Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARCZEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Analiza porównawcza funkcji oczu i powikłań po operacji zaćmy z wszczepem soczewek wewnątrzgałkowych, tylnokomorowych mocowanych do twardówki i soczewek przedniokomorowych.
Tytuł angielski: Comparative analysis of visual function and complications after cataract surgery with implantation of sclear-fixated posterior chamber intraocular lenses and anterior chamber intraocular lenses.
Autorzy: Lubiński Wojciech, Barnyk Krzysztof, Pieńkowska-Machoy Elżbieta, Karczewicz Danuta, Palacz Olgierd
Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.46-49, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,465

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To compare the results of implantation of scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses and angle-supported anterior chamber intraocular lenses (IOLs). Material and methods: This study of 98 eyes of 98 patients comprised two groups. In group A (n = 48), a scleral-fixated posterior chamber IOL was implanted and group B (n = 50) an angle supported anterior chamber IOL. Follow-up was from 1 to 5 years (mean - 3 years). Results: After surgery, in group A, we achieved very good visual acuity (0.9 - 1.0) significantly frequent (p 0,003) than in group B (gr. A - 56 p.c., gr. B - 24 p.c.). Postoperative astigmatism was significantly higher in group B (p 0,0004). In the same group, the rate of complications was also higher (gr. B -83 p.c., gr. A - 71 p.c.). Conclusions: Scleral-fixated IOLs offers better visual outcome and low rate of complications than angle-supported IOLs. Anterior chamber IOL implantation should be performed only in very old patients with good endothelial cell counts.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki i przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oka u chorych z jaskrą.
  Tytuł angielski: Retinal nerve fiber layer analysis and evalution of eye blood flow in patients with glaucoma.
  Autorzy: Karczewicz Danuta, Modrzejewska Monika, Kuprjanowicz Leszek
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.207-210, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of this research was to evaluate the changes of blood flow velocity in ocular arteries (ophtalmic artery, central retinal artery and short postesrior ciliary arteries) and the amount of ocular nerve fibers in patients with primary open angle glaucoma (POAG) and normal tension glaucoma (NTG). Material and method: The research was done on 17 patients with diagnosed POAG and 13 patients with NTG. No ocular surgery was performed on any of these patients prior to our examinations. The blood flow measurements were made with ACUSON Color Doppler USG 128*P10 type with 7.5 Mz sector phased probe. Parameters of diastolic velocity (Vr), systolic flow velocity (Vs), Golsing pulsation index (PI) and pourcelate resistivity index (RI) were registered, together with the instant spectrography of examined artery. Quantiative retinal nerve fiber layer (RNFL) measurements were obtained by scanning laser polarimetry GDx (software version 1.0.14), RNFL was measured automatically in each of 256 x 256 pixels and results were compared to the age-, sex- and race- norms. Approcimately 150 wide field of view was used. Average thickness, Superior Maximum, Inferior Maximum, maximum modulation and GDx Number were analysed. All results were compared to age norms. Student's t test was sued for statistical analysis. Results: In patients with POAG a statistically significant decrease of VS in ophtalmic artery was detected in 27 p.c. of eyes, in central retinal artery in 51 p.c. of eyes and in short postserior ciliary arteries in 45 p.c. of eyes. In patients with NTG a statistically significant decrease of Vs was detected in ophtalmic artery...


  3/5

  Tytuł oryginału: Zależność występowania pierwotnej zaćmy u kobiet od poziomu estradiolu, FSH i prolaktyny oraz hormonalnej terapii zastępczej : praca doktorska
  Autorzy: Tomala Ewa, Karczewicz Danuta (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyki, Zakład Patofizjologii Narządu Wzroku w Szczecinie
  Źródło: 2002, 178 k. : il., tab., bibliogr. 123 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20298

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: Krótkowzroczność postępująca - problem współczesnej okulistyki
  Autorzy: Karczewicz Danuta
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.45-50, il., tab., bibliogr. 36 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Achmatowicz Teresa, Barteczko Izabela, Fiebig Adolf, Gabiga Halina, Janicki Stanisław, Karczewicz Andrzej, Koziożemska Beata, Kozłowska Janina, Lasocka Iwona, Licińska Iwona, Ludwikowska Kazimiera, Mazurek Aleksander Paweł, Partyka Danuta, Pyszek Anna, Ruzikowski Marek, Sawicki Wiesław, Stechnij Irena, Sznitowska Małgorzata, Szwojnicka Danuta, Wieniawski Witold, Woyczikowski Brunon, Wójcik Piotr, Żebrowska Weronika
  Wydanie: - Wyd. 4 popr. i uzup
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 719, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,518

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  stosując format: