Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KALECIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zastosowanie aparatu wewnątrzustnego u pacjentów chrapiących i z bezdechem śródsennym - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: The application of an intraoral appliance in the treatments of obstructive sleep apnoea - a preliminary report.
Autorzy: Maślanka Teresa, Kalecińska Ewa, Bogucki Zdzisław Artur, Brzecka Anna
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.133-136, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili problem bezdechu śródsennego oraz sposób wykonania aparatu redukującego chrapanie i towarzyszący mu bezdech śródsenny. Opisany aparat wewnątrzustny wykonywany jest indywidualnie dla każdego pacjenta z tworzyw termoplastycznych w określonym położeniu protruzyjnym. W trakcie przygotowywania aparatu kontrolowana jest czynność stawów skroniowo-żuchwowych za pomocą aksjografu Quick-Axis.

  Streszczenie angielskie: The authors present the problem of obstructive sleep apnoea, and describe the fabrication of an intraoral appliance reducing apnoea and snoring. The intraoral appliance described is made individualy for each patient in mandibular protrusion, using thermoplastic materials. During procedure the function of the temporomandibular joints is controlled with the use of a Quick-Axis axiograph.


  2/2

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia (Kazimierz Dolny, 23-25 maja 2002 r.).
  Tytuł angielski: Report of II Conference of Polish Association of Craniomandibular Disorders (Kazimierz Dolny 23-25 May 2002).
  Autorzy: Kalecińska Ewa, Dominiak Marzena
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.337-338, il. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia Kazimierz Dolny 23-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Dysfunkcji Narządu Żucia

  stosując format: