent-active' glycosylation, orthogonal strategy are illustrated on several examples. The last part is devoted to methods for solid support oligosaccharide synthesis.


  9/10

  Tytuł oryginału: Ocena parametrów morfologicznych płytek krwi w przebiegu astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Estimation of morphological parameters of blood platelets in children with asthma.
  Autorzy: Matowicka-Karna Joanna, Żak Janusz, Wysocka Jolanta, Kasprzycka Edwina
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.245-250, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Płytki krwi biorą udział w reakcjach obronnych ustroju. Płytki krwi mogą manifestować swoje funkcje tylko po aktywacji. Trombina aktywuje płytki krwi, powodując zmianę ich kształtu i sekrecję niektórych substancji. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę morfologii płytek krwi jako wskaźnika ich pobudzenia. Badania przeprowadzono u 83 dzieci chorych na astmę. Określano liczbę płytek krwi i ich paraemtry morfologiczne (PCT, MPV, PDW). Stwierdzono, że w przebiegu astmy dochodzi do zmniejszenia liczby płytek krwi i znamiennego obniżenia wartości PCT i PDW.

  Streszczenie angielskie: The platelets are involved in the defense mechanisms of the body. The platelets may exahibit this function only after activation. Therefore we conducted this study measureing some morphological parameters of these cells which reflect activation of platelets. The study was done in 83 children with asthma. The numbaer of blood platelets and their morphological parameters (PCT, MPV, PDW) were defined. A reduced count of blood platelets and a statistically significant decrease in platelet crit (PCT) and platelet distribution width (PDW) were found in the course of asthma.


  10/10

  Tytuł oryginału: Impact of preoperative chemotherapy and/or antimicrobial prophylaxis on dynamics of nasopharyngeal microflora in patients with lung cancer during short-term hospitalization.
  Autorzy: Malm Anna, Głowniak-Korona Izabela, Kasprzycka Anna, Rybojad Paweł, Górniewski Grzegorz, Furmanik Franciszek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.167-170, tab., bibliogr. 7 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Analysis of nasopharyngeal microflora in patients with lung cancer during short-term hospitalization, who routinely receive antimicrobial prophylaxis before pulmonary resection operations, suggests that preoperative chemotherapy can be regarded as an additional risk factor for colonization of upper respiratory tract with Gram-negative rods of the family Enteterobacteriaceae or with yeast-like fungi - Candida spp.

  stosując format: