Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KACZMARZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Możliwości poprawy funkcji replantowanego ramienia metodą wieloetapowej wtórnej rekonstrukcji.
Tytuł angielski: Possibilities of improvement of the function of replanted upper arm by means of multi-stage secondary reconstructive procedures.
Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kocięba Ryszard, Kaczmarzyk Leszek
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.403-407, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: 18-letnia kobieta doznała wyrwaniowo-zmiażdżeniowej amputacji lewego ramienia spowodowanej przez kombajn roliczny. Rozległy obszar uszkodzenia tkanek, a przede wszystkim nienaprawialne uszkodzenie nerwów: łokciowego (wyrwanie z obwodu), pośrodkowego (ubytek części proksymalnej), mięśniowo-skórnego (wyrwanie z brzuśców), dyskwalifikowało przypadek do replantacji. Wbrew wskazaniom, ze względu na młody wiek i płeć chorej podjęto próbę replatnacji, dokonując rozległego skrócenia kończyny. Odtworzono nerw pośrodkowy w wyniku nieanatomicznego jego połączenia z dostępnym w części bliższej kikutem pnia nerwu promieniowego. Wobec braku jakiejkolwiek funkcji kończyny konieczne było wykonanie wtórnych zabiegów odtwórczych. 16 tygodni po replantacji przeprowadzono korekcję opadającego nadgarstka przez usztywnienie stawu promieniowo-nadgarstkowego, uzyskując trwałe ustawienie stawu w zgięciu dłoniowym - 15ř. Korekcję ustawienia palców uzyskano przez przeniesienie ścięgien: FCU-EDC oraz FCR-EPL, AP. Brak funkcji zginania stawu łokciowego substytuowano transferem mięśnia piersiowego większego według Caroll-Kleinmann. W leczeniu zaburzeń zrostu kości ramiennej zastosowano dekortykację według Judeta-Forbesa, uzyskując prawidłowy zrost kostny. W wyniku przeprowadzonych operacji chora uzyskałą zdolność zgięcia stawu łokciowego przy obciążeniu dwóch kilogramów. Stwierdzono również efektywny powrót reinerwacji w postaci czucia protekcyjnego w zakresie kciuka i wskaziciela oraz niewielki ruch zginania palców ręki. Chora pomaga sobie replantowaną kończyną w zajęciach dnia codziennego, studiuje.

  Streszczenie angielskie: 18 year-old woman sustained an upper arm crash-avulsion-type of amputation by a harvester. Serious mutilation of the extremity and first of all irreparable nerve lesions: avulsion of ulnar nerve, large defect of median nerve, avulsion of musculo-cutaneous nerve disqualified the case for replantation. Contrary to the traditional indications, having in mind the young age and sex of the patient, the replantation was performed. Skeletal shortening of 7 cm was done. The median nerve (distal part) was neurotised by radial nerve (proximal part). After the replantation the extremity had no function at all requiring secondary reconstructive procedures. Arthrodesis of R.C. joint corrected the positioning of a wrist in 15ř flexion, which was followed by tendon transfer: FCU-EDC, FCR-EPL, AP. Elbow flexion was regained by pectoralis muscle transfer (Caroll-Kleinmann). The diastasis of the fracture site was treated by decortication and bone transplant which resulted in a complete unification. Protective sensitivity of the thumb and the index finger was reported 13 months after the replantation, 20 months after the replantation the patient, who is a student now, could flex actively the elbow lifting 2 kilograms of weight. The replanted extremity aid her in activities of daily living.


  2/3

  Tytuł oryginału: Stan jamy ustnej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów : praca doktorska
  Autorzy: Kaczmarzyk Agnieszka, Ilewicz Leszek (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Oddział Stomatologiczny, [Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia] w Zabrzu
  Źródło: 2002, [3], 166 k. : il., tab., bibliogr. 179 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Replantacja obu amputowanych goleni u dziecka - 13 lat obserwacji.
  Tytuł angielski: Replantation of both amputated shanks in a child - 13 years of observation.
  Autorzy: Jabłecki Jerzy, Kaczmarzyk Janusz, Kocięba Ryszard
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.651-656, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek szesnastoletniej chorej, u której przed 13 laty przeprowadzono pomyślnie replantacje obu amputowanych przez kosiarkę zbożową goleni. Całkowity czas niedokrwienia wynosił 11 godzin. Replantacje przeprowadzały jednocześnie dwa zespoły chirurgów. Zespolono tylko po jednym dużym naczyniu tętniczym (tętnica piszczelowa tylna) i żylnym (żyła piszczelowa głęboka) oraz jeden pień nerwowy (nerw piszczelowy tylny). Odległy wynik operacji odpowiada I stopniowi wg klasyfikacji Chena. Chora chodzi samodzielnie, używając normalnego obuwia po dowolnej powierzchni, nie kuleje, jest zdolna wykonać przysiad, stanąć na palcach. Rozróżnialność 2-punktowa na podeszwowej powierzchni paluchów wynosi 15 i 17 mm. Przypadek ten potwierdza opinię o korzystnych wynikach replantacji kończyn dolnych u dzieci. Replantacje powinny być przeprowadzane tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach, dysponujących więcej niż jednym zespołem replantacyjnym.

  Streszczenie angielskie: The case of a patient aged 16 is presented who had 13 years ago both of her shanks amputated by a harvester and successfully replanted. The total ischaemia time was 11 hours. The replantation was simultaneously performed by two teams. Only one main artery (posterior tibial a.) and vein were anastomosed, as well as one nerve (posterior tibial n.). The late result was qualified as grade I according to Chen's asessment scale. The patient can walk without limping on any surface using ordinary shoes, being able to crouch and stand on the toes. Two-point - discrimination test taken on big toes was 15 and 17 mm. The case confirms a commonly shared opinion about positive results of replantations in children. The replantations should be performed exclusively in the specialised centres having at their command more then one of the replantation team.

  stosując format: