Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KANDEFER-SZERSZEŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: The effect of heat shock, cisplatin, etoposide and quercetin on Hsp27 expression in human normal and tumour cells.
Autorzy: Jakubowicz-Gil Joanna, Paduch Roman, Gawron Antoni, Kandefer-Szerszeń Martyna
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.31-35, il., bibliogr. 36 poz.
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Heat shock protein 27 (Hsp27) belongs to the group of proteins called molecular chaperones protecting normal and tumour cells against many stressors such as hyperthermia, several commonly used chemotherapeutics as well as other apoptotic stimuli. Our study was designed to determine whether heat shock and drugs like cisplatin, etoposide and quercetin have an effect on the expression of heat shock protein 27 in tumour cells such as: HeLa (cervical cancer), Hep-2 (larynx cancer), A549 (lung cancer) and also in normal human skin fibroblasts (HSF) cultured in two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) conditions. Our results indicate that Hsp27 expression is drug- and cell-type specific and depends on the culture model as well. HeLa, Hep-2 and HSF cell cultured in 3D model appeared to be more resistant to stimulatory or inhibitory effects of the applied drugs than cells cultured in 2D model. Only A549 cells cultured in 3D culture model appeared to be more susceptible and reacted to drugs and heat treatment with increased Hsp27 expression.


  2/7

  Tytuł oryginału: Oxidative stress in the blood of patients with alcohol-related liver cirrhosis.
  Autorzy: Szuster-Ciesielska Agnieszka, Daniluk Jadwiga, Kandefer-Szerszeń Martyna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR419-CR424, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Ethanol may increase the production of reactive oxygen species (ROS) in the liver, which results in the development of alcoholic liver disease (ALD). Cytokine-acitvated blood leukocytes may also participate in this process. The aim of our study was to evaluate the oxidative stress level in the blood of patients with alcoholic liver cirrhosis. Blood neutrophils from 16 patients with compensated alcoholic liver cirrhosis and 28 patients with decompensated were evaluated for their ability to produce superoxide anion and hydrogen peroxide spontaneously and after PMA induction, in comparison to controls (16 healthy persons). Serum catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPx) activity were also measured in both groups of patients and in the controls. The neutrophils from patients with compensated liver cirrhosis spontaneously produced a normal level of Oz- and a high level of H2O2, but exhibited a defect in PMA-induced O2- production. The neutrophils from patients with decompensated liver cirrhosis spontaneously produced more O2- adn H2O2 than the controls, but the PM response was weak. There were no changes in the expression of GPx, buth enhanced SOD activity was observed in the serum of patients with decompensated alcoholic liver cirrhosis. Increased CAT activity was detected only in serum from patients with compensated liver cirrhosis. These data point to oxidative stress in the blood of patients with decompensated alcoholic cirrhosis, since increased resting production of ROS in neutrophils was not accompanied by increased GPx and CAT activity in serum.


  3/7

  Tytuł oryginału: The effect of cisplatin, etoposide and quercetin on Hsp72 expression.
  Autorzy: Jakubowicz-Gil Joanna, Paduch Roman, Gawron Antoni, Kandefer-Szerszeń Martyna
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.133-137, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Heat shock protein 72 (Hsp72) belongs to a group of proteins referred to as molecular chaperones that protect normal and tumoru cells against many stressors such as hyperthermia, some commonly used chemotherapeutics and other apoptotic stimuli. Our study was designed to determine whether heat shock and drugs like cisplatin, etoposide and quercetin influence the expression of heat shock protein 72 in tumour cells: HeLa (cervical cancer), Hep-2 (larynx cancer), A549 (lung cancer) and normal human skin fibroblasts (HSF). Our results indicated that Hsp72 expression was drug and cell-type specific. Cisplatin and etoposide did not induce Hsp72 expression in any tumour cells but cisplatin alone induced Hsp72 expression in normal human fibroblasts. Quercetin inhibited heat shock protein expression in Hep-2 cells but induced in HSF. In thermally shocked tumour cells, the expression of Hsp72 was not altered by cisplatin and etoposide, but in normal HSF cells enhanced expression in normal and tumour cells.


  4/7

  Tytuł oryginału: Cytokine production in major depression. The role of proinflammatory cytokines and Th1/Th2 dysfunction.
  Autorzy: Kamińska Teresa, Marmurowska-Michałowska Halina, Dubas-Ślemp Halina, Wysocka Alicja, Kandefer-Szerszeń Martyna
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (3) s.84-89, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Over the years a body of evidence has been accumulated suggesting that major depression is associated with dysfunction of immune reactions. Depressed patients exhibiting dysregulation of HPA-axis and excessive production of glucocorticoids have at the same time enchanced proinflammatory response but supressed lymphocyte proliferative reactivity and delayed-type hypersensitivity skin response. The goal of this study was to investigate whether depression is associated with impaired production of several cytokines which, as it is known, are mainly the products of monocytes/macrophages such as IL-1á, IL-6, INF-ŕ, TNF-ŕ and also T lymphocytes subtypes Th1/Th2 such as IL-2, IFN-ç and IL-4, IL-10 respectively. We studied 29 hospitalized patients who met the criteria for majpor depressive disorders and 30 healthly control subjects, matched for age and gender. Depressed patients had elevated serum level of proinflammatory cytokine such as IL-Iá. Significantly increased IL-1á level in vivo was connected with a decrease of its production after stimulation in vivo with a strong inducer (LPS), however these differences were not statistically significant. Moreover, we also detected a defect in IFN-ŕ in vivo release ansd in vitro synthesis, which might influence the cytokines production by Th1/Th2 lymphocytes, observed as significant decrease in IL-10 serum concentrations and/or decrease in IL-2 production in blood cell cultures. The role of the observed overproduction of proinflammatory cytokines and the imbalance in TH1/Th2 cytokines in depression has been discussed.


  5/7

  Tytuł oryginału: The mechanisms of liver cell death.
  Tytuł polski: Mechanizmy śmierci komórki wątrobowej.
  Autorzy: Kandefer-Szerszeń Martyna, Szuster-Ciesielska Agnieszka, Daniluk Jadwiga, Paduch Roman
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.265-271, il., bibliogr. 30 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Apoptoza i nekroza są morfologicznie różniącymi się formami śmierci komórki, które występują w wielu różnych chorobach wątroby. Artykuł ten stanowi przegląd wiedzy dotyczącej morfologicznych i biochemicznych zmian w komórkach ulegających apoptozie oraz mechanizmów regulujących przebieg apoptozy. Omówiono również mechanizmy uczestniczące w generowaniu sygnałów proapoptotycznych wewnątrz komórki pochodzących ze środowiska komórki wątrobowej. Cholangiocyty są nieustannie narażone na działanie czynników genotoksycznych, takich jak sole żółciowe, oraz często na czynniki towarzyszące stanowi zapalnemu. Z kolei indukcja izoenzymu P450 2E1 przez etanol prowadzi do wzrostu wytwarzania rodników tlenowych i peroksydacji lipidów stanowiących sygnał do apoptozy hepatocytów. W wirusowych, autoimmunologicznych i alkoholowych zapaleniach wątroby występuje apoptoza hepatocytów indukowana działaniem cytotoksycznych limfocytów. Także cytokiny, w tym TNF i TGF-á, wiążąc się ze swoistymi receptorami, mogą indukować apoptozę komórek wątrobowych.

  Streszczenie angielskie: Apoptosis and necrosis are morphologically distinct forms of cell death which occur in a wide variety of liver diseases. In this article we review the current knowledge concerning morphological and biochemical changes in cells undergoing apoptosis and intercellular pathways regulating apoptosis. Apoptosis occurs in the cholangiopathies, viral hepatitis and in alcoholic liver diseases. The mechanisms involved in generations of apoptosis signals inside and outside of liver cells are described. Cholangiocytes are continuously exposed to a variety of genotoxic insults, such as chronic inflammation and hydrophobic bile acids. Induction of cytochrome P450 2E1, the alcohol-inducible cytochrome P450, leads to increased release of reactive oxygen species and lipid peroxidation, which in turn may be a signal leading to cell apoptosis. In viral, autoimmune and alcohol-related hepatitis, cytotoxic lymphocyte-mediated pathways of apoptosis are activated. Moreover, cytokines such as tumour necrosis factor (TNF) and tumour growth factor beta (TGF-á) acting through their receptors can induce apoptosis in liver cells.


  6/7

  Tytuł oryginału: Komórki macierzyste - przyszłość transplantologii.
  Autorzy: Kandefer-Szerszeń Martyna
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.55-56, bibliogr. 4 poz. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10 Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  7/7

  Tytuł oryginału: Changes in serum concentrations and in cytokine production by blood cell cultures of a patient with major depression - case report.
  Tytuł polski: Zmiany poziomu cytokin surowiczych oraz indukowanych w hodowli komórek krwi pacjenta chorego na depresję - opis przypadku.
  Autorzy: Dubas-Ślemp Halina, Kamińska Teresa, Marmurowska-Michałowska Halina, Kandefer-Szerszeń Martyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.496-504, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: