Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KALINA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/10

  Tytuł oryginału: Meta- and pooled analyses of the effects of glutathione S-transferase M1 polymorphisms and smoking on lung cancer risk.
  Autorzy: Benhamou Simone, Lee Won Jin, Alexandrie Anna-Karin, Boffetta Paolo, Bouchardy Christine, Butkiewicz Dorota, Brockm”ller Jurgen, Clapper Margie L., Daly Ann, Dolzan Vita, Ford Jean, Gaspari Laura, Haugen Aage, Hirvonen Ari, Husgafvel-Pursiainen Kirsti, Ingelman-Sundberg Magnus, Kalina Ivan, Kihara Masahiro, Kremers Pierre, Le Marchand Loic, London Stephanie J., Nazar-Stewart Valle, Onon-Kihara Masako, Rannug Agneta, Romkes Marjorie, Ryberg David, Seidegard Janeric, Shields Peter, Strange Richard C., Stcker Isabelle, To-Figueras Jordi, Brennan Paul, Taioli Emanuela
  Źródło: Carcinogenesis 2002: 23 (8) s.1343-1350, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 312,779

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Susceptibility to lung cancer may in part be attributable to inter-individual variability in metabolic activation or detopxification of tobacco carcinogens. The glutathione S-transferase M1 (GSTM1) genetic polymorphism has been extensively studied in this context; two recent meta-analyses of case-control studies suggested an association between GSTM1 deletion and lung cancer. At least 15 studies have been published after these overviews. We undertook a new meta-analysis to summarize the results of 43 published case-control studies including 18000 individuals. A slight excess of risk of lung cancer for individuals with the GSTM1 null genotype was found (odds ratio (OR) = 1.17, 95 p.c. confidence interval (CI) 1.07 - 1.27). No evidence of publication bias was found (P = 0.4), however, it is not easy to estimate the extent of such bias and we cannot rule out some degree of publications bias in our rsults. A pooled analysis of the original dsata of about 9500 subjects involved in 21 case-control studies from the international Collaborative Study on genetic Dusceptibility to Environmental Carcinogens (GSEC) data set was performed to assess the role of gsTM1 genotype as a modifier of the effect of smoking on lung cancer risk with adequate power. Analyses revealed no evidence of increased risk of lung cancer among carriers of the GSTM1 null genotype (age-, gender- and center-adjusted OR = 1.08, 95 p.c. CI 0.98 - 1.18) and no evidence of interaction between GSTM1 genotype and either smoking status or cumulative tobacco consumption.


  3/10

  Tytuł oryginału: Ocena stężeń tyreotropiny u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, leczonych hormonem wzrostu.
  Tytuł angielski: Assessment of thyrotropin concetrations in children with somatotropin deficiency treated with growth hormone.
  Autorzy: Kalina-Faska Barbara, Kalina Maria, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.17-21, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W literaturze spotyka się sprzeczne opinie na temat wpływu leczenia GH na oś podwzgórze-przysadka-tarczyca w zakresie wydzielania TSH. Niektórzy autorzy opisują możliwość całkowitego zahamowania wydzielania TSH z wystąpieniem jawnej niedoczynności tarczycy, inni nie stwierdzają takiego działania GH. Celem pracy była ocena wpływu leczenia rGH na zachowanie się stężeń TSH u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, będących przed leczeniem w eutyreozie. Badanie przeprowadzono w grupie 32 dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, będących w I stadium dojrzewania wg Tannera, u których wykluczono zaburzenia funkcji tarczycy (T4, T3, fT4, fT3, test z TRH). Stosowano rGH (Genotropin a 16j-Pharmacia) w dawce 0,7j/kg/tydz. Przed leczeniem oraz w 6 i 12 miesiącu podawania rGH wykonano test z TRH, oznaczając TSH w 0', 20', 30', 60', 120'. Wyniki poddano analizie statystycznej [p(ŕ) 0,05]. Podstawowe stężenia TSH przed podaniem rGH mieściły się w granicach normy, a odpowiedź TSH na TRH była prawidłowa z max. wzrostu w 20'. Stwierdzono statystycznie znamienne obniżenie się stężeń TSH po 6 i 12 miesiącach leczenia w poszczególnych minutach testu u wszystkich dzieci. Obniżone stężenia TSH podczas leczenia mieściły się w granicach normy. Podczas leczenia rGH dochodzi do obniżenia podstawowych i stymulowanych stężeń TSH, jednakże w granicach norm. Zjawisko to przypuszczalnie związane jest z bezpośrednim wpływem podawanego rGH na uwalnianie somastatyny - ...

  Streszczenie angielskie: There are contradictory literature opinions on the influence of GH therapy on the hypothalamus-hypophysis-thyroid gland axis concerning TSH secretion. Some researchers describe the possibility of complete inhibition of TSH secretion followed by overt hypothyroidism, the others do not confirm it. The aim of the study was to assess influence of the rGH theraphy on TSH concentrations in GH-deficient children, who were euthyroid prior to the treatment. The study was carried out in group of 32 children with isolated GH-deficiency in the 1st stage of sexual development according to the Tanner scale, in whom disorders of thyroid gland were excluded (T4, T3, fT4, fT3, TRH test). Recombinant GH (Genotropin a 16U-Pharmacia) was used for the treatment in the dose of 0.7 U/kg/week. Before the treatment, as well as in the 6th and 12th month of GH administration, the TRH test was performed and TSH levels were assessed in 0', 20', 30', 60', and 120 minute. The results were statistically analysed [p(ŕ) 0.05]. Basal TSH levels prior to rGH administration were within normal range and the TSH response on TRH was normal with the maximal increase in the 20 th minute. A statistically significant decrease of TSH concetrations was noted after 6 and 12 months of treatment in respective minutes of the test in all children. However, decreased TSH concetrations during the therapy were within normal range. During rGH therapy there is a decrease of basal and simulated TSH cocetrations, however ...


  4/10

  Tytuł oryginału: Badanie sonograficzne worka mosznowego u chłopców.
  Tytuł angielski: Ultrasound examination of the scrotum in boys.
  Autorzy: Kalina-Faska Barbara, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Kalina Maria, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badanie ultrasonograficzne znalazło zastosowanie w obiektywnej ocenie położenia, budowy i wielkości struktur worka mosznowego, a także w rozpoznawaniu zmian ogniskowych oraz zapalnych w jądrach i najądrzach. Nasza praca ma na celu podkreślenie potrzeby i znaczenia wykonywanych badań ultrasonograficznych w diagnostyce nieprawidłowości w obrębie worka mosznowego u chłopców. Przebadano 180 chłopców w wieku 2-17 lat, skierowanych z powodu ginekomastii (70), wnętrostwa (45), przedwczesnego dojrzewania (11), wyczuwalnych zgrubień powrózka nasiennego (30) i asymetrii wielkości jąder (24). Badanie wykonano aparatem Acuson 128 XP, głowicą liniową 7,5 MHz z użyciem kolorowego Dopplera (i/lub aparatem Sequoia, głowicą liniową 8-15 MHz). U wszystkich chłopców z jednostronnym lub obustronnym wnętrostwem uwidoczniono jądra w kanałach pachwinowych na róznej wysokości. U 19 chłopców z ginekomastią stwierdzono żpn, u 10 torbiele najądrza, a u 3 drobne zwapnienia, u 2 żpn, a u jednego zmianę guzowatą (Leydigioma). U 95 proc. chłopców z żpn stwierdzono żylaki lewostronne, u 5 proc. obustronne, w różnym stopniu zaawansowania. U jednego z pacjentów dodatkowo uwidoczniono wodniaka powrózka nasiennego. Przyczyną asymetrii wielkości jąder był wodniak jądra u 16 pacjentów i żpn u 8 pacjentów. Badanie sonograficzne stanowi uzupełnienie badania fizykalnego, a w wielu przypadkach pozwala wykazać zmiany niedostępne badaniu klinicznemu. Ze względu na nieinwazyjność i dużą zdolność rozdzielczą ...

  Streszczenie angielskie: Ultrasound examination is applied in the objective evaluation of size of scrotal structures as well as in diagnosing focal and inflammatory lessions in testes and epididymis. The aim of our study is to point out the necessity and significance of the ultrasound in diagnostics of abnormalities within the scrotum in boys. The examination included 180 boys, aged 2-17 years, referred because of gynecomastia (70), cryptorchism (45), precocious puberty (11), palpable thickenings of the spermatic cord (30) and asymmetry of testicular size (24). Ultrasound examination was carried out with Acuson 128 XP, linear tranducer 7.5 MHz, along with color flow Doppler (and/or Sequoia, linear tranducer 8-15 MHz). Testes in the inguinal canals at different levels were visualised in all boys with unilateral or bilateral cryptorchism. Varicocele were seen in 19 boys with gynecomastia, epididymal cysts in 10, microlithiasis in 3 cases. Testicular volume in boys with precocious puberty exceeded 2 SD, additionaliy there was microlithiasis in one patient, in 2 patients varicocele and in one boy tumor was found (Leydig's cell tumor). Varices were left-sides in 95 p.c. boys with varicocele, in 5 p.c. they were bilateral at different stage. Additionally in one patient hygroma of the spermatic cord was found. Asymmetry of testicular size was caused by hydrocele in 16 patients and varicocele in 8 cases. Ultrasound in supplementary to the physical examination of testes, and in many cases it enables ...


  5/10

  Tytuł oryginału: Przedwczesne dojrzewanie GnRH-zależne u chłopca z guzem z komórek Leydiga.
  Tytuł angielski: GnRH-dependent precocious puberty in a boy with Leydig-cell tumor.
  Autorzy: Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Kalina-Faska Barbara, Kalina Maria, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.53-55, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano indukowane GnRH-zależne przedwczesne dojrzewanie u chłopca z hormonalnie czynnym guzem jądra zbudowanym z komórek Leydiga. Długotrwała ekspozycja na steroidy płciowe spowodowała wcześniejszą aktywację osi podwzgórze-przysadka. Po zastosowanym leczeniu analogiem LHRH uzyskano zahamowanie progresji cech dojrzewania.

  Streszczenie angielskie: GnRH-dependent precocious puberty in a boy with Leydig-cell tumor is presented. Precocious activation of the hypothalamo-pituitary axis was caused by long-term exposition to sex-steroids. Long-acting LHRH-analog treatment suppressed the process of precocious puberty.


  6/10

  Tytuł oryginału: Occurrence of enterotoxigenic Staphylococcus aureus in food.
  Autorzy: Holeckova Beata, Holoda Emil, Fotta Marian, Kalinacaova Viera, Gondol Julius, Grolmus Jan
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (2) s.179-182, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Gastroenteritis is one of the most frequent microbial diseases, which is caused by the ingestion of food contaminated with staphylococcal enterotoxins. In our study, the production of staphylococcal enterotoxins A, B (SEA, SEB) and the presence of respectiave staphylococcal enterotoxin genes were investigated in the field S. aureus isolates obatained from foods and food industry manufactures in East Slovakia. Radioimmunoassay (RIA), polymerase chain reaction (PCR) and dit-baalot hybaridisation were used for examination. The ability to synthetise enterotoxins was found in 20 (39.2 p.c.) of the total number of 51 isolates. Production of SAW was recorded in 3 (5.9 p.c.), production of SEB in 12 (23.5 p.c.) and production SEA together with SEB in 5 (9.8 p.c.) staphylococcal isolates. Nine (47.4 p.c.) sheep cheese isolates of the total number of 19 produced enterotoxins, especially SEB (36.8 p.c.). S. aureus isolates from pasta were enterotoxigenic in 6 cases (33.3 p.c.). The synthesis of enterotoxings was not detected in Bryndza cheese and sausages isolates. One enterotoxigenic isolate was obatained from smears of technological equipment and 4 isolates from throat and nasal swabs. No differences in results were recorded between RIA and PCR as well as PCR and dot-blot hybridisation. Our results suggest that ist is of special importance to follow the presence of enterotoxigenic S. aureus strains in foodstuffs, especially for protecting the consumers from food poisoning.


  7/10

  Tytuł oryginału: Plejotropowe działanie fenofibratu mikronizowanego u chorych z hiperlipidemią mieszaną.
  Tytuł angielski: Pleiotropic effects of micronised fenofibrate in patients with combined hyperlipidemia.
  Autorzy: Okopień Bogusław, Cwalina Łukasz, Haberka Maciej, Kowalski Jan, Zieliński Marek, Szwed Zygmunt, Kalina Zbigniew, Herman Zbigniew S.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.465-466, 468-469, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Coraz więcej nowych badań wskazuje na plejotropowe działanie fibratów. Oprócz zmniejszenia stężeń lipidów w osoczu, mogą one wpływać na nieprawidłowości krzepnięcia krwi i stabilizować zmiany miażdżycowe - będące częstym wynikiem pobudzenia komórek zapalnych w ścianie naczyń. Przeciwzapalne działanie fenofibratów obejmuje hamowanie uwalniania wielu cytokin, takich jak czynnik marwticy guza alfa (TNF-ŕ), przez te komórki. Celem pracy była ocena wpływu fenofibratu na osoczowe stężenia inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1) oraz fibrynogenu u chorych z mieszaną dyslipidemią. Ponadto, ocenialiśmy ilość TNF-ŕ, uwalnianego przez monocyty wyizolowane z krwi obwodowej, przed i po leczeniu. Czternaścioro chorych (8 kobiet i 6 mężczyzn) z hiperlipidemią typu IIb leczono mikronizowanych fenofibratem (Lipanthyl 200 m, Fournier) w dziennej dawce 200 mg przez miesiąc. Grupa kontrolna składała się z 12 osób, dobranych pod względem wieku, z prawidłowymi wartościami lipenii, potwierdzonymi badaniami biochemicznymi. Stężenia PAI-1 i TNF-ŕ w osoczu mierzono metodą ELISA. Stężenia fibrynogenu mierzono powszechnie stosowaną metodą Claussa. Przed leczeniem, stężenia badanych czynników hemostatycznych i TNF-ŕ były znamiennie większe w grupie hiperlipidemii typu IIb, w porównaniu z grupą kontrolną. Miesięczne leczenie fenofibratem spowodowało znamienne zmniejszenie stężeń triglicerydów i cholesterolu całkowitego. Po leczeniu, stężenia PAI-1 i fibrynogenu także uległy znamiennemu ...

  Streszczenie angielskie: More and more recent studies demonstrate th pleiotropic effects of fibrates. Except lowering plasma lipid levels they can influence blood coagulation abnormalities and stabilise atherosclerotic lesions - a frequent result of the activation of inflammatory cells within the vascular wall. The anti-inflammatory action of fibrates inclues inhibiting the release of many cytokines, such as Tumor Necrosis Factor e (TNF-ŕ) by these cells. The aim of this study was to evaluate the effect of fenofibrate on the plasma levels of Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) and fibrinogen in patients with combined dyslipidaemia. Moreover, we assessed the amount of TNF-ŕ released by peripheral blóód isolated monocytes before and after therapy. Fourteen patients (8 women and 6 men) with hyperlipidemia IIb were treated with micronised fenofibrate (Lipanthyl 200 m, Fournier) in a daily dose of 200 mg for one month. The control group consisted of 12 individuals matched for age with biochemical confirmation of normolipaemia. Plasma PAI-1 and TNF-ŕ levels were measured by the ELISA method. Fibrinogen levels were measured according to the commonly used Clauss method. Before treatment the haemostatic compounds and TNF-ŕ studied were significantly higher in the group with hyperlipidaemia IIb compared to the control group. One-month therapy with fenofibrate resulted in significant decrease of triglycerides and total cholesterol. After treatment, PAI-1 and fibrinogen levels also decreased ...


  8/10

  Tytuł oryginału: Zawartość produktów peroksydacji lipidów a aktywność lipazy trzustkowej w treści torbieli rzekomych trzustki u ludzi z przewlekłym zapaleniem trzustki.
  Tytuł angielski: Lipid peroxidation products and the pancreatic lipase activity in the contents of pancreatic pseudocysts in people with chronic pancreatitis.
  Autorzy: Brentek Wiesław, Wysocki Janusz, Kalina-Faska Barbara
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.299-307, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Ponieważ coraz więcej doniesień naukowych potwierdza udział ataku wolnorodnikowego tlenu w patomechanizmie przewlekłego zapalenia trzustki (p.z.t.), może to dotyczyć również powikłań zapalnych, jakimi są torbiele rzekome trzustki (t.rz.t.). Tymczasem mało, jeśli nie brak, jest doniesień z literatury przedmiotu oceniających zawartość nadtlenków lipidowych w t.rz.t., podczas leczenia drenażem przezskórnym. Cel pracy: Za cel niniejszej pracy postawiono ocnę obecności i zachowania produktów peroksydacji lipidów pod postacią nadtlenków lipidowych: koniugatów dienowych, endonadtlenków cyklicznych i zasad Schiffa w treści torbieli rzekomych trzustki uzyskanej podczas drenażu przezskórnego sterowanego ultrasonograficznie u chorych na p.z.t. Materiał i metody: W badanej grupie 83 osób z t.rz.t. o etiologii alkoholowej i żółciopochodnej w przebiegu p.z.t. hospitalizowanych w II Klinice Chorób Wewnętrznych Śląskiej AM, wyodrębniono dwie podgrupy chorych z niską, względnie "prawidłową" (n = 31) i wysoką (n = 52) aktywnością lipazy trzustkowej w treści t.rz.t. wobec stężenia lipazy w osoczu. Ponado prześledzono korelację pomiędzy stężeniami substratowych triglicerydów, oraz stężeniami lipolitycznych produktów lipazy trzustkowj, tj. wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu w wyodrębnionych podgrupach chorych w treści pobranej podczas drenażu przezskórnego torbieli pod kontrolą USG. Do oceny zostali zakwalifikowani chorzy z p.z.t., według poniższych kryteriów: ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Since an increasing number of scientific reports confirms contribution of the fre radical attack in the mechanism of the chronic pancreatitis, it may also concern inflammatory complications such as pancreatic pseudocysts. However, there are no reports analysing contents of lipid peroxides in pseudocysts during percutaneous drainage. Objectives: The aim of this study was to evaluate products of lipid peroxidation in the contents of pancreatic pseudocysts obtained during the ultrasound guided percutaneous drainage in patients with the chronic creatitis. The novelty in this study is determination of lipid peroxidation products in the contents of pseudocysts in the form of diene conjugates, cyclic endoperoxides and Shiff bases. Material and methods: In the examined group of 83 patients with pancreatic pseudocysts in the course of chronic pancreatitis, hospitalised in the 2nd Department of Internal Medicine of the Silesian Uniersity School Medicine, two subgroups of patients were separated. The first subgroup (n = 31) consisted of patients with the "normal" and the other one (n = 52) with the high activity of the pancreatic lipase in the contents of pancreatic pseudocysts in comparison to the activity of the plasma lipase. Moreover, correlation was followed among substrate triglycerides, as well as among concentrations of lipolytic products of the pancreatic lipase, i.e. free fatty acids and glycerol in the contents obtained during the ultrasound guided ...


  9/10

  Tytuł oryginału: Stres a szkoła przetrwania.
  Tytuł angielski: Stress and survival.
  Autorzy: Kalina Roman Maciej, Tomczak Andrzej, Jasiński Tadeusz
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.397-404, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • medycyna sportowa
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Koniecznym elementem przygotowania pilota wojskowego do wypełnienia jego zawodowej misji jest trening szkoły przetrwania (servival). Jest on ściśle związany z oddziaływaniem czynnika stresu. Autorzy podnoszą kwestie zjawiska stresu w odniesieniu do szkoły przetrwania uwzględniając specyfikę adaptacji pilota wojskowego do działania w dwóch środowiskach: w powietrzu i na ziemi. Dotychczasowe wyniki badań ujawniały, że tylko około 23 proc. pilotów wojskowych jest przygotowanych w stopniu co najmniej dostatecznym do działań w odosobnieniu. Wymaga to więc poszukiwania innych form szkolenia niż wg tradycyjnych standardów militarnych.

  Streszczenie angielskie: A survival is an important element of the military pilot training. It is closely related to an effect of stress. A relationship between stress and survival is being analized. Specific adaptation of military pilots to act in air and on the earth is also being considered. Available results have shown that only 23 p.c. of the military pilots is being prepared to act in solitude to a moderate degree. Therefore, other forms of training should be though.


  10/10

  Tytuł oryginału: Ilościowa metoda ultradźwiękowa - QUS. Nowe możliwości oceny i monitorowania osteoporozy.
  Tytuł angielski: Quantitative ultrasound - QUS. New possibilities of assessment and monitoring of osteoporosis.
  Autorzy: Kalina Maria, Łabuzek Krzysztof, Kalina-Faska Barbara
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.60-63, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca dotyczy nowej metody badania kości, jaką jest ilościowa ultrasonografia. Podkreślono możliwości wykorzystania tej metody w rozpoznawaniu i monitorowaniu osteoporozy na podstawie piśmiennictwa i w konfrontacji z własnymi doświadczeniami.

  Streszczenie angielskie: The study refers to quantitative ultrasound which is a new method of assessing bone tissue. Possibilities of using this method in diagnosing and monitoring of osteoporosis were presented in confrontation with literature and own experience.

  stosując format: