Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KANIKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki kolorowego Dopplera w diagnostyce nowotworów złośliwych gruczołu sutkowego.
Tytuł angielski: Application of colour Doppler in diagnostics of a breast malignant tumour.
Autorzy: Dębniak Bogusław, Turos-Dejnowicz Bogumiła, Kanikowski Andrzej, Makowski Andrzej
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.751-755, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań była ocena przepływu krwi w obrębie zmian u pacjentek ze złośliwymi schorzeniami gruczołów sutkowych przy zastosowaniu techniki kolorowego Dopplera. Badaniami objęto 30 pacjentek. Uzyskane wyniki wskazują na dużą przydatność tej metody w diagnostyce złośliwych schorzeń gruczołów sutkowych.

  Streszczenie angielskie: The object of our research was estimation of blood flow with the; application of colour Doppler within the scope of changes that occurred in female patients suffering from breast malignant tumours. The research covered 30 female patients and the results pointed to great usefulness of this method in diagnostic of a breast malignant tumour.

  stosując format: