Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KANIK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Fluorescence in situ hybridization (FISH) - application in research and diagnostics.
Autorzy: Budny B., Kanik M., Latos-Bieleńska A[nna]
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.107-108, il., bibliogr 10 poz. - Konferencja pt. Cytometria przepływowa i ilościowa, mikroskopia w diagnostyce medycznej Poznań 21-22.05. 2001
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The methods of molecular cytogenetics, in particular fluorescence in situ hybridization (FISH), are widely applied in cytogenetics for identification of numerical and structural chromosomal abnormalities, which are difficult to detect by routine cytogenetic techniques. Due to many advantages, FISH is used in research (gene mapping, gene expression studies, interspecies chromosome homology), and clinical diagnostics (chromosomal aberrations analysis in pre- and postnatal diagnostics, onclology). The techniques of in situ hybridization (ISH) are often employed in addition to classical banding techniques, in case where binding pattern is not reliable. This paper focusts on particular clinical examples, wher FISh was successfully used to identify structural and numerical chromosomal aberrations.


  2/2

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki kolorowego Dopplera w diagnostyce nowotworów złośliwych gruczołu sutkowego.
  Tytuł angielski: Application of colour Doppler in diagnostics of a breast malignant tumour.
  Autorzy: Dębniak Bogusław, Turos-Dejnowicz Bogumiła, Kanikowski Andrzej, Makowski Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.751-755, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedmiotem badań była ocena przepływu krwi w obrębie zmian u pacjentek ze złośliwymi schorzeniami gruczołów sutkowych przy zastosowaniu techniki kolorowego Dopplera. Badaniami objęto 30 pacjentek. Uzyskane wyniki wskazują na dużą przydatność tej metody w diagnostyce złośliwych schorzeń gruczołów sutkowych.

  Streszczenie angielskie: The object of our research was estimation of blood flow with the; application of colour Doppler within the scope of changes that occurred in female patients suffering from breast malignant tumours. The research covered 30 female patients and the results pointed to great usefulness of this method in diagnostic of a breast malignant tumour.

  stosując format: