Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAJOR
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rak śluzowo-naskórkowy w krtani.
Tytuł angielski: The mucoepidermoid carcinoma of the larynx.
Autorzy: Gierek Tatiana, Bielecki Ireneusz, Kajor Maciej, Smółka Wojciech, Pająk Jacek
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.621-624, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono trzy przypadki raka śluzowo-naskórkowego w krtani, które rozpoznano u mężczyzn po 50 r.ż. U dwóch chorych krtań usunięto w całości (T3N0), jednego chorego (T1N0) operowano metodą Kleinsassera.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zaburzenia immunologiczne u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit.
  Tytuł angielski: Immunological disturbances in children with Inflammatory Bowel Disease.
  Autorzy: Grzybowska-Chlebowczyk Urszula, Woś Halina, Więcek Sabina, Kajor Maciej, Szymańska Maria, Staszewska-Kwak Anna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.235-239, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Procesy zapalne w błonie śluzowej jelita mogą wynikać z pierwotnego efektu regulacji układu immunologicznego. Rozważa się mechanizm autoagresyjny, za którym przemawiają zarówno objawy kliniczne, współwystępowanie z różnymi schorzeniami autoimmunologicznymi, jak i obecność autoprzeciwciał w surowicy krwi. Celem pracy była ocena zaburzeń immunologicznych u dzieci z zapaleniami jelit. Pacjenci i metodyka: Badaniami objęto 45 pacjentów, w wieku od 3 lat do 17 (średni wiek 12 lat), z zapaleniami jelita grubego. U 10 dzieci (22 proc.) rozpoznano chorobę Leśniowskiego-Crohna, u 20 (44 proc.) wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Natomiast 15 dzieci (34 proc.) stanowiły dzieci z zapaleniem jelita grubego na podłożu alergii pokarmowej. U wszystkich dzieci oznaczono poziomy immunoglobulin A, M, G w surowicy krwi oraz przeciwciała przeciw jądrowe (ANA), przeciw mitochondrialne (AMA), przeciw mięśniom gładkim (ASMA) i przeciwko komó kom okładzinowym żołądka (APCA) - test Combi. U części pacjentów oznaczono cytoplazmatyczne przeciwciała antyneutrofilowe (ANCA). Wyniki: Największe zaburzenia immunologiczne stwierdziliśmy u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, szczególnie pod postacią wysokiego stężenia IgA (70 proc.) i obecności autprzeciwciał w surowicy krwi. Wśród dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego podwyższone stężenie IgA stwierdzono u 50 proc., a obecność autprzeciwciał u 40 proc., najczęściej były to ANA. Natomiast jedynie w grupie pacjentów z zapaleniem jelita grubego w przebiegu alergii pokarmowej stiwerdzono obniżone poziomy IgA i IgG (u 1/3 pacjentów)...


  3/3

  Tytuł oryginału: Kliniczna, morfologiczna, morfometryczna i ultrastrukturalna analiza wrodzonych zaburzeń proporcji typów włókien mięśniowych (CFTD) - analiza dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Clinical, morphological, morphometric and ultrastructural features of Congenital Fiber-Type Disproportion (CFTD) - analysis of two cases.
  Autorzy: Kajor Maciej, Marszał Elżbieta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Jasik Krzysztof
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.120-124, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Miopatia z zaburzeniami dysproporcji włókien mięśniowych (CFTD) była poraz pierwszy opisana przez Brooka w 1973 roku. Objawy kliniczne CFTD są różne. Od łagodnej hipotomii do postaci ciężkich z zaburzeniami oddychania i przedwcześnie z tym związanym zgomen. Autorzy opisują dwoje dzieci z osłabieniem siły mięśniowej, hipomimiczną twarzą, nosową mową, hyperlordozą i trudnością w zaciskaniu oczu. Opis przypadków: U dwojga opisanych dzieci przeprowadzono badanie neurologiczne oraz badania: biochemiczne krwi, moczu, enzymów mięśniowych, EMG i przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Wykonano biopsję mięśnia czworogłowego uda który badano histopatologicznie i histoenzymatycznie oznaczając dehydrogenazę bursztynianową, diaforazę, ATP-azę kwaśną i zasadową, trichrom Mallory'ego oraz PAS i Oil red na spichrzanie glikogenu i tłuszczów. Do morfometrycznej analizy obrazu tkanki mięśniowej użyto komputerowego systemu analizy obrazu VIDS IV (AMS Cambridge). Badania laboratoryjne oraz ultrastrukturalne tkanki mięśniowej nie wykazały odchyleń od normy. Na podstawie badań histoenzymatycznych i morfometrycznych rozpoznano łagodny i postępujący wariant miopatii z wrodzoną dysproporcją typów włókien mięśniowych (CFTD). Wnioski: W miopatii CFTD niezależnie od obrazu histologicznego manifestacja kliniczna oraz rokowanie mogą być diametralnie różne.

  stosując format: