Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Badanie doświadczalne i kliniczne zasięgu wyspowego płata piszczelowego tylnego.
Tytuł angielski: Experimental and clinical of the range of the posterior tibial island flap.
Autorzy: Kulesza Tomasz, Podlewski Jan, Jazienicki Mieczysław, Majchrzak Wojciech, Karski Jerzy
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.55-60, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie anatomiczne i sekcyjne 20 goleni oraz zastosowanie kliniczne u 4 pacjentów wyspowego płata piszczelowego tylnego uszypułowanego dystalnie na tętnicy piszczelowej tylnej udowodniło, że jest możliwe jego zastosowanie w miejscowym leczeniu ubytków tkanek miękkich. Płat piszczelowy tylny pozwala na pewne pokrycie ubytków tkankowych nie przekraczajacych 2/3 długości od strony podeszwowej i 3/4 długości od strony grzbietowej stopy.

  Streszczenie angielskie: Basing on anatomical studies (20 dissected lower extremities) and clinical experiences (4 cases), the paper presents local transposition possibilities of a distally pedicled tibial flap (pedicled on the posterior tibial artery). The flap allowed for soft-tissue coverage of 2/3 of the plantar side of the foot and 3/4 of the dorsal aspect of the foot.


  2/17

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia promocji zdrowia
  Autorzy: Cianciara Dorota, Gębska-Kuczerowska Anita, Karski Jerzy B., Leowski Jerzy, Leśniewska-Bąkowska Iwona, Miller Maria, Sokołowska Maria; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szkoła Zdrowia Publicznego, Zakład Epidemiologii i Biostatystyki w Warszawie, Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy, Zakład Promocji Zdrowia w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CMKP ; PZH 2002, 113 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,544


  3/17

  Tytuł oryginału: Odległe badania nad zmiennością morfologiczną i czynnościową stóp u osób operowanych w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym z powodu wrodzonych deformacji końsko-szpotawych : praca doktorska
  Autorzy: Ostrowski Jerzy, Karski Tomasz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej i Rehabilitacji w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 138, [1] k. : il., tab., bibliogr. 124 poz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  4/17

  Tytuł oryginału: Polityka zdrowia publicznego w krajach Unii Europejskiej
  Opracowanie edytorskie: Holland Walter (red.), Mossialos Elias (red.), Belcher Paul (red.), Merkel Bernard (red.), Karski Jerzy B. (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Ignis, Jan Andrzej Pruszyński 2002, 380 s. :il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm. - Tyt. oryg. Public health policies in the European Union
  Sygnatura GBL: 735,997

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika


  5/17

  Tytuł oryginału: Zaopatrywanie chorych z mnogimi obrażeniami ciała w Oddziale Medycyny Ratunkowej w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie
  Autorzy: Nogalski Adam, Lbek Tomasz, Karski Jerzy, Ochal Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.200-204, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/17

  Tytuł oryginału: Epidemiologia obrażeń narządów jamy brzusznej w mnogich obrażeniach ciała
  Autorzy: Lbek Tomasz, Nogalski Adam, Zuchora Beata, Karski Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.210-212, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.


  7/17

  Tytuł oryginału: Terapia antybiotykowa w urazach jamy brzusznej u chorych z MOC
  Autorzy: Puacz Elżbieta, Kulesza Tomasz, Paździor Marek, Karski Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.217-221, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  8/17

  Tytuł oryginału: Zaopatrywanie urazowych ubytków powłok goleni u chorych z mnogimi obrażeniami ciała
  Autorzy: Jankiewicz Leszek, Podlewski Jan, Karski Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.258-261, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/17

  Tytuł oryginału: Problem straconych lat pracy u chorych z mnogimi obrażeniami ciała
  Autorzy: Lbek Tomasz, Nogalski Adam, Karski Jerzy, Ochal Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.289-293, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  10/17

  Tytuł oryginału: Obrazy rentgenowskie kolana w nawykowym zwichnięciu rzepki i tzw. koślawości idiopatycznej
  Autorzy: Karski Jacek, Gregosiewicz Andrzej, Kandzierski Grzegorz, Madej Jacek, Długosz Mariusz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.235-239, il. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/17

  Tytuł oryginału: Zagrożenia dla dziecka związane z tzw. "nowoczesnym leczeniem" okołoporodowego uszkodzenia splotu ramiennego
  Autorzy: Tarczyńska Marta, Karski Jacek, Kałakucki Jarosław, Karski Tomasz, Osiniak Jakub
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.380-382, il., bibliogr. 5 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/17

  Tytuł oryginału: Wytyczne Lubelskiej Kliniki Ortopedii Dziecięcej i Rehabilitacji Akademii Medycznej w leczeniu operacyjnym wrodzonej stopy końsko-szpotawej
  Autorzy: Ostrowski Jerzy, Karski Tomasz, Drabik Zbigniew, Bacher Adnan
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.392-394, il., bibliogr. 17 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/17

  Tytuł oryginału: Wyniki w dotychczasowym programie profilaktyki skolioz tzw. idiopatycznych. Wykrywanie zagrożeń i skolioz początkowych w nowej ocenie skriningowej
  Autorzy: Madej Jacek, Karski Tomasz, Karski Jacek, Rehak Lubos, Latalski Michał
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.395-399, tab., bibliogr. 38 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/17

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia bezoperacyjnego wrodzonych stóp końsko-szpotawych
  Autorzy: Drabik Zbigniew, Karski Jacek, Długosz Mariusz, Kalita Krzysztof, Karski Tomasz, Ostrowski Jerzy
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.400-402, il., bibliogr. 19 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/17

  Tytuł oryginału: Minimalne zaburzenia zawartości i kongruencji biodra u osób z wyleczoną dysplazją - przyczynek do wiedzy o koksartrozie
  Autorzy: Karski Tomasz, Karski Jacek, Wójtowicz Krzysztof, Kałakucki Jarosław
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.24-28, il., bibliogr. 25 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/17

  Tytuł oryginału: Niezborność stawu biodrowego u dzieci z chorobą Perthesa
  Autorzy: Kandzierski Grzegorz, Karski Tomasz, Kałakucki Jarosław, Okoński Marek, Torres Kamil
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.54-47, il., bibliogr. 29 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.


  17/17

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych w podeszłym wieku ze złamaniami nasady bliższej kości udowej
  Autorzy: Olszewski Grzegorz, Misztal Marcin, Podlewski Jan, Karski Jerzy
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.247-251, tab., bibliogr. 8 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  stosując format: