Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARMOLIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rak trzustki a komórki tuczne.
Tytuł angielski: Pancreatic cancer and mast cells.
Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Karmoliński Andrzej
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.394-395, bibliogr. 16 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono chorego, lat 69, ze stosunkowo długim czasem przeżycia i dużą ilością komórek tucznych w raku trzustki. W lutym 1986 r. wskutek występowania objawów zwężenia odźwiernika choremu wykonano zespolenie żołądkowo-jelitowe metodą Browna. Chory zmarł we wrześniu 1987 r. wśród objawów uogólnionej choroby nowotworowej. Czas przeżycia od ustalenia rozpoznania wyniósł 583 dni. W badaniu histopatologicznym materiału operacyjnego i pośmiertnego rozpoznano zwłókniającego gruczolakoraka trzustki. Preparaty histopatologiczne wycinków guza były również wybarwione błękitem toluidyny. Ocena morfometryczna komórek tucznych, przy powiększeniu 200 x obejmowała 20 pól widzenia w każdym z pięciu preparatów. Średnio w jednym polu widzenia stwierdzono 35 komórek tucznych. Grupa kontrolna składała się z 20 chorych zmarłych z powodu gruczolakoraka trzustki, nie leczonych opearcyjnie ani też chemio- i radioterapią. Badania ilościowe komórek tucznych przeprowadzono w preparatach uzyskanych z bloków utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie. Liczba komórek tucznych wahała się od 2 do 12 (średnio 8) w jednym polu widzenia. Nie stwierdzono żadnej zależności między ilością komórek tucznych, a czasem przeżycia poszczególnych chorych (średnio 79 dni).

  Streszczenie angielskie: The paper presents 69 - year old patient with a relatiavely long-term survival and a large number of mast cells (MCs) in pancreatic cancer. The patient was operated in February 1986 beacause of symptoms of pyloric stenosis and gastrojejunostomy was performed according to Brown's method. The patient died in September 1987 due to diseminated neoplastic disease. The survial time after the diagnosis was 583 days. Histopathologic examination during operation and postmortem revealed pancreatic scirrhous adenocarcinoma. MCs in sections were stained with toluidine blue. The number of MCs per 20 microscopic fields in each of five sections at a magnification 200 x was counted, and teh average count was 35 per one microscopic field. In a control gorup of 20 patients with pancreatic adenocarcinoma and no treatment, the identical but retrospective examiantions were carried out using formalin - fixed and paraffin-embedded tumor sections. The count of MCs was from 2 to 12 (average 8) per one microscopic field and no correlation between the number of MCs and the survival time in individual patients (average 79 days) was found.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena węzła "wartownika" w raku piersi za pomocą metody barwnikowej.
  Tytuł angielski: Sentinel lymph node identification for patients with breast cancer using blu-dye method.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Świerblewski Maciej, Karmoliński Andrzej, Kruszewski Wiesław, Drucis Kamil
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.37-44, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa radiologicznego stosowania izotopowej metody oznaczania węzła wartownika w raku piersi z użyciem radioaktywnego technetu Tc 99m.
  Tytuł angielski: Evaluation of radiation hazard in sentinel lymph node biopsy in breast cancer using radioactive technetium Tc 99m.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr, Karmoliński Andrzej, Gulida Grażyna, Sokołowski Dariusz, Drucis Kamil
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.581-584, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metoda oznaczania węzła "wartownika" w raku piersi jest stosowana coraz częściej i zaczyna zajmować stałe miejsce w procesie diagnostycznym oceny stanu regionalnych węzłów chłonnych. Metodą, która jest uważana za najbardziej wiarygodną i obarczoną najniższym odsetkiem wyników fałszywie ujejmnych jest skojarzona metoda barwnikowa i izotopowa. Najczęściej używanym do tego celu izotopem jest roztwór radioaktywnego technetu (Tc 99m) o różnej aktywności promieniowania. Powszechnie stosuje się izotop o aktywności 8-60 MBq, podawany w dniu poprzedzającym operację lub w dniu operacji. Kontakt z materiałem radioaktywnym ma lekarz podający izotop pacjentowi, zespół operacyjny (zarówno lekarze, jak i pielęgniarki) oraz patolog wykonujący badanie bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. Najbardziej narażone na promieniowanie są ręce chirurga wykonujące zabieg operacyjny w miejscu podania radioznacznika oraz ręce patologa badającego wycięty fragment gruczołu piersiowego, w obrębie którego znajduje się podany izotop. W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań narażenia na promieniowanie podczas każdego z tych etapów styczności z materiałem radioaktywnym. W badaniu wzięło udział łącznie 28 osób (lekarz podający izotop pacjentowi, lekarze zespołu operacyjnego, pielęgniarki-instrumentariuszki oraz lekarz-patolog). Uzyskano zgodę na udział w badaniu od wszystkich biorących w nim udział. Do oceny promieniowania używano dawkomierzy pierścionkowych. Każdy dawkomierz był użyty jeden raz w celu oceny pojedynczego narażenia na promieniowanie. Przedstawione wyniki badania narażenia na...

  Streszczenie angielskie: The sentinel lymph node identification method is used more and more frequently. This technique has become increasingly accepted as a minimally alternative to routine auxillary dissection. The combination method of identification with the use of radioactive Tc 99m-labeled sulphur colloid and vital blue-dye is most frequent. The most used radioactive dose is 8-60 MB, which is injected a day before surgery. Safeguards should be established by each institution for the use of radioactive materials. Appropriate radiation safeguards must be employed for the operative staff, surgeons and pathologists. The radiation exposure of surgeons operating room personel and the staff of pathology from radiocolloid sentinel node technique is extremely low but it is very important to confirm this fact in own setting. The highest exposure rate concerns the surgeon's hands within the breast injection site and the pathologist's hands from lumpectomy specimen and this site of radiation exposure was assessed using ring dosimeters. 28 persons of medical staff (surgeons, nurses and pathologists) were enrolled in this study. The radioactivity rate was assessed using a ring dosimeter. This study was confirmed that radiation exposure to the sentinel lymph node identification method in the operating room and Dept. of Pathology is minimal and is about the same or less as the exposure to the mammograph.

  stosując format: