Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KACPRZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Biopsja nerki : standard 17
Autorzy: Kacprzyk Feliks, Zdrojewski Zbigniew, Roszkiewicz Andrzej
Źródło: W: 2. Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[205-207], tab. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/12

  Tytuł oryginału: Stężenie w surowicy krwi oraz wydalanie z moczem rozpuszczalnych receptorów dla czynnika martwicy nowotworów (sTNF R) u chorych z pierwotnymi glomerulopatiami.
  Tytuł angielski: Serum levels and urinary excretion of soluble receptors for tumor necrosis factor (sTNF R) in patients with primary glomerulonephritis.
  Autorzy: Kacprzyk Feliks
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.215-221, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Czynnik martwicy nowotworów alpha (TNF-ŕ) jest prozapalną cytokiną o wielokierunkowym działaniu fizjologicznym, które ujawnia się po związaniu ze specyficznymi receptorami znajdującymi się na różnych komórkach. W surowicy i moczu ludzi zdrowych i chorych stwierdza się dwa rozpuszczalne receptory dla TNF, tj. p55-sTNF RI i p75-sTNF RII. Receptory te chronią komórki przed nadmiernym cytotoksycznym wpływem TNF-ŕ in vitro i in vivo. Celem pracy było określenie roli oraz znaczenia prognostycznego rozpuszczalnych receptorów dla sTNF R w różnych postaciach kłębuszkowych chorób nerek. Badania przeprowadzono u 49 chorych z pierwotnymi glomerulopatiami (5 ze zmianą minimalną - MC; 4 z ogniskowym szkliwieniem kłębuszków nerkowych - FS; 4 z ogniskowym szkliwieniem kłębuszków nerkowych - FS; 4 z nefropatią błonistą - MN.; 12 z mezangialnym rozplemowym k.z.n. - MesPGN; 18 z nefropatią IgA - IgAN i 6 z błoniastorozplemowym k.z.n. - MPGN) u 10 zdrowych jako grupą kontrolną. Biopunktaty nerek badano w mikroskopie świetlnym i immunofluorescencyjny. Stężenie sTNF RI i sTNF RII oceniano w surowicy krwi i w moczu techniką ELISA zestawami BIOSOURCE International. Leczenie chorych składało się z 3 do 5 jednogramowych pulsów metylprednizolonu (1,0 g na dawkę - średnio w trakcie leczenia 10 g/20 kg masy ciała) podawanych dożylnie co drugi dzień, następnie stosowano prednizon od 20 do 25 mg/dobę, jednocześnie podając 6 comiesięcznych pulsów cyklofosfamidowych w dawce 0,6 g/mý powierzchni ...

  Streszczenie angielskie: Tumor necrosis factor alpha (TNF-ŕ) is a pro-inflammatory cytokine and has multple physiological function. Its binding to specific receptors produced the reactions of TNF. In sera and urine of healthy persons and diseased patients two soluble types of TNF receptors - p55 - sTNF I and p 75 - sTNF RII have been detected. They can protect cells against excessive cytotoxic activity TNF-ŕin vitro and in vivo. The aim of the work was to investigate the prognostic significance and role of sTNF R in various types of glomerular diseases. We studied 49 patients with primary glomerular diseases (5 minimal change - MC; 4 focal glomerulosclerosis - FS; 4 membranous nephropathy - MN; 12 - mesangial proliferative GN - MesPGN; 18 IgA nephropathy - IgAN; and 6 membranoproliferative GR - MPGN) and 10 healthy persons. Renal biopsies were evaluated by light and immunofluorescence microscopy. s TNF RI and s TNF RII concentrationswere measured by ELISA (BIOSOURCE International kits). The treatment of patients consisted of 3 to 5 i.v. methylprednisolone pulses (1.0 g per single dose, average total 1.0 g/20 kg given alternate days) followed by oral prednisone 20 to 25 mg/day adn six monthly i.v. cyclophosphamide 0.6 g/1 mý/month. The study groups showed a significantly higher concentration of sTNF RI and sTNF RII in their sera and urine compared with the control. In patient groups serum CR showed significant correlations with interstitial volume in renal biopsy, correlation serum Cr with ...


  3/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie sztucznych komór serca Polvad-Mev - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Our experiences with the POLVAD-MEV ventricular assist device.
  Autorzy: Sitkowska-Rysiak Ewa, Partyka Teresa, Gutowska Beata, Banaś Sławomir, Kurowski Andrzej, Kacprzyk Zbigniew, Wolski Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.114-116, bibliogr. 15 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sztuczne komory są ogólnie uznanym sposobem leczenia niewydolności serca. W Polsce są sztuczne komory typu POLVAD - MEV, produkowane w Zabrzu. Urządzenie napędzane jest pneumatycznie, wymaga kaniulacji (jedno lub dwukomorowej) serca, wyprowadzenia kaniul przez ścianę klatki piersiowej na zewnątrz, połączenia ze sztuczną komorą a następnie z jednostką napędową. Autorzy przedstawiają 19 przypadków wszczepienia sztucznych komór serca. U 14 chorych zastosowano sztuczne komory z powodu pooperacyjnej niewydolności serca, jedno lub obukomorowej. W 5 przypadkach wszczepiono sztuczne komory w trybie planowym, u 3 stanowiły pomost do transplantacji serca. W jednym przypadku zastosowano sztuczną komorę po przeszczepie serca. Usunięcie komór było możliwe u 11 chorych (u 3 z nich dalszym etapem była transplantacja). U 8 chorych uzyskano powrót skutecznej hemodynamicznie pracy serca. Pozostałych 8 chorych zmarło z powodu krwawienia bezpośrednio po wszczepieniu (4), niemożności uzyskania prawidłowego napełnienia światła wszczepionej komory (1), posocznicy (2), niewydolności wielonarządowej (1).

  Streszczenie angielskie: We presents results of nineteen cases of ventricular assist device (VAD) implantation. 14 emergency procedures were performed because of postoperative cardiac failure (9 - after CABG, 3 - valve replacement surgery, 1 - after aortic aneurysm, 1 - after heart transplantation), in other five cases (2 - viral myocarditis, 3 - cardiomyopathy) we implanted VAD electively. In three cases VAD served as a bridge to transplantation. Biventricular VAD was implanted in 7 cases, univentricular - in 12 (9 - left, 3 - right). 8 patients died because of bleeding (4), VAD filling failure (1), sepsis (2) and multiorgan failure (1). VAD were successfully removed in 11 patients; three of them required heart transplantation.


  4/12

  Tytuł oryginału: Udział układu interleukiny 1 (IL-1, IL-1R i IL-1ra) w przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: The participation of interleukin-1 system (IL-1, IL-1R and IL-1ra) in glomerulonephritis - references review.
  Autorzy: Zwiech Rafał, Kacprzyk Feliks
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.23-26, bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niniejszy artykuł poświecony jest zagadnieniu kłębuszkowych zapaleń nerek i roli jaką w ich przebiegu pełni układ interleukiny-1. Składniki tego układu, jakim są: interleukina-1, antagonista receptora IL-1 oraz receptory IL-2, tworzą wspólnie autoregulujący się (w warunkach fizjologicznych), jednak otwarty na działanie z zewnątrz, system. Dokładne poznanie jego składowych oraz ewentualnych sposobów ingerencji terapeutycznych, w oparciu o możliwe mechanizmy regulacyjne, wydają się być szczególnie ważne dla nefrologów. Badanie in vitro i in vivo nad układem interleukiny 1, opisane w tym artykule, obrazują stan zaawansowania prac i możliwe zastosowanie elementów składajacych się na ten układ w zapaleniach kłebuszków nerkowych. Wyniki zastosowania leczniczego składników regulujących aktywność interleukiny-1, choć ograniczone jedynie do badń doświadczalnych na zwierzętach, pozwalają na stwierdzenie, iż w przyszłości możemy oczekiwać diametralnej zamiany w leczeniu kłębuszkowych zapaleń nerek.

  Streszczenie angielskie: In this article the role of interleukin 1 system in glomerulonephritis is shown. The system consists of three elements: IL-1, IL-1R and IL-1ra, with autoregulation built in (in (physiological conditions) but open to the external stimuli. The precise knowledge about these elements and mechanisms of therapeutic interference will be very important for nephrologists. The in vitro and in vivo evaluations described in this aricle, evaluate progress and possible use of the IL-1 system, in glomerulonerphritis. The therapeutic results of administration of elements which regulate the activity of IL-1 althrought not clinical but experimental, allow for the statement, that the treatment of GN will change in the nearest future.


  5/12

  Tytuł oryginału: Ciąża u kobiet po przeszczepie nerki - wpływ leków immunosupresyjnych na przebieg ciąży, porodu i na płód - zalecenia dla nefrologów.
  Tytuł angielski: Pregnancy in women kidney graft recipients - the influence of immunosuppresive drugs on gravidity, delivery and fetus - management guidelines for specialists in nephrology.
  Autorzy: Zwiech Rafał, Kacprzyk Feliks
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.156-160, il., tab., bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zabieg przeszczepienia nerki nie tylko poprawia komfort życia pacjentów, ale także przywraca prawidłowe funkcjonowanie gruczołów dokrewnych. U kobiet wiąże się to z przywróceniem płodności. Pojawia się więc realna szansa na wystąpienie ciąży u chorej przyjmującej leki immunosupresyjne. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat wpływu leków stosowanych u chorych po przeszczepie nerki na przebieg ciąży, porodu i na płód. Wbrew panującym powszechnie przekonaniom, obecnie można stwierdzić, że leki immunosupresyjne nie stanowią szczególnego zagrożenia dla płodu oraz dla samego przebiegu ciąży. Tylko w pewnych warunkach wpłynąć mogą na funkcję przeszczepu. Należy jednak pamiętać, iż poziom natężenia zagrożeń u ciężarnych po przeszczepie nerki jest wielokrotnie wyższy niż u ciężarnych zdrowych, więc opieka nad nimi powinna cechować się zwielokrotnioną troskliwością. Na podstawie piśmiennictwa podjęto również próbę wyznaczenia zaleceń, którymi kierować się powinni nefrolodzy mający pod swą opieką kobiety w wieku rozrodczym z przeszczepioną nerką, które planują ciążę.

  Streszczenie angielskie: Kidney transplantation increases not only comfort of life but also normalizes functions of endocrine glands. In women it is strictly connected with probability of becoming pregnant. That is why there appears a chance of existing pregnancy and immunosuppression together. In this article authors tried to gather present knowledge on influence of these drugs on gravidity, delivery and the fetus. Presently there can be formed the statement that immunosupressive drugs are not so dangerous as one can presume. Only after specific and unfavourable conditions are fulfilled, will that lead to malfunction of the kidney graft during pregnancy. One must not forget that the extremely precise care of gravidity in kidney graft recipients, multiplied and incomparably better than in healthy pregnant women, must be established. In this article, according to references, the attempt of pointing to management guidelines for specialists in nephrology is presented. It gives indications on how to prepare women with kidney grafts for pregnancy and delivery.


  6/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie Mykofenolanu mofetilu (MMF) w chorobach kłębuszków nerkowych - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: The administration of Mycophenolate mofetil (MMF) in glomerular diseases - references review.
  Autorzy: Zwiech Rafał, Kacprzyk Feliks
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.161-164, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mykofenolan mofetilu (MMF) lek stosowany u chorych po przeszczepach narządów i przez nielicznych badaczy z pozytywnymi rezultatami podawany w glomerulopatiach, może stać się alternatywną dla klasycznego leczenia immunosupresyjnego. Niniejszy artkuł ma na celu przedstawienie aktualnych poglądów na możliwości zastosowania MMF w leczeniu glomerulopatii oraz ocenę jego skuteczności na podstawie zebranego piśmiennictwa. W większości badań, prowadzonych na nielicznych grupach chorych, skuteczność mykofenolanu mofetilu w leczeniu chorób kłębuszków została oceniona pozytywnie. Lek ten wykazuje niejednokrotnie wyższą skuteczność przy mniej licznych i mniej groźnych objawach ubocznych. Zestawienie danych z piśmiennictwa wskazuje na celowość stosowania MMF w glomerulopatiach i jednocześnie konieczność dalszych badań klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Mycopheniate mofetil (MMF) is generally added to post-transplant therapy regiments and may be considered as an alternative treatment of glomerular diseases (GD). This article presents the present tendencies of administration of MMF and its efficacy in glomerulopathies, according to the references. The good outcomes of treatment of GD with MMF were reported by most of the authors, clinical trials were carried out on small groups of patients. MMF was often quessed as more effective than classic immunosupressive treatment and allowed to avoid dangerous side effects. The administration of MMF in glomerular diseases seems to be purposeful as reference reviews show but more randomised trials are required.


  7/12

  Tytuł oryginału: Stężenie w surowicy krwi oraz wydalanie z moczem antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1ra) a aktywność i progresja pierwotnych glomerulopatii - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Measurement of interleukin 1 receptor antagonist (IL-1ra) concentration in blood serum and urine excretion in the evaluation of activity and progression of primary glomerulonephritis - an introductory report.
  Autorzy: Kacprzyk Feliks, Zwiech Rafał
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.186-189, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kłębuszkowe zapalenia nerek są jednymi z najczęściej występujących jednostek chorobowych toczących się w obrębie nerek i nadal groźnymi z powodu ich następstw. Z tego względu poznanie zarówno czynników etiologicznych, jak i mających wpływ na przebieg oraz rokowanie tych schorzeń, wydaje się być szczególnie istotne. Przeprowadzone badanie miało na celu wykazanie czy istnieją zależności pomiędzy stężeniami IL-1ra u chorych a poszczególnymi typami nefropatii oraz ich przebiegiem. W badaniu wzięło udział 49 pacjentów leczonych w Klinice i Poradni Nefrologicznej AM w Łodzi z różnymi postaciami KZN (zmiana minimalna, ogniskowa segmentalne szkliwienie kłębuszków nerkowych, nefropatia błoniasta, mezangialne KZN, IgA nefropatia, mezangialno-rozplemowe KZN), u których oznaczano parametry: wydolność nerek (ocena stężenia kreatyiny w surowicy krwi), białkomocz, stężenia IL-1ra w surowicy krwi (sIL-1ra) oraz poziom IL-1ra wydalanego z moczem (mIL-1ra). Średnia wieku wynosiła 40,51 lat (21-63). Stężenia IL-1ra w surowicy i jego wydalanie z moczem oznaczano metodą sIL-1ra wynosiły (pg/ml); dla zmiany minimalnej - 310,74; ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków nerkowych - 424,25; nefropatii błoniastej 737,83; mezangialnego KZN - 508,21, IgA nefropatii - 330,46; mezangialno-rozplemowego KZN - 297,45. W grupie kontrolnej średnie sIL-1ra wyniosło 189,11. Wydalanie IL-1ra z moczem (średnia) w poszczególnych glomerulopatiach przedstawiało się następująco (pg/mg Cr): zmiana ...

  Streszczenie angielskie: Glomerulonephritis is the most common and still dangerous disease of the kidneys because of its complications. The precise knowledge about its ethiology and factors which can modulate the course of the disease are extremely important. In this evaluation possible correlation between concentration of IL-1ra, types and courses of GN were described. We examined 49 patients (mean age 40.51) admitted to the Department of Clinical Sciences and Outpatient Clinic of Nephrology with different nephropathies (minimal change disease, focal segmental glomerulosclerosis, membranous nephropathy, mesangial GN, IgA nephropathy, mesangio-proliferative GN) to estimate parameters like: creatinaemia, proteinuria, Il-1ra concentration in blood serum (sIL-1ra) and excretion of IL-1ra with urine (uIL-1ra). The concentration of the IL-1ra and excretion with the urine were estimated with use of ELIS method. The control group consisted of 10 healthy people. The mean concentration of sIL-1ra were expressed as (pg/ml): minimal change disease - 310.74; focal segmental glomerulosclerosis - 424.25; membranous nephropathy - 737.83; mesangial GN - 508.21; IgA nephropathy 330.46; mesangio-proliferative GN - 297.45 and in control group - 189.11. Excretion IL-1ra with urine (pg/mgCr) respectively: 3311.76; 1249.67; 1691.64; 1199.77; 569.07; 1355.97 and 1607.68 in the control group. The concentration of IL-1ra in blood serum were significantly increased according to control group. The excretion of IL-1ra ...


  8/12

  Tytuł oryginału: Stężenie w surowicy oraz wydalanie z moczem RANTES u chorych z pierwotnymi glomerulopatiami.
  Tytuł angielski: Serum levels and urinary excretion of RANTES in patients with primary glomerulonephritis.
  Autorzy: Kacprzyk Feliks
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.837-842, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Coraz więcej danych wskazuje na to, że białkomocz odgrywa centralną rolę w progresji kłębuszkowych chorób nerek, gdyż powoduje to pobudzenie komórek cewek nerkowych i przyczynia się do uwalniania prozapalnych chemiokin i czynników włóknienia prowadzących do reakcji zapalnych w tkance śródmiąższowej nerki. Chemokiny są białkami powodującymi migrację leukocytów do uszkodzonych tkanek. Receptorem dla RANTES jest receptor 5 dla chemokin C-C, którego ekspresja pojawia się w zapalnych chorobach nerek. W celu lepszego poznania roli RANTES w różnych typach kłębuszkowych chorób nerek u ludzi badania przeprowadzono u 53 chorych z pierwotnymi glomerulopatiami (5 ze zmianą minimalną - MC; 4 z ogniskowym szkliwieniem kłębuszków nerkowych - FS; 4 z nefropatią błoniastą - MN; 12 z mezangialnym rozplemkowym k.z.n. - MesPGN; 18 z nefropatią IgA - IgAN, 6 z błoniastorozplemkowym k.z.n. - MPGN i 4 z zewnątrzwłośniczkowym k.z.n. - ExGN) i u 10 zdrowych jako grupą kontrolną. Biopunktaty nerek badano w mikroskopie świetlnym i immunofluorescencyjnym. Stężenie RANTES oceniano w surowicy krwi i w moczu techniką ELISA zestawami BIOSURCE International. Leczenie chorych składało się z 3 do 5 jednogramowych pulsów metylprednizolu (1,0 g na dawkę - średnio w trakcie leczenia 10 g/20 kg masy ciała) podawanych dożylnie, co drugi dzień, następnie stosowano prednizon od 20 do 25 mg/dobę, jednocześnie podając 6 comiesięcznych pulsów cyklofosfamidowych w dawce 0,6 g/mý powierzchni ciała i.v. W badanych brupach (oprócz chorych FS) stwierdzono istotnie wyższe stężenie RANTES w surowicy w porównaniu z kontrolą...


  9/12

  Tytuł oryginału: Stężenie w surowicy oraz wydalanie z moczem rozpuszczalnych Fas (sFas) u chorych z pierwotnymi glomerulopatiami.
  Tytuł angielski: Serum levels and urinary excretion of soluble Fas (sFas) in patients with primary glomerulopathies.
  Autorzy: Kacprzyk Feliks
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.843-847, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ligandy Fas (Fas-L) są letalnymi cytokinami, które w czasie wiązania się z receptorem Fas modulują apoptozę, odpowiedzi immunologiczne oraz reakcje zapalne. Rozpuszczalne Fas (sFas) blokują apoptozę poprzez hamowania wiązania się Fas z Fas-L. Celem pracy było określenie roli oraz znaczenia prognostycznego stężenia w surowicy oraz wydalania z moczem sFas w różnych postaciach kłębuszkowych chorób nerek (k.z.n.). Badania przeprowadzono u 53 chorych z pierwotnymi glomerulopatiami (5 ze zmianą minimalną - MC; 4 z ogniskowym szkliwem kłębuszków nerkowych - FS; 4 z nefropatią błoniastą - MN; 12 z mezangialnym rozplemowym k.z.n. - MesPGN; 18 z nefropatią IgA - IgAN; 6 z błoniastorozplemowym k.z.n. - MPGN i z zewnątrzwłośniczkowym k.z.n. - ExGN) i u 10 zdrowych jako grupą kontrolną. Biopunkty nerek badano w mikroskopie świetlnym i fluorescencyjnym. Stężenie sFas oceniano w surowicy i w moczu techniką ELISA zestawami BIOSURCE International. Leczenie chorych składało się z 3 do 5 jednogramowych pulsów methylprednizolonu (1,0 g na dawkę - średnio w trakcie leczenia 1.0 g/20 kg masy ciała) podawanych dożylnie, co drugi dzień, następnie stosowano prednizon od 20 do 25 mg/dobę, jednocześnie podając 6 comiesięcznych pulsów cyklofosfamidowych w dawce 0,6 g/mý powierzchni ciała i.v. Badania wykazały, że stężenie sFas w surowicy oraz wydalanie sFas z moczem u chorych z MC i MN było porównywalne z wartościami w grupie kontrolnej. U chorych z MesPGN, MPGN, FS i ExGN stężenie w surowicy krwi i wydalanie z moczem było wyższe, ale nieistotne statystycznie, natomiast u chorych z IgAN stężenie ...


  10/12

  Tytuł oryginału: Prewalencja wieloogniskowych zarażeń grzybami u chorych z przeszczepami nerek poddawanych stałej immunosupresji.
  Tytuł angielski: Prevalence of multifocal fungal infections in patients undergoing permanent immunosuppresion after renal transplantation.
  Autorzy: Kurnatowska Ilona, Chrzanowski Witold, Kacprzyk Feliks, Zamojska Sylwia, Kurnatowska Alicja
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.419-424, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the prevalence of fungi in monofocal and multifocal infections in renal transplant recipients. 32 renal transplant recipients were examined for presence of fungi in genital organs, oral cavity and rectum. Fungal strains were recovered in 66 out of 96 samples (68.2 p.c. of all renal transplant recipients) in oral cavity (65.6 p.c.), rectum (37.5) and genital organs (25.0 p.c.). Monofocal mycosis was found only in 21.9 p.c. of the patients. Multifocal infections occurred in 68.2 p.c. and contained ontocenoses of oral cavity and rectum (34.4 p.c.) the most frequently. Trifocal infection (genital organs - oral cavity - rectum) occurred in 12.5 p.c. of all examined renal transplanmt recipients. The following fungi were found: Candida albicans (31 strains), C. glabrata (5), C. guilliermondii (2), C. krusei (2), Sacharomyces cerevisiae (1).


  11/12

  Tytuł oryginału: Charakterystyka cech fenotypowych gatunkowych i wewnątrzgatunkowych szczepów grzybów wyodrębnionych z wybranych ontocenoz narządowych osób po przeszczepach nerek.
  Tytuł angielski: Characteristics of phenotypic specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses in patients after renal transplantation.
  Autorzy: Kurnatowska Alicja, Kurnatowska Ilona, Kacprzyk Feliks, Chrzanowski Witold
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.425-433, tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of present study was to describe 60 specific and intraspecific features of fungal strains isolated from the organ ontocenoses: oral cavity, rectum and genital organs in 32 patients undergoing permanent immunosupression after renal transplantation. Fungal strains identified using API 20 C and API 20 C AUX (bioM‚rieux). The activity of 19 hydrolases was investigated using API ZYM. Among 41 strains of fungi the following were found: Candida albicans (31 strains), C. glabrata (5), C. guilliermondii (2), C. krusei (2) and Saccharomyces cerevisiae (1). The number of fungal strains isolated from the oral cavity was the highest (21), less numerous from rectum (12) and the least from the genital organs (8). The enzymograms were described for all strains and the highest activity was noted in case of e6 - leucine arylamidase e11 - phosphatase acid e3 - esterase (C4), e12 - naphtol-AS-BI-phosphohydrolase. The activity of these enzymes is connected with higher pathogenicity of C. albicans strains.


  12/12

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne u gorączkujących powracających z tropiku. Dwa przypadki duru brzusznego importowanego z Indii.
  Tytuł angielski: Diagnostic difficulties in febrile travellers returning from the tropics. Two cases of typhoid fever imported from India.
  Autorzy: Kacprzyk Elżbieta, Stefaniak Jerzy, Skoryna-Karcz Barbara, Wojtacha Anna, Bolewska Beata, Juszczyk Jacek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.509-515, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dur brzuszny jest chorobą zakźną wywołaną przez Salmonella enterica o serotypie typhi. Choroba występuje endemicznie i epidemicznie w krajach tropiklanych i subtropikalnych, głównie na subkontynencie indyjskim, w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Centralnej i Południowej, w Ameryce Łacińskiej, natomiast w Polsce występuje sporadycznie. W pracy przedstawiono dwa przypadki duru brzusznego importowanego po podróży do Indii i Nepalu. Przyczyną trudności diagnostycznych były utrzymujące się stany gorączkowe u turystów nieprzestrzegających zasad higieny tropikalnej, którzy powrócili z terenów hiperendemicznych dla zimnicy, leiszmaniozy trzewnej, pełzakowicy i gorączek krwotocznych. W pierwszym przypadku niestosowanie chemioprofilaktyki przeciwmalarycznej i niedokrwistość z trombocytopenią sugerowały zarażenie Plasmodium spp. Dwuszczytowy tor gorączkowy w ciągu doby z towarzyszącą splenomegalią, powiększeniem wązłów chłonnych, leukopenią, zwiększonym stężeniem i dodatnim odczynem serologicznym z antygenem L. donovani sugerowały leiszmaniozę trzewną. Stwierdzone późne pojawienie się specyficznych aglutynin anty-S typhi w teście Widala, reakcje krzyżowe z antygenem S. paratyphi A i negatywny posiew bakteriologiczny moczu. W drugim przypadku zaburzenia żołądkowo-jelitowe z bólami brzucha i biegunką pozwalały podejrzewać pełzakowicę. Badania bakteriologiczne kału i moczu były negatywne, natomiast w badaniu serologicznym stwierdzono reakcje krzyżowe z antygenami S. paratyphi A ...

  Streszczenie angielskie: Typhoid fever is an acute infectious disease caused by Salmonella enterica serotype typhi. The infection is responsible for endemic or epidemic outbreaks in tropical and subtropical countries, especially in Indian subcontinent, Southeast Asia. Central and South Africa, Latin America and it occurs sporadically in Poland. We reported two cases of imported typhoid fever after travelling to India and Nepal. In the tourists returning from the area hyperendemic for malaria, visceral leishmaniosis, amoebiasis and haemorrhagic fevers and not following tropical hygiene measures, persistent fever was a source of difficulties in differential diagnosis. In the first case, lack of anti-malarial chemoprophylaxis in the presence of anaemia and thrombocytopenia strongly suggested Plasmodium spp. infection. Two daily peaks of fever with splenomegaly, lymphadenopathy, leucopenia, high transaminases levels and coexisting positive serology for L. donovani pointed to visceral leishmaniosis. Late occurence of specific anti-S. typhi agglutinins in the Widal test, cross-reactivity with S. paratyphi A and negative urine bacteriological culture were observed. In the second case, gastrointestinal disturbances, including pain, abdominal tenderness and diarrhoea gave a suspicion of amoebic colitis. Stool and urine cultures were negative for S. typhi and cross reactions with S. paratyphi A and C were reported. Typhoid fever was finally confirmed in both patients by an isolation of S. typhi from ...

  stosując format: