Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KANIA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Drobnoustroje izolowane od pacjentów leczonych w Klinice Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
Tytuł angielski: Microorganisms isolated from patients treated at the Department and Clinic of Rehabilitation at the Rydygier's Medical University of Bydgoszcz.
Autorzy: Gospodarek Eugenia, Kania Iwona, Kruszyńska Ewa, Ulatowska Beata, Mikucka Agnieszka, Talar Jan
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.131-133, bibliogr. 13 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Wartość badania plwociny indukowanej w chorobach dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Value of induced sputum analysis in respiratory diseases.
  Autorzy: Kania Aleksander, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.291-297, tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: Enterokoki w moczu pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych 1996-2000.
  Autorzy: Kania Iwona, Michalska Anna, Kruszyńska Ewa
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.67-69, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • nefrologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badań była analiza poszczególnych gatunków enterokoków wyosobnionych z moczu i monitorowanie wrażliwości na antybiotyki z uwzględnieniem szczepów pochodzących od chorych ambulatoryjnych i hopoitalizowanych w Samodzielnym Państwowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy w latach 1996-2000.


  4/5

  Tytuł oryginału: Dosimetry of X-ray beams in stereotactic radiosurgery.
  Autorzy: Rostkowska J., Kania M., Bulski W., Wysocka A.
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (3) s.143-156, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The accuracy of the dosimetry of narrow phaton beams is very important for precise stereotactic radiosurgery. At the Centre of Oncology in Warsw the stereotactic radiosurgery treatments are performed with the moving beam multi-arc technique using narrow circular collimators of various sizes. In this study, the results of measurements of depth doses, beam profiles and beam outputs with small ionization chambers, diamond detectors and films are presented along with the evaluation of the adequacy of dosimetric systems most suited for such measurements.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ocena postawy ciała dzieci w wieku 7-15 lat na podstawie wybranej losowo szkoły podstawowej miasta Poznania.
  Tytuł angielski: Evaluation of the body posture of children aged 7-15 at a randomly selected primary school in Poznań.
  Autorzy: Kania-Gudzio Teresa, Wiernicka Marzena
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.151-159, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena postawy ciała dzieci 7-15 lat. Ogółem przebadano 429 dzieci, w tym 203 dziewczynki i 226 chłopców. Dla celów badawczych wykorzystano metodę stosowaną w badaniach przwesiewowych. Oparta jest o ocenę poszczególnych cech charakterystycznych dla postawy ciała w określonym wieku. Na podstawie analizy uzyskanych wyników nasuwają się następujące spostrzeżenia: najczęściej występującą wadliwą cechą postawy ciała była asymetria barków; kolejną pod względenm ilości wadliwą cechą była asymetria łopatek; w przypadku klatki piersiowej odnotowano niewielką liczbę odchyleń od ukształtowań prawidłowych; wśród wad kończyn dolnych największy odsetek nieprawidłowości odnotowano w budowie stopy; na ogólną liczbę 429 przebadanych odnotowano 65,3 proc. dzieci z postawą skoliotyczną; wśród testów oceniających elastyczność mięśni najmniej korzystny wynik odnotowano w przypadku mięśni piersiowych większych.

  Streszczenie angielskie: The aim of study was an evaluation of the body posture of school - children aged 7-15. A total of 429 children was examined - 203 girls and 226 boys. The study was conducted with a screening method consisting of the evaluation of individual body posture characteristics at a given age. Analysis of the data collected lead to the following conclusions: asymetry of the shoulders was the first most frequent abnormality; asymetry of the scapulas was the second most frequent abnormality; few chest irregularities were found; as regards abnormalities of the lower extremities, those affecting the foot were the most frequent; of the 429 children examined, 65.3 p.c. had scoliosis; tests of muscle elasticity gave the poorest results for pectoralis major.

  stosując format: