Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAMUT
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Nowoczesna laseroterapia i laserodiagnostyka w procedurach stomatologicznych.
Tytuł angielski: Modern lasertherapy and laserdiagnostics in dental procedures.
Autorzy: Stankiewicz Justyna, Iwanicka-Frankowska Ewa, Żmuda Stanisław, Kamut Tomasz
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 3 s.20-25, tab., bibliogr. [42] poz.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • stomatologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd badań prowadzonych nad zastosowaniami laserów o różnej długości fali w wielu dziedzinach stomatologii. Badania te dotyczyły zarówno najczęściej używanych w Polsce laserów: CO2, Er: YAG i Nd: YAG, jak i innych, mało jeszcze u nas znanych. Ukazano także kierunki dalszego rozwoju laseroterapii i laserodiagnostyki.

    Streszczenie angielskie: The aim of this publication was to desrcibe studies on the use of various lasers in dentistry. Below are presented both the lasers most common used in Poland, such as the CO2, Er: YAG, Nd: YAG lasers and others less well-known. The future direction for the use of lasers in therapy and diagnisis have been described.

    stosując format: