Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARNA
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: Inhibitory effect of acetylsalicylic acid on metalloproteinase activity in human lung adenocarcinoma at different stages of differentiation.
Autorzy: Karna Ewa, Pałka Jerzy A.
Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 443 (1/3) s.1-6, il., tab., bibliogr. s. 5-6
Sygnatura GBL: 312,088

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The mechanism underlying the anticancer effect of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is not clear. We adressed the question whether the alterations in collagen content in lung adenocarcinomas reported in previous studies result from dysregulation of gelationylytic activity and whether the activity is altered by acetylsalicylic acid in vitro. Human lung adenocarcinomas were divided into three groups: well-differentiated (G1), moderately differentiated (G2) and poorly differentiated (G3) tumors. Each group was compared with normal lung tissue with respect to tissue collagean and collagen degradation product content (hydroxyproline assay), gelatinolytic activity (zymography) and the expression of matrix metalloproteinases, MMP-2 and MMP-9 (Western immunoblot). Moreover, in the studied tissues, the effect of acetylsalicylic acaid on gelatinolytic activity was measured. The lung adenocarcinoma G1 had a similar collagen content as normal lung tissue but increased amounts of collagen degradation products and free hydroxyproline. These phenomena were accompanied by a marked increase in gelatinolytic activity (NMP-2 and MMP-9) in the G1 tumor. In adenocarcinoma G2, the free hydroxyproline content and gelatinolytic activity were increased, while the collagen and collagen degradation product contents were not markedly altered, compared to control. In contrast, adenocarcinoma G3 had an increased tissue collagen content (by about 60 p.c.), decreased percentage of collagen degradation products and similar gelatinolytic activity, compared to normal lung. Acetylsalicylic acid...


  2/23

  Tytuł oryginału: Melanin potentiates gentamicin-induced inhibition of collagen biosynthesis in human skin fibroblasts.
  Autorzy: Wrześniok Dorota, Buszman Ewa, Karna Ewa, Nawrat Piotr, Pałka Jerzy
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 446 (1/3) s.7-13, il., bibliogr. s. 12-13
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: One of the recognized side effects of gentamicin is ototoxicity. The mechanism underlying the organ specificity of this side effect of gentamicin has not been fully established. In view of the fact that a number of pharmacologic agents are known to from complexes with melanin and melanin is an abundant constituent of the inner ear tissues, we determined whether gentamicin interacts with melanin and how this process affects the biosynthesis of collagen in cultured human skin fibroblasts. Our results indicate that gentamicin forms comples with melanin. The amount of gentamicin bound to melanin increases with increasing of initial drug concentration. The Scatchard plot analysis of drug binding to melanin showed that at least two classes of independent binding sites are implicated in gentamicin-melanin complex formation: one class with an association constant K1 ~ 4 x 10**3 M**-1, and the second class with an association constant K2 ~ 3 x 10**2 M**-1. The number of total binding sites (n1 + n2) was calculated as about 1.36 ćmol gentamicin per 1 mg melanin. We have suggested that prolidase, an enzyme involved in collagen metabolism, may be one of the targets for gentamicin-induced inhibition of collagen biosynthesis. We found that gentamycin-induced inhibition of prolidase activity (IC50 ~ 100 ćM) and collagen biosynthesis (IC50 ~ 100 ćM). At this concentration of gentamicin, DNA biosynthesis in human skin fibroblasts was inhibited only by about 30 p.c. Melanin at 100 ćg/ml produced about 25 p.c. inhibition of DNA synthesis and about 30 p.c. inhibition of prolidase activity, ...


  3/23

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu gruźlicy pozapłucnej u dzieci - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in children suffering from extrapulmonary tuberculosis - a case report.
  Autorzy: Karnas-Kalemba Wiesława, Basiewicz-Worsztynowicz Barbara, Polańska Bożena, Jankowski Adam
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.613-615, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy opis przypadku gruźlicy pozapłucnej u 15-letniej dziewczynki. Dziecko było szczepione przeciwko gruźlicy wg kalendarza szczepień, a ostatnia próba tuberkulinowa wynosiła 14 mm. Właściwe rozpoznanie zostało ustalone dzięki interwencji chirurgicznej (gruźlica węzłów chłonnych krezki), pozwoliło na wprowadzenie prawidłowego leczenia. Trudności diagnostyczne w gruźlicy brzusznej wynikają z niespecyficznej manifestacji klinicznej i wyników badań laboratoryjnych.

  Streszczenie angielskie: A case of extra-pulmonary tuberculosis in a 15-year-old girl is presented. She received vaccination with BCG according to the vaccination programme and the last tuberculin skin test was 14 mm. The proper diagnosis, thanks to surgical excision (mesenteric lymph nodes tuberculosis) led to introduction of specific treatment. The diagnosis of abdominal tuberculosis is often difficult because clinical manifestations and results of laboratory studies are nonspecific.


  4/23

  Tytuł oryginału: Intervention in patients with pneumothorax immediately following CT-guided fine needle aspiration of pulmonary nodules.
  Autorzy: Shantaveerappa Harsha N., Mathai Mathew G., Byrd jr Ryland P., Karnad Anand B., Mehta Jayant B., Roy Thomas M.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR401-CR404, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The incidence of pneumothorax (PTX) as a complication of computerized tomography guided fine needle aspirates (CT-FNA) of solitary pulmonary nodules (SPN) varies from 8 - 61 p.c. It has been suggested that the practice of obtaining a delayed chest radiograph in patients who have undergone CT-FNA of SPN is not cost effective and adds little information concerning lung expansion obtained by CT and the end of the procedure. It, however, is not known what percent of patients with a PTX present immediately after CT-FNA but do not require prompt chest tube placement will progress and require intervention later. One hundred-fifty-eight consecutive patients undergoing CT-FNA of SPN were included in the study. Immediately after CT-FNA each patient was reimaged with the CT scanner to checka for PTX. Patients with a PTX immediately after CT-FNA were assessed as to whether intervention was undertaken or whether the PTX enlarged and/or required drainage at a later time. Thirty-eight patients developed a PTX while still on the CT scanner. Twenty-nine patients with an immediate PTX did not require drainage of their pleural space. Chest tube placement was required prompty after the CT-FNA in 4 patients. Five patients had their pleural space drained at a later time due to an increasing size of the PTX and/or the development of symptoms attributed to the PTX. These data suggest that patients who develop a PTX immediately after CT-FNA but who do not require prompt pleural space evacuation should be followed closely both clinically and radiographically.


  5/23

  Tytuł oryginału: Leczenie chorych na cukrzycę - komentarz do pracy B. Mayersona i E. Inzucchiego z "MpD" nr 6/vol 11/czerwiec 2002, s. 119.
  Autorzy: Karnafel Waldemar
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (7) s.14-15
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/23

  Tytuł oryginału: Ocena działania nefroprotekcyjnego i kardioprotekcyjnego trandolaprilu u normotensyjnych chorych na cukrzycę typu 1 - obserwacja 12-miesięczna.
  Tytuł angielski: Nephroprotective and cardioprotective effect of trandolapril in normotensive type 1 diabetics - a 12-month follow-up study.
  Autorzy: Jasik Mariusz, Stawicki Sławomir, Dęmbe Krzysztof, Karnafel Waldemar
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.71-77, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Wystąpienie mikroalbuminurii zapowiada niedalekie powstanie nefropatii cukrzycowej. Mikroalbuminuria jest wczesnym wskaźnikiem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzyce typu 1. Wiele badań potwierdza, że stosowanie inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI) zwalnia progresję nefropatii cukrzycowej oraz powoduje regresję przerostu mięśnia lewej komory serca u chorych z cukerzycą typu 1 i współistniejącym nadciśnieniem tętniczym. Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu 12 miesięcznego okresu leczenia preparatem trandolapril (Gopten) w dawce dobowej 2 mg, na parametry czynności nerek i wydalanie albumin z moczem (UAE), a także zachowanie funkcji rozkurczowej i skurczowej oraz masę lewej komory w grupie normotensyjnych chorych na cukrzycę typu 1 ze współistniejącym wczesnym okresem nefropatii cukrzycowej. Materiał i metodyka: W badaniu udział wzięło 25 chorych (wiek: (ń SD) 37,0 ń 7,2 lat, wskaźnik masy ciała (BMI): 23 ń 4 kg/mý) z prawidłowym ciśnieniem tętniczym (wartości ciśnienia tętniczego ó 135/85 mmHg) i cukrzycą typu 1 (czas trwania cukrzycy: 18,8 ń 7,7 lat) ze stałą mikroalbuminurią (albuminuria 30-300 mg/24 godziny, prawidłowe parametry czynności nerek). Dobowe wydalanie albumin z moczem, parametry czynności nerek oraz echograficzne parametry funkcji rozkurczowej i skurczowej oraz oraz masy ciała lewej komory były przed podaniem leku oraz po 12-miesięcznym okresie leczenia. Wyniki: Wyniki badań wykazały, że ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Microalbuminuria is a predictor of early cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. Several studies have demonstrated that treatment with angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) shows down the progression of nephropathy and the development of left ventrcular hypertrophy in type 1 diabetic patients. Background and aims: The aim of the present study was to evaluate the effect of 1-year treatment with Trandolapril (Gopten) 2 mg o.d on persistent microalbuminuria and left ventricular function in normotensive type 1 diabetic patients with incipient nephropathy. Material and methods: Twenty five normotensive (blood pressure 135/85 mmHg) type 1 diabetic patients with persistent microalbuminuria (albuminuria 30-300 mg/24 hours, normal glomerular filtration rate) were included in the study: age (mean ( ń SD)) 37.0 ń 7.2 years, known duration of diabetes 18.8 ń 7.7 years, body mass index (BMI) 23ń 4kg/mý. Urinary albumin excretion (UAE), left ventricular mass (LVM) and left ventricular ejection fraction (EF) were evaluated at baseline and the end of treatment. Results: The median urinary albumin excertion significant decreased from 58.95 to 37.6 mg/24 hours (36,2 p.c.) at 1 year. Fasting plasma glucose, glycated haemoglobin, lipid profile, sodium and potassium were similar during the study. Mean arterial blood pressure decreased modestly. LVM decreased but not statistically significant. Conclusion: This study indicates that long-term ...


  7/23

  Tytuł oryginału: Zaburzenia erekcji w cukrzycy typu 1 i typu 2.
  Tytuł angielski: Erectile dysfunction in type 1 and 2 diabetes patients.
  Autorzy: Dęmbe Krzysztof, Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.82-87, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia erekcji stanowią jedno z poźnych powikłań cukrzycy. Celem badania ankietowego, które zostało przeprowadzone w Katedrze i Klinice Gastroenterologii Chorób Przemiany Materii AM w Warszawie oraz Poradniach Diabetologicznych, Ogólnych w Warszawie było określenie częstości występowania tego zaburzenia oraz jego uwarunkowań wobec innych powikłań cukrzycy. Do badań włączono 6670 mężczyzn (39 nie wyraziło zgody na udział w badaniu) w wieku od 18 do 91 lat, średnio 55,14 ń 12,1 lat (średnia ń SD). Zaburzenia erekcji występowały u 4637 pacjentów, co stanowiło 69,5 proc. całej grupy. W grupie pacjentów z cukrzycą typu 1 liczącej 1072 mężczyzn zaburzenia erekcji wystąpiły u 591 osób, co stanowi 55,1 proc. W grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 liczącej 5538 osób zaburzenia erekcji wystąpiły u 4009 mężczyzn co stanowi 72,4 proc. Średni czas wystąpienia kłopotów ze wzwodem po rozpoznaniu cukrzycy w całej grupie wynosiły 3,11 ń 6,28 lat 33,42 , u chorych z cukrzycą typu 1 wyniósł średnio 9,10 ń 7,81 lat -15,42 , zaś u chorych z cukrzycą typu 2 wynosił 2,48 ń 5,55 lat -33,30 . Czas trwania zaburzeń erekcji wykazywał dodatnią korelację z wiekiem (r = 0,4552; p 0,01) czasem trwania cukrzycy (r = 0,0746; p 0,01), choroby wieńcowej (r = 0,4547; p 0,01), choroby naczyniowej mózgu (r = 0,2881; p 0,01), choroby naczyniowej kończyn dolnych (r = 0,3482; P 0,01), retinopatii cukrzycowej (re = 0,3585; p 0,01), nefropatii cukrzycowej (r = 0,2087; p 0,01), polineuropatii cukrzycowej (r = 0,407; p 0,01). Na temat zaburzeń seksualnych rozmawiło wcześniej z lekarzem jedynie 2137 osób...

  Streszczenie angielskie: Erectile dysfunction (ED) is one of late complications of diabetes mellitus. The aim of the study performed in the Department of Gastroenterology and Metabolic Diseases and in Diabetes Clinics was to assess the prevalence of the ED and relationship to other late complications of diabetes. 6670 diabetic men was included (39 did not agree to participate) to the study. The mean age of patients was 55.14 ń 12.11 yrs (mean ń SD) (from 18 to 91 yrs). ED was found in 4637 (69.5 p.c.). In patients with type 2 daibetes (5538 men) ED was reported in 4009 men (72.4 p.c.). The onset of ED occurred after 3.11 ń 6.28 yrs -33.42 since time of diagnosis of the diabetes in all group, but in patients with type 1 diabetes after 9.10 ń 7.81 yrs -15.42 , and in patients with type 2 diabetes 2.48 ń 5.55 yrs -30.30 . The duration of ED has positive correlation with age (r = 0.4552; p 0.01), duration of diabetes (r = 0.0746; p 0.01), time lenght of coronary geart disease (r = 0.4547; p 0.01), brain vascular disease (r = 0.2881; p 0.01), legs vascular disease (r = 0.3585; p 0.01) retinopathy (r = 0.3585; p 0.01) nephropathy (r = 0.2087; p 0.01), neuropathy (r = 0.407; p 0.01). The ED was poorly recognizd in Diabetes Clinics, only 2137 (33 p.c.) patients addresed this problem to their physicians. ED is a frequent complication of diabetes, often neglected in diabetes care.


  8/23

  Tytuł oryginału: Microcirculation in the diabetic foot as measured by a multichannel laser Doppler instrument.
  Autorzy: Karnafel Waldemar, Juskowa Joanna, Maniewski Roman, Liebert Adam, Jasik Mariusz, Zbieć Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.MT137-MT144, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of this study was to investigate microvascular perfusion in insulin-dependent diabetic patients at various locations on the foot, and to determine which part of the foot is most sensitive to microangiopathic changes. All the parameters of postocclusive reactive hyperemia calculated from multichannel laser Doppler recordings were also evaluated to find the most valuable measure for diabetes examination. Material/Methods: Our study involved 65 subjects divided into four subgroups: male and female controls, and male and female IDDM patients without overt complications. The measurements were performed with a multichannel laser Doppler perfusion monitor using surface probes located in the distal parts of the lower limbs. The occlusion test was performed using a cuff located on the limb above the knee. Multivariate discriminatory analysis was used to evaluate the data. Results: The most valuable data were obtained by recordings from the laser-Doppler probes located on the hallex and the base of the little toe. The maximum hyperemic response for both sex subgroups was significantly lower in the diabetic patients. The time to peak flow was higher in male diabetics. The half-time for hyperemia was significantly longer in the male diabetic patients. Cocnlusions: The females showed smaller changes in foot perfusion than the males, probably due to protection by estrogens. The best locations for perfusion measurement are the most distal, especially the hallex and the base of the little toe. The most valuable parameters of postocclusive hyperemia were maximum response, time to peak flow, and half-time of hyperemia.


  9/23

  Tytuł oryginału: Wczesne zaburzenia mikrokrążenia u chorych ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 1 oceniane metodą laserowo-dopplerowską.
  Tytuł angielski: Laser Doppler evaluation of early development of microcirculation abnormalities in newly diagnosed type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar, Liebert Adam, Juskowa Joanna, Maniewski Roman, Zbieć Anna, Kacprzak Michał
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.110-114, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była szczegółowa ocena występowania wczesnych zaburzeń mikrokrążenia w zakresie stóp u osób z nowo wykrytą cukrzycą typu 1. Wcześniejsze nasze obserwacje wykazały, że zastosowanie metody laserowo-dopplerowskiej pozwala na monitorowanie zmian mikrokrążenia powodowanych przez świeżo wykrytą cukrzycę. Badaniem objęto 50 pacjentów: 26 pacjentów ze świeżo wykrytą cukrzycą typu 1 oraz 24 zdrowe osoby bez cukrzycy w wywiadzie rodzinnym (kontrola). Przeanalizowano 7 parametrów opisujących reakcję przekrwienną po okluzji. Do badań zastosowano urządzenie laserowo-dopplerowskie firmy Oxford Optronix (W. Brytania) umożliwiające jednoczesne pomiary ukrwienia tkanki przy użyciu zestawu 12 sond powierzchniowych. U chorych z nowo wykrytą cukrzycą typu 1 w porównaniu do grupy kontrolnej stwierdzono w najbardziej dystalnej części kończyny pacjenta istotne statystycznie (p 0,05) zmniejszenie wartości zera biologicznego odniesionego do przepływu spoczynkowego BZ/RF (wartość sygnału podczas okluzji). Parametr ten wydaje się być najbardziej reprezentatywnym wskaźnikiem umożlwiającym monitorowanie wczesnych zmian mikrokrążenia powodowanych przez cukrzycę. U osób z nowo wykrytą cukrzycą typu 1 zastosowanie metody laserowo-dopplerowskiej umożliwia wykrycie zaburzeń mikrokrążenia w zakresie stóp.


  10/23

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę].
  Autorzy: Karnafel Waldemar
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (1) s.18, il. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2001; 3 : 498-503
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/23

  Tytuł oryginału: Standardy postępowania w cukrzycy typu 2 - założenia ogólne.
  Autorzy: Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (7/8) s.410, 412, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wczesne rozpoznanie cukrzycy, optymalne jej wyrównanie metaboliczne i właściwe leczenie stanowią szczególnie istotne aspekty opieki diabetologicznej wymagające postępowania zgodnie ze standardami opartymi na dowodach (EBM).


  12/23

  Tytuł oryginału: Hipoglikemia - patogeneza, diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Dęmbe Krzysztof, Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (7/8) s.413-414, 416, 418-419, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W okresie poabsorbcyjnym (8-14 godzin po spożyciu posiłku) utrzymanie prawidłowego poziomu glikemii zapewniają procesy glikogenolizy oraz glukenogenozy. Hipoglikemia (definiowana na podstawie parametrów biochemicznych jako obniżenie stężenia glikemii w osoczu krwi żylnej poniżej 50 mg proc. lub 55 mg proc.) może powodować objawy kliniczne, które zależą nie tylko od wartości bezwzględnej glikemii, ale również szybkości obniżania poziomu cukru, możliwości adaptacyjnych mózgu i włączenia mechanizmów obronnych pod postacią: sekrecji glukagonu, epinefryny, hormonu wzrostu, kortyzolu. Objawy kliniczne hipoglikemii możemy podzielić na zależne od aktywacji układu adrenergicznego (osłabienie, tachykardia, niepokój, uogólnione drżenia, uczucie głodu, obfite poty) oraz spowodowane zaburzeniem czynności ośrodków mózgowych (zaburzenia pamięci, myślenia, nastroju, urojenia, halucynacje, drgawki, porażenia połowicze, śpiączka). Leczenie hipoglikemii łagodnych lub umiarkowanych sprowadza się do podania doustnie około 10-20 gramów glukozy lub równoważników (na przykład słodki sok, coca cola, kilka kostek cukru) natomiast w hipoglikemii ciężkiej podajemy dożylnie kilka ampułek 20-40 proc. glukozy lub glukagon, który możemy podać domięśniowo lub dożylnie. Glukagonu nie podajemy pacjentom leczonym pochodnymi sulfanylomocznika oraz po spożyciu alkoholu.


  13/23

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i leczenie neuropatii cukrzycowej.
  Autorzy: Jasik Mariusz, Dęmbe Krzysztof, Karnafel Waldemar
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (7/8) s.420, 422-426, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Neuropatie cukrzycowa stanowi najczęstsze przewlekłe powikłanie cukrzycy związane ze zwiększoną chorobowością i umieralnością w tej grupie pacjentów. Obejmuje występowanie wielu różnych zespołów klinicznych, powstających w przebiegu rozwoju mikroangiopatii oraz zaburzeń metabolizmu w obrębie tkanki nerwowej. W patogenezie neuropatii cukrzycowej istotną rolę wykazuje toksyczny wpływ hiperglikemii ze współistniejącymi zaburzeniami metabolicznymi oraz przyczyny naczyniowe. Klinicznie objawowa neuropatia cukrzycowa stwierdzana jest u osób chorych na cukrzycę 1 i cukrzycę typu 2, a także w różnych typach cukrzycy wtórnej. Poza wczesną diagnostyką i optymalną kontrolą metaboliczną cukrzycy, leczeniem z wyboru neuropatii cukrzycowej jest jak najwcześniejsze wdrożenie farmakoterapii przyczynowej.


  14/23

  Tytuł oryginału: Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca w cukrzycy.
  Autorzy: Jasik Mariusz, Dęmbe Krzysztof, Karnafel Waldemar
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (7/8) s.427-433, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca wywiera istotny wpływ na zwiększenie zapadalności, chorobowości i śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca. Nietypowe objawy i odmienny przebieg choroby opóźniają rozpoznanie choroby niedokrwiennej serca u chorych na cukzycę. Szczególne znaczenie w tej grupie osób ma szczegółowa diagnostyka w celu wczesnego rozpoznania choroby.


  15/23

  Tytuł oryginału: Standardy leczenia dietetycznego u pacjentów z cukrzycą.
  Autorzy: Dęmbe Krzysztof, Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (7/8) s.434-436, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stosowanie prawidłowej diety u pacjentów z cukrzycą odgrywa ważną rolę w wyrównaniu metabolicznym cukrzycy i prewencji powikłań. Określając dobowy jadłospis należy na początku określić zapotrzebowanie energetyczne biorąc pod uwagę: wiek, płeć, masę ciała, tryb życia, aktywność fizyczną. Węglowodany powinny być głównym źródłem energii, dostarczać 55-60 proc. całkowitego zapotrzebowania kalorycznego, tłuszcze 30 proc., w tym tłuszcze nasycone mniej niż 10 proc., tłuszcze zawierające kwasy tłuszczowe jednonienasycone 10-15 proc., tłuszcze zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe do 7 proc., a białka 10-20 proc. dobowego zapotrzebowania energetycznego. Należy rekomendować przede wszystkim węglowodany złożone oraz produkty bogate w włókno pokarmowe. Podaż cholesterolu powinna być ograniczona do 300 gramów. W celu uproszczenia układania składu diety wprowadzono pojęcie wymiennika węglowodanowego (WW), który zawiera taką ilość produktu spożywczego wyrażonego w gramach lub miarach kuchennych, która zawiera 10 gramów węglowodanów. W przypadku wystąpienia nefropatii cukrzycowej należy ograniczyć podaż białka do 0,8 g/kg masy ciała.


  16/23

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i leczenie nadciśnienia w cukrzycy.
  Autorzy: Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.38-44, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę występuje zdecydowanie cześciej w porównaniu z ogólną populacją. Współistnienie nadciśnienia tętniczego i cukrzycy wybitnie zwiększa częstość występowania późnych powikłań cukrzycy, stanowiąc istotną przyczynę umieralaności w tej grupie osób. Diagnostyka chorych na cukrzycę ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym ustalić powinna rodzaj, czynniki ryzyka oraz stopień zaawansowania nadciśnienia tętniczego. Podczas farmakoterpii nadciśnienia tętniczego zapewnić należy uzyskanie pożądanego efektu hipotensyjnego, dobrą tolerancję, bezpieczeństwo, korzystne działania biochemiczne, metaboliczne oraz skuteczne obniżenie czynników ryzyka i ograniczenie powikłań narządowych. Duże znaczenie posiada wczesne i intensywne rozpoczęcie leczenia. Leczenie hipotensyjne w cukrzycy stwarza konieczność jego indywidualizacji. Przyjmuje się, że lekami z wyboru u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym współistniejącym z cukrzycą są inhibitory konwertazy angiotensyny. Stosowanie połączeń lekowych z inhibitorami konwertazy angiotensyny istotnie zwiększa ich skuteczność hipotensyjną.


  17/23

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń erekcji u pacjentów z cukrzycą.
  Autorzy: Dęmbe Krzysztof, Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (2) s.70-74, bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia erekcji stanowią bardzo częste powikłanie cukrzycy występujące u około 70 proc. chorych. Mogą ujawniać się okresowo w momentach złego wyrównania metabolicznego cukrzycy lub stanowić późne powikłanie cukrzycy. Zaburzenia erekcji wykazują złożoną etiologię, obejmującą czynniki psychogenne, neurogenne, naczyniowe, zaburzenia funkcji śródbłonka naczyniowego, glikemię kalogenu, wpływ leków. W chwili obecnej istnieje wiele metod terapeutycznych, które mogą być stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji u pacjentów z cukrzycą.


  18/23

  Tytuł oryginału: [V Jubileuszowa Szkoła Interny].
  Opracowanie edytorskie: Fiszer Urszula (Red.), Hryniewicz Waleria (red.), Gaciong Zbigniew (red.), Karnafel Waldemar (red.), Kuna Piotr (red.).
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13004-13118, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  19/23

  Tytuł oryginału: Hipoglikemia - problem lekarzy i chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Hypoglycemia - the problem for doctors and diabetic patients.
  Autorzy: Dęmbe Krzysztof, Jasik Mariusz, Karnafel Waldemar
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13093-13096, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Hipoglikemia jest definiowana jako obniżenie stężenia glukozy poniżej 50 mg/dl w osoczu krwi żylnej. Może być powodowana przez wiele czynników na przykład: leki, alkohol, niewydolność wątroby, nerek, guzy pozatrzustkowe, guzy wywodzące się z komórek á wysp trzustkowych, jednak obecnie największym problemem staje się hipoglikemia u pacjentów z cukrzycą leczona insuliną. Objawy hipoglikemii możemy podzielić na zależne od aktywacji układu adrenergicznego oraz spowodowane zaburzeniami metabolizmu centralnego układu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: Hypoglycemia is a biochemical abnormality (glucose concentration 50 mg/dl in plasma). Hypoglycemia can be used by number of factors such as: drug, alcohol, hepatic and renal failure, non á-cell tumors, á-cell tumors, but today is probably the principal therapeutic problem facing the patient with insulin-treated diabetes. The signs and symptoms of hypoglycemia fall into two categories: adrenergic (coursed by increased activity of the autonomic nervous system) and neuroglicopenic (coursed by depressed activity of the central nervous system).


  20/23

  Tytuł oryginału: Zasady terapii doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi w cukrzycy inulinoniezależnej (typu 2).
  Tytuł angielski: Strategies of oral diabetic therapy in type 2 (non-insulin dependent) diabetes mellitus.
  Autorzy: Jasik Mariusz, Dęmbe Krzysztof, Karnafel Waldemar
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13102-13106, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 2 jest przewlekłym, zróżnicowanym pod względem metabolicznym schorzeniem, charakteryzującym się zarówno defektem sekrecji jak i aktywność insuliny. Insulinooporność i hiperinsulinemia odgrywają kluczową rolę w przebiegu cukrzycy typu 2. Celem tego artykułu jest przegląd doustnych leków hipoglikemizujących stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2 i ich wybór w monoterapii i leczeniu skojarzonym. W farmakoterapii cukrzycy typu 2 stosowane są preparaty należące do pięciu grup leków: pochodne sulfonylomocznika, glinidy - zaliczane do nowej grupy leków beta cytotropowych, biguanidy, tiazolidinediony (glitazony) i inhibitory alfa glukozydazy. Poszczególne grupy preparatów charakteryzują się zróżnicowanym mechanizmem działania, wpływając na wydzielanie insuliny, zmniejszając insulinoporność oraz obniżając głównie hiperglikemię poposiłkową. W artykule porównano poszczególne grupy preparatów oraz ich zastosowanie w monoterapii i w leczeniu skojarzonym. Zasady terapii doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi w cukrzycy typu 2 wymagają indywidualizacji leczenia uwzględniającego wyrównanie metaboliczne cukrzycy, hiperinsulinemię lub zaburzone wydzielanie insuliny.

  Streszczenie angielskie: Type 2 diabetes is a chronic heterogenous metabolic disorder characterised by defects in both insulin secretion and insulin acation. Insulin resistance and hyperinsulinemia is a core feature of type 2 diabetes. The aim of this article is to review the various therapeutic agents available for management of patients withtype 2 diabetes and to suggest an approach to drug selection as monotherapy and in combination therapy. There are now five classes of oral medications which are available in therapy of type 2 diabetes - sulfonylureas, the new insulin secretagogue - glindes, biguanides, thiazolidinediones (glitazones) and alpha-glucosidase inhibitors. Each class of drugs works differently to treat impaired insulin secretion, insulin resistance and postprandial hyperglycemia. This article will compare and contract the different agents available, including appropriate use of each agent as monotherapy and in combination therapy. Application of the strategies and principles of oral diabetic therapy in type 2 diabetes should be individualised based on the degree of hyperglycemia, hyperinsulinemia or insulin deficiency.


  21/23

  Tytuł oryginału: Późne powikłania cukrzycy.
  Tytuł angielski: Long term complications in diabetes mellitus.
  Autorzy: Sergiej Irena, Karnafel Waldemar
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13111-13118, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/23

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyki i leczenie zaburzeń erekcji u pacjentów z cukrzycą.
  Autorzy: Dęmbe K., Jasik M., Karnafel W[aldemar]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (5) s.300-306, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia erekcji stanowią jedno z późnych powikłań cukrzycy i wpływają znamiennie na pogorszenie komfortu życia. Etiologia zaburzeń erekcji u chorych z cukrzycą jest złożona. Przyjmuje się, że dominującą rolę odgrywają czynniki naczyniowe, neurogenne oraz zaburzenia czynności śródbłonka. W badaniu przeprowadzonym w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii w Warszawie stwierdzono, że zaburzenia erekcji wystąpiły u 69,52 proc. pacjentów i wykazały dodatnią korelację z wiekiem, czasem trwania cukrzycy, chorobą wieńcową, chorobą naczyniową mózgu, chorobą naczyniową kończyn dolnych, retinopatią, nefropatią, neuropatią. Początek zaburzeń erekcji wystąpił średnio po 3,11 ń 6,28 (SD) lat od momentu rozpoznania cukrzycy dla całej grupy, natomiast u pacjentów z cukrzycą typu 1 po 9,10 ń 7,81 lat i po 2,48 ń 5,55 lat u chorych z cukrzycą typu 2. W leczeniu zaburzeń erekcji można stosować wstrzyknięcia do ciał jamistych głównie prostagladyny E, próżnociągi oraz sildenafil, który poprzez blokadę fosfodiesterazy 5 zwiększa stężenie cGMP i przyczynia się do poprawy stanu erekcji.


  23/23

  Tytuł oryginału: Ketogeneza u zdrowych i chorych na cukrzycę.
  Autorzy: Karnafel Waldemar
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.76-79, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: