Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KANIA-GUDZIO
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena postawy ciała dzieci w wieku 7-15 lat na podstawie wybranej losowo szkoły podstawowej miasta Poznania.
Tytuł angielski: Evaluation of the body posture of children aged 7-15 at a randomly selected primary school in Poznań.
Autorzy: Kania-Gudzio Teresa, Wiernicka Marzena
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.151-159, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena postawy ciała dzieci 7-15 lat. Ogółem przebadano 429 dzieci, w tym 203 dziewczynki i 226 chłopców. Dla celów badawczych wykorzystano metodę stosowaną w badaniach przwesiewowych. Oparta jest o ocenę poszczególnych cech charakterystycznych dla postawy ciała w określonym wieku. Na podstawie analizy uzyskanych wyników nasuwają się następujące spostrzeżenia: najczęściej występującą wadliwą cechą postawy ciała była asymetria barków; kolejną pod względenm ilości wadliwą cechą była asymetria łopatek; w przypadku klatki piersiowej odnotowano niewielką liczbę odchyleń od ukształtowań prawidłowych; wśród wad kończyn dolnych największy odsetek nieprawidłowości odnotowano w budowie stopy; na ogólną liczbę 429 przebadanych odnotowano 65,3 proc. dzieci z postawą skoliotyczną; wśród testów oceniających elastyczność mięśni najmniej korzystny wynik odnotowano w przypadku mięśni piersiowych większych.

  Streszczenie angielskie: The aim of study was an evaluation of the body posture of school - children aged 7-15. A total of 429 children was examined - 203 girls and 226 boys. The study was conducted with a screening method consisting of the evaluation of individual body posture characteristics at a given age. Analysis of the data collected lead to the following conclusions: asymetry of the shoulders was the first most frequent abnormality; asymetry of the scapulas was the second most frequent abnormality; few chest irregularities were found; as regards abnormalities of the lower extremities, those affecting the foot were the most frequent; of the 429 children examined, 65.3 p.c. had scoliosis; tests of muscle elasticity gave the poorest results for pectoralis major.

  stosując format: