Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KACIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Standardy medyczne w urazach układu nerowego u dzieci.
Tytuł angielski: Nervous system injuries in children - medical standards.
Autorzy: Kaciński Marek
Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (12) s.723-734, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,619

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawił zasadniczne elementy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w urazach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego u noworodków i dzieci starszych. Zamieścił algorytmy postępowania w urazach mózgu i rdzenia kręgowego. Poruszył niektóre zagadnienia profilaktyki, a także społecznych i ekonomicznych następstw urazów.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena psychologiczna dzieci z torbielą przegrody przeźroczystej. Wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Psychological evaluation in children with a cavum of the septum pellucidum. Preliminary data.
  Autorzy: Kaciński Marek, Prajsner Barbara, Kubik Alicja
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.41-48, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem badań było ustalenie, w jakim zakresie obecność przetrwałej torbieli przegrody przeźroczystej (tpp) u dzieci wpływa na rozwój poszczególnych zdolności poznawczych oraz ich funkcjonowanie emocjonalno-społeczne. Materiały i metody: Zbadano 34 dzieci z tpp. w tym 15 chłopców i 19 dziewcząt, w wieku od 2 miesięcy do 14 lat oraz 25 odpowiednio dobranych dzieci bez tpp, z prawidłowym rozwojem intelektualnym. Dzieci podzielono na trzy grupy wiekowe: poniżej 2 lat, 2-6 lat i 7-14 lat. Zastosowano skale oceny ogólnego poziomu rozwoju umysłowego Psyche Cattell, Terman-Merrill i D. Wechslera (WISC-R). Poza nimi także testy oraz próby do oceny funkcji poznawczych i motorycznych: Bender-Koppitz, Benton, R. Zazzo, M. Stambak, H. Spionek i Test Sprawności Językowej. Dodatkowo wykonano badanie lateralizacji czynności ruchowych dzieci oraz przeprowadzono wywiad z ich rodzicami. Analizę statystyczną wykonano testem chi kwadrat i testem dokładnym Fischera. W grupie dzieci z tpp upośledzenie umysłowe rozpoznano u 3/7 (42 proc.) badanych do lat 2, u 4/12 (33 proc.) w wieku 2-6 oraz u 1/15 (7 proc.) w wieku 7-14 lat. Dysharmonię rozwoju psychoruchowego stwierdzono u połowy (17/34) dzieci z tpp i 32 proc. z grupy kontrolnej. U dzieci z tpp do 2 lat stwierdzono częstsze występowanie opóźnienia rozwoju mowy czynnej i wieku społecznego. Wyniki: W grupie 2-6 lat istotnie większa liczba opóźnień dotyczyła rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej i mowy czynnej. W grupie dzieci z tpp ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study is the determine the influence of cavum septi prellucidi (CSP) in children of development of their cognitive abilities, social and emotional function. Material and methods: We examined 34 children with CSP (15 boys and 19 girls), in the age between 2 months and 14 years and specially selected control group of 25 children with normal intellectual development. According to the age of the children we divided the population into 3 sections: children younger than 2 years, between 2 and 6 years and between 7 and 14 years. In our research we used psychodevelopment assessment scales: Psyche Cattel, Terman Merril and D. Wechsler (WISC-R). We also examined the whole grop with cognitive and motor function tests like: Bender-Koppitz, Benton, R. Zazzo, M. Stambak, H. Spionek and The Test of Language Skills. Additionally we examined the lateralization of motor function in children and obtain anamnesis from parents. The statistical analysis was performed with the chi-square and the Fisher tests. Results: Mental retardation was diagnosed in 3/7 cases (42 p.c.) in the group of children with CSP younger than 2 years, in 4/12 (33 p.c.) in group aged 2-6 years and 1/15 cases (7 p.c.) in the age between 7 and 14 years. The disharmony of psychomotor development was recognized in 50 p.c. of children with CSP and 32 p.c. of the control grop. In the group of children with CSP younger the delay of active speech and social development was more often ...

  stosując format: