Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KACPRZAK-BERGMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Analiza struktury wiekowej i przyczyn hospitalizacji niemowląt i małych dzieci skierowanych z podejrzeniem zakażenia wrodzonego wirusem cytomegalii.
Tytuł angielski: The analysis of age structure and indications for hospitalization of infants with suspected congenital CMV infection.
Autorzy: Kuchar Ernest, Kacprzak-Bergman Irma
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.105-108, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: analiza wieku oraz objawów skłaniajacych do podejrzewania oraz hosptializacji niemowląt i dzieci z cytomegalią wrodzoną. Materiał i metody: obserwacja dzieci z podejrzeniem cytomegalii wordzonej przyjmowanych do Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1997-2002. Zakażenie potwierdzano wykrywaniem antygenu późnego CMV we krwi metodą PCR. Wyniki: W klinice hospitalozwano 44 niewlęta i małe dzieci z podejrzeniem cytomegalii. Zakażenie wykluczono w 10/44 przypadkach, prawdopodobnie wrodzone zakażenie CMV rozpoznano u 19 dzieci. Pacjenci byli przyjmowania do kliniki średnio w 4,63 ń 4,06 meisiącu życia (mediana 3,0). Najczęstszymi objawami klinicznymi przy urodzeniu było: powiększenie wątroby i/lub śledziony (24/44) i zaburzenia oddechowe obserwowane u 10/44 niemowląt z podejrzeniem cytomegalii. Wnioski: niemowlęta z podejrzeniem cytomegalii wrodzonej są kierowane do specjalistycznej diagnostyki zbyt późno. W razie braku możliwości szybkiej diagnostyki powinno się zabezpieczyć krew nowordka pobraną w pierwszym tygodniu życia. Najprawdopodobniej nie wszystkie przypadki objawowych zakażeń wrodzonych CMV są wykrywane. Podejrzenie cytomegalii najczęściej oparte jest na wykryciu swoistych przeciwciał.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the study was to analize the age structure and indications for hospitalisation of infants with suspected congenital cytomegaly. Material and Methods: We analyzed 44 infants with suspected cytomegaly admitted to Pediatric Infectious Department of Medical University of Wroclaw from 1997 to 2002. CMV infection was confirmed by detection of late antigen in the blood by PCR. Results: Infection was excluded in 10 of 44 patients and probably congenital CMV infeciton was diagnosed in 19 of 44 infants. Patietns were admitted to the Depratment at mean age of 4.83 ń 4,06 months (median 3,0). The most frequent symptoms at delivery were: enlargement of liver and/or spleen observed in 24 of 44 infants and respiratory distress observed in 10 of 44 infants. Conclusions: ifnants with suspected congenital CMV infection are diagnosed too late. In case of diagnostic problems a sample of blood collected within the first week of life should be routinely obtained.


  2/4

  Tytuł oryginału: Objawy autoimmunizacji w przewlekłym zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Symptoms of autoimmunization in chronic HBV infection - a case report.
  Autorzy: Kuchar Ernest, Kacprzak-Bergman Irma
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.981-984, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano 14-letniego chłopca zakażonego HBV, u którego po 4 latach zakażenia obserwowano zaostrzenie zapalenia wątroby, spadek masy ciała o 5 kg, wystąpienie uogólnionego osłabienia, powiększenie wątroby i śledziony oraz objawów mięśniowo-stawowych. W badaniach laboratoryjnych obserwowano narastanie aktywności aminotransferaz (AIT, AspAT), utrzymywanie się antygenemii HBs i HBe, wysokie OB. Wykazano też obecność autoprzeciwciał przeciwjądrowych, przeciwko mięśniom gładkim (ANA, SMA) oraz koloidowi tarczycy, podwyższony odsetek i podwyższone stężenie gamma-globulin oraz dodatni w wysokim mianie czynnik reumatoidalny w teście Waalera-Rosego. W badaniu histopatologicznym bioptatu wątroby stwierdzono przewlekłe agresywne zapalenie wątroby (HAI = 9). Wykluczono nadkażenie HAV, HCV, HDV, CMV oraz EBV. Podejrzewano proces autoimmunizacyjny, uzyskując ustąpienie objawów autoimmunizacji, porawę stanu ogólnego i zmniejszenie się wątroby i śledziony oraz obniżenie aktywności aminotransferaz. Następnie zastosowano leczenie interferonem alfa, co doprowadziło do normalizacji aktywności aminotransferaz.


  3/4

  Tytuł oryginału: A longitudinal study of the efficacy of interferon therapy in children with chronic hepatitis B.
  Autorzy: Kacprzak-Bergman Irma, Zaleska Izabela, Gruszka Jarosław, Jasonek Jolanta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR805-CR814, il., tab., bibliogr. 65 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Interferon alpha (IFN) is the most effective drug in the treatment of chronic hepatitis B. This article presents the results of IFN therapy and 28-month follow-up. Material and methods: 193 Caucasian children (130 boys and 63 girls) aged 1.5 - 17 years were treated with IFN for 20 weeks (3.0 MIU 3 times a week). They were examined at baseline (period 0), after 6 weeks (period 1), 12 weeks (period 2), 20 weeks (period 3), 6 months (period 4), 12 months (period 5), 18 months (period 6), and 24 months (period 7). Results: HBcAg elimination drom period 3 was: 29.6 p.c., 35.2 p.c., 45.4 p.c., 58.3 p.c., in period 7 63.9 p.c. (significantly higher in girls). Significant positive correlations were found in several periods between IFN/mý and HBeAg, HBsAg elimination, HBsAb, HBsAb presence and negatie correlations between IFN/mý and ALT activity. ALT activity significantly decreased in girls between periods 0-3, in boys between 0-3 and 4-6. Significant positive correlations between ALT-0 and HBeAg, HBsAg elimination, HBeAb, HBsAb presence was seen in several periods, more frequently in girls. IFN transiently decreased Hb, leucocytes, and thrombocytes, especially in boys. No relationship was found between IFN therapy and bilirubin, protein, albumin and gammaglobulin concentrations. The prothrombin index increased after 6 months of IFN therapy in girls. Conclusions: The efficacy of IFN therapy is clearer with longer observation, especially in girls. A relationship was found between IFN dose and HBeAg/HbeAb and HBsAg/HBsAb seroconversion. IFN had a transient negative effect on the peripheral blood picture.


  4/4

  Tytuł oryginału: Autoantibodies in children with chronic hepatitis B undergoing interferon therapy.
  Autorzy: Kacprzak-Bergman Irma, Zaleska Izabela, Gruszka Jarosław, Kuchar Ernest
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR821-CR824, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The occurence of varios side effects in patients treated with interferon alpha has attacted more attention to the manifestation of autoantibodies. The purpose of our study was to evaluate the side effects of interferon in children suffering from chronic hepatitis B by detecting six autoantibodies. Material/methods: Autoantibodies were examined in 76 children (55 boys and 21 girls) aged 2-16 years, treated with interferon-alpha 3 MU 3 times weekly for 20 weeks. They were tested before treatment (exam 1) and after its conclusion (exam II). SMAs were determined by indirect immunofluorescence (Euroimmuno reagents), while ANA, AMA M2, GPC, TPO and ATG were measured by EIA (Biomediaca reagents). Results: No statistically significant differences were found between the total number of patients with autoantibodies in examination I and examination II. A comparison of the frequency of presence or absence of autoantibodies in the same patients in exams I and II showed significantly more frequent disappearance of GPC in exam II than appearance (p 0.00005). This was also observed in the case of TPO (p = 0.320). In relation to ANA, SMA, AMA M2 and ATG these differences were not significant. Conclusions: INF-alpha does not induce autoantibody formation in children with chronic hepatitis B. Our results suggest that IFN-alpha may inhbit the formation of some autoantibodies.

  stosując format: