Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KACZMARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/26

Tytuł oryginału: Kliniczna ocena mieszanki mlecznej zagęszczonej stosowanej u niemowląt z rozpoznanym refluksem żołądkowo-przełykowym.
Tytuł angielski: Clinical assessment of thickened formula in infants with gastroesophageal reflux.
Autorzy: Semeniuk Janusz, Kaczmarski Maciej, Białokoz Irena, Lebensztejn Dariusz
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.37-44, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności stosowanej w karmieniu metodą podwójnie ślepej próby zagęszczonej mieszanki mlecznej ("antyrefluksowej") w zmniejszaniu uporczywości, tj. częstości i intensywności ulewań u niemowląt. Badaniem objęto 24 niemowlęta w wieku od 3 tygodnia do 4 miesiąca życia, u których występowały uporczywe ulewania. Podczas badania nie obserwowano istotnych różnic (p = 0,13) w częstości i objętości ulewań pomiędzy dziećmi z grupy I kontrolnej (karmionych mieszanką mleczną zagęszczoną) a z grupy II badanej (karmionych mieszanką mleczną zagęszczoną), aczkolwiek obserwowano tendencję do skuteczniejszego ich ustępowania u niemowląt otrzymujących mleczną mieszankę "antyrefluksową". Różnice w obrębie grupy odnoszące się do uporczywości ulewań przed badaniem i podczas badania były znamienne u dzieci z obu grup; wykazano częstsze ustępowanie ulewań u niemowląt karmionych zagęszczoną mieszanką mleczną (p - 0,031 u dzieci z grupy I w przeciwieństwie do p = 0,0023 u dzieci z grupy II). Analizując wartości podstawowych parametrów pH-metrycznych przełyku rejestrowanych u niemowląt z obu grup stwierdzono znamienną poprawę wyłącznie indeksu reflksu żołądkowo-przełykowego u otrzymujących mieszankę zagęszczoną (p 0,001), czego nie obserwowano u dzieci z grupy kontrolnej (p = 0,09). Składnik zagęszczający zawarty w stosowanej mieszance mlecznej przyspieszał kliniczną remisję ulewań i wpływał na normalizację wartości wybranych parametrów pH-metrycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was clinical assessment in a double-blind placebo-controlled study of the efficacy of thickened formula ("anti-regurgitation" formula) in decreasing the frequency and intensity of regurgitation in infants. Due to severe and persistent regurgitation, 24 infants aged 3 weeks to 4 months were investigated. During the study there were no significant differences in the frequency and volume of regurgitation between the control group I (with milk non-thickened formula) and the examined group II (with the thickened formula) (P = 0.13), but a tendency towards more efficient decrease of regurgitation was observed in the group that received the "anti-regurgitation" formula. The differences within the groups before and during the study were significant in both groups, with the better reduction of regurgitations in the group with thickened formula (P = 0.031 in group I vs. P = 0.0023 in group II). Analysis of the basic pH-metric parameter values showed significant improvement exclusively in the ER index in group II receiving thickened formula (P 0.001), which was not observed in the control group I (P = 0.09). The milk-thickening agent added to infant formula hastened clinical remission of regurgitation and affected the normalization of selected pH-metric parameter values.


  2/26

  Tytuł oryginału: Kaszel przewlekły u dzieci - przyczyny, rozpoznanie i leczenie.
  Tytuł angielski: Chronic cough in children - aetiology, diagnosis and treatment.
  Autorzy: Wasilewska Jolanta, Kaczmarski Maciej, Matuszewska Elżbieta, Daniluk Urszula, Krasnow Aleksander, Skiba Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.17-18, 20-23, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cough may be defined as a physiologic response to foreign or noxious substances that enter or irritate the respiratory tract. Chronic cough in childhood is common complaint. In this review current general concepts on the pathophysiology, clinical presentations, diagnosis and treatment of cough in children are discussed.


  3/26

  Tytuł oryginału: Fizjologiczne i patologiczne mechanizmy regulujące łaknienie u człowieka.
  Tytuł angielski: Physiological and pathological mechanisms regulating human appetite.
  Autorzy: Daniluk Urszula, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Matuszewska Elżbieta, Krasnow Aleksandra, Skiba Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.34-37, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The variety of factors that influence food intake makes thrugh studies of mechanisms regulating human appetite and metabolic homeostasis considerably difficult. Many substances affecting hunger and satiety centres in the hypothalamus have been found. In recently years a lot of attention wa paid to leptin, which breaks the appetite and to neuropeptide Y, which acts inthe opposite way. However the activity of these substances seems to be more complicates and connected with the presence of other mediators, e.g. hormones (insulin, CRH, MSH, CCK), peptides (CART, ARP) and cytokines (II-1, II-6, TNF?). Other endogenic substances that regulate appetite independently form leptin are serotonin, noradrenaline, galanin, BDNF, CNTF. The disturbances of endo- and exogenous factors that regulate appetite cause disorexia and excessive appetite. Up till now a lot of attempts of pharmacological treatment at obesity and anorexia nervosa have been undertaken. More effective therapeutic methods based on modern scientific achievements are still being investigated.


  4/26

  Tytuł oryginału: Total IgE levels and skin test results in children under three years of age with food hypersensitivity.
  Autorzy: Malinowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR280-CR287, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The most common tools of allergologic diagnostics are skin prick tests (SPT) and total serum IgE (IgE total) determinations. Material/Methods: The study was carried out in a group of 348 children aged 5 to 36 months. All the children underwent SPT using 12 food allergens and in 229 of them also 9 inhalant allergens were tested. Assessment of test positivity utilized relative criteria, i.e. the result was regarded as positive if a wheal with S surface area exceeding or equal to 0.25 of the surface area SO of a control wheal was formed. In this study group, 291 had IgE total levels determined. They were divided into the groups with elevated and normal IgE total levels on the basis of two standards, i.e. the standards recommended by the manufacturer of the test reagents used to determine IgE total (BioWhittaker) and the population standards. Resutls: Positive SPT results for food allergens were obtained in 15.8 p.c. of the examined children, for inhalant ones in 21.8 p.c. The factors taken into account in the analysis of impact on SPT results included age, sex, living place and the use diet. Elevated IgE total levels according to the manufacturer's standards were detected in 35.0 p.c., and according to the population standards in 67.0 p.c. of the examined children. The obtained positive test results were compared with elevated IgE total in the studied patients.Conclusions: 1. Feasibility of SPT at this age. 2. Determination of normal IgE total range in the group of children below three requires further studies.


  5/26

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/26

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci a idiopatyczne schorzenia o lokalizacji poza przewodem pokarmowym.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection in children and idiopathic diseases localized beyond the gastrointestinal tract.
  Autorzy: Maciorkowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Kondej-Muszyńska Katarzyna, Franus Józef
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.117-122, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o dostępne piśmiennictwo i własne doświadczenia kliniczne autorzy wskazują na możliwość związku zakażenia Helicobacter pylori (H. pylori) u dzieci z objawami klinicznymi, które znajdują lokalizację poza przewodem pokarmowym. Zwraca się uwagę na prawdopodobną etiopatogenetyczną rolę tej bakterii w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologiczny, takich jak: choroba Sch”nleina-Henocha, autoimmunologiczna trombocytopenia, zespół Sj”grena, nietkóre choroby skóry (pokrzywka, trądzik różowaty), bóle głowy, omdlenia, niedokrwistość syderopeniczna oraz zapalenie błony naczyniowej oka. Mechanizmy odpowiedzialne za powyższą manifestację zakażenia H. pylori poza przewodem pokarmowym nie zostały dokładnie poznane, aczkolwiek wiele istotnych zmian morfologicznych w tych schorzeniach dotyczy drobnych naczyń krwionośnych. Wzrasta liczba publikacji opisujących schorzenia o lokalizacji poza przewodem pokarmowym w których potwierdzono infekcję Helicobacter pylori i u których uzyskano poprawę po eradykacji tej bakterii. Spostrzeżenia te należy wykorzystać szczególnie w rozpatrywaniu patogenezy schorzeń uważanych za idiopatyczne.

  Streszczenie angielskie: Basing on the literature and own clincal experiments, the authors indicated a possible correlation between Helicobacter pylori infection and clinical symptoms localized beyond tha gastrointestinal tract in children. Helicobacter pylori may play an etiopathogenic role in the devolopment of autoimmune diseasesw such as, Sj”gren syndrome, Sch”nlein-Henoch disease, autoimmune thrombocytopenia, some skin diseases (urticaria, rosacea), migrain, syncopes, sideropenic refractory anemia and uveoscleritis. The mechanisms responsiblefor the manifestation of Helicobacter pylori infection beyond the gastrointestinal tract have not been explained so far, however many essential morphological changes affect fine blood vessels in these illnesses. There are numerous publications describing diseases localized beyond the gastrointestinal tract in which Helicobacter pylori infection was confirmed and improvement was noticed after its eradication. These findings should be used especially in the pathogenesis of idiopathic diseases.


  7/26

  Tytuł oryginału: Korelacja wyników badań: pH-metrycznego i radiologiczengo stosowanych u dzieci z podejrzeniem refluksu żołądkowo-przełykowego.
  Tytuł angielski: Comparative assessment of diagnostic methods used in the evaluation of gastroesophageal reflux in children.
  Autorzy: Semeniuk Janusz, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Białokoz Irena, Krasnow Aleksander
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.11-16, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Całodobowe monitorowaanie pH śródprzełykowego jest powszechnie uznane jako najczulszy test diagnostyczny na potwierdzenie obecności refluksu żołądkowo-przełykowego (rpż). Kontrowersyjnie oceniana jest rola badań rentgenowskich górnego odcinka przewodu pokarmowgo z barytem w wykrywaniu rpż, mimo dotychczas wieloletniego ich stosowania. Cel pracy: Celem pracy jest określenie użyteczności i dokładności obu powyższych metod diagnostycznych w wykrywaniu rpż. Materiał i metody: Przebadano 117 dzieci obojga płci w wieku od 3 lat do 15 lat (x = 8,7 lat), zgłaszających zróżnicowane objawy refluksowe. Wyniki: Wykonane badania rentgenowskie, oceniające stan morfologiczny połączenia żołądkowo-przełykowego, wykazały sponatniczny refluks żołądkowo-przełykowy (rżp), u 26 proc badanych, u których jego istnienie potwierdzono uprzednio całodobowym monitorowaniem pH śródprzełykowego. Zastosowanie zabiegów prowokujących (test wodny/syfonowy, zmiana ułożenia) zwiększyło czułość wykrywania rżp badaniem radiologicznym do 70 proc., zaś jego pozytywną wartość przewidywania do 80 proc. U 5 młodych pacjentów klinicznie manifestujący się rpż wykryto badaniem radiologicznym pomimo braku jego potwierdzenia monitorowaniem pH śródprzełykowego. Stwierdzono istotnie wyższy odsetek czasu trwania pH poniżej 4,0 w pozycji stojącej u pacjentów, którzy mieli rżp (9,8 ń 1,2 proc.) w porównaniu do tych, u których rżp nie wykryto w badaniach radiologicznych z barytem (7,0 ń 0,9 proc.) (p = ...

  Streszczenie angielskie: Background: Continuous 24-hour esophageal pH monitoring is generally considered as the most sensitive diagnostic test fot the gastroesophageal reflux (GER) confirmation. A lot of controversy still remains as far as the role of barium esophagogram in GER diagnosis is concerned, despite its long duration of applying. Aim of the study: The aim of the study the assessment of the usefulness and accurracy of radiological method with barium and its comparative evaluation to 24-hour esophagaeal pH monitoring in GER diagnosis. Material and methods: We examined 117 children, both sexes, aged 3 to 25 years (mean age - 8.7 years) with varied clinical presentation of GER symptoms. Results: The positive radiological findings were documented in 26 p.c. of the investigated children, in whom simultaneously GER was confirmed in continuous 24-hour esophageal pH monitoring. The application of GER provocative manoeuvers (water-siphon tes, change of the position) improved the sensitivity of GER diagnosis in radiological method to 70 p.c. and its positive predictide value to 80 p.c. In 5 patients with GER clinical manifestation, barium esophagogram showed the presence of GER, while it was not confirmed by continuous 24-hour esophageal pH monitoring. The significant higher percentage of pH duration below 4.0 in position was found in patients with positive GER radiological findings (9.8 ń 1.2 p.c.) comparing to the patients with negative radiological results (7.0 ń 0.9 p.c.) (p = 0.2). ...


  8/26

  Tytuł oryginału: Total IgE levels in children under three years of age.
  Autorzy: Malinowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR113-CR118, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The course of type 1 allergic reaction is a result of complex immune processes in which immunoglobulin E plays a crucial role. The serum level of this immunoglobulin (IgE total) is closely related to the age of the patient. The presented paper analyses IGE total in children below 3. Material/Methods: The study was carried out in group of 291 patients aged 5 - 39 months. IgE total were determined using the Fluoro-FAST 3M. The analysis took into consideration the age, sex and living place of the examined children. Results: The artmetic mean of IgE total was 38.8 ń 4.0 IU/ml, the median - 12 IU/ml, whereas the 5th and 95th percentile values amounted to IIU/ml and 185 IU/ml, respectively. According to the standards recommended by the manufacturer of reagents used for determination of IgE total (Bio Whittaker), 103 children (35.4 p.c.) had elevated serum levels of IgE total, whereas 196 (67.4 p.c.) were found to have elevated IgE total according to population standards. The obtained percentage distribution of elevated IgE total values in particular age groups is characterized by stepwise changes, observed in the age intervals for which the range of values considered as normal by the manufacturer is chagned. Conclusions: On the basis of analyzed IgE total determinations it has been established that the manufacturere's standards for children aged from 2 to 3 years are overestimated, whereas the population standards seem to be underestiamted. Therefore the determination of IgE total normal value range requires further studies.


  9/26

  Tytuł oryginału: Angiotensin I-converting enzyme and chymase gene polymorphisms - relationship to left ventricular mass in type 2 diabetes patients.
  Autorzy: Gumprecht Janusz, Zychma Marcin, Grzeszczak Władysław, Łącka Beata, Burak Wacław, Mosur Mariusz, Kaczmarski Jacek, Otulski Ireneusz, Stokłosa Tomasz, Czank Piotr
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR603-CR606, tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Type 2 diabetic patients are at increased risk for cardiovascular morbidity and mortality. Increased left ventricular mass also predicts a higher incidence of cardiovascular events. Angiotensin II is a potent mediator of myocardial growth, and angiotensin II can be produced in the heart by angiotensin I-convertig enzyme (ACE) and heart chymase (CMA). The aim of this study was to establish the role of ACE gene insertion/deletion (I/D) and CMA gene CMA/B polymorphisms in determining left ventricular mass in type 2 dibetic patients. Material/Methods: Echocardiographic measurements, ACE gene I/D and CMA/B genotypes were determined in 154 type 2 daibetic patients. Results: Mean LVMI was higher among DD homozygotes compared to heterozygotes and II homozygotes (128.9 g/mý vs. 120.5 g/mý and 120.4 g/mý, respectively), but the difference was not statistically significant (ANOVA P = 0.12). A similar effect was observed for the CMA/B polymorphism, where mean LVMI were 126.6 g/mý, 122.1 g/mý adn 118.2 g/mý, for carriers of AA, AG and GG genotype, respectively (not statistically significant, P = 0.33). ACE I/D adn CMA/B polymorphism were also analyzed jointly, and carriers of both DD and AA genotypes were found to have significantly higher LVMI values (P = 0.05) than non-carriers (133.0 g/mý and 121.2 g/mý, for 21 DD and AA carriers vs. 133 non-carriers). In multivariate analysis, the presence of DD and AA genotpyes was independently associated with LVMI (P = 0.04). Conclusion: Our results may suggest the additive effect of ACE and CMA gene polymorphisms on the increase in left ventricualr mass in NIDDM patients.


  10/26

  Tytuł oryginału: Efekt leczenia doustnym kromoglikanem dwusodowym alergii pokarmowej u dzieci.
  Tytuł angielski: The effectiveness of oral sodium cromoglycate in the treatment of food allergy in children.
  Autorzy: Żur Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Nowowiejska Bożena
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.300, 302-307, \\\\, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dieta eliminacyjna jest leczeniem z wyboru alergii pokarmowej. Terapia ta nie zawsze jest wystarczająca i często konieczne jest zastosowanie leczenia farmakologicznego. Stosowane są leki przeciwhistaminowe i przeciwalergiczne. Celem pracy była ocena efektu i bezpieczeństwa leczenia doustną postacią kromoglikanu dwusodowego alergii pokarmowej u dzieci. Badaniami objęto 150 dzieci w wieku od 0,5 - 15 lat, z różną manifestacją kliniczną nadwrażliwości pokarmowej. Pacjentów podzielono na 3 grupy w zależności od sposobu przeprowadzenia badania. Ocenę efektu terapeutycznego kromoglikanu przeprowadzono w oparciu o: ocenę rodziców (w prowadzonych dzienniczkach obserwacji), badanie lekarskie, porównywanie wartości Score (wg skali punktowej służącej do oceny objawów alergii) przed i po badaniu. Statystycznie znamienną redukcją wartości Score po leczeniu uzyskano w grupie II i III. Najlepszy efekt terapeutyczny osiągnięto u pacjentów z objawami z przewodu pokarmowego i wielonarządową manifestacją alergii pokarmowej. Łagodne działania niepożądane podczas kuracji stwierdzono u 10,2 proc. badanych.


  11/26

  Tytuł oryginału: IgE-zależna alergia na białka mleka krowiego a zaparcia przewlekłe u dzieci starszych.
  Tytuł angielski: Chronic constipation in older children is not caused by ige-mediated cow's milk allergy.
  Autorzy: Jarocka-Cyrta Elżbieta, Uścinowicz Mirosława, Kaczmarski Maciej
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.257-260, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Wykazano, że zaparcia stolca u niemowląt mogą być manifestacją IgE-zależnej alergii na białka mleka krowiego. Cel pracy: Celem rpacy była ocena udziału IgE-zależnej alergii na białka mleka krowiego. Cel pracy: Celem rpacy była ocena udziału IgE-zależnej alergii na białka mleka krowiego w patogenezie zaparć przewlekłych u starszych dzieci. Meotdy: Badaniami objęto 33 dzieci, średnia wieku 8,6 lat, w zakresie 7-17 lat, 14 dziewczynek i 19 chłopców, przyjętych do kliniki z powodu przewlekłych zaparć stolca. U badanych oznaczono stężenie IgE całkowitej, IgE specyficznej dla białek mleka krowiego, przeprowadzono testy skórne z mlekiem krowim. Wyniki: U żadnego pacjenta nie stwierdzono IgE specyficznych dla białek mleka krowiego, testy skórne z mlekiem krowim były ujemne u wszystkich badanych dzieci. Wnioski: IgE-zależna alergia na białka mleka krowiego nie odgrywa roli w patogenezie przewlekłych zaparć stolca u starszych dzieci.


  12/26

  Tytuł oryginału: Rola alergii na białka mleka krowiego w etiopatogenezie przewlekłych bólów brzucha u dzieci.
  Tytuł angielski: The role of cow's milk allergy in recurrent abdominal pain in children.
  Autorzy: Jarocka-Cyrta Elżbieta, Uścinowicz Mirosława, Wasilewska Jolanta, Kaczmarski Maciej
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.261-264, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W ostatnich latach pojawiły się doniesienia iż alergia pokarmowa może być jednym z czynników wywołujących nawracające bóle brzucha u dzieci. Cel: Celem pracy była ocena udziału alergii na białka mleka krowiego w patogenezie nawracających bólów brzucha u dzieci powyżej 7 r.ż. Metody: Badaniam objęto 87 dzieci, średnia wieku 11,9 lat, od 7 do 18 lat, przyjętych do kliniki z powodu nawracających bólów brzucha. U badanych oznaczono stężenie IgE całkowietj, IgE specyficznej dla białek mleka krowiego, przeprowadzono testy skórne z mlekiem krowim, a następnie wykonano prowokację pokarmową z zastosowaniem podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo. Wyniki: IgE całkowite było podwyższone u 17 (19,5 proc.) badanych. U żadnego pacjenta nie stwierdzono IgE specyficznych dla białek mleka krowiego, testy skórne z mlekiem krowim były ujemne u wszystkich badanych dzieci. Prowokacja pokarmowa mlekiem wypadła dodatnio u 8 dzieci. Wnioski: IgE-niezależna alergia na białka mleka krowiego może być przyczyną nawracających bólów brzucha u dzieci starszych.


  13/26

  Tytuł oryginału: Alergia i Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Allergy and Helicobacter pylori.
  Autorzy: Maciorkowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.303-308, tab., bibliogr. 25 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Błona śluzowa przewodu pokarmowego dziecka, zmieniona w wyniku pierwotnej reakcji alergicznej wywołanej szkodliwym pokarmem, może być bardziej podatna na dalsze uszkodzenia przez różne drobnoustroje chorobotwórcze w tym również Helicbacter pylori. Celem pracy była wieloaspektowa ocena kliniczna, biochemiczno-immunologiczna, stężenia cytokin śluzówkowych oraz morfologiczno-histologiczna błony śluzowej żołądka u dzieci z alergią pokarmową i/lub zakażeniem H. pylori. Badaniami objęto 97 dzieci i młodzieży z objawami dyspeptycznymi. W oparciu o przyczynę i stwierdzane objawy kliniczne wśród chorych wydzielono grupę 48 dzieci z alergią pokarmowąi 34 dzieci zakażonych Helicobacter pylori. U 16 chorych z tej grupy jednoczasowo rozpoznano alergię pokarmową i zakażenie H. pylori. U pozostałych 18 stwierdozno zakażenia tą bakterią bez cech alergii pokarmowej. Grupę odniesienia stanowiło 15 dzieci u których badanie gastroskopowe zostało wykonane z powodu nasilonych objawów dyspeptycznych. Przeprowadzone badania wskazywały na prawodopodobne mechanizmy patogenetyczne toczącego się zapalenia pierwotnego wywołanego alergią pokarmową oraz nakładającego się procesu infekcyjnego. Występowanie chorób alergicznych na pewno związane jest z predyspozycją alergiczną, ale ich nasilenie może być modulowane przez czynniki środowiskowe, w tym również infekcję Helicobacter pylori.


  14/26

  Tytuł oryginału: Ocena ilościowa wybranych komórek błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci z nadwrażliwością pokarmową, infekcją Helicobacter pylori i giardiazą.
  Tytuł angielski: Quantitative evaluation of chosen gastric and duodenal mucosa cells in children with food hypersensitivity, Helicobacter pylori infection and giardiasis.
  Autorzy: Maciorkowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Kondej-Muszyńska Katarzyna, Kemona Andrzej, Roszko Izabela, Cieśla Justyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.309-314, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stały kontakt przewodu pokarmowego z antygenami pokarmowymi oraz czynnikami infekcyjnymi natury bakteryjnej (np. H. pylori) czy pasożytniczej (np. Giardia lamblia) prowadzić może w efekcie końcowym do stanu zapalengo błony śluzowej. W proces ten zostaje zaangażowanych wiele komórek o różnych funkcjach biologicznych np. neutrofile, eozynofile, limfocyty T i B, mastocyty, których aktywacja prowadzi do uwalniania wielu mediatorów biologicznych. Celem pracy była ocena nacieku komórkowego w błonie śluzowej żoładka i dwuanstnicy u dzieci z nadwrażliwościąpokarmową, infekcją h. pylori i giardiazą. Uzyskane wyniki badań morfologicznych błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wykazały, iż zmiany zapalne w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka i dwuanstnicy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym są zróżnicowane co do aktywności zapalenia mierzonej ilościa naciekających granulocytów. W nadwrażliwości pokarmowej aktywność zapalenia mierzonej ilością naciekających granulocytów. W nadwrażliwości pokarmowej aktywność zapalenia małą i średnią stwierdzono łączeniu 14,5 proc. badanych w trzonie; u 20,7 proc. w antrum. W zakażeniu H. pylori zarówno w antrum i trzonie dominowała aktywność ciężka i średnia. Równoczasowo u wybranej grupy chorych wykonane badania immunohistochemiczne wykazały zwiększony naciek z limfocytów T i B, eozynofilii i mastocytów w obrębie błony śluzowej żołądka i/lub dwunastnicy niezależnie od ustalonej przyczyny stanu zapalnego.


  15/26

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego i profilaktycznego w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci i młodzieży.
  Autorzy: Kaczmarski Maciej, Maciorkowska Elżbieta, Semeniuk Janusz
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.44, 46-48, 50, 52, 54, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono organizację diagnostyki i możliwości terapii na poszczególnych poziomach opieki nad dzieckiem. Szczególną uwagę zwrócono na leczenie dietetyczne i farmakologiczne.


  16/26

  Tytuł oryginału: Choroby skóry leczone w klinice pediatrycznej.
  Tytuł angielski: Skin disease treatment in the Department of Pediatrics.
  Autorzy: Matuszewska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Cudowska Beata, Motkowski Radosław
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.219-222, 224-226, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny częstości występowania chorób skóry wśród 4415 pacjentów w wieku 1-18 lat hospitalizowanych w klinice ogólnopediatrycznej w latach 2000-2001. Przedstawiono opisy wybranych przypadków dermatologicznych.

  Streszczenie angielskie: Estimations the frequency appeared the skin disease in among 4415 patients aged 1-18 years hospitalized in the Department of Pediatrics in years 2000-2001. The cases of dermatological changes were reported.


  17/26

  Tytuł oryginału: Obiektywizacja skuteczności leczenia atopowego zapalenia skóry z wynikami skali SCORAD u dzieci z alergią pokramową i/lub powietrznopochodną.
  Tytuł angielski: Objective evaluation (SCORAD) of the effectivness of treatment of atopic dermatitis in children with food and/or airborne allergy.
  Autorzy: Cudowska Beata, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Matuszewska Elżbieta
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.136-141, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono praktyczne wykorzystanie skali SCORAD (Severity Score of Atopic Dermatitis) w ocenie ciężkości i stopnia zaawansowania atopowego zapalenia skóry, a także jej przydatność w monitorowaniu leczenia tego schorzenia u dzieci z alergią pokarmową i/lub powietrznopochodną.

  Streszczenie angielskie: The authors present SCORAD index (Severity Score of Atopic Dermatitis) as a clinical tool for evaluating of the severity of atopic dermatitis and its role in monitoring of the disease in children with food and/or airbone allergy.


  18/26

  Tytuł oryginału: Wideomediastinoskopia w diagnostyce patologii w śródpiersiu
  Autorzy: Łochowski Mariusz, Kaczmarski Jacek, Kozak Józef
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.485-487, bibliogr. 11 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/26

  Tytuł oryginału: Stanowisko konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania hydrolizatów białkowych w leczeniu alergii pokarmowych (Uzupełnienie zaleceń Konsultanta Krajowego i Zespołu Ekspertów z 2001 roku - "Standardy Medyczne" nr 1; styczeń 2001).
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.428
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  20/26

  Tytuł oryginału: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów w sprawie stosowania w wieku rozwojowym diet wegetariańskich.
  Autorzy: Dobrzańska Anna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Socha Jerzy, Kaczmarski Maciej, Łyszkowska Małgorzata, Stolarczyk Anna, Klemarczyk Witold
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.436-439, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/26

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości w walce z krwawieniem pooperacyjnym w kardiochirurgii. Czy rekombinowany aktywowany czynnik VII jest w stanie poprawić wyniki leczenia?
  Tytuł angielski: New facilities in the postoperative strife against bleeding in cardiac surgery. Will the recombinant activated factor VII improve surgical results?
  Autorzy: Skalski Janusz H., Czapla Jerzy, Nadziakiewicz Paweł, Kaczmarski Jacek, Zembala Marian
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.941-945, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy zaprezenotwano metody postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w przypadku krwawień związanych z leczenime operacyjnym serca, stosowane w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM w Zabrzu. Podano również kompendium najistotniejszych dla praktyki kardiochirurgicznej wiadomości z zakresu patofizjologii procesów krzepnięcia. Omówiono problemy i odrębności związane z zapewnieniem optymalnej hemostazy w krążeniu pozaustrojowym oraz wpływ zabiegu kardiochirurgicznego na procesy krzepnięcia. Następnie dokonano prezentacji własnych obserwacji klinicznych dotyczacych zastosowania rekombinowanego aktywowanego czynnika VII (r.cz. VIIa - NovoSeven, NovoNordisk) u dwojga chorych po wystąpieniu groźnych krwawień okołooperacyjncyh. W pierwszym przypadku krwawienie związane było z przeszczepieniem serca u 37 letniej kobiety, u której dwukrotnie wcześniej przeprowadzano operacje wad zastawkowych serca. Dysfunkcja dwóch, wszczepionych 15 lat wcześniej zastawek, doprowadziła do znacznego uszkodzenia mięśnia sercowego, ze skrajnie cieżką postacią niewydolności krążenia. W 2 miesiące po przeprowadzonym przeszczepie serca chora niestety zmarła z powodu powikłań infekcyjnych. W drugim prezentowanym przypadku zastosowanie r.cz. VIIa dotyczyło poważnego krwawienia u 15-letniego chłopca, również w trakcie reoperacji związanej z leczeniem chirurgicznym złożonej wrodzonej wady serca. Jego leczenie zakończyło się pełnym sukcesem. W obu opisanych przypadkach, obarczonych ...

  Streszczenie angielskie: The authors present the diagnostic and therapeutic management in bleeding episodes associated with cardiosurgical operations, which constitutes the policy that is employed at Department of Cardiac Surgery and Tranpslantology, Silesian Academy of Medicine, Zabrze, Poland. The paper also presents a compendium of information on the pathophysiology of coagulation processes, most signfiicant from the standpoint of cardiosurgical practice. Separate issues associated with providing optimal hemostasis in patients operated on using cardipulmoanry bypass are discussed, along with the effect of cardiac procedures on coagulation processes. Further, the authors present their clinical observations and experience in the utilization of the recombinant activated factor VII (NovoSeven, NovoNordisk) in two patients with severe perioperative bleeding. In the first case bleeding was associated heart transplantation procedure in a 37-year old woman, who had previously been twice subjected to operations for valvular heart disease. A dysfunction of two artificial valves implanted 15 years previously resulted in considerable heart muscle damage and an extremeally severe form of cardiac insufficiency. Two months after the heart transplant the patient unfortunately died due to infectious complications. In the second patient the recombinant activated factor VII was employed in an attempt at controlling severe bleeding encountered in a 15-year old boy in the course of reoperation in surgical ...


  22/26

  Tytuł oryginału: Lecznicze i profilaktyczne zastosowanie doustnej postaci kromoglikanu dwusodowego w nadwrażliwości pokarmowej u dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Żur Elżbieta, Kaczmarski Maciej (promot.).; Akademia Medyczna III Klinika Chorób Dzieci w Białymstoku, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
  Źródło: 2002, 129 k., [5] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 200 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/26

  Tytuł oryginału: Nadwrażliwość pokarmowa - uwarunkowania wiekowe.
  Autorzy: Kaczmarski Maciej, Semeniuk Janusz
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.13-14, il., tab. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/26

  Tytuł oryginału: Niedokrwistość z niedoboru żelaza w przebiegu zakażenia bakterią Helicobacter pylori u dzieci.
  Tytuł angielski: Anemia caused by iron deficiency in Helicobacter pylori infection in children.
  Autorzy: Maciorkowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Kondej-Muszyńska Katarzyna, Franus Józef
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.123-130, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy w oparciu o przegląd piśmiennictwa i własne doświadczenia kliniczne wskazują na możliwość związku zakażenia Helicobacter pylori z niedokrwistością syderopeniczną u dzieci. Na szczególną uwagę zasługują opisy przypadków niedokrwistości z niedoboru żelaza towarzyszącej infekcji Helocobacyter pylori (H. pylori), w przebiegu której nie obserwowano objawów ze strony przewodu pokarmowego, a niedokrwistość była jedynym objawem klinicznym zakażenia tym drobnoustrojem.

  Streszczenie angielskie: Basing on the literature review and own clinical examination the authors indicated to a possible correlation between Helicobacter pylori infection and sideropenic anemia in children. A particular attention should be paid to the cases of anemia caused by iron deficiency present in Helicobacter pylori infection, whereas the symptoms from the gastrointestinal tract were not observed and iron deficiency anemia was the only clinical symptom of this infection.


  25/26

  Tytuł oryginału: Interferon alpha in chronic hepatitis B treatment in a child with diagnosed linear IgA bullous dermatosis (LABD).
  Autorzy: Lebensztejn Dariusz Marek, Kaczmarski Maciej, Olkowska Bożena
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.36-39, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Interferon alpha treatment is a first choice therapy in children with chronic hepatitis caused by HBV infection. Case report: The aim of the study was to present the IFN alpha applicaiton in chronic hepatitis ss a cause of HBV superinfection in a 9-year-old child with diagnosed linear IgA bullous dermatosis (LABD). During 20-week IFN alpha therapy we did not observe side-effects of the treatment; we observed HBeAg/antiHBe seroconversion, normalization of AlAT activity, regression of HBV DNA polymerase activity in blood serum and improvement of skin lesions. Conclusions: The disease history analysis of the treated boy indicates that application of IFN alpha in chronic hepatitis caused by HBV superinfection is possible in treatment of individual cases of children with autoimmunity disorders. The clear-sighted monitoring of liver function and autoimmunity parameters are recommended.


  26/26

  Tytuł oryginału: Rekomendacje zapobiegania zespołowi nagłej śmierci niemowląt.
  Autorzy: Gadzinowski Janusz, Kaczmarski Maciej, Korbal Piotr, Lauterbach Ryszard, Mazela Jan, Rudnicki Jacek, Świetliński Janusz, Wasilewska Jolanta, Wysocki Jacek
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (7/8) s.32-43, bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  stosując format: