Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAŁUCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Lekarz rodzinny w Kanadzie.
Tytuł angielski: Family doctor in Canada.
Autorzy: Kałucka Sylwia
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.63-65, sum.
Sygnatura GBL: 313,549

Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Podstawowa opieka zdrowotna w Kanadzie oparta jest na bazie gabinetów lekarzy rodzinnych. Każdy pacjent posiada swojego lekarza rodzinnego, który jest dla niego przewodnikiem i opiekunem w systemie służby zdrowia. Szerokie kompetencje lekarza rodzinnego, stałe szkolenia sprawiają, że lekarz ten jest podstawowym filarem systemu ochrony zdrowia, a wraz ze specjalistami zapewnia fachową opiekę medyczną wszystkim pacjentom.

  Streszczenie angielskie: Basic Medical Care in Canada is based on family doctors' offices. Each patient has his own family doctor who takes care of him and looks after him in Health Care System. Wide competences of a family doctor and professional courses makes that doctor establish the base of health Care System and tohether with other specialists provide professional medical care for all patients.


  2/2

  Tytuł oryginału: Aktywność fizyczna - wciąż niedoceniany element profilaktyki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Physical activity - still underestimated element of disease prevention.
  Autorzy: Kałucka Sylwia, Ruszkowska Joanna, Drygas Wojciech
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.367-371, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Systematycznie podejmowany wysiłek fizyczny jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość i długość trwania życia człowieka. Jest on również doskonałym, choć niedocenianym narzędziem profilaktyki i wielu przewlekłych chorób niezakaźnych. W artykule przypomniano podstawowe korzyści zdrowotne płynące z regularnego stosowania wysiłku fizycznego. Omówiono też krótko działanie wysiłku jako środka wspomagającego leczenie niektórych chorób. Ponadto przedstawiono poziom aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego na tle 5 innych krajów objętych międzynarodowym badaniem "Bridging the East-West Health Gap". Niechęć do systematycznego podejmowania wysiłku fizycznego oraz najważniejsze problemy zdrowotne Polaków wymagają opracowania skutecznych metod propagowania aktywności fizycznej. Organizowana po raz drugi Ogólnopolska Kampania na rzecz Aktywności Fizycznej jest przykładem takiego przedsięwzięcia. Jej główne założenia i cele również zaprezentowano w pracy.

  Streszczenie angielskie: Systematically taken physical activity is one of the most important factors affecting quality and length of human life. It is also a good but understimated method of preventing many kinds of noncommunicable chronic diseases. The main beneficial effects of physical activity on health are presented in the article. The way of increasing treatment in some illnesses is briefly summarised as well. The level of physical activity of Polish society and 5 other countries included in the international project "Bridgine the East-West Health Gap" is also presented in this paper. Unwillngness of taking exercises regularly and the main health problems in Poland make establishing effective methods of promoting active way of the living vital. The Great Nationwide Campaign of Physical Activity organised for the second time is an example of such an action. The basic rules and aims of the second time is an example of such an action. The basic rules and aims of the campaign are described in the article.

  stosując format: