Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAMIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 74Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/74

Tytuł oryginału: Analiza terminu ukończenia ciąży u ciężarnych z cukrzycą w zależności od klasy według White.
Tytuł angielski: Analysis of pregnancy outcome in pregnant with diabetes mellitus depending on the White score.
Autorzy: Adamowicz Ryszarda, Kamiński Kazimierz
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.11-13, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/74

  Tytuł oryginału: Monitorowanie dobrostanu płodu w stanach zagrożenia niedotlenieniem w trakcie porodu z wykorzystaniem płodowego elektrokardiogramu za pomocą systemu STAN S 21.
  Tytuł angielski: Intrapartum fetal monitoring during hypoxia - the computerized analysis of the ST segment (System Stan S 21).
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Cholewa Dariusz, Sławska Helena, Kowalski Tomasz, Wojdan Robert
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.138-144, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/74

  Tytuł oryginału: Leczenie ludzkim rekombinowanym aktywowanym czynnikiem VII (rFVIIa, NovoSeven**R) w przypadku łożyska przodującego przyrośniętego.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Wojdan Robert, Waksmański Bogdan, Pabian Marek
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.145-147, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/74

  Tytuł oryginału: Zakażenia pochwy ciężarnych ze szczególnym uwzględnieniem grzybic.
  Tytuł angielski: Vaginal infections in pregnant women, especially fungal infections.
  Autorzy: Sławska Helena, Wnęk Małgorzata, Kamiński Kazimierz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.422-454, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/74

  Tytuł oryginału: Możliwości nowoczesnego laboratorium biologii molekularnej i cytogenetyki w diagnostyce perinatologicznej.
  Tytuł angielski: The diagnostic possibilities of modern molecular biology and cytogenetic laboratory in perinatology.
  Autorzy: Srebniak Małgorzata, Wawrzkiewicz Angelika, Kamiński Kazimierz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.426-429, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/74

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w ciąży powikłanej występowaniem anomalii pozasercowych - badania wieloośrodkowe.
  Tytuł angielski: Usefullness of fetal echocardiography in pregnancy complicated with extracardiac malformations - multicenter studies.
  Autorzy: Włoch Agata, Włoch Stanisław, Grettka Krzysztof, Łagan Jerzy, Kudła Marek, Sikora Jerzy, Olejek Anita, Kamiński Kazimierz, Rokicki Władysław, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.466-475, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/74

  Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia dla studentów medycyny : podręcznik
  Autorzy: Andres Janusz, Dyaczyńska-Herman Anna, Garstka Jerzy, Gaszyński Wojciech, Herman Zbigniew S., Kamiński Bogdan, Kbler Andrzej, Kuś Marian, Nestorowicz Andrzej, Szreter Tadeusz, Żołnowska Anna
  Opracowanie edytorskie: Kamiński Bogdan (red.), Kbler Andrzej (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 264, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,670

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  8/74

  Tytuł oryginału: Deklaracja porodu XXI wieku.
  Autorzy: Klimek R[udolf], Basta A., Bręborowicz G[rzegorz]. H., Chazan B., Czajkowski K., Dębski R., Dubcak J., Fedor-Freybergh P., Hajek Z., Kamiński K., Klimek M., Krzysiek J., Lauterbach R., Lukacin S., Malarewicz A., Maly Z., Marianowski L[ongin], Oleszczuk J., Pisarski T., Reroń A., Roztocil A., Sajdak S., Skręt A., Śtencl J., Szymański W., Wilczyński J., Unzeitig V., Zdebski Z.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.3-13, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  9/74

  Tytuł oryginału: Metody leczenia nadciśnienia wrotnego u dzieci z mukowiscydozą.
  Tytuł angielski: Methods of treatment of portal hypertension in children with cystic fibrosis.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Oralewska Beata, Kaliciński Piotr, Teisseyre Joanna, Celińska-Cedro Danuta, Kamiński Andrzej, Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.19-25, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono endoskopowe i chirurgiczne metody leczenia u dzieci z marskością wątroby w przebiegu mukowiscydozy. Analizą objęto 17 dzieci w wieku od 0,5 do 14,7 lat. Przeprowadzono kliniczną klasyfikację chorych wg skali Childa-Pugha, oceniono przepływ wrotny i żylaki przełyku. Żylaki przełyku stwierdzono u 15/17 dzieci. Krwotok z żylaków przebyło 11 chorych. W celu profilaktyki nawrotu krwawienia zastosowano leczenie endoskopowe (sklerotyzację i opaskowanie żylaków przełyku), przezszyjne wewnąrzwątrobowe zespolenie wrotno-czcze i zabiegi chirurgiczne. Leczenie operacyjne, po uprzednich zabiegach endoskopowych, zastosowano u 5 chorych. U 3 dzieci wykonano splenektomię, a u 2 przeszczepienie fragmentu wątroby od żywego spokrewnionego dawcy.

  Streszczenie angielskie: Methods of treating of portal hypertension in children with cystic fibrosis with cystic fibrosis are presented. Seventeen children aged from 0.7 to 14.7 years were analysed. Child-Pugh classification, portal flow and oesophageal varices were evaluated. Oesophageal varices were found in 15/17 children. Variceal bleeding was observed in 11 patients. Endoscopic treatment (sclerotherapy and variceal ligation), transjugular intrahepatic porto-systemic stent shunt (TIPS) and surgical procedures were performed. Surgical intervention was applied in five children after earlier endoscopic treatment. Splenectomy in three children and living related liver transplantation in two children were performed.


  10/74

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia zakażeń dolnego odcinka dróg moczowych pojedynczą dawką preparatu Monural.
  Tytuł angielski: The evaluation of efficacy of a single dose Monural in the treatment of lower urinary tract infection.
  Autorzy: Gajewska Małgorzata, Kamiński Paweł, Marianowski Longin
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 1 s.43-44, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the efficacy of a single dose Monural in women with clinical and laboratory symptoms of lower urinary tract infections. The study group consisted of 28 women aged 22-47 years with uncomplicated lower urinary tract infections, treated in Ginecological Ward of I Clinic Obstetric and Gynecology Medical Academy in Warsaw, in 2000-2001. The most frequently isolated pathogen was Escherichia coli, in the group of 28 women, treated due to lower urinary tract infection, a total clinical and laboratory release of symptoms was obtained in 21.


  11/74

  Tytuł oryginału: Nowotwory jajnika w ciąży.
  Tytuł angielski: Ovarian tumors in pregnancy.
  Autorzy: Olejek Anita, Kamiński Kazimierz, Kniażewski Bartosz, Grochal Sławomir, Chimiczewski Przemysław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.359-363, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 22 przypadki guzów jajnika stwierdzonych w czasie ciąży. Analizowano przebieg ciąży, diagnostykę i leczenie guzów, oraz czas i sposób rozwiązania ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The presence of adnexal tumours in pregnancy is a significant problem for obstetricians requiring quick diagnosis and operation. Materials and methods: The paper presents 22 cases of ovarian tumours diagnosed and treated during pregnancy. In 12 cases laparoscopical cystectomies were performed, in 10 cases laparotomies were done. Results: Fiveteen patiens delivered at term, 7 of them by the natural way. In 8 cases cesarean sections were performed: in 4 cases because of obstacle to labour in the next 4 because of other obstetricians reasons. Benign ovarian tumors were found in 20 cases (cystis dermoidalis 18 p.c., cystis follicularis 13.8 p.c. cystoma serosum 13.8 p.c., systis simplex 18 p.c., cystic corpoiris lutei 9.2 p.c., cystis picea 18 p.c.). In 1 case borderline malignancy cystadenoma papillare mucinosum were diagnosed and in 1 case during laparoscopy in 21 weeks of pregnancy ovarian malignant metastatic tumors were found. Two patients miscarriaged in 11 and 13 weeks of pregnancy. Last two pregnancies are still observed. Conclusion: ovarian tumors diagnosed during pregnancy have to be removed because of the thread of malignancy and pregnancy or labour complications.


  12/74

  Tytuł oryginału: Ewakuacja torbieli jajników drogą punkcji igłowej przezbrzusznej oraz drogą laparotomii u kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: Evacuation of ovarian cysts by means of transabdominal fine needle aspiration or laparotomy in pregnant women.
  Autorzy: Oleszczuk Jan, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Kamiński Krzysztof, Baranowski Włodzimierz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.367-370, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 7 przypadków kobiet w ciąży z łagodnymi torbielami jajników, spośród których 4 pacjentki poddano laparotomii z następowym wyłuszczeniem guzów jajników, a 3 pacjentki punkcji igłowej przezbrzusznej. U pacjentki z hyperstymulowanymi gonadotropowymi jajnikami, u której wyłuszczono torbiele drogą lapartomii, stwierdzono torbiele luteinowe. U pacjentek z samoistnymi torbielami jajników, a w 2 przypadkach cystadenoma i 1 przypadku cystis endometrialis. Wydaje się, iż w przypadku torbieli tekaluteinowych, powstałych w trakcie technik wspomaganego rozrodu, bezpieczną procedurą zarówno dla pacjentki jak i losów ciąży jest punkcja igłowa przezbrzuszna, pod kontrolą ultrasonograficzną, wykonywana w pierwszym trymestsrze ciąży. W przypadku torbieli samoistnych procedurą z wyboru, na podstawie analizy literatury przedmiotu, jest wyłuszczenie torbieli w II trymestrze ciąży, po zakończeniu funkcji hormonalnej ciałka żółtego. Optymalny czas wykonania operacji szacowany jest na 16 - 22 tydzień ciąży. Niesie to z sobą najmniejsze ryzyko wystąpienia powikłań, tj. skręcenia torbieli lub przedwczesnej czynności skurczowej macicy.

  Streszczenie angielskie: In a number of pregnant women benign ovarian cysts are found incidentally during routine ultrasound examination or after episode of pelvic pain in early pregnancy. In this paper we present perinatal outcome in pregnancies with ovarian cysts after fine needle aspiration or excision during laparotomy. These cases suggests the transabdominal needle aspiration is procedure of choice in ovarian hyperstimulation syndrome and excision during laparotomy is recommended in the case of spontaneous hyperreactio luteinalis or cystadenomas.


  13/74

  Tytuł oryginału: Liczba i rodzaj guzów jajnika operowanych w czasie cięcia cesarskiego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w latach 1990 - 2000.
  Tytuł angielski: The number and histopathological type of ovarian tumors operated during the caesarean sections in Polish Mother's Health Research Institute between 1990 - 2000.
  Autorzy: Szpakowski Marian, Wilczyński Jacek R., Wieczorek Artur, Raczkowska Zofia, Malinowski Andrzej, Nowak Marek, Kamiński Tomasz, Szpakowski Artur, Władziński Jacek, Jaczewski Bogumił, Sobantka Stanisław, Podciechowski Lech, Krawczyk Tomasz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.379-385, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę liczby i rodzaju guzów jajnika operowanych w czasie cięcia cesarskiego w materiale 41 661 porodów, które odbyły się w Instytucie CZMP w latach 1990 - 2000.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The differences exist in concerning the estimation of number and histopathological type of ovarian tumors in pregnancy. Material and methods: From all 41 661 labours which took place in our Institute between 1990 - 2000 retrospective analysis of medical documentation of 11 050 caesarean sections (CS) as well as histopathological protocols were performed. Results: The prevalence of ovarian tumors removed during CS performed between 28 - 41 weeks of gestation was 0.19 p.c. The prevalence of malignancy was low (0.005 p.c. of all labours). Unilateral cystectomy was found to be the most frequent kind of surgery and adult teratoma, serous cyst and paraovarian cyst as most common histopathological tumor types. Conclusion: We conclude that ovarian tumors, especially of malignant type are rarely the complication of pregnancy. The most are benign, small, unilocular and smooth-wall cystic tumors.


  14/74

  Tytuł oryginału: [I Interaktywna Konferencja Naukowa "Aktualne problemy perinatologii i ginekologii"].
  Autorzy: Kamiński Kazimierz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (1) s.3-51, il., tab., bibliogr. [przy artyk.], sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002 - Część mater. zamieszczono w formie streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  15/74

  Tytuł oryginału: Adsorption characteristics of human plasma fibronectin in relationship to cell adhesion.
  Autorzy: Kowalczyńska Hanna M., Nowak-Wyrzykowska Małgorzata, Dobkowski Jacek, Kołos Robert, Kamiński Jarosław, Makowska-Cynka Alicja, Marciniak Ewa
  Źródło: J. Biomed. Mater. Res. 2002: 61 (2) s.260-269, il., tab., bibliogr. 57 poz.
  Sygnatura GBL: 305,818

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Adsorption of human plasma fibronectin (FN) on nonsulfonated and sulfonated polymer surfaces was studied, by using a polyclonal antiserum to FN and the ELISA method. ELISA signal was recorded as a function of FN concentration in solutions. The concentration dependence of FN binding shows the saturation effect in the range 5-10 ćg/mL. ELISA data are discussed in the terms of a self-assembled monolayer and different conformations of the FN molecule. The early adhesion of L1210 cells to polymer surfaces after prior adsorption of FN on these surfaces was studied under static conditions. In the case of FN adsorbed on sulfonated surfaces, the relative number of adhering cells increased with the increase of the interfacial surface tension (i.e., the cell adhesion depends on the surface density of sulfonic groups). However, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces, the relative number of adhering cells was low and independent on the interfacial surface tension. The ŕ5á1-integrin blocking by a monoclonal antibody resulted on sulfonated polymer surfaces. This indicates that cell adhesion to FN adsorbed on these surfaces is mostly mediated by the ŕ5á1-integrin. In contrast, in the case of FN adsorbed on nonsulfonated surfaces the cell adhesion was not inhibited by the ŕ5á1-integrin blocking.


  16/74

  Tytuł oryginału: Wydzielanie niektórych hormonów a osobowość w jadłowstręcie psychicznym.
  Tytuł angielski: Some hormones secretion and personality in anorexia nervosa syndrome.
  Autorzy: Śmiarowska Małgorzata, Krzyżanowska-Świniarska Barbara, Kamiński Ryszard, Szakowska Ewa, Horodnicki Jan
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (1) s.83-93, tab., bibliogr. 32 poz., sum., rez., Zsfg, res.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy zbadali zależności między ilością tkanki tłuszczowej, wydzielaniem niektórych hormonów a obrazem psychologicznym chorych na jadłowstręt psychiczny.

  Streszczenie angielskie: The relationship between plasma leptin, some hormones (GH, IRI, IGF-1, DHEA-S, LH, FSH, T, E2, TSH, fT3, fT4), glukose level, personality dispositions and adipose tissue content in 22 women with anorexia nervosa were evaluated. Some personality features as: defensiveness, domination and aggression necessites, high self-control, based self-estimation, retiring, expectation of custody - correlated with some hormones (LH, E2, IGF-1, fT3, F, T) and leptin level. The ascertained relationship suggested that still unexplained causes generate simultaneous disturbances in the endocrine and psychic processes in central nervous system of anorexia nervosa patients. Probably hormonal and neurotransmitter deragement are the adaptive changes allowing longer survival, as the low leptin secretion in the severest undernutrition states is.


  17/74

  Tytuł oryginału: Wstawka z jelita cienkiego - jeden ze sposobów leczenia wstecznego odpływu żołądkowo-przełykowego po rekonstrukcji przełyku z okrężnicy.
  Tytuł angielski: Jejunal implement - the another method of gastroesophageal reflux treatment after esophageal reconstruction with colon.
  Autorzy: Kamiński Andrzej, Szymczak Marek, Broniszczak Dorota, Teisseyre Joanna, Kaliciński Piotr, Świątek-Rawa Elżbieta, Komarnicka Justyna, Kluge Przemysław
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.155-159, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: interpozycja fragmentu okrężnicy jest najczęściej stosowanym sposobem rekonstrukcji przełyku u dorosłych i u dzieci, a wsteczny odpływ żołądkowy jest jednym z powikłań tej operacji. Mnogość technik chirurgicznych stosowanych w celu zapobiegania temu powikłaniu dobitnie świadczy o ich małej suteczności. Niewielka jest także skuteczność leczenia zachowawczego i operacyjnego już istniejącego refluksu. Cel pracy: Celem tej pracy jest przedstawienie wskazań, techniki chirurgicznej i wczesnych wyników zastosowania u dzieci wstawki z jelita cienkiego w dystalnej części przełyku zrekonstruowanego z okrężnicy. Materiał i metodyka: w czasie ostatnich 2 lat technikę wstawki cienkojelitowej zastosowano u 5 pacjentów w wieku od 9 miesięcy do 11 lat z rozpoznaniem długoodcinkowej wrodzonej niedrożności, bliznowacenia po oparzeniu chemicznym i zwężenia porefluksowego w przełyku Barretta. W 4 przypadkach wstawkę wykonano jednocześnie z rekonstrukcją przełyku z okrężnicy, w jednym - po 12 miesiącach od rekonstrukcji. Wskazaniem do operacji odroczonej były masywne zmiany zapalne błony śluzowej dystalnej części przemieszczonego fragmentu jelita grubego z obfitym krwawieniem i koniecznością okresowych przetoczeń krwi. W 4 przypadkach wstawkę cienkojelitową zastosowano zapobiegawczo. Przedstawiono technikę wykonania wstawki. U wszystkich dzieci po 6 miesiącach od operacji wykonano scytnygrafię dynamiczną zrekonstruowanego przełyku, a po 12 miesiącach jego badanie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Colonic interposition is the most frequently employed method of esophageal reconstruction in general and pediatric surgery. Gastric content reflux is one of its complication. The number of surgical techniques, which are used that protect GER complciations, clearly reflect their ineffectiveness. The efficiacy of medical as well surgical treatment of existing GER it self remain also small. The aim of this paper was to present indication, srugical technique, and early results of jejunal implement at the distal part of esophagus reconstructed with colon. Material and methods: During las two-year period 5 patietns, aged from 9 months to 11 years, underwent implementation of jejunal segment simultaneously or a year later after esophageal reconstruction with colon interposition. The diagnosis was long-gap esophageal atresia, esophageal logitudinal stricture after chemical ingestion, or GER coexisting with Barrett esophagus. The indication of delayed use of jejunal implement was extensive and deep inflammation of mucose of interposed colon, resulted in intensive bleeding, which need repeated blood transfusion. 6 months after esophageal reconstruction all patietns underwent dynamic scintigraphy examination of esophagus, a year later - its contrast study and fiberoscopy. Results: The follo-wup is from 3 to 24 months. All children accept normal diet orally. Patietn, who was reoperated with jejunal implement a year after colonic interposition remains pain free, and ...


  18/74

  Tytuł oryginału: Treatment of severe hirsutism with gonadotropin-releasing hormone analogues in women with polycystic ovary syndrome and idiopathic hirsutism and its influence on hormonal androgenisation indices.
  Autorzy: Kamiński K[azimierz], Łagan J., Cholewa D.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.137-146, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Sympozjum pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To compare the therapeutic effect of treatment using either a gonadotropin releasing hormone analogue or an analogue with addition of ethinyl estradiol and cyproterone acetate in women with severe hirsutism with polycystic ovary syndrome and idiopathic hirsutism. Study design: Prospective clinical study. Forty-four hirsute women: 22 with polycystic ovary syndrome and 22 with idiopathic hirsutism were the subject of the study. Each group was divided and received two different treatment schemes. Sixteen women served as controls and received no treatment. After Ferriman-Gallwey scores were obtained, serum levels of testosterone, free testosterone, androsterone, dehyrdroepiandosterone sulfate, luteinizing hormone, insulin, and sex hormone binding globulin were determined. The free androgen index was calculated. Results: Both treatment schemes, using a gonadotropin releasing hormone analogue, and using an analogue with addition of ethinyl estradiol and cyproterone induced significantly the reduction of the free androgen index, and the increase of the sex hormone binding globulin serum levels. Those effects were more distinct in patients who received the analogue alone treatment. The biochemical changes presented in our study were accompanied by significantly decreased mean Ferriman-Gallwey score in the investigated women. Conclusionn(s): We conclude that in the cases with severe hirsutism, the more advantageous treatment is the application of combined therapy using a gonadotropin releasing hormone analogue and a pill containing ethinyl estradiol and cyproterone acetate as compared to the use of gonadotropin releasing hormone analogue alone.


  19/74

  Tytuł oryginału: Nasilenie objawów chorobowych oraz wybrane dane demograficzne jako predyktory oceny efektywności terapii pacjentów ze schizofrenią w warunkach oddziału dziennego.
  Tytuł angielski: Intensity of psychotic symptoms and selected demographic data as predictors of effectiveness of psychoterapy of schizophrenic patients in a day-hospital treatment.
  Autorzy: Kamiński Ryszard, Lisiecka Agata
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (2) s.211-223, tab., bibliogr. 23 poz., sum., rez., Zsfg, rŠs.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują własne doświadczenia w leczeniu pacjentów z diagnozą schizofrenii na oddziale dziennym. Badania prowadzono pod kątem efektywności leczenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the effectiveness of psychotherapy in patients with a diagnosis of schizophrenia in a day hospital. The presenyted model is based on the combintion of group psychotherapy, individual psychotherapy and pharmacotherapy with respect to the individual needs of a patient. Psychotherapy was more effective in patients with a lower educational level those married. We found that the effectiveness of pscyhotherapy depended on a psychopathological status of a patient.


  20/74

  Tytuł oryginału: Heart rate variability determines left ventricular diastolic function in essential hypertension.
  Tytuł polski: Funkcja rozkurczowa lewej komory w samoistnym nadciśnieniu tętniczym. Zmienność rytmu serca jako czynnik determinujący.
  Autorzy: Makowski Karol, Cwetsch Andrzej, Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian, Kamiński Grzegorz, Skrobowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Opracowanie edytorskie: Łoboz-Grudzień Krystyna (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.601-609, il., tab., bibliogr. 15 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Of all the parameters reflecting the activity of the autonomic nervous system, only the R-R interval has been shown to influence some haemodynamic parameters of left ventricular (LV) filling. Aim. To assess the relationship between heart variability (HRV) indices and parameters of LV diastolic function in the various stages of arterial hypertension. Methods. The study gorup consisted of 74 patients (57 patients with untreated hypertension and 17 healthy volunteers) who were divided into four groups: group I - 17 healthy volunteers, group II - 11 patients with "white coat" hypertension, group III - 25 patients with established hypertension without LV hypertrophy, and group IV - 21 patients with established hypertension with LV hypertrophy. Doppler echocardiography was used to assess the mitral flow by caluculating the peakvelocity of early (E) and late (A) diastolic filling as well as E/A ratio. Frequency-domain HRV components (LF and HF) were calculated from the 5 min CG recordings obtained in a supine position Results. The combined analysis of groups I and II revealed a significant correlation between E and InHF (r = 0.44, p = 0.021) as well as E/A and InHF (r = 0.56, p = 0.002). In group III a significant inverse correlation between A and InLF (r = 0.8, p 0.0001), A and InFH (r = 0.065, p 0.000) and a positive correlation between E/A and InLF (r = 0.5, p = 01) were found. In group IV, no significant correlation between HRV parameters and A was detected. Conclusions. A decrease in the HRV parameters in patients with established hypertension without LV hypertrophy may be regarded as...


  21/74

  Tytuł oryginału: Rak jasnokomórkowy nerki u pacjentki z mięśniakiem gładkokomórkowym jajnika.
  Tytuł angielski: Clarocellular carcinoma of the kidneyt in coexistence with ovarian leiomyoma.
  Autorzy: Dworniak Tomasz, Kamiński Paweł, Czaplicki Maciej, Szymańska Krystyna, Marianowski Longin
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.623-626, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek niezwykle rzadko występującego mięśniaka gładkokomórkowego jajnika. U 70 letniej kobiety stwierdzono współistnienie tego nowotworu jajnika z rakiem jasnokomórkowym nerki. Mięśniak gładkokomórkowy stanowi około 1 proc. łagodnych litych nowotworów jajnika, w przeciwieństwie do raka jasnokomórkowego, który jest najczęstszym nowotworem złośliwym nerek.

  Streszczenie angielskie: The study describes a rarely-occured ovarian leiomyoma. This type of tumour placed in the left ovary in coexistence with carcinoma of the left kidney was found in the 70 years old female patient. In epidemiology, contrary to the type of kidney cancer with occures most frequently, ovarian leiomyma makes only 1 p.c. of indolent solid ovarian carcinoma.


  22/74

  Tytuł oryginału: Przypadek olbrzymiego gruczolaka wielopostaciowego policzka z dwoma ogniskami zezłośliwienia.
  Tytuł angielski: The case of giant pleomorphic adenoma of the buccal with two malignancy center.
  Autorzy: Kamiński Maciej, Janicki Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.385-387, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia przypadek gruczolaka wielopostaciowego u 77-letniej pacjentki o nietypowej lokalizacji z dwoma ogniskami zezłośliwienia. Po wykonaniu badań diagnostycznych przedoperacyjnych guz został chirurgicznie usunięty. W badaniu hitopatologicznym stwierdzono w obrębie gruczolaka nabłonek o układzie gruczołowym oraz rak lity prawdziwy.

  Streszczenie angielskie: The authors present the case pleomorphic adenoma of a patient aged 77 of atypical location with two malignancy center. After pefrormed diagnostic for an operation the tumor resected. The histopathologic examination proved in the pleomorphic adenoma the cylindromatosum and cancer solid vertens.


  23/74

  Tytuł oryginału: Stężenie antygenu CA 125 w surowicy krwi - ciężarnych w I trymestrze ciąży prawidłowej i powikłanej zagrażającym poronieniem.
  Tytuł angielski: Serum levels of CA 125 antigen during the first trimester of physiological and miscarried pregnancy.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Żwirska-Korczala Krystyna, Fiegler Patrycja
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.310-314, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zastosowanie kliniczne pomiarów stężenia antygenu CA 125 dotychczas związane było z diagnostyką i monitorowaniem leczenia nowotworów jajnika pochodzenia nabłonkowego. W ostatnim czasie pojawiły się próby określenia zmian stężenia tego markera jako wskaźnika prognostycznego zagrażającego poronienia. Badanie ultrasonograficzne oraz seryjne oznaczenia stężenia á-HCG i progesteronu monitorujące rozwój ciąży nie są jednoznacznym wskaźnikiem predykcyjnym określającym losy zagrożonej wczesnej ciąży. Stężenie antygenu CA 125 w surowicy krwi występuje w podwyższonych stężeniach u kobiet z objawami zagrażającego poronienia. Najwyższe stężenia stwierdzono u ciężarnych, u których w późniejszym czasie nastąpiło poronienie.

  Streszczenie angielskie: The ultrasound and titres of serum á-HCG and progesterone are widely used to assess the risk of miscarriage at early stages of pregnancy. Although very useful, they are not considered as satisfactorily sensitive tests during the first three months of pregnancy. Therefore, their value is limited. Evaluation of serum levels of CA 125 antigen has been considered as useful in diagnosis and monitoring of some ovarian carcinomas. BUt there are some studies suggesting its predictive value when estimating the risk of miscarriage at early stages of pregnancy. The authors prove that women with threatening abortion revealed higher values of serum CA 125 antigen than those in control groups. The patients who had presented the highest values of the antigen later miscarried.


  24/74

  Tytuł oryginału: Preliminary study of external itneratrial muscle fascicles.
  Autorzy: Kozłowski Dariusz, Kamiński Rafał, Piwko Grzegorz, Gawrysiak Marcin, Owerczuk Adam, Piszczatowska Grażyna, Budrejko Szymon, Kozłowska Magdalena, Duda Barbara, Grzybiak Marek
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.97-101, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The atria are highly complex multidimensional structures composed of a heterogenous branching network of subendocardial muscular bundles. The relief of the inner part of the right atrium includes the crista terminalis as well as multiple pectinate muscles that bridge the thinner atrial free walls and appendages. However, a handful of studies have focused attention on the role of the naturally occurring complexities of the atrial subendocardial muscle structures in the mechanisms of cardiac arrhythmias. In accordance with the facts mentioned above, it was decided to examine the morphology and topography of the external interatrial junctions and related structures in order to define the possible anatomical basis of impulse propagation in focal atrial fibrillation. Research was conducted on material consisting of 15 human hearts of both sexes (female - 6, male - 9) from 18 to 82 years of age. In addition we were concerned, on the basis of the history and electrocardiograph tracings, that none of the patients had shown focal and non-focal type of atrial fibrillation. The classic macroscopic methods of anatomical evaluation were used. The walls of the atria were prepared via a stereoscopic microscope, the pericardium and fatty tissue were eliminated from the surface of the atria, visualising muscle fibres linking both of the atria, and the beginnings and the endpoints of fascicles in the right and left atrium were estimated. The structure, large muscle bundle, was present in all examined hearts. The muscle fascicle was descending from the anterior wall of the right atrium just below the orifice of the superior vena cava. The fascicle...


  25/74

  Tytuł oryginału: Oxidative stress and neutrophil activation - the two keystones of ischemia/reperfusion injury.
  Autorzy: Kamiński Karol A., Bonda Tomasz A., Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 86 (1) s.41-59, il., bibliogr. 212 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The widespread introduction of fibrinolytics and recently also PTCA in the treatment of myocardial infarction has changed the picture of modern cardiology. But this therapy also raises new problems and challenges. One of them is the occurrence of ectensive tissue injury caused by reperfusion. Reinstitution of oxegen to the ischemia tissues initiates various processes leading to generation of reactive oxygen species (ROSs). Acting on the plasma membrane ROS damage its organization and release various proinflammatory agents. Different proteins, including receptors, ionic channels, transporters or components of transduction pathways are substrates of oxidation by ROSs. Theis changed structure results in altered functioning and disruption of vital cellular processes. Another key factor of reperfusion injury is activation and infiltration of infarcted are by polymorphonuclear leukocytes (PMNs). Multiple studies identified stages of PMN activation and substances being involved in it. Main interest lies in cellular adhesion molecules, particularly selectins and á2 integrins, as their atagonists were repeatedly found to diminish neutrophil activation and infarct size. Nevertheless new publications strike at the foundations of the established order and confront the realtion between neutrophil infiltration and infarct size. PMNs are linked by close ties to other cells involved in inflammatory response. Seemingly also in cardiac ischemia-reperfusion injury, the activity of neutrophils is modulated by lymphocytes and macrophages. The article describes mutual interactions between different factors involved in the reperfusion injury that may enable preparing new treatments, hopefully as effective and successful as reperfusion therapy.


  26/74

  Tytuł oryginału: Immunologia
  Autorzy: Gaciąg Zbigniew, Gołąb Jakub, Grzesiowski Paweł, Hryniewicz Waleria, Jakóbisiak Marek, Kamiński Rafał, Korczak-Kowalska Grażyna, Kozar Katarzyna, Kurpisz Maciej, Lasek Witold, Majewski Sławomir, Malejczyk Jacek, Obłąkowski Piotr, Olszewska Dominika, Płoski Rafał, Radkowski Marek, Stokłosa Tomasz, Wańkowicz-Kalińska Anna, Zagożdżon Radosław
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Jakub (red.), Jakóbisiak Marek (red.), Lasek Witold (red.).
  Wydanie: - Wyd. nowe (4 zm.)
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, XXIII, [1], 567, [1] s. : il., tab., 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia


  27/74

  Tytuł oryginału: DNA microarrays - a methodological breakthrough in genetics.
  Autorzy: Kamiński Stanisław
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (2) s.123-130, il., bibliogr. [18] poz.
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny


  28/74

  Tytuł oryginału: Morfologia, histochemia oraz zaawansowanie apoptozy w łożyskach ciąż prawidłowych i powikłanych nadciśnieniem tętniczym : praca doktorska
  Autorzy: Szkodny Ewa, Kamiński Marcin (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Katowicach
  Źródło: 2002, 93 k : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20194

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  29/74

  Tytuł oryginału: Wpływ samokontroli ciężarnych chorych na cukrzycę na stan urodzeniowy noworodka oraz powikłania okresu adaptacyjnego.
  Tytuł angielski: Influence of self-monitoring of metabolic control performed by pregnant diabetic patients on well-being of newborn and adaptive process disturbances.
  Autorzy: Marciniak Beata, Szylar-Braun Małgorzata, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Kamiński Krzysztof, Oleszczuk Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.217-222, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ciąża u kobiet chorujących na cukrzycę stanowi poważny problem we współczesnym położnictwie. Celem interdyscyplinarnej opieki (diabetolog, położnik, dietetyk, położna) jest bezpieczne przeprowadzenie kobiety przez okres ciąży i porodu oraz urodzenia zdrowego dziecka. Interesującym wydało się zbadanie czy samokontrola ciężarnych wywiera wpływ na stan urodzeniowy noworodka i powikłania okresu adaptacyjnego. Przeanalizowano przebieg ciąży i porodu u 83 ciężarnych z cukrzycą leczonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii AM w Lublinie. Stan urodzonych przez nie dzieci oceniono retrospektywnie analizując: punktację w skali Apgar w 3 min. oraz występowanie hipoglikemii, hiperbilirubinemii i zespołu zaburzeń oddechowych. Wykazano, że im wyższy poziom samokontroli prezentowały ciężarne, tym stan urodzeniowy dziecka oceniany w skali Apgar był wyższy (odpowiednio 3,5 pkt. w skali samokontroli - punktacja w skali Apgar (8 pkt; 5,66 pkt. - stan noworodka w skali Apgar (8 pkt.). O ile nie zaobserwowano wpływu samokontroli ciężarnych na występowanie hiperbilirubinemii u urodzonych przez nie dzieci, zauważono, że hipoglikemia u noworodków występuje częściej, gdy matki uzyskały niską punktację w skali samokontroli. Zespół zaburzeń oddychania zaobserwowano u 17 noworodków; jego występowanie było skorelowane z niskim poziomem samokontroli ich matek (4 pkt.). Dane z piśmiennictwa potwierdzają, że stan urodzeniowy noworodka (punktacja wg skali Apgar) wynika z wyrównania metabolicznego cukrzycy na co istotny wpływ ma poziom samokontroli matki...


  30/74

  Tytuł oryginału: Pacjent z fobią w fotelu dentystycznym.
  Tytuł angielski: A dental patient with phobia.
  Autorzy: Samochowiec Jerzy, Kamiński Ryszard, Hajduk Anna, Skrzypińska Anna, Arentowicz Georg
  Źródło: Psychoterapia 2002 (1) s.47-52, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają etiologię fobii dentystycznej. Artykuł zawiera również propozycje określonych technik relaksacyjnych oraz rozpraszających uwagę pozwalających opanować lęk pacjentów przed fotelem stomatologicznym i wykonywanymi procedurami leczącymi.


  31/74

  Tytuł oryginału: Potencjały wywołane
  Autorzy: Kamiński Leszek
  Źródło: W: Kalendarz neurologiczny 2003 - Lublin, 2002 s.184-189, il., tab.
  Sygnatura GBL: 612,926

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/74

  Tytuł oryginału: Co-existence of apoptotic and necrotic features within one single cell as a result of menadione treatment.
  Autorzy: Kamiński Marcin, Karbowski Mariusz, Miyazaki Yu, Kędzior Jakub, Spodnik Jan Henryk, Gil Aleksandra, Woźniak Michał, Wakabayashi Takashi
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.217-220, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study we examined the effects of menadione, a redox cycling agent, on structural changes of human osteosarcoma line 143B cells. It has been previosly reported that menadione can cause necrotic or apoptotic cell death in a concentration- depending manner. In our experimental model, cells were treated with 100 ćM menadione for 24 hours. Using electron microscopy technique cells carrying three kinds of morphological changes were detected: necrotic cells, apoptotic cells and those demonstrating a co-existence of apoptotic and necrotic features in one single cell.


  33/74

  Tytuł oryginału: Quick correction of hemostasis by recombinant activated Factor VII as rescue therapy in pediatric surgery - our own experience.
  Autorzy: Markiewicz Małgorzata, Kaliciński Piotr, Kamiński Andrzej, Ismail Hor, Drewniak Tomasz
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (1) s.14-17, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Severe bleeding in surgery is a serious problem, espcially in children. The small total body volume of circulating blood makes treatment of patients with massive blood loss very difficult. Loss of what for an adult is a small amount of blood easily leads to shock in children. It is very important to reduce blood loss and to treat hemorrhage with the most effective drugs. Highly invasive surgery, especially reseaction of the liver, kidney etc, laparotomies after severe multiorgan trauma can always cause blood loos and hemorrhage, which, if unchecked in time, can be life-threatening for patients because of blood loss shock or post-transfusion problems (DIC, coagulopathy). The risk of deaths is especially high in patients with congenital or acquired coagulopathy before surgery. It is well known that survival, postoperative complications, as well as post-operataive hospital stay are dependent on perioperative blood loss and the volume of transfused blood and blood perparations. All of the above make it very important to reduce blood loss during surgery. Fecombinant activated Factor VII (NovoSeven, NovoNOrdisk) is very useful in treating patients with various congential hemostatic diseases. rFVIIa has been used in recent years for the treatment of patients with severe bleeding in other clinical situations. In this article we present our expereience with treating such patients. Between 1997-2001 we used rFVIIa in 16 different clinical situations as rescue therapy ot obtain immediate coagulation correction. In all cases full clinical correction was achieved. INR before administration of rFVIIa ranged between 10 and 2.28; after administration, 0.98-2.51 (mean...


  34/74

  Tytuł oryginału: Zespół przewlekłego zmęczenia.
  Tytuł angielski: Chronic fatigue syndrome.
  Autorzy: Kamiński Marek Leszek
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (7/8) s.718-721, lab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe zmęczenie jest często sptykanym objawem. Etiopatogeneza zespołu przewlekłego zmęczenia jest nieznana. Obecnie najbardziej znanymi teoriami wystąpienia zespołu są: przewlekłe infekcje, zaburzenia immunologiczne oraz czynniki psychiczne. Diagnostyka CFS opiera się na wykluczeniu innych przyczyn przy braku zmian w wynikach badań laboratoryjnych i w badaniu fizykalnym. Leczenie CFS powinno być kompleksowe i obejmować: farmakoterapię, ćwiczenia fizyczne, terapię behavioralną.

  Streszczenie angielskie: Chronic fatigue is quite common in the population. The etiopathogenesis of chronic fatigue syndrome is unknown. The most common theories of its etiology have included chronic infection, immune dysfunction, and psychological causes. Diagnosis of chronic fatigue syndrome (CFS) is primarily by exclusion with no definitve laboratory test or physical findings. The treatment of CFS should be very complex one, including pharmacotherapy, exercises, cognitive-behavior therapy.


  35/74

  Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe u osób po przeszczepach narządów.
  Tytuł angielski: Malignant neoplasms among people with transplanted organs.
  Autorzy: Wronkowski Zbigniew, Zwierko Maria, Kamiński Michał
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (4) s.160-163, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Liczba przeszczepów tylko w roku 2001 wyniosła w Polsce 1164. Grupa osób żyjących z przeszczepionymi narządami liczy już wiele tysięcy (brak tu dokładnych danych). Dane z piśmiennictwa wskazują na wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe u tych osób. Dla niektórych nowotworów ryzyko to zwiększa się nawet kilkaset razy.


  36/74

  Tytuł oryginału: Zakup świadczeń zdrowotnych w 2003 r. - procedury zabiegowe.
  Autorzy: Żemojda Michał, Kamiński Michał, Tokarczyk Maciej
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (4) s.182-185, il.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/74

  Tytuł oryginału: Badania w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego finansowane przez kasy chorych w latach 2000-2001.
  Autorzy: Kamiński Michał, Dziełak Dariusz, Marek Michał, Tokarczyk Maciej
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (5) s.226-231, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  38/74

  Tytuł oryginału: Autonomic nervous system and left ventricular hypertrophy in essential hypertension.
  Tytuł polski: Autonomiczny układ nerwowy a przerost lewej komory serca w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Autorzy: Makowski Karol, Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian, Kramarz Elżbieta, Michałkiewicz Dariusz, Kamiński Grzegorz, Cwetsch Andrzej, Skrobowski Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.520-532, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 2001 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Patients with essential hypertension (E) and left ventricular hypertrophy (LVH) have an increased risk of cardio-vascular complciatons. Alterations in the autonomic nervous system (ANS) activity may play a role in the development of serious cardiac arrhythmias and mortality in these patients. Aim. To examine the activity of ANS in patients with established EH in relation to the presence of LVH. Methods. The study group consisted of 70 subjects: 50 patients with untreated EH (mean age 44.4 ń 12.7 years, 28 patients without LVH an 22 with LVH), adn 20 age-matched healthy volunteers. ANS reactivity was assessed using heart rate variability (HRV) analysed during tilt table testing at 60ř. The following 5-min time-periods were analysed: (A) before tilting (supine position), (B) initial period of tilting, (C) lst 5 min of tilting, and (D) immediately after completion of tilt test ater return to supine position). Resutls. Patients with EH withoud LVH had a higher increase of LF/FH values (period B versus period C) compared with controls (p 0.05). The change from tilt to supine position caused signifcantly lower change in InHF values in patients with EH and LVH than in controls (p 0.01) or patients with EH withoud LVH (p 0.005). In patients with EH and LVH a singificant correlation between HF and LV mass/neight (r = 0.5, p 0.01) was noted. Compared with healthy controls, patients with EH and LVH had significantly lower HRV parameters [InLF values were signficantly lower in all analysed periods, (p 0.05), and InHF - during period D, (p 0.01)] whereas LF/HF ratio assessed during period...


  39/74

  Tytuł oryginału: Koszty powtórnego udaru mózgu w Polsce.
  Autorzy: Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Kobayashi Adam, Członkowska Anna, Członkowski Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.191-203, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu oraz najczęstszą przyczyną niesprawności u ludzi powyżej 40 roku życia. Wysokie ryzyko powtórnego udaru mózgu może być znacząco obniżone poprzez wdrażanie skutecznych programów profilaktycznych. Przeanalizowano bazę danych o chorych z udarem mózgu II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wybrano 105 chorych z powtórnym udarem mózgu. Zebrano dane o stanie klinicznym chorego, opieki medycznej w ciągu ostatniego roku, aktywności zawodowej itd. Wykorzystując analizę Kaplana-Meiera oraz dopasowując parametryczną funkcję ryzyka zgonu oszacowano średnią oczekiwaną długość życia chorych z powtórnym udarem. Metodą bootstrappingu obliczono całkowity koszt powtórnego udaru mózgu. Oceniono stopień niesprawności u pacjentów w oparciu o skalę ADL Barthela i jego korelację z kosztem całkowitym. Średnia oczekiwana długość życia chorych z powtórnym udarem w Polsce wynosi około 3,9 roku (95 proc. CI: 2,25; 5,71). Średnie całkowite koszty ponoszone w ciągu okresu życia chorego po powtórnym udarze wyniosły 52 181 USD (95 proc. CI: 43 536; 61 602), przy czym koszty bezpośrednie wyniosły 24 099 USD, a koszty związane z utratą produktywności stanowiły ich 34,3 proc. Oszacowano, że całkowite koszty były tym mniejsze im większa była sprawność pacjenta po udarze. W Polsce koszty pośrednie determinują wysokie koszty powtórnego udaru mózgu. Skuteczna profilaktyka wtórna może zaowocować oszczędnościami ekonomicznymi, wynikającymi z ograniczenia obciążeń związanych z powtórnym udarem mózgu.

  Streszczenie angielskie: The high risk of stroke recurrence can be reduced with effective prevention healthcare programs. 2nd Neurological Department clinical database was reviewed and 105 secondary stroke patients evaluated. Survivors were surveyed on healthcare rresources consumption within previous year and indirect costs including care time at home and the employment status. Life expectancy was estimated using Kaplan-Meier method along with parametrical hazard function estimator. Average total cost and its 95 p.c. bootstrap confidence interval were calculated. Eventually survey was aimed at evaluating patients disability with Barthel ADL Index and it's relation to the total costs of secondary stroke was determined. Life expectancy for Polish secondary stroke patient was found to be 3.9 years (95 p.c. CI: 2,25; 5,71). Average lifetime secondary stroke costs totaled 52 181 USD (95 p.c. CI: 43 536; 61 602 (PPP'2000). The dorect costs were estimated at 24 099 USD and morbidity productivity loss amounted to 34.3 p.c. It was found that total cost decreased as ADL increased. In Poland indirect costs determine the substantial costs of secondary stroke.


  40/74

  Tytuł oryginału: Nowe sposoby monitorowania płodu w trakcie porodu - wykrywanie śródporodowego niedotlenienia płodu za pomocą analizy płodowego elektrokardiogramu.
  Tytuł angielski: New methods of monitoring the fetus during labour - detection of intrapartum fetus hypoxia by dint of analysis of fetus electrocardiogram.
  Autorzy: Cholewa Dariusz, Kowalski Tomasz, Kamiński Kazimierz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1205-1212, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Biofizyczne metody diagnostyczne są niezwykle istotnym elementem oceny stanu płodu w okresie ciąży i porodu. Nie stworzono dotychczas jednoznacznych kryteriów określających i potwierdzających dobrostan płodu. Obecnie stosowane metody nadzoru stanu płodu w czasie porodu nie zapewniają stałej kompleksowej analizy i nie dostarczają informacji diagnostycznych na temat stopnia niedotlenienia płodu. Celem uniknięcia ryzyka uszkodzenia płodu, jego niedotlenienia, powinno się rozwijać technologie pozwalające na zdiagnozowanie zagrożenia dobrostanu płodu i wykrycie śródporodowego niedotlenienia. Dlatego szczególnie pożądane są wszystkie te nowe metody, które ułatwiają diagnostykę w trybie ciągłym, pozwalają na przewidywanie niedotlenienia a także pozwalają zredukować liczbę nieuzasadnionych interwencji medycznych. Jedną z takich metod jest elektrokardiografia płodowa.

  Streszczenie angielskie: The biophysical diagnostic methods are an essential element of evaluation of the fetus state inpregnancy and delivery. Nowadays, the applied methods of fetus supervision during labour don't ensure the permament analysis and they don't deliver diagnostic information about fetus hypoxia. With a view to avoiding risk of fetus injury and its hypoxia technologies should be developed which allow to make a diagnosis of perils to good fetus condition and detection of intralabour hypoxia. Therefore, enhancing all new methods are indicated, which facilitate the diagnostic in a permament mode and which allow for hypoxia prediction and also conduce to reducing the number of unjustified medical interference. One of these methods is fetus electrocardiography.


  41/74

  Tytuł oryginału: Edukacja rodzinna.
  Tytuł angielski: Family education.
  Autorzy: Kamińska J., Mazurek M., Naworska B., Caus I., Kamiński B.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.30-33, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Dużo mówi się i pisze o opiece nad rodzącą na sali porodowej, obsewuje się pracę personelu medycznego w szpitalach położniczych, kobiety opisują swoje wrażenia z przebytego porodu, a większość z tych ocen jest negatywna, krytyczna i pełna uwag. Gazeta Wyborcza organizując konkurs "Rodzić po ludzku" dała możliwość wielu kobietom do wylania swych żali i pretensji adresowanych do poradni K, szpitali i oddziałów położniczych. Dlatego też w przeciwieństwie do wcześniej publikowanych prac oceniających pracę służby zdrowia, autorki artykułu poddały ocenie kobiety ciężarne. Uznano, że bardzo istotne jest przygotowanie kobiet, ponieważ to poprawi współpracę personelu medycznego z rodzącą, przyspieszy i ułatwi przebieg porodu, a wrażenia i oceny kobiet z porodu staną się pozytywne. Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród 60-ciu kobiet ciężarnych (pierwiastek) w poradni K w Katowicach, a grupę kontrolną stanowiło 60-siąt uczennic ze szkół średnich. Były to uczennice IV klasy Liceum Ogólnoształcącego w Katowicach-Ligocie i uczennice V klasy Zespołu Szkół Zawodowych w Katowicach-Piotrowicach. Po podsumowaniu wyników wysunięto następujące wnioski: - poziom wiedzy uczennic szkół średnich na temat ciąży i porodu jest bardzo niski; - zainteresowanie tematem ciąży i porodu wzrasta z chwilą zajścia w ciążę; - najczęściej wymienianym przez ankietowane kobiety źródłem wiedzy na temat ciąży i porodu są: czasopisma, radio i telewizja; - ankietowane kobiety w większości znały wczesne ...

  Streszczenie angielskie: A lot is said about medical care for a woman in labour in the delivery room; the work of the medical staff is observed in materinity hospitals - women describe their impressions from their experience of giving birth to their children and most of their evaluations are negative, critical and full of comments. The daily "Gazeta Wyborcza" by organizing a contest "Delivering A Child in A Humane Way" gave a possibility to a lot of women of expressing their bitter feelings and complaints against outpatient woman clinics, maternity hospitals and wards. Therefore, contrary to the previous publications evaluating work of the health service, the authors of the article estimated pregnant women. It has been admitted that it is extremely important to prepare women, because it will improve the cooperation of the medical staff with the woman in labour, it will fasten and make easier the delivery, and the women's impressions and estimations of the delivery will change to positive. The inquiry was conducted among 60 pregnant women (primigravida) in an outpatient woman clinic in Katowice, and the control group were 60 choolgirls from form IV in a comprehensive school in Katowice-Ligota and the schoolgirls from form V in a group of technical schools in Katowice-Piotrowice. The folliwing conclusions were drawn from the recapitulation of the output: - the level of knowledge of the schoolgirls about pregnancy and delivery is very low, - the interest in the problem of pregnancy and delivery ...


  42/74

  Tytuł oryginału: Acute hemorrhagic necrotizing pancreatitis caused by cholelithiasis.
  Autorzy: Kamiński Andrzej, Drewniak Tomasz, Broniszczak Dorota, Kaliciński Piotr, Kluge Przemysław, Teisseyre Joanna, Polnik Dariusz
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (2) s.94-98, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Cholelithiasis is an uncommon disease in children. Acute necrotizing pancreatitis is the mpost serious complication of this disease. During the last year, two female patients aged 12 and 14 years were treated at our center for acute necrotizing pancreatitis complicating cholelithiasis. More than 90 p.c. of their pancreatic glands were necrotic. THe moreseverely ill patients underwent multi-staged surgery, whereass tha patient in relatively better condition was operated on in one stage. The surgery entailed resection of necrotic tissue, cholecystectomy and reconstruction of the outflow of bile and pancreatic juice with a double Roux-Y loop. The postoperative course was complicated by biliary and pancreatic fistulae.


  43/74

  Tytuł oryginału: Mechanizmy działania niektórych hormonów na proces przebudowy tkanki kostnej.
  Tytuł angielski: Mechanisms of action of some hormones on bone remodeling.
  Autorzy: Uhrynowska-Tyszkiewicz Izabela, Kamiński Artur, Dziedzic-Gocławska Anna
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.5-6, 8-12, bibliogr. 91 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Some molecular and cellular mechanisms of action of hormones, such as parathyroid hormone (PTH), PTH-related protein (PTHrP), calcitonin, calcitonin-like peptides, sex hormones and glucocorticosteroids on bone remodeling are discussed.


  44/74

  Tytuł oryginału: Mizoprostol w położnictwie - rola, zastosowanie, kontrowersje.
  Tytuł angielski: Misoprostol in obstetrical use - controversies surrounding its role and application.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Wojdan Robert, Radecki Zbigniew
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.38-41, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Od kilku lat w arsenale prostaglandyn stosowanych w położnictwie pojawił się mizoprostol, lek dotychczas zarejestrowany do leczenia choroby wrzodowej, będący syntetycznym analogiem PGE1. Mimo braku rejestracji w położnictwie jest on szeroko stosowany ze względu na skuteczność, stabilność chemiczną i niską cenę. Jego podawanie w ciąży donoszonej z żywym płodem jest przedmiotem burzliwej międzynarodowej dyskusji, do której chcą się włączyć autorzy.

  Streszczenie angielskie: Misoprostol, a synthetic analogue of PGE1, so far registered for ventricular ulcer treatment, appeared a few years ago among several prostaglandins applied for obstetrical purposes. Despite lack of registration as an obstetrical medicine. Misoprostol is widely administered because of its effectiveness, chemical stability and low price. Use of Misoprostol close to 40 week live delivery is under stormy international discussion, in which we would like to participate as well.


  45/74

  Tytuł oryginału: Morphological and cellular damage to some organs and changes in adrenocortical function parameters induced by equitoxic mixture fenitrothion/thiram in rats.
  Tytuł polski: Uszkodzenia struktury morfologicznej i komórek niektórych narządów oraz zmiany wskaźników aktywności kory nadnerczy u szczurów zatruwanych równotoksyczną mieszaniną fentrotionu i tiuramu.
  Autorzy: Wysocka-Paruszewska Bożena, Kamiński Marcin, Osicka-Koprowska Anna, Brzeziński Jacek
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.17-32, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem znalezienia odpowiedzi biologicznej na łączne oddziaływanie fenitrotionu i tiuramu badano wpływ podchronicznego zatrucia ich równotoksyczną mieszaniną (5 proc. LD50, 90 dni) na strukturę morfologiczną i komórkowe enzymy wskaźnikowe (Mg+2 ATPase, AcP) wątroby, nerek, nadnerczy i mózgu oraz na poziom kortykosteronu w osoczu, kwasu askorbinowego i cholesterolu w nadnerczach. Badano także wpływ mieszaniny na masy ciała i badanych narządów. Wyniki badania morfologicznego nie wykazały różnic w oddziaływaniu mieszaniny w porównaniu do jej składników pojedynczo. Różnice te były nieznaczne w porównaniu z grupą kontrolną. Natomiast w badaniu histochemicznym obserwowano najsilniejsze zmiany w aktywności reakcji enzymatycznych po zatruciu mieszaniną, wskazujące na wystąpienie interakcji toksykologicznej w zatruciu subchronicznym. Zmiany aktywności obu enzymów najsilniej zaznaczone były w wątrobie, a Mg+2 rownież w nerce. Po zatruciu mieszaniną nastąpił wzrost masy nadnerczy. Obserwowany wzrost poziomu kortykosteronu w osoczu był związany z oddziaływaniem tiuranu i nie był istotny statystycznie. poziom kwasu askorbinowego i cholesterolu w nadnerczach nie uległ zmianie ani w porownaniu do zwierząt kontrolnych ani otrzymujących składniki mieszaniny pojedynczo.

  Streszczenie angielskie: To find the biological response to the subchronic joint action of fenitrothion and thiram the effects of their mixture (5 p.c. LD50, 90 days) on morphological structure, cellular enzymatic markers (Mg+2 APtase, AcP) of rat liver, kidneys, adrenals and brain as well as the plasma corticosterone level and the adrenal ascorbic acid and cholesterol contents were examined. The influence of the mixture on the total body weight and on the weights of the organs of interest was also studied. Morphological analysis did not show enhanced action of the mixture when compared to the action of its individual components. However, histochemical studies demonstarated that the strongest changes in the activities of marker enzymes appeared after intoxication with the mixture of pesticides, what indicates toxicological interaction during subchronic intoxication. Changes in the activity of both enzymes were most evident in the liver, and, in the case of Mg+2 APTase, also in the kidneys. The markedly elevated plasma corticosterone level followed intoxication with the mixture, but the increase was statistically insignificant. It was due to the action of thiram, since fenitrothin had no effect on plasma corticosterone level. The adrenal levels of ascorbic acid and cholesterol were not affected in any of the experimental groups. Weights of adrenals were significantly increased in the group treated with the equitoxic mixture.


  46/74

  Tytuł oryginału: Polychlorinated biphenyls induce changes in glial fibrillary acidic protein levels in rat brain.
  Tytuł polski: Polichlorowane bifenyle indukują zmiany poziomu kwaśnego włóknistego białka glejowego (GFAP) w mózgu szczura.
  Autorzy: Małkiewicz Katarzyna, Benedikz Eirikur, Folkesson Ronnie, Winblad Bengt, Kamiński Marcin, Brzeziński Jacek
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.33-43, il., tab., bibliogr. 29 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badanie działania neurotoksycznego polichlorowanych bifenyli oparte było na pomiarze zmian stężenia Kwaśnego Włóknistego Białka Glejowego (GFAP) w częściach anatomicznych mózgów szczurów narażanych na Aroclor 1254. Szczurom, samcom, stada Wistar podawano doustnie Aroclor w dawkach 100 mg/kg/dzień przez 6 dni lub 350 mg/kg/dzień przez 4 dni. Badanie histologiczne mózgów oraz pomiar białka GFAP metodą ELISA-sandwich wykonywano po 2 i 21 dniach od zakończenia narażenia na ksenobiotyk. Zwierzęta narażane na niższą dawkę przeżyły cały okres doświadczenia, w grupie narażonej na wyższą dawkę zanotowano 50 poc. śmiertelność po 2 dniach, a po 21 tylko jedno z sześciu zwierząt pozostało przy życiu. Zwierzęta narażone na PCBs wykazywały zahamowanie przyrostu masy ciała. Wyniki oznaczania stężenia białka GFAP w częściach anatomicznych mózgów szczurów narażanych na Aroclor 1254 w odniesieniu do kontrolnych wykazywały statystycznie istotny 21 proc. wzrost stężenia tego białka w rdzeniu przedłużonym i 14 proc. w móżdżku zwierząt narażonych na niższą dawkę, badanych po 2 dniach i odpowiednio 27 proc. i 11 proc. po 21 dniach. W grupie narażonej na wyższą dawkę statystycznie istotny wzrost po 2 dniach obserwowano w móżdżku (16 proc.) i w hipokampie (54 proc.). Zaobserwowano również zmiany histopatologiczne w móżdżku i korze mózgowej szczurów narażanych na niższą dawkę Arocloru 1254. Wyniki te wskazują, że ekspozycja młodych szczurów na mieszaninę techniczną polichlorowanych bifenyli - Sroclor 1254 powoduje zmiany poziomu białka GFAP, którym towarzyszą zmiany histopatologiczne co świadczy o neurotoksycznym oddziaływaniu tych ksenobiotyków.

  Streszczenie angielskie: To assess the polychlorinated biphenyls (PCBs) neurotoxicity, Aroclor 1254 was administered orally to rats (100 mg/kg/day for days or 350 mg/kg/days). After 2 or 21 days following treatment glial fibrillary acidic protein (GFAP) level in brain regions and histological studies were done. PCBs-treated rats showed statistically significant GFAP-level increase in medulla oblongata, cerebellum and hipocampus. PCBs--induced histopathological changes in cerebellum and cortex were observed. These results showed that oral exposure of young rats to Aroclor 1254 resulted in GFAP-level increase accompanied by histological abnormalities in brain confirming that this mioxture of PCB's is neurotoxic.


  47/74

  Tytuł oryginału: Eutanazja a resuscytacja.
  Autorzy: Kamiński Bogdan
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (12) s.40-50
  Sygnatura GBL: 306,537

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  48/74

  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka powikłań oddechowych u chorych poddanych operacji na aorcie brzusznej
  Autorzy: Oszkinis Grzegorz, Balcerkiewicz K., Micker M., Kamiński J., Sobczyński Paweł, Stolarczyk D., Waliszewski K.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.272-279, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  49/74

  Tytuł oryginału: Linezolid - doświadczenia własne.
  Autorzy: Kozielski Jerzy, Kamiński Janusz
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.18, 20-21, tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczono 21 chorych na zapalenie płuc, w tym siedmiu chorych na pozaszpitalne zapalenie płuc wymagające hospitalizacji (grupa I) i 14 chorych na pozaszpitalne i szpitalne zapalenie płuc (grupa II). Przez okres 10 - 14 dni byli w szpitalu nieskutecznie leczeni linezolidem. (2 x 600 mg). Jeśli nie uzyskano potwierdzenia bakteriologicznego, jednocześnie z linezolidem podawano aztreonam, a w dwu przypadkach metronidazol. Leczenie prowadzono przez 7 - 15 dni. U ponad 83 proc. chorych grupy I i 84,8 proc. grupy II uzyskano efekt kliniczny. Dwóch chorych zmarło. Zgony nie były związane z prowadzoną terapią. Nie obserwowano działań ubocznych stosowanego leczenia.


  50/74

  Tytuł oryginału: Factors influencing low incidence of living donors for renal transplantation in Poland.
  Autorzy: Sieńko J., Ostrowski M., Ciechanowski K., Kamiński M., Sulikowski T., Pabisiak K., Paczkowski M., Domański L., Fronczyk A., Ślozowski P., Tejchman K.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.49-51, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose of the study: To answer the question: "Why are only 3.8 p.c. of kidney transplantations in Poland from living donors?" Material and methods: To research was conducted using data from anonymous polls addressed to family members of dialyzed patients (potential donors). Results: Almost everybody (98 p.c.) had heard about the possiblity of treating renal insufficiency by kidney transplantation, but only 77 p.c. knew about the possibility of giving their own kidney to a related person. Merely 36 p.c. had been informed about this treatment method by a doctor. The most common fears within respondents were those of: health worsening after donating a kidney - 45 p.c., and the operation itself (taking an organ) - 39 p.c.


  51/74

  Tytuł oryginału: Organ procurements in West Pomerania in years 2000-2001.
  Autorzy: Ostrowski M., Bohatyrewicz R., Ciechanowski K., Pabisiak K., Sieńko J., Myślak M., Kamiński M., Sulikowski T.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.55-57, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Year by year the actual number of transplanted organs has been growing in Poland. In the event of the Województwo Zachodniopomorskie (Western Pomeranian Province) the primary activities were focused on informing medical personnel at hospital departments about approaching donors through trainings for such medical personnel. Such activities resulted in both acceptance and support, especially by medical personnel of medium as well as lower ranks. Since 1983 two transplant units have been functioning in the Province: SPSK-2 and S. P. W. S. Z. in Szczecin, and since 2000 two co-ordination offices, too. Main result of our activities can be seen in the number of organs procured for transplantation. In 2000 we had 27.7 procurements per million (ppm), in 2001 there were 39.9 ppm.


  52/74

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji przełyku zrekonstruowanego z jelita w badaniu scyntygraficznym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The scintigraphic evaluation of funciton of esophagus reconstructed with intestinal interposition - preliminary study.
  Autorzy: Świątek-Rawa Elżbieta, Kamiński Andrzej, Kamińska Anna, Szymczak Marek, Metera Małgorzata, Toth Krzysztof, Broniszczak Dorota, Kaliciński Piotr
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.173-180, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Brak obiektywnej oceny funkcji przełyku zrekonstrowanego z jelita skłonił nas do wykorzystania w tym celu badania scyntygraficznego. Materiał i metoda: Badania objęły grupę 15 dzieci w wieku 2-15 lat po rekonstrukcji przełyku z jelita. W 5 przypadkach przełyk zrekonstruowano z jelita grubego, w 6 z jelita cienkiego, a w 4 z jelita grubego ze wstawką z jelita cienkiego. Wykonano dwuetapowe badania scyntygraficzne u wszystkich dzieci po operacji przy użyciu koloidu-99mTc. W pierwszym etapie oceniano czas tranzytu przez zrekonstruowany przełyk i czas jego opróżniania się po bodźcu pokarmowym. W drugim etapie oceniano opróżnianie żołądka i poszukiwano epizodów wstecznego odpływu żołądkowego. Wyniki: Czas tranzytu przez zrekonstruowany przełyk był dłuższy niż 2 minuty. Jedynie w przypadku przełyku zrekonstruowanego z jelita cienkiego znacznik po bodźcu pokarmowym w całości przechodził do żoładka. W przełyku zrekonstruowanym z jelita cienkiego lub grubego stwierdzon obecność refluksów. Nie zarejestrowano refluksów w rekonstrukcji z okrężnicy ze wstawką cienkojelitową. Podsumowanie: 1. Przełyk zrekonstruowany z jelita ma znacznie dłuższy czas tranzytu niż przełyk naturalny. 2. W badaniu scyntygraficznym standardowy bodziec pokarmowy jedynie w przypadku rekonstrukcji z jelita cienkiego powoduje całkowite przejście znacznika do żołądka. 3. Dodanie wstawki z jelita cienkiego po rekonstrukcji przełyku z okrężnicy ma najprawdopodobniej znaczenie antyrefluksowe.

  Streszczenie angielskie: The aim os the study was to evaluate the function of esophageal substitution with scintigraphy. Material and methods: 15 patients 2-15 years old after esophageal reconstruction performed during last four years period: 5 patients received new esophagus from colon, 6 - from jejunum, 4 - from colon and jejunal implement. All of them underwent dynamic scintigraphy with 99mTc-colloid of esophagus one year after its reconstruction. The examination consisted of two parts: first one assessing transit time and esophageal washout after feeding stimulus and second one - assessing stomach washout and searching for refluxes. Results: Esophageal transit time in reconstructed esophagus was longer than 2 minutes. The complete washout of swallowed radiotracer after feding stimulus was solely observed after esophageal reconstruction. In esophageal reconstructed from colon and jejunal implement there were no reflux, from jejunum - small volume reflux, from colon - massive reflux. Conclusions: 1. Esophageal transit time in reconstructed esophagus is longer than in native one. 2. The complete washout of swallowed radiotracer after feeding stimulus is solely observed after esophageal reconstruction. 3. The addition of jejunal to colonic segment for esophageal reconstruction probably has antireflux meaning.


  53/74

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Tytuł angielski: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in Central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
  Autorzy: Kowalczyk Andrzej, Jurczyk Marek, Ostrowski Marek, Issakiewicz Ryszard, Lewandowska Anna, Stembrowicz Zofia, Mielcarek Waldemar, Pietrzykowski Jacek, Wierzbowska Joanna, Mater Aldona, Kamiński Grzegorz, Czarnowska Halina, Drabek Ireneusz, Konieczna Maria, Karczmarzyk Regina, Dziuk Eugeniusz, Siekierzyński Maksymilian
  Opracowanie edytorskie: Królicki Leszek (koment.).
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.241-248, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o 30 letnie doświadczenia własne syntetycznie przedstawiono zasady leczenia nadczynności tarczycy i wola obojętnego za pomocą jodu promieniotwórczego. W pracy zawarto opis kwalifikacji i przygotowania chorego do leczenia, zakres niezbędnych badań diagnostycznych, cele leczenia zróżnicowane w zależności od rodzaju choroby i odpowiednio założonej dawki promieniowania pochłoniętego. W indywidualnym wyliczaniu aktywności leczniczych uwzględniano masę leczoną tarczycy, maksymalną jodochwytność i efektywny półokres radiojodu z krzywej jodochwytności. Określono najczęstsze przyczyny celowego zwiększania dawki leczniczej. Szczegółowo omówiono schemat leczenia radiojodem chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa powikłanej oftalmopatią. Stosowano tu zasadę precyzyjnego utrzymywania chorego w eutyreozie we wszystkich fazach choroby, podawania 131I w dawce ablacyjnej (minimalna dawka pochłonięta 150 Gy) w osłonie sterydowej w dawkach zależnych od Indeksu Oftalmopatii wg Donadson, a w najcięższych postaciach z równoczesną teleradoterapią oczodołów. Omówiono zasady opieki nad chorym po leczeniu radiojodem. W omówieniu zawarto postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych, m.in. specjalny sposób przygotowania chorego do leczenia 131I metodą "block and replace".

  Streszczenie angielskie: Thirty years of experience in the radioiodine treatment of hyperthyreosis and non-toxc goitre, supported by our own practice was presented. In this acticle, the qualification and preparation for the treatment, spectrum of unnecessary diagnostic procedures, aim of treatment depended on the kind of illness and adequate assumpted radiation absorbed dose was included. In the individually calculated therapeutical doses of radioiodine, the thyroid mass, maximal radioiodine uptake and effective radioiodine half-time from uptake curve was considered. Most frequent causes of agreeabel increase in the therapeutical doses was defined. Therapeutical schedule of radioiodine treatment in the Graves' ofthalmopathy was thoroughly disscussed. Precise control of euthyreosis during the treatment in the all phases of the illness, ablative therapy (minimal absorbed dose of 150 Gy) under steroid protection according to Donaldson ophtalmopathy index and the orbital teleradiotherapy in the most severe cases was applied. Principles in the patietns care after radioioding therapy was considered. In the disscussion, the proceeding in the uncommon clinical situations (e.g., particular way of patients preparation for treatment by "block and replace" regimen) was included.


  54/74

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ilościowej polimerazowej reakcji łańcuchowej w wykrywaniu genomu ludzkiego wirusa Cytomegalii w diagnostyce prenatalnej : praca doktorska
  Autorzy: Czuba Bartosz, Kamiński Kazimierz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [3], 78 k. : il., tab. bibliogr. 151 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20787

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  55/74

  Tytuł oryginału: ABC resuscytacji
  Opracowanie edytorskie: Colquhoun Michael (red.), Handley Anthony J. (red.), Evans T. R. (red.), Jakubaszka Juliusz (red.), Kamiński Bogdan (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, VIII, [4], 94 s. : il., 30 cm. - Tyt. oryg. ABC of resuscitation
  Sygnatura GBL: 802,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  56/74

  Tytuł oryginału: Torbiel zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych - choroba wciąż zbyt późno rozpoznawana i niewłaściwie leczona.
  Autorzy: Kamiński Andrzej, Broniszczak Dorota, Kaliciński Piotr, Szymczak Marek, Teisseyre Mikołaj, Kowalska Aleksandra, Świątek-Rawa Elżbieta, Kluge Przemysław
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (1) s.11-15, 28, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  57/74

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrego zawału serca u pacjentów transportowanych ze szpitali rejonowych na zabieg pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Results of acute myocardial infarction treatment in patients transferred from community hospitals for primary coronary angioplasty.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Dobrzycki Sławomir, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Poniatowski Bogusław, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J., Gugała Kamil, Siwołowski Paweł
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.435-441, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest uznaną metodą leczenia ostrego zawału serca (AMI). Natomiast jest niewiele danych dotyczących wyników leczenia zawału serca u pacjentów transportowych ze szpitali rejonowych na zabieg pierwotnej PTCA. Celem pracy było porównanie wyników leczenia za pomocą pierwotnej PTCA pacjentów z AMI, transportowanych ze szpitali rejonowych, z wynikami leczenia chorych kierowanych bezpośrednio do ośrodka autorów w celu wykonania zabiegu pierwotnej PTCA. Materiał i metody: Analizą objęto 201 kolejnych pacjentów (152 mężczyzn, 49 kobiet) w wieku 26-78 lat (średnio 56 lat) z AMI, do 12 h od początku wystąpienia bólu zawałowego leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiło 77 pacjentów transportowanych ze szpitali rejonowych, grupę kontrolną - 124 chorych kierowanych bezpośrednio do ośrodka kardiologii inwazyjnej. Oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu, śmiertelność oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w obu grupach w czasie obserwacji szpitalnej. Wyniki: Skuteczność zabiegu pierwotnej PTCA była podobna w obu badanych grupach (96,1 proc. vs. 97,6 proc.). Śmiertelność szpitalna w grupie badanej wyniosła 2,6 proc., w grupie kontrolnej - 5,6 proc. (różnica nieznamienna). Nie było istotnych różnic w częstości ponownych zawałów serca (1,3 proc vs. 1,6 proc.) i ponownych zabiegów PTCA (2,6 proc. vs. 3,2 proc.). Rozkład ocen przepływu (wg skali TIMI) w tętnicy odpowiedzialnej za ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty PTCA) is one of reperfusion startegies in acute myocardial infarction (AMI). There is not much data about the results of patients from community hospitals, transferred to refferal centre. The aim of the study to compare the results of primary PTCA in patients with AMI transferred from community hospitals, for PTCA and patients refered directly to the cath-lab. Material and methods: 201 consecutive patients (152 men and 49 women), at eman age: 56 years (26-78 years) with AMI, within 12 hours from the onset of symptoms, were analyzed. A study group consisted of 77 patients transferred fromcommunity hospitals, a control group comprised 124 patients treated directly at the referal centre. We evaluated the initial flow in infarct-related aretry, success rate of PTCA mortality and appearace of major adaverse cardiovasucular events in both groups in the in-hospital follow-up. Results: Success rate of primary PTCA was similar in both groups (96.1 p.c. vs. 97.6 p.c.) In-hospital mortality was 2.6 p.c., in the study group and 5,6 in the control group (not significant difference). Rates of reinfarction (1.6 p.c. vs. 1.3 p.c.) and repeated PTCA (3.2 p.c. vs 2.6 p.c. were similar in both groups. In the study group initial flow in infarct-related artery was significantly better (p 0.001). The average time of transportation, in the study group was significantly longer (62 min vs. 17 min, p 0.001). Conclusion: ...


  58/74

  Tytuł oryginału: Ostry zawał serca u pacjentów powyżej 70 lat leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Acute myocardial infarction in the elderly treated with primary coronary angioplasty.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Dobrzycki Sławomir, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Poniatowski Bogusław, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J., Gugała Kamil, Siwołowski Paweł
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.443-450, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego w ostrym zawale serca (AMI). Celem badania jest analiza porównawcza wyników leczenia AMI za pomocą pierwotnej PTCA u pacjentów w wieku 70 rż. Materiał i metody: Analizą objęto 552 pacjentów (413 mężczyzn, 139 kobiet) w wieku 26-78 lat (średnio 56 lat) z AMI, do 12 h od początku wystąpienia bólu wieńcowego, leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiło 108 pacjentów w wieku ponad 70 lat, zaś grupę kontrolną - 444 chorych w wieku poniżej 70 lat. W obu grupach oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szpitalnej. Wyniki: Skuteczność zabiegu była porównywalna w obu badanych grupach (91,6 proc. vs. 96,1 proc.; p = 0,052), natomiast śmiertelność szpitalna była isotnie wyższa w grupie badanej (11 proc. vs. 3,1 proc.; p 0,001). W grupie badanej istotnie częściej występowały zawały ściany przedniej (54,5 proc. vs. 39,4 proc.; p = 0,001), co wiązało się ze znamiennie częstszym stwierdzeniem, że tętnicą odpowiedzialną za zawał jest gałąź międzykomorowa przednia lewej tętnicy wieńcowej (50,9 proc. vs. 38,7 proc.; p = 0,021). W grupie badanej istotnie częściej występowała trójnaczyniowa choroba wieńcowa (26,8 proc. vs. 16,6 proc.). Pacjenci z grupy badanej charakteryzowali się znamiennie gorszą wyjściową frakcją wyrzutową lewej komory (47,4 proc. vs. 42,5 proc.; p = 0,001). ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) is one of reperfusiom strategies in acute myocardial infarction (AMI). The aim of this study was to evaluate the results of treatment with primary PTCA in elderly (above 70 years of age) patients with AMI by means of comparative analysis. Material and methods: 552 consecutive patients (413 men, 139 women) at age 26-78 years (mean age 56 years) with AMI lasting up to 12 hours from the onset of symptoms were included in the study. The study group consisted of 108 patients aged above 70 years of age, the control group comprised 444 patients aaged below 70. We compared the initial flow in infarct related artery before the procedure, succedd rate of PTCA and frequency of major adverse cardiovascular events inboth groups in teh in-hospital follow-up. Results: There was no significant difference in procedural success rate between the study group and the control group (91.6 p.c. vs. 96.1 1 p.c.; p = 0.052). In-hospital mortality was higher in the study group (11 p.c. vs. 3.1 p.c.; p 0.001). In the study group the anterior localization of AMI was significantly more frequent (54.5 p.c. vs. 39,4 p.c.; p = 0.001) and left anterior descedence coronary aretry was found more frequently to be the infarct related artery (50.9 p.c. vs. 38.7 p.c.; p = 0.021). Three vessel disease was found significantly more frequent in the study group (26.8 p.c. vs. 16.7 p.c.). Older patients had significantly lower initial ...


  59/74

  Tytuł oryginału: Niepowikłana czynność zastawek mechanicznych w sercach dwóch chorych z zespołem hipereozynofilowym.
  Tytuł angielski: Uncomplicated function of mechanical prostheses in the hearts of two patients with hypereosynophilic syndrome.
  Autorzy: Janukowicz Celestyn, Hellmann Andrzej, Pryczkowski Jerzy, Aleszewicz Janina, Pętlak Odon, Kamiński Maciej, Ciepłuch Hanna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.475-481, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Obu pacjentom z rozległym endomiokardialnym zwłóknieniem L”fflera i dużą niedomykalnością 3 zastawek przedsionkowo-komorowych najpierw zmniejszono hipereozynofilię do około 2000/mm**3, następnie usunięto część przyściennego zwłóknienia z komory lewej i wszyto zastawki mechaniczne (u jednego chorego jedną zastawkę, a u drugiego - dwie zastawki przedsionkowo-komorowe) z bardzo dobrym wynikiem. W związku z tym autorzy niniejszej pracy proponują maksymalnie zmniejszyć hipereozynofilię przed leczeniem kardiochirurgicznym wykonywanym w zaplanowanym terminie. Po zgonie pacjentów badanych przez autorów nie stwierdzono skrzeplin na protezach.

  Streszczenie angielskie: We report on two cases with extensive endomyocardial fibrosis of the left ventricle accompanied by severe mitral insufficiency (in both). After having eosinophil count reduced to below 2.0 G/l mitral valves were replaced by Sorin's type prosthesis and several strips of the fibrotic tissues were cut out. Additionally patient 1 with secondary severe tricuspid regurgitation (the diameter of the ring 7 cm) had Bj”rk-Shiley's valve implanted. The results were very good - signs of the congestive heart failure disappeared. Both were managed on acenocumarol. Patient 1 resumed his orginal work, but 77 months after surgery on accelelration of hypereosinophilic syndrome was diagnosed. The increase of eosinophil count from about 1.7 G/l to about 6.3 G/l induced small thrombi formation on the tops of deposits within the left ventricle as was revealed during autopsy. Patient 2 died 11 months post surgery in the course of blasts crisis of the disease. Autopsy revealed fibrosis involving the entire endocardial surface of the left ventricle and both auricles. None of the artificial valves showed thrombi formation on the surface.


  60/74

  Tytuł oryginału: Pierwotna angioplastyka wieńcowa w leczeniu ostrego zawału ściany przedniej serca. Analiza porównawcza wyników szpitalnych.
  Tytuł angielski: Primary coronary angioplasty in patients with anterior acute myocardial infarction. Analysis of in-hosptial outcomes.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Kralisz Paweł, Nowak Konrad, Dobrzycki Sławomir, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Gugała Kamil, Siwołowski Paweł, Mężyński Grzegorz, Poniatowski Bogdan, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.505-511, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego ostrego zawału serca (AMI). Celem obecnego badania jest analiza wyników leczenia chorych z AMI ściany przedniej za pomocą pierwotnej PTCA. Materiał i metody: Analizą objęto 552 kolejnych pacjentów (w wieku 26-78 lat) z AMI, przyjętych do 12 h od początku bólu zawałowego, których leczono za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiło 236 osób z AMI ściany przedniej, grupę kontrolną - 316 chorych z AMI o innej lokalizacji. W obu grupach oceniano przepłwy w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szptialnej. Wyniki: Śmiertelność szpitalna w grpie badanej wyniosła 8,5 proc. i była istotnie wyższa od śmiertelności 1,9 proc. w grupie kontrolnej (p 0,001). Po wyłączeniu chorych przyjętych we wstrząsie kardiogennym śmiertelność wyniosła 3,2 proc. w grupie badanej i 1,0 proc. w grupie kontrolnej (p = 0,06). Chorzy w grupie badanej przy przyjęciu byli w istotnie gorszym stanie klinicznym, ocenianym według klasyfikacji KKillipa-Kimballa, niż pacjenci w grupie kontrolnej (p 0,001). Nie zaobserwowano istotnych róznic między grupami w częstości badanych czynników ryzyka choroby wieńcowej i skuteczności zabiegu. Rozkład ocen przepływu (wg skali TIMI) w tętnicy odpowiedzialnej za zawał również nie różnił się istotnie między grupami. Wnioski: Śmiertelność szpitalne w badanej grupie chorych z AMI ściany ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) is one of reperfusion strategies in acute myocardial infartion (AMI). The aim of this study was to analyse the resutls of treatment with primary coronary angioplasty in patients with anterior AMI. Material and methods: 552 consecutive patients (age range 26-78) with AMI (within 12 hours from the onset of symptoms) were included in to the study. Study group consisted of 236 patients with anterior AMI, control group were 316 patients with another localizaiton of AMI. We compared the initial flow in infarct-related artery, success rate of PTCA and appearance of major adverse cardiovascular events in both groups in the in-hosptial follow-up. Resutls: In-hospital mortality in the study group was 8.5 p.c. and was significantly higher than in the control grop - 1.9 p.c. (p 0.001). After the exclusion from the analysis the patients in cardiogenic shock at admission, in-hospital mortality was 3.2 p.c. in the study group and 1.0 p.c. in the control group (p = 0.06). Clinical status of paitents in the study group at admission was significantly worse than in the control group (p 0.001). We haven't observed significant differences among the groups in appearance of risk factors of ischemic heart disease and procedure success rate. Distribution of preprocedural flow TIMI score in the infarct-related artery was comparable in both groups. Conclusions:In-hospital mortlaity in studied cohort of patients ...


  61/74

  Tytuł oryginału: Ostry zawał serca u kobiet leczony za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Analiza porównawcza wyników szpitalnych.
  Tytuł angielski: Acute myocardial infarction in women treated with primary coronary angioplasty. Analysis of in-hospital results.
  Autorzy: Kochman Wacław, Prokopczuk Przemysław, Nowak Konrad, Kralisz Paweł, Dobrzycki Sławomir, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Gugała Kamil, Siwołowski Paweł, Mężyński Grzegorz, Poniatowski Bogdan, Niewada Maciej, Kamiński Bogumił, Korecki Janusz, Musiał Włodzimierz J.
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.513-520, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Pierwotna angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego ostrego zawału serca (AMI). Zagadnienie potencjalnego wpływu płci na wyniki pierwotnej PTCA nie zostało dotychczas jednoznacznie wyjaśnione. Celem niniejszego badania jest analiza porównawcza wyników leczenia kobiet z AMI za pomocą pierwotnej PTCA. Materiał i metody: Analizą objęto 552 pacjentów (w wieku 26-78 lat) z AMI do 12 h od początku bólu, leczonych za pomocą pierwotnej PTCA. Grupę badaną stanowiły 143 kobiety, grupę kontrolny - 409 mężczyzn. W obu grupach oceniano przepływ w tętnicy dozawałowej przed zabiegiem, skuteczność zabiegu oraz częstość epizodów sercowo-naczyniowych w czasie obserwacji szpitalnej. Wyniki: Śmiertelność szpitalna nie różniła się istotnie między grupami. Wyniosła ona 4,9 proc. w grupie badanej i 4,6 proc. w grupie kontrolnej. Po wyłączeniu z analizy chorych we wstrząsie kardiogennym śmiertelność szpitalna wyniosła 1,5 proc. w grupie badanej i 2,0 proc. w grupie kontrolnej (różnica nieistotna). Kobiety leczone za pomocą pierwotnej PTCA były w starszym wieku (62,6 vs. 57,3 lat; p 0,001), istotnie częściej występowała u nich cukrzyca typu 2 (23 proc. vs. 13 proc.; p = 0,004) i nadciśnienie tętnicze (54,5 proc. vs. 37,9 proc.; p 0,001), natomiast istotnie rzadziej paliły one tytoń (32,8 proc. vs. 58,6 proc.; p 0,001). Nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami w lokalizacji AMI według oceny EKG, rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary percutaneous transluminar coronary angioplasty (PTCA) is one of reperfusion strategies in acute myocardial infarction (AMI). Problem of potential influence of gender on results of primary PTCA hasn't been clarified so far. The aim of this study is analysis of the results of primary PTCA in women with AMI. Material nad methods: 552 consecutive patients (age range 26-78, mean age: 56 years) with AMI (within 12 hours from the onset of symptoms) were included to the study. Study group consisted of 143 women, control group were 409 men. We compared the initial flow in infarct-related artery, success rate of PTCA and appearance of major adverse cardiovascular events in both groups in the in-hospital follow-up. Resutls: In-hosptial mortality wasn't significantly different between the groups. It was 4.9 p.c. in the study group and 4.6 p.c. in the control group. When patients in cardiogenic shock at admission were excluded from the analysis, in-hospital mortality was 1.5 p.c. in study group and 2.0 p.c. in control group (not significant difference). Women with AMI treated with primary PTCA were significantly older (62,6 vs. 57,3 years; p 0,001), more frequently suffered from diabetes mellitus (23 p.c. vs. 13 p.c.; p = 0.004) and arterial hypertension (54.5 p.c. vs. 37.9 p.c.; p 0.001) and less frequently smoked (32.8 p.c. vs. 58.6 p.c.; p 0.001). There haven't been observed any significant differences in localization of AMI in ECG, infarct-related ...


  62/74

  Tytuł oryginału: Postępy w chirurgii dziecięcej.
  Autorzy: Kamiński Andrzej
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (6) s.11-12
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  63/74

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki ekstrakcji na fazie stałej (SPE) do zagęszczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z płynów stosowanych w infuzji przy oznaczaniu tych związków techniką HPLC z detektorem fluorescencyjnym i diodowym.
  Tytuł angielski: Application of solid phase extraction technique (SPE) for direct concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons from parenteral infusion solutions before assay HPLC with fluorescence and UV diode array detection.
  Autorzy: Halkiewicz Jan, Kamiński Marian, Nowakowska Joanna, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.309-320, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  64/74

  Tytuł oryginału: Kronika (2001) [AM w Gdańsku].
  Opracowanie edytorskie: Machaliński Zbigniew (Oprac.), Kamiński Zbigniew (oprac.).
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.397-450, il.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Gdańsku


  65/74

  Tytuł oryginału: Echokardiografia jako podstawowe badanie w diagnostyce choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Echocardiography as a fundamental method in diagnsotics of coronary disease diagnosis.
  Autorzy: Markuszewski Leszek, Kamiński Grzegorz, Olszewski Robert, Marciniak Wojciech, Pieróg Mirosław, Legutko Jacek, Kośmider Anna, Adamus Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.35-40, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono rolę echokardiografii w diagnostyce choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: The authors introduce the role of echocardiography in coronary artery disease diangosis.


  66/74

  Tytuł oryginału: Postępy w echokardiografii, nowe możliwości obrazowania i oceny czynności mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Progress in echocardiography, the new imaging possibilities and myocardial function evaluation.
  Autorzy: Markuszewski Leszek, Kamiński Grzegorz, Marciniak Wojciech, Olszewski Robert, Pieróg Mirosław, Legutko Jacek, Kośmider Anna, Adamus Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.41-43, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym w kolejnych latach wdrażane są nowe, dokładniejsze ultrasonograficzne metody obrazowania struktur i czynności mięśnia sercowego. Niniejsze orpacowanie ma za zadanie przybliżenie i krótki przegląd stosowanych już nowych metod obrazowania w diagnostyce echokardiograficznej.

  Streszczenie angielskie: Due to technology development the new, more exact methods of ultrasound imaging of myocardial function and structure are introduced in recent years. The aim of this study is to bring nearer and to make a short review of the new echocardiographic imaging methods which have been already clinically introduced.


  67/74

  Tytuł oryginału: Pregnancy induced hypertension (PIH) as the cause of anticipation of delivery - comparison study of computerised cardiotocograms in normal pregnancy and PIH.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Cholewa Dariusz, Wnęk Małgorzata, Węgrzyn Piotr
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.50-52, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The authors of the paper have made comparison study of selected parameters of CTG antenatal recordings using MONACO system in physiological pregnancy and PIH. Indications to earlier anticipation of delivery associated with PIH were also analysed. Low episodes and short-term variations were substantially lower in PIH than in normal pregnancy. Computerised analysis of cardiotocogram appeared to be useful method in monitoring of foetal well being in PIH and important tool in making clinical decisions.


  68/74

  Tytuł oryginału: Effect of amnioinfusion for meconium-stained amniotic fluid.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Sławska Helena, Wnęk Małgorzata
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.53-55, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód

  Streszczenie angielskie: The purpose of our study was to evaluate the efficacy of prophylactic amnioinfusion in reducing perinatal complications associated with meconium-stained amniotic fluid. The labor and neonatal outcome of patients with prophylactic amnioinfusion performed over a 1-year period were compared to a control group of patients with meconium-stained amniotic fluid without amnioinfusion. The study included 112 pregnant women and their newborn, 57 in the study group and 55 in the control. Additional analysis of the newborns' condition in connection with amnioinfusion effectiveness was carried out in the study group. Thirty-five patients qualified to the effective amnioinfusion group and twenty-two to the ineffective amnioinfusion group. The cesarean sections rate and occurrence of perinatal disturbances in newborns were determined. Results were analyzed with chiý Pearson's test, chiýYates' test and chiýNW test. A p value 0,05 was considered statistically significant. There were distinct but not significant (p = 0.0553) differences between groups regarding mode of delivery. In the study group with amnioinfusion the indication for cesarean delivery was failure to progress while in the control group in more than 50 p.c. it was fetal distress. Infants delivered after amnioinfusion were in a better condition than those in the control group but only in the 5th minute of life were these differences statistically significant (p = 0.0067). There were no statistically in the neonatal outcomes regarding amnioinfusion effectiveness. Prophylactic amnioinfusion for meconium-stained amniotic fluid decreases the frequency of cesarean delivery in cases with threatened intrauterine asphyxia and contributes to improvement of neonetal condition...


  69/74

  Tytuł oryginału: The fetus papyraceous - clinical case report.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Wojdan Robert, Cholewa Dariusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.59-61, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Authors present the case of trigeminal pregnancy complicated with an early death of the one of foetuses. Thorough monitoring and appropriate therapeutic procedures enabled continuation of the pregnancy till the 35th week of its duration and ending it with the delivery of two healthy foetuses. The described case of trigeminal pregnancy disturbed with death of one foetuses is an example of conservative, effective procedure in this pathology of pregnancy.


  70/74

  Tytuł oryginału: Acute pancreatits during pregnancy - case report.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Tyczyński Andrzej, Wojdan Robert, Węgrzyn Piotr
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.62-63, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The authors report a case of acute pancreatitis in pregnancy with remarkable changes in mother's lipid metabolism. Pregnancy and hyperlipidaemia are among rare cases of acute pancreatitis. On the other hand acute inflammation of pancreas is thought to be one of most serious abdominal organ disasters. This is very serious threat to life of the mother and foetus, and demands efficient co-operation between obstetricians and surgeons in introducing both conservative and surgical treatment.


  71/74

  Tytuł oryginału: Animal model for open fetal surgery. Study of fetal wound healing.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Łagan Jerzy, Stojko Artur, Ścigała Piotr, Ziółkowski Adam, Cholewa Dariusz, Węgrzyn Piotr
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.45-50, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • zarodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The authors present the animal model for open fetal surgery as a first step in preparing human open fetal surgery. The second purpose of the study was investigation of fetal cutaneous wound healing. Six time-dated pregnant ewes (110-120 day's gestation) underwent general anesthesia. Then after laparotomy, histerotomy was performed to prepare diaphragmatic hernia in the fetus. During the second histerotomy surgical practise in repair of diaphragmatic hernia was performed. This paper deals with the problems of monitoring fetuses during operation, preventing premature labour and methods of opening and closing the womb. Specimens of healing tissues were histologicaly investigated to compare the manner of fetal and adult wound repair.


  72/74

  Tytuł oryginału: Porównanie bezpośrednich kosztów i efektów klinicznych leczenia risperidonem lub haloperidolem przewlekłej schizofrenii w Polsce. Analiza farmakoekonomiczna.
  Autorzy: Niewada M., Kamiński B., Kuczyński W., Rzewuska M., Spławiński J.
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.40-47, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  73/74

  Tytuł oryginału: Mutattion of Ki-ras gene and infection by human papilloma virus in cervical pathology.
  Autorzy: Kamiński Kazimierz, Waksmański Bogdan, Cieślak-Steć Małgorzata
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.25-31, tab., bibliogr. 15 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to assess the prevalence of c-Ki-ras oncogene mutations in relation to infections of highly oncogenic human papillomavirus types for abnormal results of cytological examination. The HPV was detected in 213 females (45 p.c. of the tested population). Some mutations of the c-Ki-ras gene could be found in 47 (10 p.c.) females. A high percentage of mutations was observed in a group of female patients with HG SIL and squamous epithelium carcinoma: 29 p.c. and 44 p.c., respectively. The prevalence assessment of Ki-ras oncogene mutations may may help explain some doubtful cytological specimens. Confirmed was the existence of a relation of individual cervical dysplasia degrees and carcinoma to the presence of highly malignant oncogenic HPV and Ki-ras mutations.


  74/74

  Tytuł oryginału: Przewlekła obturacyjna choroba płuc u mieszkańców miasta Zabrza.
  Tytuł angielski: Chronic obstructive pulmonary disease in inhabitants of Zabrze.
  Autorzy: Niepsuj Grzegorz, Kozielski Jerzy, Niepsuj Klaudia, Ziora Dariusz, Polońska Anna, Cieślicki Jan, Rauer Roman, Dworniczak Szymon, Kamiński Janusz, Jastrzębski Dariusz, Krzywiecki Andrzej, Gabryś Jacek, Oklek Kazimierz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.354-359, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W 2001 r. przeprowadzono badanie ankietowe według kwestionariusza MRC oraz badanie spirometryczne u mieszkańców miasta Zabrze. Przebadano 239 mężczyzn i 320 kobiet w wieku od 19 do 69 lat. Paliło papierosy 40 proc. mężczyzn i 23 proc. kobiet. W porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w Zabrzu w latach 80. zaobserwoano zmniejszenie się liczby palących mężczyzn. Mężczyźni częściej (32 proc.) porzucali palenie niż kobiety (19 proc.). Występowanie przewlekłego produktywnego kaszlu było ściśle związane z nałogiem palenia papierosów. Z nałogiem palenia były, także związane duszność oraz świszczący oddech, lecz w mniejszym stopniu niż produktywny kaszel. POChP zdefiniowane według kryteriów GOLD występowało częściej u palących niż u niepalących, zwłaszcza wśród mężczyzn (odpowiednio 19 proc. i 2 proc.). Przewlekły produktywny kaszel, świszczący oddech i zaawansowana duszność oraz intensywne palenie papierosów (ponad 40 paczkolat) były silnie powiązane z występowaniem POChP. U ponad 50 proc. badanych, u których stwierdzono POChP, choroba ta była rozpoznana wcześniej. Prawie 80 proc. osób z POChP w ciągu ostatniego roku nie pobierało żadnych leków.

  Streszczenie angielskie: In 2001 a modified MRC questionnaire and spirometry were performed in the inhabitants of Zabrze (Poland). Two hundred and thirty-nine men and 320 women aged 19-69 years were studied. Forty percent of men and 23 p.c. of women were smokers. In men but not in women a decline in smoking habit was observed as compared with previous studies in Zabrze carried out in the eighties. More men (32 p.c.) than women (19 p.c.) gave up smoking. The prevalence of chronic productive cough was closely related to smoking habit. Dyspnea and wheezing were also related to smoking but less strongly than productive cough. The prevalence of COPD (diagnosed according to GOLD criteria) was 10.2 p.c. COPD was more common in smokers than in non-smokers, especially among men (19 p.c. and 2 p.c. respectively). Persistent productive cough, wheezing and advanced dyspnoea as well as intensive smoking (more than 40 pack years) were strongly connected with the prevalence of COPD. COPD was previously diagnosed in more than 50 p.c. of subjectes identified as having COPD in this study. Almost 80 p.c. of subjects with COPD were not given any treatment in the past year.

  stosując format: