Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KACZOROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Sympozjum RTO/HFM - NATO "Dezorientacja przestrzenna w pojazdach wojskowych: przyczyny, skutki i postępowanie".
Autorzy: Klukowski Krzysztof, Kowalczuk Krzysztof, Kaczorowski Zbigniew, Pawlik Marian
Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.329-333, il. - Sympozjum RTO/HFM - NATO pt. Dezorientacja przestrzenna w pojazdach wojskowych: przyczyny, skutki i postępowanie La Coruna 15-17.04. 2002
Sygnatura GBL: 304,985

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  2/2

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ośrodkowych testów ENG w diagnostyce klinicznej i orzecznictwie lotniczo-lekarskim.
  Tytuł angielski: ENG tests in the clinical diagnosis and medico-aviation certification.
  Autorzy: Kaczorowski Zbigniew
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.367-377, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wyników badań ośrodkowych, zmodyfikowanych testów elektronystagmograficznych (kierunkowo-spojrzeniowego, spojrzeniowo-wodzonych oraz optokinetycznych), wykonanych u zdrowych członków personelu latającego w celu określenia wartości norm oraz porównanie wyników tych testów z wynikami osób zdrowych niezwiązanych z lotnictwem, pilotów ze stwierdzoną skłonnością do nadmiernej lub nieuświadomionej dezorientacji przestrzennej oraz chorych z patologią ośrodkową układu przedsionkowego.

  Streszczenie angielskie: The studies aimed at evaluating the results of modified ENG control tests (gazedirection, gaze evoked test and optokinetic test) carried out in aircrew to assess standard values and comparing the obtained results with those in normal subjects not related to aviation, in pilots with tendency to exaggerated or involuntary spatial disorientation, and in patients with vestibular system pattology of control type.

  stosując format: