Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARLIK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Stan narządu powonienia we wrodzonej niedoczynności tarczycy.
Tytuł angielski: Olfaction in congenital hypothyroidism.
Autorzy: Walczak Marta, Pruszewicz Antoni, Łącka Katarzyna, Karlik Michał
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.577-581, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wyników badań narządu powonienia chorych na wrodzoną niedoczynność tarczycy (WNT). Badaniom poddano grupę 20 chorych. Przyczyny niedoczynności tarczycy były następujące: w 2 przypadkach zespół Pendreda, w 2 - hipoplazja gruczołu tarczowego, w 5 - atyreoza, w 11 - ektopia językowa gruczołu tarczowego. Badania wykonano metodą olfaktometrii podmuchowej wg Elsberga-Levy'ego w modyfikacji Pruszewicza dla 4 substancji zapachowych: kawy, olejku cytrynowego, miętowego i anyżowego oraz zmęczenia węchowego wg Pruszewicza i wsp. dla olejku cytrynowego. U każdego chorego oznaczono poziom TSH w surowicy krwi. Uwzględniono wiek chorych, w którym rozpoczęto substytucję hormonalną oraz systematyczność leczenia. Otrzymane wyniki: upośledzona identyfikacja substancji zapachowych oraz skrócenie czasu zmęczenia węchowego potwierdzają istotną rolę wpływu hormonów tarczycy na rozwój ośrodkowego układu nerwowego prawdopodobnie już w okresie życia płodowego oraz na procesy poznawcze.


  2/2

  Tytuł oryginału: Rozwój słuchowej percepcji mowy w różnych grupach wiekowych u dzieci zaimplantowanych wszczepem ślimakowym.
  Tytuł angielski: Development of speech perception in different age groups in children with a cochlear implant.
  Autorzy: Kawczyński Marcin, Szyfter Witold, Pruszewicz Antoni, Karlik Michał, Dobieżyńska Ewa, Miętkiewska Dorota
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.669-673, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozwój mowy dziecka stanowi złożony, wieloletni proces o nieliniowym przebiegu. Celem pracy była ocena postępów w rozwoju słuchowej percepcji mowy u dzieci w różnych grupcah wiekowych zaimplantowanych wszczepem ślimakowym. W ramach poznańskiego programu leczenia głuchoty wykonano dotychczas 141 zabiegów wszczepienia implantu ślimakowego, w tym 20 dzieci poniżej 3 roku życia oraz 36 dzieci pomiędzy 3 a 6 rokiem życia. Do oceny różnic w rozwoju słuchowej percepcji mowy u zaimplanotwanych dzieci wykorzystano trzy z grupy 7 testów wykonywanych w odstępach sześciomiesięcznych: TAPS, test polisensoryczny i test 7 dźwięków. Przeprowadzone przez nas badania wykazały szybsze tempo rozwoju percepcji słuchowej w grupie dzieci zaimplantowanych przed ukończeniem 3 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Development of a child's speech is complex and long; the main period called the "gold" period lasts from 6 months to 3 years of age. The aim of the study was to assess the development of auditory speech perception in children who received cochlear implants at different ages. Among 141 cochlear implantations performed in Poznań, there is a group of 20 children aged below the 3rd year of life and 36 children between the 3rd and 6th years of life. Every 6 months all children were tested and progress of speech was estimated. The first test was performed during the 1st month after speech processor switch-on. The clinical observation period was 6 years. To assess the progress of auditory speech perception development in children with cochlear implants 3 tests were used: the TAPS, polysensoric, and seven sounds tests. Our reslts show that speech development of children implanted earlier is faster than in children implanted after the 3rd year of life.

  stosując format: