Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAPUSTECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena przepływu krwi i reaktywności tętnic mózgowych u chorych z udarem niedokrwiennym w obszarze unaczynienia tylnej części koła tętniczego Willisa. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Evaluation of blood flow velocity and cerebrovascular reactivity in patients with posterior circulation stroke.
Autorzy: Pierzchała Krystyna, Kwieciński Janusz, Kapustecki Janusz
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.883-890, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest próba określenia charakteru zaburzeń przepływu krwi i reaktywności naczyniowej dużych tętnic mózgowych przedniego i tylnego kręgu unaczynienia mózgu u chorych z udarem tylnej części koła tętniczego Willisa. Grupę badaną stanowiło 17 chorych o średnim wieku 57 ń 12 lat z udarem niedokrwiennym w obszarze tylnego kręgu (POCI). U każdego chorego przeprowadzono badanie neurologiczne oraz dopplerowskie obejmujące ocenę prędkości i przepływu krwi i reaktywności naczyniowej tętnic środkowych mózgu, tylnych mózgu i kręgowych a także wykonano tomografię komputerową głowy. Badanie dopplerowskie przeprowadzono przy użyciu aparatu TC 2020 Pioneer oraz kapnografu Novametrix Tidal Wave sp. Wyniki: U chorych z udarem niedokrwiennym stwierdzono niższe prędkości przepływu krwi w tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz środkowej, przedniej i tylnej mózgu, a także znamiennie niższe w tętnicy kręgowej w porównaniu do osób zdrowych. Reaktywność naczyniowa tętnic środkowych mózgu u chorych z udarem niedokrwiennym w obszarze tylnego kręgu była znamiennie niższa niż u osób zdrowych. W badanej grupie chorych reaktywność tętnicy tylnej mózgu jak i kręgowej była znamiennie niższa od reaktywności tętnicy środkowej mózgu. Wniosek: Zmniejszenie reaktywności tętnic mózgowych, zwłaszcza "tylnego kręgu", odgrywa istotną rolę w patogenezie udaru niedokrwiennego tylnej części koła tętniczego Willisa.

  stosując format: