Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAMYSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Próba zastosowania spektrometrii 13C-NMR do badania tożsamości lipofilowych podłoży parafinowych.
Tytuł angielski: An attempt to use 13C-NMR spectrometry to investigate the identity of lipophilic paraffin vehicles.
Autorzy: Łukasiak Jerzy, Jamrógiewicz Zygmunt, Kamysz Wojciech
Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (2) s.139-143, il., tab., bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,432

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę wykorzystania spektrometrii 13C NMR do badania lipofilowych podłoży parafinowych. Ta metoda analizy posiada wysoki potencjał identyfikacyjny i może stanowić uzupełnienie norm farmakopealnych.

  Streszczenie angielskie: The article presents an attempt to use 13C NMR spectrometry to study lipophilic paraffin vehicles. This method of analysis exhibits a high identification potential and can supplement pharmacopeal standarts.


  2/4

  Tytuł oryginału: Endogenne antybiotyki peptydowe.
  Tytuł angielski: Endogenous peptide antibiotics.
  Autorzy: Kamysz Wojciech, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (13) s.617-623, il., tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Endogenous peptide antibiotics are an important component of the innate defences of all species of life. They have been isolated from plants, insects, amphibians and vertebrates, including humans. Antimicrobial peptides kill bacteria, viruses, fungi and protozoa to inhibit infection. Although the peptides differ greatly in primary structures, they are nearly all cationic and very often amphipathic, which reflects the fact that many of these peptides kill their target cells by permeabilizing the cell membrane. This review describes classes, mechanism of action and clinical applications of antimicrobial peptides.


  3/4

  Tytuł oryginału: Perspektywy zastosowania peptydów w konserwowaniu kosmetyków.
  Tytuł angielski: Prospects for the use of peptides in preservation of cosmetics.
  Autorzy: Kamysz Wojciech, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (3) s.164-171, il., tab., bibliogr. 47 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Antybiotyki peptydowe wydzielane są przez większość organizmów chroniąc je przed zakażeniem drobnoustrojami. Szereg związków jest badanych w kierunku zastosowania ich w chemioterapii chorób infekcyjnych. W niniejszej pracy omówiono główne grupy peptydów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz przedyskutowano możliwości ich zastosowania jako środki konserwujące kosmetyki.


  4/4

  Tytuł oryginału: Degradacja siloksanów stosowanych do produkcji kosmetyków.
  Tytuł angielski: Degradation of siloxanes used for the production of cosmetics.
  Autorzy: Łukasiak Jerzy, Dorosz Agnieszka, Prokopowiczut. Magdalena, Czarnobaj Katarzyna, Pieńkowska Krystyna, Kamysz Wojciech, Falkiewicz Bogdan
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (3) s.193-202, tab., bibliogr. 45 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Streszczenie polskie: Silikony, a szczególności siloksany, są grupą związków chemicznych o wszechstronnym zastosowaniu w przemyśle i życiu codziennym człowieka. W 2000 roku światowa produkcja silikonów wynisła około 10 milinów ton, z czego znacząca część została wykorzystana w gospodarstwach domowych. Wśród innych zastosowań trzeba wymienić, że związki te są jednym z najważniejszych surowców do wyrobu kosmetyków. Silikony są tworzywami stosunkowo trwałymi, mogą więc stanowić uciążliwy odpad środowiskowy. W niniejszej pracy przedstawiamy krótki przegląd dzisiejszego stanu wiedzy na temat środowiskowego losu (environmental fate) i procesów degradacji (w tym biodegradacji) siloksanów zawartych w kosmetykach, dzięki którym związki te nie kumulują się w naszym otoczeniu.

  stosując format: