Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARCZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Ocena wpływu wsparcia psychologicznego na redukcję masy ciała otyłych pacjentów.
Tytuł angielski: Estimation of the influence of psychological support on body mass reduction in the obese patients.
Autorzy: Ostrowska Lucyna, Karczewski Jan
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.174-182, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Otyłość to nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w ustroju. Najczęściej przyczyną nadwagi lub ortyłości są nieprawidłowe nawyki żywieniowe i mała aktywność fizyczna. Celem pracy było sprawdzenie skuteczności leczenia dietą i zwiększonym ruchem pacjentów z nadmierną masą ciała. Badaniem objęto 140 osób z nadwagą lub otyłością prostą (131 kobiet i 9 mężczyzn) w wieku 15-65 lat, należących do grupy wsparcia, które odbyły szkolenie w zakresie dietetyki. Leczenie obejmowało dietę 1000-1500 kcal dziennie oraz udział w programie ćwiczeń redukujących masę ciała (gimnastyka 2 razy w tygodniu oraz ćwiczenia w wodzie raz w tygodniu 45 min). Badana grupa była monitorowana, osoby przerywające ćwiczenia były wykluczane. Badania ukończono po 2 latach. Grupa I (ćwicząca do 3 miesięcy) obejmowała 39 osób, które zdredukowały masę ciała o średnio 7,7 kg. W grupie II (ćwiczącej 3-6 miesięcy) było 59 osób, których masa ciała zredukowana została o średnio 14,5 kg. W grupie III (ćwiczącej 6-12 miesięcy) było 38 osób, które schudły średnio o 20,9 kg. Grupa IV (powyżej 12 miesięcy ćwiczeń) liczyła 4 osoby, które zredukowały masę ciała o 50 kg (26-71 kg), co stanowiło ubytek wyjściowej masy ciała 26,5 do 4 proc. Obserwowani pacjenci z nadwagą lub otyłością zredukowali masę ciała poprzez właściwie dobraną dietę oraz zwiększony wysiłek fizyczny. Ponad 40 proc. badanych pacjentów była w stanie wytrwać w realizacji tego programu pół roku, a około 30 proc. do roku.

  Streszczenie angielskie: Obesity is an excessive accumulation of fatty tissue in the organism. Incorrect eating habitis and low physical activity are the major cause of overweight and obesity. The aim of the study was to investigate the efficiency of dietetic treatment and increased physical activity in patients with excessive body mass. The study was carried out on 140 patients with overweight or simple obesity (131 women and 9 men), aged 15-65 years, the members of the support group previously instructed in dietetics. The treatment consisted of the application of diet 1000-1500 kcal/day and the participation in the programme of body-mass reducing exercises (physical exercise twice a week and exercise in water excluded from the group. The study was terminated after 2 years. In the group I (exercising for 0-3 months) 39 patients reduced their body mass by 7,7 kg on the average. In the group II (exercising for 3-6 months) 59 patients reduced their body mass by the average of 14,5 kg. In the group III (exercising for 6-12 months) in 38 patients the average loss of body mass was 20.9 kg. In the group IV (exercising for over 12 months) 4 patients reduced their weight by 26-70 kg (mean 50 kg), which gave the 26,5-47 p.c. loss of the initial body mass. The patients with overweight and obesity included in the present study reduced their body mass through the application of an adequate selected diet and increased physical activity. More than 40 p.c.of the patients were able to persevere up to 6 months of the programme, and about 30 p.c. up to one year.


  2/13

  Tytuł oryginału: Zachowania żywieniowe osób z nadwagą i otyłością.
  Tytuł angielski: Dietary habits of people with overweight and obesity.
  Autorzy: Ostrowska Lucyna, Czapska Danuta, Karczewski Jan, Krzemińska Aneta
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.139-146, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono czynniki żywieniowe mogące mieć wpływ na zwiększoną masę ciała u badanych osób z woj. podlaskiego. Zwrócono uwagę zarówno na zły skład ilościowy dziennych racji pokarmowych jak i błędy dotyczące niewłaściwych zwyczajów i zachowań żywieniowych.

  Streszczenie angielskie: A hundred and fifty volunteers (132 women and 18 men) with overweight and obesity were examined using questionnaire survery. The mean age was 37.4 (ń 12.5) years for the women and 30 (ń 11.03) years for the men. Their daily food rations and dietary habits were analysed. It was found that diets of 78 p.c. surveyed women did not satisfy their daily energy requirements. Food rations of 50 p.c. men were energy-rich. Protein intake of the subjects was higher than the recommended safe maximum value in 76.5 p.c. women and 83.5 p.c. men. Fat-rich food rations were noted in 31.1 p.c. women and 66.7 p.c. men. Carbohydrate-deficient diets were recorded for 81.8 p.c. women and 66.7 p.c. men. Only 23.4 p.c. women and 22.2 p.c. men had 5 meals daily. Most of the surveyed people experienced strongest sensation of hunger in the evenings. As much as 97 p.c. had snacks between meals. Approximately 50 p.c. used to eat something at night hours. Highly processed food was most common. Only 10.6 p.c. women and 11.1 p.c. men controlled their daily energy intakes. These results seem to indicate that inappropriate dietary habits and disturbed proportions between the nutrients may enhance overweight and obesity.


  3/13

  Tytuł oryginału: Zawartość magnezu we włosach, a wybrane wskaźniki lipidowe w surowicy krwi studentów Akademii Medycznej w Białymstoku.
  Tytuł angielski: Magnesium content and selected lipid indices in blood serum of students of the Medical Academy of Białystok.
  Autorzy: Karczewski Jan, Ostrowska Lucyna, Stefańska Ewa
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.155-159, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono zawartość magnezu we włosach studentów Akademii Medycznej w Białymstoku oraz wykonano lipidogram w surowicy krwi badanych. Dokonano próby oceny związku pomiędzy poziomem magnezu we włosach, a wybranymi parametrami lipidowymi krwi.

  Streszczenie angielskie: It was assessed whether magnesium content in the organism estimated from its concentration in the hair of the Białystok Medical Academy students was related to lipd metabolism evaluated from blood lipidograms. Total cholesterol, HDL and LDL cholesterol fractions, and triglycerides were determined by reflectomy ona Roche Reflotron apparatus. Hair magnesium was determined by AAS on a Hitachi Z-5000 apparatus after the samples had been incinerated and dissolved in spectrally pur 1 mol/dm**3 HNO3. The results were validated by comparing them with those for reference material (hair). Mean magnesium content in the hair of the men was 57.7 ćg/g hair, which was lower than the corresponding value for the women, 87.0 ćg/g hair. The difference was statistically insignificant. Lipid concentration in blood serum of the examined subjects did not show statistically significant differences between sexes. However, lipid indices were markedly higher in the women. Thes results indicate that hair magnesium content may be related to lipid metanolism. More experimental evidence is required to confirm that hypothesis.


  4/13

  Tytuł oryginału: Zawartość wanadu we włosach a wybrane wskaźniki lipidowe w surowicy krwi studentów Akademii Medycznej w Białymstoku.
  Tytuł angielski: Vanadium content in the hair and chosen lipid indices in the blood serum of students of the Medical Academy of Białystok.
  Autorzy: Karczewski Jan, Stefańska Ewa, Ostrowska Lucyna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.393-397, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Białymstoku

  Streszczenie polskie: Oznaczono zawartość wanadu we włosach studentów Akademii Medycznej w Białymstoku oraz wykonano lipidogram w surowicy krwi badanych. Dokonano próby oceny związku pomiędzy poziomem wanadu we włosach a wybranymi parametrami lipidowymi krwi.


  5/13

  Tytuł oryginału: Zawartość wapnia w racjach pokarmowych dzieci szkół podstawowych z Białegostoku i okolic.
  Tytuł angielski: Calcium content in the whole-day food rations of primary school children in the town of Białystok and its vicinity - a comparison.
  Autorzy: Ustymowicz-Farbiszewska Jolanta, Smorczewska-Czupryńska Barbara, Karczewski Jan, Lach Joanna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.419-428, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono podaż wapnia w dietach dzieci 9-i i 14-letnich ze szkół podstawowych Białegostoku i okolic. Zastosowano metodę 24-godzinnego wywiadu żywieniowego. W analizie uwzględniono płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania badanych dzieci.


  6/13

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników środowiskowych wpływających na występowanie nadwagi i otyłości w populacji zamieszkującej Podlasie.
  Tytuł angielski: Chosen environmental factors and their effect on the incidence of overweight and obesity in the population of Podlasie.
  Autorzy: Ostrowska Lucyna, Karczewski Jan, Czapska Danuta, Krzemińska Aneta
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.429-439, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania miały na celu ocenę czynników środowiskowych wpływających na występowanie nadwagi lub otyłości w populacji województwa podlaskiego. Pod uwagę wzięto rodzinne występowanie otyłości, wiek w którym stwierdzono nadwagę lub otyłość, stosowanie używek, środków farmaceutycznych, rodzaj preferowanego odpoczynku oraz aktywności fizycznej. Stwierdzono, że na występowanie zwiększonej masy ciała mają wpływ zarówno predyspozycje genetyczne jako i czynniki środowiskowe. Występowanie otyłości w rodzinie było czynnikiem ryzyka istotnym statystycznie.


  7/13

  Tytuł oryginału: Mukowiscydoza: genotyp vs. fenotyp.
  Tytuł angielski: Cystic fibrosis: genotype vs. phenotype.
  Autorzy: Karczewski Jacek, Karczewski Marek
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.61-67, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (CF), najczęściej występująca choroba genetyczna u przedstawicieli rasy kaukaskiej, spowodowana jest defektem w obrębie genu CF kodującego transbłonowy regulator mukowiscydozy (CFTR). Białko to, oprócz roli w zależnym od cAMP transporcie Cl- w obrębie nabłonka oddechowego, pełni również szereg funkcji regulatorowych w stosunku do innych państw przewodnictwa błonowego i różnorodnych procesów komórkowych. Patofizjologiczny obraz mukowiscydozy dodatkowo komplikowany jest działaniem genów modyfikujących. Istnieje jednak wyraźna korelacja pomiędzy stopniem funkcjonalności kanału CFTR Cl- a nasileniem choroby i dysfunkcją różnych narządów u pacjentów CF. Skróty: ABPA (ang.) Allergic bronchopulmonary aspergillosis: aspergiloza oskrzelowo-płucna o podłożu alergicznym; ASL (ang.) Airway surface liquid: płyn pokrywający powierzchnie dróg oddechowyh; CBAVD (ang.) Congenital bilateral absence of the vas deferens: wrodzony obustronny brak nasieniowodów; CF (ang.) Cystic fibrosis: mukowiscydoza; CFTR (ang.) Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator: transbłonowy regulator mukowiscydozy; HLA (ang.) Human leukocyte antigens; główny układ zgodności tkankowej człowieka; ICP (ang.) Idiopathic chronic pancreatitis: pierwotne chroniczne zapalenie trzustki; BML (ang.) Mannose-binding lectin białko wiążące mannozę; TGFá (ang.) Transforming growth fact or beta: tranformujący czynnik wzrostu beta; TNFŕ (ang.) Tumor necrosis factor alpha: czynnik martwicy nowotworu alfa. Dodatkowo w tekście użyto literowych skrótów aminokwasów, np. A: alanina.


  8/13

  Tytuł oryginału: Higiena : podręcznik dla studentów pielęgniarstwa
  Opracowanie edytorskie: Karczewski Jan Kazimierz (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp.z o.o. 2002, XIV, 761 s. : il., tab., bibliogr [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich 5
  Sygnatura GBL: 736,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  9/13

  Tytuł oryginału: Składniki mineralne w diecie.
  Autorzy: Lewko Jolanta, Karczewski Jan
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.11, 19
  Sygnatura GBL: 311,742

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/13

  Tytuł oryginału: Aktywność enzymów antyoksydacyjnych a poziom cynku we krwi dzieci i młodzieży z terenu woj. śląskiego.
  Tytuł angielski: Activity of antioxidative enzymes and the level of zinc in the blood of children and adolescents from Silesia.
  Autorzy: Karczewski Jan, Szywała Leszek, Gołdowska Ewa, Stefańska Ewa
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (4) s.280-287, tab., bibliogr. s. 286, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: We krwi dzieci pochodzących z okolic skażonych oraz czystych ekologicznie oznaczono stężenie Zn oraz aktywność enzymów antyoksydacyjnych (peroksydazy glutationowej, katalazy i dysmutazy ponadtlenkowej). Zbadano wpływ skażenia środowiska na poziom Zn i aktywność analizowanych enzymów we krwi. Stwierdzono korelację pomiędzy stężeniem Zn a aktywnością dysmutazy ponadtlenkowej.

  Streszczenie angielskie: Zn concentration and the activity of antioxidative enzymes (glutathione peroxidase, catalase and superoxide dysmutase) were determined in the blood of children from polluted and ecologically clean areas. The effect of environmental pollution on Zn level and the activity of the enzymes in blood was evaluated. A correlation was found between Zn concentration and the activity of superoxide dysmutase.


  11/13

  Tytuł oryginału: Badanie wpływu żywienia na zawartość magnezu we włosach dzieci szkół podstawowych woj. podlaskiego.
  Tytuł angielski: Effect of nutrition on magnesium content in the hair of primary school children from the Podlasie region.
  Autorzy: Karczewski Jan, Lewko Jolanta, Smorczewska-Czupryńska Barbara
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (2) s.105-114, il., tab., bibliogr. s. 113, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przebadano 2161 dzieci w wieku 12-15 lat z terenu woj. podlaskiego. Oceniono jakość żywienia oraz oznaczono zawartość Mg we włosach metodą spektrofotometrii atomowo-absorpcyjnej. Stwierdzono, że rodzaj diety nie wpływa w sposób istotny na zawartość Mg we włosach badanych dzieci.

  Streszczenie angielskie: The total of 2161 children from the Podlasie region aged 12-15 years were involved in the study. The quality of nutrition was evaluated and Mg content in the hair was determined by the method of atomic absorption spectrophometry. The type of diet did not significantly affect Mg content in the hair of the children examined.


  12/13

  Tytuł oryginału: Jakościowa i ilościowa ocena żywienia młodzieży gimnazjalnej z Białegostoku i okolic.
  Tytuł angielski: Qualitative and quantitative evaluation of nourishment of gymnasium children from Białystok and its vicinity.
  Autorzy: Ustymowicz-Farbiszewska Jolanta, Smorczewska-Czupryńska Barbara, Karczewski Jan K., Lach Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.550-555, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano jakościowej i ilościowej oceny żywienia młodzieży gimnazjalnej z Białegostoku i okolic. Badaniu poddano 294 uczniów obu płci wylosowanych z dwóch publicznych gimanzjów. Przy ocenie jakościowej żywienia posłużono się klasyfikacją według Szewczyńskiego. Ilościowej oceny sposobu żywienia dokonano metodą wywiadu 24-godzinnego z dnia poprzedzającego badanie. Kaloryczność posiłków oraz zawartość w nich podstawowych składników odżywczych obliczono posługując się programem komputerowym FOOD 2. Uzyskane wyniki porównano z normą zalecaną odpowiednio do płci i wieku dla umiarkowanej aktywności fizycznej. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta. Badania wykazały, że większość posiłków spożywanych przez młodzież zalicza się nieprawidłowych i złych. Jadłospisy badanych grup młodzieży charakteryzują się zbyt dużą zawartością tłuszczów. Diety młodzieży płci męskiej ze wsi odznaczają się zwiększoną ponad normę kalorycznością, jadłospisy chłopców z obu środowisk zawierają zbyt dużo białka.

  Streszczenie angielskie: Qualitative and quantitative evaluation of nourishment of gymnasium pupils from Białystok and its vicinity was conducted on 294 schoolchildren of both sexes, drawn by lot from two public gymnasiums. Their nourishment was qualitatively assessed according to Szewczyński's classification. The quantitative analysis used the previous day 24-hour history method. Caloricity of meals and the content of basic nutrients were calculated using a computer program FOOD 2. The results were compared with the recommended sex and age norms for moderate physical activity and subjected to statistical analysis using T-student test. The study has shown that the majority of meals consumed by young people are incorect. The menus are characterized by too high fat content. The diets of boys from the contry exceed the norm of caloricity, and like the menus of boys from town, contain too much protein.


  13/13

  Tytuł oryginału: Porównanie stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej w Białymstoku i jego okolicach.
  Tytuł angielski: A comparison of nutrition state of gymnasium school children from Białystok and its vicinity.
  Autorzy: Smorczewska-Czupryńska Barbara, Ustymowicz-Farbiszewska Jolanta, Karczewski Jan K., Lach Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.448-453, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej na wsi i w mieście. Badaniem objęto 294 uczniów obu płci wylosowanych z dwóch gimnazjów publicznych. Oceniono aktualną wysokość i masę ciała w odniesieniu do norm wiekowych zawartych w siatkach centylowych wysokości i masy ciała. Obliczono wskaźnik względnej masy ciała - BMI (body mass index). Wyniki badań poddano analizie statystycznej posługując się testem t-Studenta. Spośród badanej grupy wyodrębniono młodzież z nadwagą i niedowagą. Wskaźniki stanu odżywienia dziewcząt zamieszkałych w mieście wskazują na niższą masę ciała i wyższy wzrost ciała niż u ich równieśników ze wsi. Odsetek chłopców z nadwagą zamieszkałych w mieście jest wysoki i wynosi około 25 proc., młodzież obu płci zamieszkała na wsi w około 17 proc. przypadków wykazuje nadwagę. Około 13 proc. młodzieży zamieszkałej w mieście i 7 proc. ze wsi wykazuje niedowagę. Wydaje się konieczne zwrócenie uwagi nie tylko na wczesną profilaktykę otyłości, lecz także na profilaktykę przewlekłego niedożywienia.

  Streszczenie angielskie: Nutrition state of gymnasium pupils living in the country and towns was evaluated. The study included 294 schoolchildren, boys and girls, drawn by lot from two public gymnasiums. The current body height and mass were assessed with regard to centile chart age norms. Relative body mass index (BMI) was calculated. School children with overweight and underweight were selected. The results were subject to statistical analysis using t-Student test. Nutrition state indices of girls living in town show lever body mass and greater height compared to their peers from the country. The percentage of overweight boys living in town is high (25 p.c.), young poeple of both sexes living in the country show overweight in approximately 17 p.c. About 13 p.c. of school children living in the town and 7 p.c. from the country are underweight. The results indicate that in the group of school children involved in the study early prevention against obesity and chronic underweight should be employed.

  stosując format: