Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARAITIANOS
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Therapeutic approach of anal cancer.
Tytuł polski: Metody leczenia raka odbytu.
Autorzy: Karaitianos I. G., Maraghoudakis E. N.
Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.179-182, tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., rez.
Sygnatura GBL: 313,572

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak odbytu występuje rzadko. Nazwa ta odnosi się do najczęstszego nowotworu złośliwego okolicy odbytu - raka kolczystokomórkowego. Jest to jedyny nowotwór złośliwy przewodu pokarmowego, gdzie możliwe jest wyleczenie bez radykalnej operacji. Rak odbytu jest w większości przypadków chorobą miejscową, przerzuty odległe w chwili rozpoznania stwierdza się u mniej niż 10 proc. pacjentów. Nowotwory odbytu klasyfikuje się tak jak nowotwory skóry, w oparciu o system TNM. W leczeniu dąży się do miejscowego i regionalnego opanowania nowotworu, w miarę możliwości przy zachowaniu funkcji zwieraczy. Dostępne metody leczenia obejmują: leczenie chirurgiczne, radioterapię i skojarzoną radio- i chemioterapię. Resekcja brzuszno-kroczowa, będąca postępowaniem z wyboru w przypadku raków zlokalizowanych poniżej linii grzebieniastej, w coraz większym stopniu jest zastępowana przez radioterapię, dającą taką samą przeżywalność. Radioterapia jako monoterapia daje 5-letnią przeżywalność u powyżej 70 proc. Jeszcze korzystniejsze jest połączenie radio- i chemioterapii. Schematy leczenia obejmują podanie 5-fluorouracylu z mitomycyną albo z cisplatyną. Miejscowe wycięcie niewielkich nowotworów z 1-cm marginesem, nawet z objęciem części aparatu zwieraczowego, pozwala uzyskać 5-letnią przeżywalność u powyżej 80 proc. Resekcja brzuszno-kroczowa jest stosowana w przypadku braku skuteczności chemioterapii i w przypadku wznowy miejscowej.

  Streszczenie angielskie: Carcinoma of an anus is an uncommon disease, which refers to the commonest anal malignancy - squamous cell carcinoma. It remains the only carcinoma of GI tract curable without the need for definitive surgery. Anal cancer is predominantly a locoregional disease with fewer than 10 p.c. of patients having distant metastases at presentation. Tumors of anal margin are classified with skin tumors which is based on TNM stating. Treatment objectives include local and regional control over the tumor and maintenance of sphincter function when possible. The methods of treatment include surgery, radiotherapy and combined radio-chemotherapy. Abdominoperineal resection as a treatment of cancers located below dentate line is as a first intention treatment has been mostly replaced by radiotherapy with the same survival rate. Radiation treatment alone may lead to a 5-year survival rate in excess of 70 p.c. Combination of radio- and chemotherapy is even more beneficial. Treatment protocols involve administration of 5-fluorouracil with mitomycin or even better with cisplatine. Local excision of small carcinomas demonstrates over 80 p.c. 5-year survival rate obtained with 1 cm clear margin which may include part of sphincter apparatus. Abdominoperineal resection is reserved as salvage therapy fort he failure of prior chemotherapy and in local recurrences.


  2/2

  Tytuł oryginału: Complications of intestinal stomas.
  Tytuł polski: Powikłania stomii jelitowych.
  Autorzy: Karaitianos I. C., Koundouris C.
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (4) s.372-374, 376-384, bibliogr. 55 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najczęściej występujące powikłania stomii oraz metody ich leczenia. Autor przedstawił również problemy związane z zabiegiem zamykania stomii oraz sposoby postępowania w celu uniknięcia tych powikłań.

  stosując format: