Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAŁUŻNY
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Niedokonany zwrot jelit i choroba Leśniowskiego-Crohna u 17-letniego chłopca. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Intestinal malrotation and Crohn disease in 17 year old boy. Case report.
Autorzy: Ignyś Iwona, Kałużny Łukasz, Teichert Jerzy
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.55-58, il., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia rotacji jelit powstają w okresie embriogenezy i wynikają z zarodkowych lub płodowych zaburzeń ich zwrotu. Mogą przebiegać pod postacią całkowitego braku zwrotu lub częściowego, bądź niedokonanego zwrotu. W obrazie kliniczm wyróżnia się postać ostrą przebiegającą jako niedrożność i przewlekłą częściową niedrożnośc dwunastnicy. Zaburzenia rotacji mogą przebiegać także bezobjawowo. Zaburzeniom rotacji jelit często towarzyszą inne nieprawidłowości anatomiczne. Celem donisienia jest zwrócenie uwagi na stosunkowo późne i przypadkowe rozpoznanie wady rozwojowej przewodu pokarmowego ze współistneiniem nieswoistego procesu zapalnego, który przyczynił się do ustalenia rozpoznania. Opisany przypadek wskazuje an celowość wykonywania radiologicznych badań kontrastowych u dzieci z objawami procesu zapalnego.

  Streszczenie angielskie: Intestinal malrotation occurs in embriogenesis and results from embryonal or fetal disturbances of their rotation. They may occur in the form of total lack of rotation, lack of rotation or incomplete rotation. In the clinical picture one can differentiate the acute form manifested as duodenal obstruction or chronic partial duodenal obstruction. Rotation distrubances may also be asymptomatic. Intestinal malrotation is often accompanied by other anatomical anomalies. The aim of the presenting the case is to draw attention to a relatively late and accidental diagnosis of the gastrointestinal developmental defects, and also to its co-occurrence with a nonspecific inflammatory process which actualy gave rise to this diagnoses. Introduction of endoscopy, ultrasonography, biochemical and histochemical examinations caused a marked decrease of gastrointestinal tract contrast examinatins which resulted in delayed diagnosis of asymptomatic or oligosymptomatic developmental defects. Basing on the described case, it seems that performing contrast X-ray examinations in children with gastrointestinal tract ailments should be recommended.


  2/10

  Tytuł oryginału: Soczewki kontaktowe systematycznej wymiany w ocenie pacjentów.
  Tytuł angielski: Frequent replacement contact lenses - patient's evaluation.
  Autorzy: Orzałkiewicz Alicja, Czajkowski Grzegorz, Kałużny Jakub J.
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.132-134, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To measure the level of satisfaction connected with use of frequent replacement contact lenses. Material and methods: Questionnaire forms were sent to 600 patients aged 7 to 54 years fitted with contact lenses between the years 1996 to 1999. Each questionnaire consisted of 31 questions about satisfaction, complictions and every day care. Results: 281 patients (46,8 p.c.) answered questionnaires, 94,7 p.c. of them were satisfied with the vision ensured by contact lenses. However 43 p.c. of contact lenses wearers used one pair of lenses at last 1 week longer then it was allowed. Only 38 p.c. of them followed control visit schedule. Conclusions: Our study demonstrated high level of satisfaction related to the use of frequent replacement contact lenses. However it was observed, that ophthalmologist indications were not comletly fullfilled.


  3/10

  Tytuł oryginału: Epidemiologia starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Age-related macular degeneration - epidemiology.
  Autorzy: Kałużny Bartłomiej J.
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.5-8, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In this paper the author presents contemporary literature review concerning prevalence and incidence of age-related macular degeneration.


  4/10

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka i profilaktyka starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Age-related macular degeneration - risk factors, prevention.
  Autorzy: Kałużny Bartłomiej J., Kałużny Jakub J.
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.9-14, il., tab., bibliogr. 79 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this paper the authors present contemporary literature review concerning risk factors and prevention of age-related macular degeneration.


  5/10

  Tytuł oryginału: Angiografia indocyjaninowa w diagnostyce i terapii starczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Indocyanine green angiography in diagnosis and treatment of age-related macular degeneration.
  Autorzy: Kałużny Jakub J.
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.34-40, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper summarizes basic physical and pharmacological properties of ICG and presents current status of ICG angiography in diagnosis and therapy of age-related macular degeneration.


  6/10

  Tytuł oryginału: Niezborność po operacji zaćmy.
  Tytuł angielski: Astigmatism after cataract surgery.
  Autorzy: Lesiewska-Junk Hanna, Kałużny Józef, Malukiewicz-Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.341-343, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate postoperative astigmatism after cataract surgery. Material and methods: The studied group consist of 135 patients subjected to cataract surgery; 75 patients (75 eyes) had extracapsular cataract extraction with 12 mm corneoscleral incision (group I); 30 patients (30 eyes) had phacoemulsification with 3,5 mm corneal incision (group II); 30 patints (30 eyes) had phacoemulsification with 3.5 mm tunnel incision (group III). Stigmatism was measured on the 6th ppostoperative day ws 4,19 D (SD = 1.20) for group I, 2.50 D (SD = 0.47) for group II and 1.78 D (SD = 0.61) for group III. The differences between all the groups were statistically significant. The astigmatism assessed 2 years after surgery returned to preoperative values and there was statistic difference only between group I and III. Conclusion: Two years after cataract surgery astigmatism is comparable with the preoperative values irrespective of the operation technique.


  7/10

  Tytuł oryginału: Higiena i medycyna szkolna w Wielkopolsce w XIX i XX wieku : praca doktorska
  Autorzy: Kałużny Łukasz, Krawczyński M[arian] (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych w Poznaniu
  Źródło: 2002, [3], 161 k. : il., tab., bibliogr. 589 poz., streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/19820

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wielkopolska


  8/10

  Tytuł oryginału: Stan obeacny i perspektywy rozwoju chirurgii zaćmy
  Autorzy: Kałużny Józef, Seredyka-Burduk Małgorzata, Kałużny Jakub J.
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.20-25, il., bibliogr. 34 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/10

  Tytuł oryginału: Wzrost gałki ocznej u dzieci z pseudofakią : praca doktorska
  Autorzy: Jaworowska-Cieślińska Iwona, Kałużny Józef (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Oczu w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [1], 120 k. : il., tab., bibliogr. 150 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20716

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/10

  Tytuł oryginału: VIII Międzynarodowe Sympozjum Farmacji Onkologicznej - Vancouver 2002.
  Autorzy: Czekaj Teresa, Tobolska-Klimek Ewa, Kałużny Marcin, Łazowski Jerzy
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (23) s.1108-1115, il. - 8 Międzynarodowe Sympozjum Farmacji Onkologicznej Vancouver 07-10.05. 2002
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: