Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KAŁUŻA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Wspomnienie o Profesorze dr. med. Mirosławie Mossakowskim.
Tytuł angielski: In Memory of Professor Mirosław Mossakowski.
Autorzy: Kałuża Józef
Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.123-126, il.
Sygnatura GBL: 301,727

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Mossakowski
 • Mirosław 1929-2001


  2/8

  Tytuł oryginału: Intravascular ultrasonic evaluation of the magnitude of stent expansion and the mechanisms of lumen enlargement after direct stenting and after conventional stenting with balloon predilatation.
  Autorzy: Dudek Dariusz, Legutko Jacek, Kałuża Grzegorz L., Żmudka Krzysztof, Dubiel Jacek S.
  Źródło: Am. J. Cardiol. 2002: 90 (6) s.639-641, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 304,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Currently, a growing number of stents are deployed in a coronary artery without, a preceding ballon dilation (direct stenting [DS]). The mechanisms of lumen enlargement after conventional stent implantation have been recently studied by intravascular ultrasound (IVUS) and encompass: (1) vessel expansion, (2) axial redistribution of plaque, and (3) plaque compression or embolization. In contrast, the impact of direct stent implantation on the plaque and vessel segment undergoing intervention has not been charcterized. The present study investigates the mechanisms of lumen enlargement after coronary DS.


  3/8

  Tytuł oryginału: An attempt at evaluating borderline conditions of Parkinson's disease and its preclinical stage on the basis of clincial and morphological correlation.
  Autorzy: Krygowska-Wajs Anna, Adamek Dariusz, Szczudlik Andrzej, Kałuża Józef
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.57-66, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the investigations was to find to what extent neurodegenerative changes develop in the brains of patients with no clinical symptoms of dementia, parkinsonism and other neurodegenerative diseases. It has been found that neurodegenerative pathology, as evaluated using immunohistochemical methods with monoclonal antibodies (Mab) against ubiquitin, tau protein, ŕ-synuclein, and á-amyloid, occurs more frequently than the presence of Lewy bodies. The degenerative changes involved the neurones of cerebral and cerebellar cortex, basal ganglia and medulla oblongata, where neurofibrillary tangles were found. Mab positive materials have been found in the cytoplasm of the cell body and the cell processes (axons) of the neurones and glial cells. Senile plaques, á-amyloid positive, were frequently noted.


  4/8

  Tytuł oryginału: Intimal hyperplasia in vascular anastomosis.
  Tytuł polski: Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych.
  Autorzy: Skóra Jan, Barć Piotr, Janczak Dariusz, Korta Krzysztof, Ruciński Artur, Pawłowski Stanisław, Pupka Artur, Kałuża Grzegorz, Szyber Piotr
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.45-53, il., tab., bibliogr. 47 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cele pracy była próba lepszego poznania procsów wgajania się protezy naczyniowej w układ tętniczy i powstawanie neointimy. Materiał i metody. Badania prowadzono na 16 psach, którym wszczepiono protezę z PTFE w odcinku aortalno-udowym o średnicy 6 mm. Po upływie 6 miesięcy zwierzęta sekcjonowano, a protezę wraz z aortą i tętnicą udową pobierano i wykonywano badania okolicy zespolenia naczyniowego proksymalnego i dustalnego w mikroskopie świetlnym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Wyniki: Stwierdzono, że błona wewnętrzna zespolenia dystalnego była grubsza. Wyniki były wysoce znamiennie statystycznie (p = 0,0000000002824). W oberębie zespolenia dystalnego w porównaniu z proksymalnym stwierdzono makrofagi i granulocyty - wykazano cechy czynnej reakcji zapalnej. Liczniejsze były miofibroblasty i większe złogi kolagenu. Wnioski. Różnice w zespoleniu proksymalny, są wynikiem oddziaływań hemodynamicznych, bardziej nasilonych w zespoleniu dystalnym naprężeń stycznych (tangential stress), działających prostopadle do naczynia. Przerost neointimy w obrębie zespolenia dystalnego jest więc spowodowany przez czynniki hemodynamiczne, biologiczną niezgodność protezy i tętnicy (compliance mismath). Wydłużenie podudzia procesów zapalnych wywołuje powstanie neointimy, ale także wzmożoną produkcję kolagenu, przerost, pogrubienie błony wewnętrznej. Wywołuje to zaburzenia hemodynamiczne, wzrost oporu naczyniowego, turbulentny przepływ, co może powodować powikłania kliniczne - zakrzepicę protezy, infekcję protezy późną, tętniak zespolenia.


  5/8

  Tytuł oryginału: Udział grup produktów i wody pitnej w spożyciu wybranych składników mineralnych przez osoby starsze.
  Tytuł angielski: Contribution of food products and drinking water to the intake of minerals by elderly.
  Autorzy: Kałuża Joanna, Zyśk Artur, Brzozowska Anna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.407-417, il., tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Określono udział poszczególnych grup produktów spożywczych i wody pitnej w spożyciu wapnia, magnezu, żelaza, cynku i miedzi w grupie 206 osób w wieku 75 - 80 lat mieszkających w Warszawie oraz środowisku małomiasteczkowym i wiejskim w rejonie warszawskim.


  6/8

  Tytuł oryginału: The heterogeneity of neuropathological changes in amyotrophic lateral sclerosis. A review of own autopsy material.
  Autorzy: Adamek Dariusz, Tomik Barbara, Pichór Anna, Kałuża Józef, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.119-124, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: As an approach to the validation of different pathological findings in ALS, we have reviewed the histopathological slides of 24 cases (12 men, 12 women) of autopsy-confirmed ALS which had been treated in our centre (18 definite, 3 probable and 3 possible ALS). The mean age and survival was 57.1 years and 23.5 months respectively. The slides (from motor cortex, basal ganglia, brain stem and spinal cord) were reviewed with special attention paid to the severity of motor cortex and corticospinal tract degeneration, infiltrations of macorphages, atrophy of lower motor neurones, accumulation of lipofuscin, chromatolysis and gliosis. We also searched for the occurrence of axonal spheroids and various kinds of inclusions, like Bunina bodies, large hyaline, Lewy-body-like inclusions and even larger "hyaline balls", and ubiquitinated inclusions. The histological examination revealed considerable differences between particular cases. Different kinds of inclusions were found in 19 out of 24 cases. A shorter duration of the disease was found in the cases with numerous macrophages. The apparent histological degeneration of the motor cortex was found in cases with longer duration of the disease. However, the differences were not significant and no correlation between the occurrence of any type of inclusion or any other pathological finding and the duration of the disease was found. Whether apparent pathomorphological "heterogeneity" reflects some true differences in the pathogenesis of ALS is disputable.


  7/8

  Tytuł oryginału: Rola ozonoterapii w skojarzonym leczeniu owrzodzeń żylnych kończyn dolnych : praca doktorska
  Autorzy: Kałuża Grzegorz, Szyber Piotr (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr. 85 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/8

  Tytuł oryginału: Contemporary coronary intervention in bifurcation lesions - two-year follow-up in an unselected cohort.
  Autorzy: Dudek Dariusz, Legutko Jacek, Zymek Paweł, Kałuża Grzegorz L., Dubiel Jacek S.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.CR647-CR651, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Optimatization of coronary angioplasty in bifurcation lesions remains a major challenge for percutaneous revascularization techniques. Material/Methods: We evaluated procedural success, major in-hospital complications, target vessel revascularization, and 2-year clincial outcomes in 45 patients who underwent PTCA of a bifurcation lesion using currently available techniques and rigorous criteria for optimal immediate result. Results: Angiographic success occurred in 100 p.c. of the parent vessels and in 84.4 p.c. of both vessels. Within the first 24 hours, there were no deaths or Q-wave myocardial infarction. Three non-Q-wave myocardial infarctions occurred (6.6 p.c.) and one emergency PTCA was necessary (2.2 p.c.). Therefore, clinical success was achieved in 91.2 p.c. of these patients. At 2-year follow-up, 3 cardiac deaths had occurred, the target revascualarization rate was 20 p.c., and the total frequency of major adverse cardiac events (MACE) was 37.8 p.c. Conclusions: Optimization of coronary angioplasty in bifurcation lesions is possible and results in a high angiographic success rate, low risk of acute complications and acceptable long-term clinical outcomes. However, the fairly high incidence of MACE at 2 years suggests that bifurcation lesions remain a challenge in everyday practice despite contemporary intervention methods and the use of GPIIb/IIIa inhibitors.

  stosując format: