Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KALISZCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wpływ niskiej dawki dobutaminy na rozkurczowy przepływ w lewej komorze u osób z niską frakcją wyrzutową.
Tytuł angielski: Influence of low dobutamine doses on left ventricular diastolic flow parameters in subjects with a low ejection fraction.
Autorzy: Wojtarowicz Andrzej, Kaliszczak Robert, Płońska Edyta, Puchała Małgorzata, Drechsler Danuta
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.577-579, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niska dawka dobutaminy (DOB) powoduje poprawę czynności skurczowej uszkodzonego miokardium. Istnieją dane sugerujące również poprawę czynności rozkurczowej lewej komory (LV). Celem pracy była ocena wpływu DOB na wybrane parametry rozkurczowego przepływu w jamie LV: profil krzywej napływu i prędkość propagacji fali wczesnego napływu (Prop). Materiał i metodyka: W badanej grupie były 33 osoby (7 kobiet i 26 mężczyzn) w wieku 35 - 74, średnio 53 lata z frakcją wyrzutową (EF) 35 proc. DOB podawano kolejno w dawkach 5 i 10 ćg/kg/min, po 3 minuty. Przed badaniem D-0) i pod koniec próby (D-1) oceniano kurczliwość LV oraz parametry krzywej napływu: prędkość fal E i A i stosunek E/A na poziomie brzegów płatków mitralnych (U) i w połowie długości LV (1 LV) oraz Prop. Wyniki: DOB powodowała przyspieszenie czynności serca z 69,4/min do 74,4/min (p 0,01), oraz poprawę kurczliwości LV u wszystkich badanych. Nie stwierdzono istotnej zmiany prędkości fali E pod wpływem DOB ani w U (D-0: 0,7 ń 0,22 m/s; D-1: 0,68 ń 0,2 m/s), ani w 1/2 LV, ani zmiany E/A (D-0; 1,24 ń 0,71; D-1 1,21 ń 1,08 na poziomie U oraz D-0:1,68 ń 1,06; D-1: 1,64 ń 1,16 w 1/2 LV). Znamienne statystycznie różnice wystąpiły tylko między A w D-0 a A w D-1 na obu poziomach (p , 0,05): D-0: 0,66 ń 0,21 m/s i D-1: 0,71 ń 0,22 m/s na poziomie U oraz D-); 0,42 ń 0,2 m/s i D-1: 0,47 ń 0,2 m/s w 1/2 LV. Stwierdzono znamienne przyspieszenie Prop: z 39,4 ń 10,9 cm/s do 45,4 ń 16,1 cm/s; p 0,01. Stwierdzona w spoczynku korelacja Prop z EF (R = 0,4) i ze wskaźnikiem kurczliwości LV (Wk-LV) (R = 0,52) występowała także po DOB na podobnym poziomie...


  2/5

  Tytuł oryginału: Sądowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem sprawcy ("dyadic death").
  Tytuł angielski: Medicolegal problems of dyadic death.
  Autorzy: Kunz Jerzy, Bolechała Filip, Kaliszczak Paweł
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.163-176, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 9 przypadków zabójstwa i usiłowania zabójstwa z następowym samobójstwem lub jego próbą z praktyki krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ. Omówiono szczegółowo okoliczności zdarzenia, problematykę sądowo-lekarską oraz analizę stanu psychicznego sprawców. Omówiono dane z piśmiennictwa tematu. Wynika z niego, że typowa sylwetka sprawcy "dyadic death" to mężczyzna w wieku średnio 49 lat, dokonujący zabójstwa swej żony, konkubiny lub dzieci. Najczęstsze motywy to rozpad więzi rodzinnych, choroby psychiczne i somatyczne oraz problemy finansowe. Zupełną rzadkością są przypadki "dyadic death" popełniane na osobach spoza kręgu najbliższej rodziny.


  3/5

  Tytuł oryginału: Samobójstwa poagresyjne - problematyka kryminalistyczno-procesowa.
  Tytuł angielski: Criminalistic and penal problems of "dyadic death".
  Autorzy: Kaliszczak Paweł, Kunz Jerzy, Bolechała Filip
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.177-185, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Publikacja niniejsza stanowi nawiązanie i uzupełnienie pracy "Sądowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem sprawcy ("dyadic death")". W związku z tym właściwie będzie odwoływanie się do opisanych w przytoczonym artykule przypadków. Jest to też przedstawienie kluczowych zagadnień i związanych z nimi problemów natury kryminalistyczno-procesowej, a także trudności definicyjnych powstających na gruncie omawianego zagadnienia.


  4/5

  Tytuł oryginału: Kryminalistyczno-identyfikacyjne aspekty diagnostyki obrazowej cech patologii kośćca.
  Tytuł angielski: Criminalistic-identification aspect of image diagnosis of skeleton pathology characteristics.
  Autorzy: Kaliszczak Mirosław
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.205-212, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy autor przedstawił możliwości zaadaptowania w kryminalistyce, a szczególnie w identyfikacji kryminalistycznej najnowocześniejszych osiągnięć medycyny w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki medycznej, indywidualnych cech patologii kośćca ludzkiego. Wartość identyfikacyjna diagnostyki obrazowej cech indywidualnych kośćca chorobowo zmienionego została przedstawiona na przykładach: rentgenografii, tomografii konwencjonalnej, tomografii komputerowej, scyntygrafii, ultrasonografii oraz tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego. Konkluzję opracowania stanowi sformułowanie nowego określenia metody identyfikacji osób na podstawie diagnostyki obrazowej o nazwie osteopatoskopia, które może być alternatywnym określeniem dla kontrowersyjnej metody radiologicznej.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ureterorenoskopia w leczeniu kamicy moczowodowej.
  Autorzy: Gliniewicz Bartłomiej, Kaliszczak Agata, Taraszkiewicz Norbert
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.96-98, tab. - 13 Sympozjum Sekcji Endokrynologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego Szczecin 19.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • standard

  stosując format: