Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KABŁAK-ZIEMBICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Coronary artery calcification and carotid intima-media thickness in ischaemic heart disease.
Tytuł polski: Choroba niedokrwienna serca. Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych i grubość kompleksu intima-media.
Autorzy: Kabłak-Ziembicka Anna, Pasowicz Mieczysław, Konieczyńska Małgorzata, Przewłocki Tadeusz, Klimeczek Piotr, Pieculewicz Monika, Tracz Wiesława
Opracowanie edytorskie: Szwed Hanna (koment.), Pruszyński Bogdan (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.83-95, il., tab. - Tekst. równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Coronary angiography is the reference standard in detection of coronary artery disease (CAD). Exercise testing and stress echocardiography have been used for selection of patients who should undergo coronary angiography, however, sensitivity and specifity of these methods are limited. Recently, new non-invasive methods such as multidetector spiral computed tomography (MSCT) and carotid artery ultrasonography have been introduced in the evaluation of CAD. Aim. To examine the usefulness of coronary calcium scoring (CS) and carotid intima-media thickness (IMT) in the assessment of the extent of CAD. Methods. The study group consisted of 100 patients (mean age 59 ń 9.4 years, range 43-79 years) with a clinical diagnosis of CAD. All patients underwent coronary angiography as well as carotid Doppler ultrasoung for IMT measurement and MSCT for coronary artery calcification evaluation. Results. Significant positive correlations between age and CS as well as IMT values were found (p=0.0001, r=0.385; and p=0.0000, r=0.486, respectively). The IMT values significantly correlated with the number of coronary lesions and were significantly higher in patients with two-vessel or three-vessel CAD than in patients with normal coronaryy angiography (p=0.0530 and p = 0.0009, respectively). All patients with the CS values 400 had significant CAD, including 56 p.c. of patients with a three-vessel CAD There was a positive correlation between IMT and CS (p=0.0000, r=0.506). Sensitivity and specifity of IMT and CS detecting CAD were 84 p.c. an 58.8 p.c. for for IMT, and 57 p.c. and 100 p.c. for CS, respectively.


  2/4

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna ilościowa ocena zwapnień w tętnicach wieńcowych. Obecny stan wiedzy, zastosowanie kliniczne.
  Tytuł angielski: Non-invasive quantitative assessment of coronary artery calcification.
  Autorzy: Pasowicz Mieczysław, Konieczyńska Małgorzata, Klimeczek Piotr, Wicher-Muniak Ewa, Przewłocki Tadeusz, Kabłak-Ziembicka Anna, Podolec Piotr, Tracz Wiesław
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.146-149, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/4

  Tytuł oryginału: Opis metody postępowania u chorego z wielonaczyniową chorobą wieńcową i zwężeniem światła tętnicy szyjnej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: Management of coexistent advanced coronary artery disease and internal carotid artery stenosis.
  Autorzy: Kabłak-Ziembicka Anna, Hlawaty Marta, Sadowski Jerzy, Pieniążek Piotr, Pasowicz Mieczysław, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.554-556, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przypadek 60 letniego mężczyzny przyjętego do Kliniki Chorób Serca i Naczyń w Krakowie z objawami niestabilnej dusznicy bolesnej oraz zwężenia tętnicy szyjnej. W koronarografii stwierdzono trzynaczyniową chorobę wieńcową, na podstawie badania ultrasonogrficznego (USG) i wielonarządowej spiralnej tomofrafii komputerowej (MSCT) tętnic dogłowowych rozpoznano krytyczne zwężenie lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej z postenotycznym tętniakiem tej tętnicy wypełnionym skrzeplinami. Ze względu na wysokie ryzyko jednoczasowej operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG) i endartektomii tętnicy szyjnej (CEA), zdecydowano o dwuetapowym wykonaniu zabiegów. Ponieważ ocenione ryzyko udaru mózgu było wyższe niż ryzyko incydentu wieńcowego, w pierwszej kolejności wykonano CEA. Miesiąc poźniej wykonano CABG wszczepiając dwa pomosty aortalno-wieńcowe. W okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań.

  Streszczenie angielskie: We discuss a case of a 60-year old man admitted to our Department with symptoms of unstable angina and stenosis of carotid artery. Coronary angiography revealed three-vessels coronary artery disease. Doppler ultrasound (USG) and multislice spiral computed tomography (MSCT) of cartoid and vertebral arteries showed a highgrade stenoisis of the left internal cartoid artery with a poststenotic aneurysm containing trhombi. Since the risk od a simultaneous coronary artery bypass grafting (CABG) and cartoid endartectomy (CEA) was assessed as high, a two-staged procedure was performed. The CEA was performed first and one month later patient underwent CABG with a good results.


  4/4

  Tytuł oryginału: Reversed blood flow during internal carotid artery stenting using parodi anti-emboli system - progress in protection against cerebral stroke.
  Tytuł polski: Odwrócone krążenie w trakcie stentowania tętnicy szyjnej wewnętrznej przy zastosowaniu parodi anti-emboli system. Postęp w zapobieganiu zatorom mózgu.
  Autorzy: Pieniążek Piotr, Kabłak-Ziembicka Anna, Pasowicz Mieczysław, Przewłocki Tadeusz, Żmudka Krzysztof, Moczulski Zbigniew, Tracz Wiesława
  Opracowanie edytorskie: Buszman Paweł (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.322-331, il., bibliogr. 17 poz. + bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Cartoid artery stenosis is one of the main causes of stroke. Nowadays two techniques for treating cartoid stenosis are available - surgical endarterectomy and percutaneous angioplasty combined with stent implantation at the at the site of stenosis. Cerebral protection devices during internal cartoid stenting significantly decrease the incidence of periprocedural complications, however, during the introduction of protective devices the cerebral blood flow remains unprotected. Therefore, the quest for a system specifically protecting cerebral flow during the whole procedure is still underway. Temporary reversal of cartoid flow during the procedure using thwe Parodi Anti-Emobli System seems a viable solution. The present study describes the first two patients who underwent internal cartoid artery stending using this technique in our institution.

  stosując format: