Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KASPEREK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Sedymentacja zawiesin wodnych węglanu wapnia w zakresie płynięć newtonowskich.
Tytuł angielski: Sedimentation of calcium carbonate aqueous suspensions in the Newtonian flow range.
Autorzy: Czarnecki Wiktor, Kasperek Regina
Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.145-156, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,920

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  2/7

  Tytuł oryginału: Wpływ polisacharydów na krystalizację, wielkość i rozpuszczanie cząstek aspiryny.
  Tytuł angielski: The effect of polysaccharide on crystalization, size and dissolution of aspirin particles.
  Autorzy: Czarnecki Wiktor, Kasperek Regina
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.157-160, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  3/7

  Tytuł oryginału: Wpływ składu podłoża czopkowego na uwalnianie metamizolu sodowego z czopków.
  Tytuł angielski: Effect of excipients bases on the release of metamizole sodium from suppositories.
  Autorzy: Kasperek Regina, Czarnecki Wiktor
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.161-167, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  4/7

  Tytuł oryginału: Jakość życia osób przewlekle chorych na schizofrenię w ocenie ich samych i ich rodzin.
  Tytuł angielski: The quality of life of chronic schizophrenic patients in their and family's assessment.
  Autorzy: Chądzyńska Małgorzata, Kasperek Beata, Meder Joanna, Spiridonow Katarzyna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.703-715, tab., bibliogr. 7 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the research was to analyse the subjective quality of life of chronic, schizophrenic patients The patients' quality of life was compared to the evualtion of their family. They evaluate the quality of life similarly. The differences concern the relationship between the quality of life and clinical characteristics.


  5/7

  Tytuł oryginału: Jakość życia chorych na schizofrenię a umiejętność rozwiązywania problemów związanych z chorobą - porównanie grup pacjentów uczestniczących w treningu behawioralnym i psychoedukacji.
  Tytuł angielski: Quality of life of schizophrenia patients and health related problem solving skills - comparison between the group of patients participated in social skills training and psychoeducation group.
  Autorzy: Kasperek Beata, Spiridonow Katarzyna, Chądzyńska Małgorzata, Meder Joanna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.717-730, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of this study was to obtain answers to the following questions: 1. Are there differences in the level of knowledge among the patients divided into two groups t.i. social skills training group (SSTG) and psychoeducation group (SG)? 2. Do the differences correlate with the level of subjective quality of life (SQOL)? 3. Does the participation at two groups influence SQOL and whether this correlates with two different methods of running of rehabilitation activities such as social skills training and psychoeducation? Method: The group of 47 patients diagnosed with schizophrenia by DSM-IV were tested. They were divided into two groups: SSTG (24 persons) and SG (23 persons). Results: The increase of knowledge in coping with schizophrenia symptoms was significant in the whole tested group but it was significantly higher in the training group. The SQOL and the level of knowledge in schizophrenia do not correlate. The level of SQOL decreased after taking part in social skills training. Conclusions: 1) The participation at any of tested rehabilitation activities causes an increase in the knowledge of coping with the problems resulting from schizophrenia. 2) The level of knowledge in schizophrenia does not directly inlfuence SQOL. The level of SQOL significantly decreased in SSTG. It suggests that clinicians should concentrate on the stage just after the training cycle in order to support the patients by giving positive reinforcement.


  6/7

  Tytuł oryginału: Nabywanie wiadomości na temat rozwiązywania problemów związanych z chorobą - porównanie metody treningu behawioralnego i psychoedukacji w grupie osób chorych na schizofrenię.
  Tytuł angielski: Health-related problem solving - knowledge acquisition in behavioral training and psychoeducation groups of schizophrenia patients.
  Autorzy: Spiridonow Katarzyna, Kasperek Beata, Chądzyńska Małgorzata, Meder Joanna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.371-381, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porównano poziom nabywania umiejętności rozwiązywania problemów związanych z chorobą w dwóch grupach pacjentów: (1) uczestniczącej w behawioralnym treningu radzenia sobie z objawami choroby i (2) uczestniczącej w psychoedukacji prowadzonej metodą dyskusyjną. W badanej grupie pacjentów trening radzenia sobie z objawami choroby okazał się skuteczniejszą metodą uczenia pacjentów rozwiązywania problemów związanych z chorobą niż psychoedukacją. Ponadto poziom nabywania wiadomości miał niewielki związek z poziomem nasilenia objawów psychopatologicznych w obu grupach, zarówno w badaniu początkowym jak i końcowym.

  Streszczenie angielskie: Acquisition of health-related problem solving skills was compared in two groups of patients, participating either in (1) a symptom self-management training, or in (2) psychoeducation (a discussion group). In the sample under study the symptom self-management training turned out to be more effective than psychoeducation. Moreover, the level of knowledge acquistion was only slightly related to psychopathological symptoms severity in both groups, both at baseline and on the training completion.


  7/7

  Tytuł oryginału: Doświadczenie opieki nad dorosłym dzieckiem, przewlekle chorym na schizofrenię według koncepcji P. J. Milliken i K. A. Ryan.
  Tytuł angielski: The experience of providing care to an adult child with chronic schizophrenia, according to the concept by J. P. Milliken and K. A. Ryan.
  Autorzy: Kasperek Beata
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 3 s.51-56, bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychicznych: stres a zaburzenia psychiczne Warszawa 29-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z badań wynika, że zwykle matki są osobami ponoszącymi główny ciężar opieki nad dorosłym dzieckiem chorym psychicznie. Autorka przedstawia kilka koncepcji ujmujących subiektywną perspektywę rodziców, a zwłaszcza matki, w stosunku do choroby u ich dzieci - koncepcję redefibiowania roli rodzica wg Millikena, schematycznej reprezentacji doświadczenia u matek opiekujących się dorosłym chorym psychicznie dzieckiem wg Ryan oraz typologię opieki nad dzieckiem chorym na schizofrenię wg Chelsa.

  Streszczenie angielskie: Research findings indicate that it is usually mothers who bear the burden of care provision to the adult child with mental disorders. The author presents a number of concepts dealing with parental, especially maternal, subjective perspective on their child's illness: - the Milliken concept of parental role re-definition, the schematic representation of experience in mothers caring for their adult mentaly ill child (according to Ryan), and the typology of care provision to the adult schizophrenic child proposed by Chelsa.

  stosując format: