Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KALISZAN
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Antiaggregatory activity of hypoglycaemic sulphonylureas.
Autorzy: Siluk D., Kaliszan R., Haber P., Petrusewicz J., Brzozowski Z., Sut G.
Źródło: Diabetologia 2002: 45 (7) s.1034-1037, il., tab., bibliogr. 11 poz.
Sygnatura GBL: 312,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Aims/hypothesis. Vascular complications observed in diabetes are often related to altered platelet functions. The most widely used hypoglycaemic drugs for treating Type II (non-insulin-dependent) diabetes mellitus are sulphonylurea derivatives. The purposes of this study were to evaluate the inhibitory effects of hypoglycaemic agents on platelet aggregation, to measure their lipophilicity and identify their structural parameters which assess their antiaggregatory activity. Methods. An antiaggregatory test in vitro was carried out for 13 sulphonylurea derivatives. Aggregation of platelets, incubated with the agents at concentrations varying from 7.5 to 480 ćmol/l, was induced by 10 ćmol/l ADP. Drug lipophilicity parameter, log kw, was measured by gradient HPLC and the agents were subjected to molecular modelling. Results. The most pronounced inhibition of platelet aggregation was by glimepiride, gliclazide, gliquidone, glibenclamide and compound 2A. The IC25 values were 15.9, 18.6, 20.4, 28.5 and 34.7 ćmol/l, respectively. Quantitative structure-activity relationships indicate that antiaggregatory activity is mainly affected by electronic and not by lipophilic properties of the agents. Conclusion/interpretation. Glimepiride appeared to be a more potent ADP-induced platelet aggregation inhibitor in vitro than gliclazide. Antiaggregatory activity was shown for gliquidone and confirmed for glibenclamide. The QSAR analysis supports the hypothesis of a free radical mechanism of action of sulphonylurea derivatives previously suggested for gliclazide.


  2/8

  Tytuł oryginału: Principal component analysis of patient variables as an objective method of treatment evaluation in adolescent idiopathic scoliosis.
  Tytuł polski: Analiza składników głównych jako obiektywny sposób oceny leczenia skoliozy idiopatycznej.
  Autorzy: Buciński Adam, Kowalski Ireneusz M., Zarzycki Daniel, Bączek Tomasz, Nasal Antoni, Kaliszan Roman
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.61-68, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Analiza składników głównych (PCA - principal component analysis) została wykorzystana do oceny strategii terapeutycznej leczenia skoliozy idiopatycznej. Analiza PCA została przeprowadzona na dużym zbiorze wskaźników klinicznych. Metoda pozwoliła na ocenę złożonych zależności między zmiennymi charakteryzującymi pacjentów, chorobę i postępowanie terapeutyczne. Materiał i metody. Studia przeprowadzono na grupie 294 pacjentów, których charakteryzowały 137 zmienne. Wszystkich pacjentów poddano standardowej procedurze rehabilitacyjnej, przy czym 180 z nich było dodatkowo leczonych metodą elektrostymulacji LESS (lateral electrical surface stimulation). Macierz 137 zmiennych x 294 przypadki została poddana analizie składników głównych za pomocą programu Statistica (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). Wyniki. Wyekstrahowane trzy składniki główne, PC1, PC2 i PC3 opisały 13 proc. całkowitej zmienności próby. Wyraźne zróżnicowanie położeń punktów w przestrzeni wyznaczonej przez trzy pierwsze składniki główne interpretowano w kategoriach podobieństw (różnic) między przypadkami. Wnioski. Wykazano, że postępowanie terapeutyczne włączające elektrostymulację LESS pozytywnie wpływa na leczenie skoliozy idiopatycznej.

  Streszczenie angielskie: Background. An advanced multivariate data processing method, principal component analysis (PCA), was demonstrated to provide an objective evaluation of treatmetn strategy by making use of large collections of routine clinical parameters of adolescent idiopathic scoliosis patients. The method allowed for detection of complex systematic relationships between diverse patient, disease and treatment variables. Material and methods. Two hundred ninety four patients with adolescent idiopathic scoliosis were the subject of the study for whose one hundred thirty seven disease and treatment variables were determined. It was revealed by PCA that a lateral electrical surface stimulation (LESS) treatment positively affected the outcome of adolescent idiopathic scoliosis. A matrix of 294 x 137 data points was analyzed by PCA employing a commercially available statistical softwar and a personal computer. All the 294 patients underwent standard rehabilitation procedure and 180 of them were subjected additionally to LESS treatment. Results. Three principal components, PC1, PC2 and PC3, were extracted which accounted cumulatively for 13 p.c. of the variance of the data analyzed. An apparent clustering of the variables and a clear cut clustering of the patients were observed, which have been interpreted in terms of similarity (dissimilarity) of the variables and of the patients. Principal component analysis has been recommended as a new promising altlernative to classical regression analysis of multivariable clinical data. By means of PCA practically useful systematic information may be extracted from large sets of data otherwise hardly interpretable in comphrehensive physical terms...


  3/8

  Tytuł oryginału: Quantitative structure-activity relationships study of a series of imidazole derivatives as potential new antifungal drugs.
  Autorzy: Wiktorowicz Włodzimierz, Markuszewski Michał, Krysiński Jerzy, Kaliszan Roman
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.295-306, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) has been developed to relate antifungal activity against Candida albicans and Rhodotorula glutinis of new imidazole derivatives with their physico-chemical and structural properties. For 265 midazole derivatives the most significant statistically equations has been obtained with correlation coefficients R = 0.800 and R = 0.820 in case of activity against C.a. and Rh.g., respectively. The overall antifungal activity has been described by means of size and bulkiness releated parameters as well as polar and lipophilic interactions. The significance of lipophilicity in terms of n-octanol/water partition coefficient, ClogP, on antifungal potency against both fungi has been investigated. QSAR equations for different classes of antifungal activity have been obtained. With a very high probability level (92 p.c. and 96 p.c.) the weak or wery weak antifungal potency aganst C.a. can be determined and thus the number of required experiments can be reduced.


  4/8

  Tytuł oryginału: Wpływ doustnych środków hipoglikemizujących na agregację płytek krwi : praca doktorska
  Autorzy: Siluk Danuta, Kaliszan Roman (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 85 k. : il., tab., bibliogr. 196 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  5/8

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności biologicznej furosemidu z preparatu Furosemidum tabl. 40 mg w porównaniu z odpowiednikiem leku badanego.
  Tytuł angielski: Bioavailability of furosemide from Furosemidum tablets 40 mg.
  Autorzy: Kaliszan Roman, Rynkiewicz Andrzej, Deptulski Tadeusz, Siluk Danuta, Haber Piotr, Markuszewski Michał, Bączek Tomasz, Dąbrowska Aleksandra, Nasal Antoni, Damasiewicz Barbara, Radwańska Aleksandra, Frąckowiak Teresa
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.37-39, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The bioequivalence of Furosemidum tabl. 40 mg (POLPHARMA S.A.) in comparison with reference tablets 40 mg was investigated in a randomized, two-way crossover study following single dose oral administsration in nineteen healthy volunteers. Sserum concentrations of furosemide were analzed by HPLC with spectrofluorimetric detection. No statistically significant differences between pharmacokinetic parameters of studied formulations were found. It is has been postulated that both the preparations are bioequivalent.


  6/8

  Tytuł oryginału: Egzaminacyjne pytania testowe z farmakodynamiki dla studentów farmacji
  Autorzy: Damasiewicz Barbara, Kaliszan Roman, Nasal Antoni, Radwańska Aleksandra
  Opracowanie edytorskie: Damasiewicz Barbara (red.), Kaliszan Roman (red.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 440s. : il.
  Sygnatura GBL: 735,965

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  7/8

  Tytuł oryginału: Distribution of naproxen, dibenzepin and promazine in various tissues after acute overdosage.
  Tytuł polski: Dystrybucja naproksenu, dibenzepiny i promazyny w różnych tkankach organizmu człowieka po ostrym przedawkowaniu.
  Autorzy: Bączek Tomasz, Kaliszan Michał, Szpiech Beata
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.153-158, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenia naproksenu, dibenzepiny i promazyny w różnych tkankach organizmu człowieka post mortem po ostrym przedawkowaniu leków, z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Porównano stężenia badanych leków zmierzone we krwi, soku żołądkowym, mózgu, wątrobie i nerkach. Oceniono dystrybucję leków w poszczególnych tkankach. Dystrybucję odniesiono do parametru lipofilności, log P (logarytm ze współczynnika podziału n-oktanol/woda) badanych leków. Znaleziono względną korelację pomiędzy poziomem leków w krwi i ich lipofilnością. Relacje pomiędzy stosunkami stężenia leku w różnych tkankach i wartościami log P nie są jednak jednoznaczne i wskazują na możliwość wstępowania specyficznego mechanizmu transportu przez błony biologiczne podczas procesu dystrybucji, obok dyfuzji biernej. Wysokie stężenie dibenzepiny i promazyny w mózgu były prawdopodobnie przyczyną śmierci ofiary.

  Streszczenie angielskie: Concentration of naproxen, dibenzepin and promazine in blood, gastric juice, brain, liver and kidney was determined in biological material taken post morten after acute overdosage, from a female aged 31, by means of high performance liquid chromatography (HPLC). Distribution of the drugs was related to their lipophilicity parameter, log P (logarithm of n-octanol-water partition coefficient). Blood levels of the drugs seemed to correlate with their lipophilicity. However, the relations between drug concentration ratios in different tissues and log P are not straightforward and indicate that not only passive diffusion but also some specific membrane tranport mechanisms are involve in distribution. High concentrations of dibenzepin and promazine in the brain were the most probable cause of death of the suicide.


  8/8

  Tytuł oryginału: Principal component analsyis of patient variables as an objective method of classification of thyroid disorders.
  Tytuł polski: Analiza składników głównych jako obiektywny sposób klasyfikacji schorzeń tarczycy.
  Autorzy: Buciński Adam, Krysińska Iwona, Sowiński Jerzy, Bączek Tomasz, Kaliszan Roman
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.123-136, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Analiza składników głównych (principal component analysis, PCA) wykorzystana została do obiektywnej klasyfikacji pacjentów ze schorzeniami tarczycy. Analiza PCA została przeprowadzona na dużym zbiorze parametrów klinicznych. Metoda pozwoliła na ocenę złożonych zależności pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi pacjentów i choroby, w konsekwncji umożliwiając klasyfikację poszczególnych schorzeń tarczycy. Studia przeprowadzono na grupie 230 pacjentów cierpiących na sześć schorzeń tarczycy. Pacjentów charakteryzowało 6 zmiennych, włączając płeć, wiek i oznaczony we krwi poziom pięciu hormonów. Macierz 230 x 6 została poddana analizie składników głównych wykorzystując komercyjnie dostępny program statystyczny i komputer osobisty. Wyekstrahowane dwa składniki główne, PC1 i PC2, opisują 63,09 proc. całkowitej zmienności próby. Wyraźne zróżnicowanie położeń punktów w przestrzeni wyznaczonej przez dwa pierwsze składniki główne interpretowano w kategoriach podobieństw (różnic) między przypadkami.

  Streszczenie angielskie: An advanced multivariate data processing method, principal component analysis (PCA), was demonstrated to provide an objective classification of patients with tyroid disorders by making use of large collections of routine clinical parameters of patients. The method allows for detection of complex systematic relationships between diverse patient and disease variables and hence for the classification of individual thyroid disorders. Two hundred thirty patients with six kinds of thyroid disorders were subjected to the study for whose seven variables including sex, age and blood level of five hormones were determined. A matrix of 230 x 7 data points was analyzed by PCA employing commercially available statistical software and a personal computer. Two principal components, PC1 and PC2, were extracted which accounted cumulatively for 63.09 p.c of the variance in the data set. A clear-cut clustering of patients have been observed, which are interpreted in terms of similarity (dissimilarity) of the variables and of the patients.

  stosując format: