Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KARŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Kliniczna ocena skuteczności działania preparatu Baktericin w zwalczaniu płytki protez.
Tytuł angielski: Clinical research on the effectiveness of the Baktericin rinsing remedy in denture plaque elimination.
Autorzy: Kamińska Anita, Karłowska Mariola, Wojciechowska Ewa, Kozłowska Iwona, Krzysztofowicz-Olszańska Marta
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.99-102, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano wpływ stosowania płukanki Baktericin na występowanie płytki protez u pacjentów zaopatrzonych ruchomymi protezami akrylowymi. Badaniem objęto 45 osób. Ilość płytki protez oceniano za pomocą preparatu Plaque-test. U każdego pacjenta przeprowadzono dokłady instruktaż higieny i użytkowania protez. Pacjentów losowo podzielono na trzy grupy. Pacjenci grupy A stosowali płukankę przez 2 miesiące, pacjenci grupy B w pierwszym miesiącu nie stosowali płukanki, natomiast stosowali w drugim. Pacjenci grupy C, kontrolnej nie stosowali płukanki. Stwierdzono znacznie lepszą higienę protez i mniejszą ilość płytki bakteryjnej u pacjentów stosujących płukankę.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the usage of mouthrinse "Bactericin" on the prevalence of denture plaque in the patients provided with removable dentures. There were 45 patients included in the study. The amount of denture plaque was evaluated with the help of Plaque-test. The patients had been instructed precisely about the hygiene and the usage of dentures. The patients were randomly assigned into 3 groups. The group A was using mouthrinse for 2 months, the patients of group B using mouthrinse in the second month only, and the control group C didn' use mouthrinse. The improvement in denture hygiene and the smaller amount of bacterial plaque in the patients using mouthrinse was found.


  2/3

  Tytuł oryginału: Histomorfologiczne badania wędzidełka wargi górnej w odniesieniu do metod leczenia diastemy : praca doktorska
  Autorzy: Ziemba Zygmunt, Karłowska Irena (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Ortodoncji w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 136 k. : il., tab., bibiogr. 148 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20146

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Leczenie zgryzu krzyżowego aparatem quadhelix i łukiem językowym zastosowanym do utrzymania stałej szerokości między trzonowcami dolnymi : praca doktorska
  Autorzy: Janiszewska-Olszowska Joanna, Karłowska Irena (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Ortodoncji w Szczecinie
  Źródło: 2002, 60 k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20447

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: